โลกคู่ขนาน

โลกคู่ขนาน การเดินทางข้ามมิติจาก “โลกคู่ขนาน” เพื่อมาพบกับเราในอีกโลกหนึ่งที่คล้ายคลึงกันคือจินตนาการร่วมกันในนิยายวิทยาศาสตร์และภาพยนตร์ไซไฟเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่อ. แม่จันจ. เชียงรายซึ่งก็เช่นกัน ไม่สามารถสรุปได้ว่ามันคืออะไรกันแน่มีข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์ต่างดาวอาจทำลายมิติจากโลกคู่ขนานให้ปรากฏขึ้น แต่จริงๆแล้ว “มิติ” และ “โลกคู่ขนาน” ตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นคืออะไร? แน่นอน

ผู้จัดการวิทยาศาสตร์จะพาไปหาคำตอบกับดร. อรรถกฤตฉัตรภูติจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างไรก็ตามคำอธิบายบางอย่างเกี่ยวกับโลกคู่ขนานจำเป็นต้องใช้ทฤษฎีฟิสิกส์ที่เรียกว่า String Theory เพื่ออธิบายและในประเทศไทยมีคนศึกษาทฤษฎีดังกล่าวน้อยมากและดร. อรรถกฤตเป็นก. หนึ่งในนั้นมีการเปิดเผยว่าการเดินทางข้ามมิติจากโลกที่มีมิติมากกว่านั้นไม่ได้มีความหมายในทางฟิสิกส์จริงๆ

“ มิติฟิสิกส์ไม่ใช่มิติลึกลับ มิติมหัศจรรย์หรือโลกอื่น แต่หมายถึงมิติในภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายทางคณิตศาสตร์เช่นจุด (.) มีมิติเป็นศูนย์หรือไม่มิติเชิงเส้นมีมิติเดียวและที่ว่างคือ 2 มิติและปริมาตร 3 มิติ สิ่งที่เราคุ้นเคยคือความสูงทางคณิตศาสตร์คุณสามารถมีมิติใดก็ได้ แต่พื้นที่หรือช่องว่างที่เราเห็นนั้นเป็นสามมิติ” ดร. อรรถกฤตอธิบายเพิ่มเติมว่าในการเคลื่อนที่ของวัตถุนอกเหนือจากอวกาศ แต่ยังขึ้นอยู่กับเวลาในทางคณิตศาสตร์มันได้กลายเป็นอีกมิติหนึ่ง มันเป็น 4 มิติที่เรียกว่า “สเปซ – ไทม์” (space-time) หรือกาลอวกาศ

โลกคู่ขนาน

โลกคู่ขนาน

Parallel World Travel across dimensions from the “Parallel World” to meet us in another similar world: fantasy together in science fiction and sci-fi movies, as well as events. At A. Mae Chan, Chiang Rai Province, which is the same It cannot be concluded what exactly it is. There is an assumption that aliens may destroy dimensions from parallel worlds to appear, but what exactly are “dimensions” and “parallel worlds”? Of course

The science manager will take you to find out with Dr. Attakrit Chatpute from the Department of Physics Faculty of Science, Chulalongkorn University, however, some explanations of parallel worlds need a physics theory called String Theory to explain, and in Thailand very few people study such theories. Attakrit is a. One of them revealed that inter-dimensional travel from a more dimensional world is not really meaningful in physics.

“The physics dimension is not a mystical dimension. A wonderful dimension or another world But it refers to dimensions in English which have mathematical meanings such as point (.) Have zero dimensions or not, linear dimensions have one dimension, and space is 2 dimensions and 3 dimensions, what we are familiar with is arithmetic height. Can have any dimension But the space or space we see is three dimensions, ”explains Dr Athakrit, adding that in the movement of objects apart from space But it also depends on time in mathematics, it has become another dimension, it is a 4 dimension called “space-time” or spacetime.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง


การเกิดหรือการจุติ

การเกิดหรือการจุติ คำว่าจุติแปลว่าเคลื่อนหมายถึงเคลื่อนจากสภาวะ ไปสู่เงื่อนไขอื่น; คำว่าการเกิด (การอุบัติ) คือการเกิดขึ้นหมายความว่ามีการพึ่งพาซึ่งกันและกันของสาเหตุ เมื่อพร้อมสำหรับสาเหตุแล้วสิ่งใหม่ ๆ ก็ถือกำเนิดขึ้น การมาถึงในระหว่างปัจจัยเรียกว่าจุติการเกิดขึ้นของสิ่งใหม่คือการเกิด (การอุบัติ)

# การเกิดและการเกิดเป็นลักษณะของสังคีตธรรมคืออะไรจะขออธิบายความหมายบางประการดังนี้

1) การจุติและอุบัติในทางไสยศาสตร์เช่นการจุติของเทวดาเป็นการเคลื่อนจากสวรรค์มาสู่โลกมนุษย์ การเคลื่อนย้ายของพระเจ้าจากสวรรค์เรียกว่าการจุติการถือกำเนิดของโลกมนุษย์เรียกว่าการเกิด นี่คือการจุติและการเกิดขึ้นทำไมจึงกล่าวว่าเป็นไสยศาสตร์? เพราะธรรมชาติของอัตตาพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องอนัตตา

2) การจุติและการเกิดขึ้นในภาษาทางวิทยาศาสตร์หรือทางเคมีตัวอย่างเช่นโดยการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและไฮโดรเจนน้ำจะปรากฏขึ้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างออกซิเจนและไฮโดรเจนเรียกว่าการถือกำเนิดการปรากฏตัวของน้ำเรียกว่าการเกิดขึ้น

3) การจุติและการเกิดขึ้นในภาษาทางสรีรวิทยาตัวอย่างเช่นการติดเชื้อของพ่อและไข่ของแม่ได้รับการปฏิสนธิจึงเกิดตัวอ่อนหรือทารก การปฏิสนธิระหว่างพ่อและไข่ของแม่เรียกว่าการจุติการปรากฏตัวของตัวอ่อนหรือทารกเรียกว่าการเกิดขึ้น

4) การจุติและเกิดขึ้นในภาษาพุทธเช่นทางตาของผู้มีนิมิตทั้งสามสิ่งนี้เรียกว่าผัสสะและผัสสะที่ประกอบด้วยอวิชชา, ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาตัณหาอุปนัยชีวิตและทุกข์เกิดขึ้น . ; ความรู้สึกระหว่างนัยน์ตาของสติที่ประกอบด้วยอวิชชาเรียกว่าจุติความมีเวทนาและตัณหาต่อโลก ความทุกข์เรียกว่าการเกิด; เหตุใดจึงกล่าวว่าเป็นภาษาพุทธเพราะศาสนาพุทธสอนเรื่องทุกข์และไม่ทุกข์ (18 พ.ย. 61).

การเกิดหรือการจุติ

การเกิดหรือการจุติ

Birth or Advent The word Advent means to move, meaning to move from the state. To another condition; The term birth (incidence) is to occur, meaning there is an interdependence of causes. When the cause was ready, something new was born. The arrival between factors is called advent, the emergence of the new is birth. (Incidence)

# What is the birth and birth characteristics of Sangkhatatham? Let me explain some of these meanings as follows:

1) Advent and occult, for example, the advent of angels is a movement from heaven to human world. The divine movement from heaven is called the advent of the human world called birth. This is the incarnation and occurrence.Why is it said to be superstition? Because of the nature of ego, Buddhism teaches about Anatta.

2) Advent and occurrence in scientific or chemical language, for example, by reacting with oxygen and hydrogen, water is displayed. The interaction between oxygen and hydrogen is called advent.The presence of water is called occurrence.

3) Advent and its occurrence in physiological language, for example, a father infection and a mother’s egg is fertilized, thus an embryo or baby is born. Fertilization between the father and the mother’s egg is called incarnation.The presence of an embryo or baby is called birth.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

คนตาย

คนตาย หรือการเสียชีวิตคือจุดสิ้นสุดของหน้าที่ทางชีววิทยาที่ค้ำจุนชีวิต ปรากฏการณ์ทั่วไปที่นำไปสู่ความตายคือโรคชราการล่าการขาดสารอาหารโรคฆ่าตัวตาย (การฆ่าตัวตาย) การฆาตกรรมความอดอยากการขาดน้ำและอุบัติเหตุ

ร่างกายหรือซากศพของสิ่งมีชีวิตจะเริ่มสลายตัวทันทีหลังความตาย ความตายเป็นโอกาสที่น่าเศร้าหรือไม่มีความสุข เกิดจากความผูกพันหรือความรักกับผู้เสียชีวิต. หรือความกลัวความตายความหวาดกลัวความวิตกกังวลความเศร้าโศกความเจ็บปวดทางจิตใจความสงสารความสงสารหรือความเหงา

สาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่คือโรคหัวใจ ตามมาด้วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองและประการที่สามคือการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง

ความตายเป็นกระบวนการสำคัญของทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Natural Selection) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวได้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างมากมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตหรือแพร่พันธุ์ได้น้อยลงสิ่งนี้จะลดจำนวนยีนของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นและยีนที่อ่อนแอลงนำไปสู่การลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ของประชากรที่มีชีวิตซึ่งนำไปสู่การสูญพันธุ์ในที่สุดซึ่งความสามารถในการสืบพันธุ์

มีบทบาทอย่างมากในการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่มีอายุสั้น แต่สามารถแพร่พันธุ์ได้มาก เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์น้อยกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตยืนยาว แต่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่า

คนตาย

คนตาย

The dead or death is the end of life-sustaining biological functions. Common phenomena that lead to death are aging, hunting, malnutrition, suicide. (Suicide) murder, famine, dehydration and accidents.

The body or remains of a living being will begin to decay immediately after death. Death is a sad or unhappy occasion. Caused by the bond or love with the deceased. Or the fear of death, fear, anxiety, sorrow, psychological pain, pity, compassion, or loneliness.

The most common cause of death is heart disease. This was followed by cerebrovascular disease and cerebrovascular disease, and third was lower respiratory tract infection.

Death is an important process in the theory of Natural Selection, which is part of the evolution of living organisms. Organisms that cannot adapt to adapt to changing environments.

There is a higher risk of death or reproduction. This reduces the number of genes for that organism, and the weakened genes lead to a significant decrease. Of the living populations that led to the eventual extinction of the ability to reproduce.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ทำบาป

ทำบาป ชาวพุทธหลายคนรู้ดีว่าการทำชั่วหรือทำผิดศีล ถือว่าเป็นบาป แต่มีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เราชาวพุทธสับสนว่าตกลงทำบาปหรือไม่ ได้รวบรวมคำถามยอดนิยมเกี่ยวกับบาปจากงานเขียนของพระไพศาลวิสาโล

1.การทำหมันสัตว์
ใครมีสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะแมวคงจะเข้าใจดีว่าการทำหมันมีประโยชน์ต่อทั้งแมวและเจ้าของ คือการช่วยแมวลดความเสี่ยงของโรคติดต่อทำให้แมวออกนอกบ้านน้อยลงนี่เป็นวิธีป้องกันไม่ให้แมวได้รับอุบัติเหตุ ช่วยแมวปัสสาวะตรงไหนแถมยังลดภาระในการเลี้ยง…ถึงเราจะหวังสัตว์เลี้ยงขนาดนี้ แต่คุณรู้ไหมว่านี่เป็นบาป?

2.การุณยฆาต
ใครก็ตามที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือแมวที่ป่วยจนตายคงเข้าใจดี นาเซียเซียคือการกระทำโดยเจตนาฆ่าผู้ป่วยเพื่อให้พวกเขาจากไปอย่างสงบ ซึ่งผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้ที่มีความทุกข์ยากที่จะรักษาหรือสมองไม่ทำงานด้วยความช่วยเหลือของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น

3.ตำหนิพระที่ประพฤติไม่ดี
เชื่อกันว่าหลายคนคงเคยเห็นพระไม่ปฏิบัติตามธรรมวินัยหรือหลงอามิส พุทธ บริษัท อย่างเรา. เขาไม่สามารถช่วย แต่ไม่รู้จักเขา คำเตือนบางรูปแบบถือเป็นบาปที่ต้องตำหนิพระเจ้าที่ทำไม่ดี
เชื่อกันว่าหลายคนคงเคยเห็นพระไม่ปฏิบัติตามธรรมวินัยหรือหลงอามิส พุทธ บริษัท อย่างเรา. เขาไม่สามารถช่วยเตือนเขาได้ แต่ฉันไม่รู้ การเตือนบางรูปแบบถือเป็นบาป

ทำบาป

ทำบาป

Committing a sin Many Buddhists know that it is bad or wrong. Considered a sin But there are incidents that confuse us Buddhists on whether or not we agree to sin or not. Sin, the Secret has compiled the most popular questions about sin from Phra Paisal Visalo’s writings.

1. Animal sterilization
Anyone who has pets, especially cats, probably understands that neutering is beneficial for both cats and their owners. This is to help cats reduce the risk of contagious diseases, making them less likely to go outside. Help cats urinate where and also reduce the burden of raising… to hope for a pet this size But do you know this is a sin?

2 . Euthanasia
Anyone caring for a terminally ill patient or a deadly cat understands. Euthanasia is the act of deliberately killing a patient in order for them to pass away peacefully. Patients must be those who are suffering from treatment or their brain is not working with the help of healthcare professionals only.

3. Blame the monks for not doing well.
It is believed that many people have seen the monks failing to comply with the dharma or the obsession with Buddhism, our company. He cannot help. But did not know him Some form of warning is a sin to blame God for doing bad.
It is believed that many people have seen monks failing to abide by the discipline or lose their way to a Buddhist company like us. Not knowing some form of warning is a sin.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ทำบุญ

ทำบุญ เชื่อว่าหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าทำบุญอย่างไรจึงจะถูกต้องและได้บุญมากที่สุดจนบางครั้งเกิดความกังวลหรือไม่สบายใจว่าทำบุญแล้วตัวเองจะได้รับบุญหรือไม่? ผลบุญจะส่งถึงตัวเองหรือไม่? ในความเป็นจริงการทำบุญคือการให้หรือการเป็นผู้ให้เราสามารถให้ความรักความรู้โอกาสที่จะช่วยเหลือ หรือแม้แต่การให้อภัยก็ถือเป็นการทำบุญ

เนื่องจากปัจจุบันมีปัจจัยหรือข้อ จำกัด หลายประการที่ทำให้หลาย ๆ คนอาจไม่มีเวลาเข้าวัดทำบุญตักบาตรด้วยความเข้าใจผิดว่าการทำบุญต้องไปวัดเท่านั้น ต้องถวายปัจจัยหรือสังฆทานต่างๆดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำบุญง่ายๆที่ทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องถึงวัด แต่ได้บุญแน่นอน 100% ให้คุณได้ทราบ

รู้จักการให้และแบ่งปันโดยการแบ่งปันที่นี่ไม่ได้หมายถึงแค่การแบ่งปันในรูปของเงินเท่านั้น แต่รวมถึงเครื่องใช้อาหารสาธารณูปโภคหรือแม้แต่เครื่องใช้ที่ไม่ใช้แล้วสามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้

ทำบุญ

ทำบุญ

Make merit believe that many people may ask the question of how to make merit the most correct and get merit so that sometimes they are worried or uncomfortable that they will receive merit or not? Will the merit be delivered to myself or not? In fact, philanthropy is giving, or being a giver, to give us love, knowledge, an opportunity to help. Or even forgiveness is merit.

Due to the fact that there are many factors or limitations nowadays, many people may not have time to go to the temple, make merit, and give alms to the monks, mistakenly that making merit must go to the temple only. Must offer various factors or monks, so today we will introduce a simple method of making merit that can be done anywhere, anytime without having to reach the temple. But I definitely get 100% merit for you to know.

Knowing about giving and sharing by sharing here is not just about sharing in the form of money. But including utensils, food, utilities or even appliances that are not used can be donated to others.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> เว็บหวย <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ผลของคนอกตัญญู

ผลของคนอกตัญญู ในยุคหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภอนาถบิ ณ ฑิกเศรษฐี เรื่องมีอยู่ว่า …

มีชายบ้านนอกคนหนึ่งร่ำรวย เพื่อนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันของเศรษฐีของอนาถบิ ณ ฑิกวันหนึ่งขนสินค้าไปขายในเมืองสาวัตถี โดยมีสินค้า 500 ลังส่งให้คนงานไปขายด้วยคำสั่งมาหาเศรษฐีของอนาถบิ ณ ฑิกเช่นกัน

ธ นัชบดินทร์เศรษฐีได้ให้การต้อนรับสั่งให้พวกเขาหาที่พักและของใช้สอบถามเกี่ยวกับความสุขของเศรษฐีเพื่อน การซื้อแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งหมดและส่งพวกเขากลับบ้านคนงานแจ้งให้เศรษฐีผู้เป็นนายของเขาทราบ

ต่อมาอนาถบิ ณ ฑิกเศรษฐีได้ส่งเกวียนบรรทุก 500 เกวียนพร้อมเครื่องบรรณาการไปเยี่ยมเศรษฐีคนรวยได้รับเครื่องบรรณาการแล้ว กล่าวว่าเขาไม่รู้จักอนาถบิ ณ ฑิกเศรษฐีและไม่ได้จัดหาที่พักและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับคนงานเหล่านั้น ห้ามซื้อสินค้าด้วย คนเหล่านั้นต้องขายของด้วยตัวเองและกลับไปที่เมืองสาวัตถี เล่าเรื่องนั้นให้เศรษฐีอนาถบิ ณ ฑิกฟัง

ต่อมาเศรษฐีได้ขนสินค้าอีกครั้งไปขายยังเมืองสาวัตถี ได้นำเครื่องบรรณาการไปถวายเศรษฐีของอนาธาบลิกคนงานของเศรษฐีอนาธาบิ ณ ฑิกเห็นพวกเขา อาสาออกไปต้อนรับตัวเองเพื่อปล่อยเกวียนออกนอกเมืองพอถึงเวลากลางคืนเขาก็พาพวกเขาไปปล้นสินค้าแม้กระทั่งเอาผ้าถุงออกไม่เหลือชาวบ้านไม่เว้นแม้แต่สมาชิกนักแสดงที่กลัวความตาย พากันกลับบ้าน

คนของเศรษฐีอนาถบิ ณ ฑิกนำเรื่องนั้นไปเล่าให้เศรษฐีฟัง เศรษฐีจึงนำสิ่งนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าจึงตรัสคาถาว่า
“ ผู้ใดไม่รู้จักคุณงามความดีและประโยชน์ที่ผู้อื่นกระทำก่อน
ผู้นั้นเมื่อมีธุระเกิดขึ้นในภายหลังย่อมไม่ใช่ผู้ช่วยเหลือแน่นอน “

ผลของคนอกตัญญู

ผลของคนอกตัญญู

The results of an unthankful person In one era, the Buddha was at Chetawan Temple, Muang Sawatthi, Songprarop, Anathabindik’s rich man.

There is a rich country man. A friend who had never seen each other’s face of Anathabindik’s rich man, one day carried goods to sell in Savatthi, with 500 boxes of goods sent to the workers to sell with an order to come to Anathabindik’s rich man, for example: Aside.

Thanach Bodin Sethi welcomes them, instructs them to find accommodation and supplies, ask them about the happiness of their wealthy friends. Buying, bartering all of the goods and sending them home, the worker informs his master of the wealthy.

Later Anathabindik, the rich man sent 500 wagons with tributes to visit the rich. The rich received the tribute. Said he did not know the poor and did not provide accommodation and supplies for those workers. Do not buy the product. They had to sell their own things and go back to Savatthi. Tell the story to Rich Anathabindik.

Later the rich man brought his products again to sell to Sawatthi. Brought a tribute to the rich Anathablik, the workers of the rich Anathabindik, saw them He volunteered to welcome himself to release the wagons out of town, and at night he took them to loot their merchandise and even took out the sarong. Take you home.

The people of Rich Anathabindik brought that story to the rich. The rich man then brought this to the Buddha and said in a spell: “Whoever does not know the virtues and benefits which others do first
that person, when business arises later, is definitely not a helper” < / p>

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> เว็บหวย <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

การบวช

การบวช เป็นคำศัพท์ทางศาสนาที่ใช้ขั้นตอนในการทำให้คนธรรมดาของศาสนาใด ๆ กลายเป็นปุโรหิตของศาสนาที่เขานับถือการบวชมักประกอบด้วยพิธีกรรมและพิธีการต่างๆและขั้นตอนการบวชจะแตกต่างกันไปตามศาสนาและชื่อ ผู้เตรียมบวชเรียกว่าผู้บวช

ประเพณีการอุปสมบทเป็นการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ชาวพุทธตามประเพณีในการบวชชายไทยจำเป็นต้องมีความรู้ ทำความเข้าใจกับความจริง
ของชีวิตเพราะพระพุทธศาสนาเป็นหลักค. การสอนเรื่องความจริงของโลกที่สอนให้มนุษย์รู้ถึงสาเหตุของ

การเกิดแก่เจ็บและตายช่วยให้มนุษย์มีสติที่จะดำเนินชีวิต นำไปสู่แนวทางที่ดีที่ชอบบวช
ความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่จะกลายเป็นพื้นฐานของครอบครัวนอกจากนี้ปุโรหิตได้ศึกษาคำสอนของ

พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระอาจารย์ใหญ่ของเรานักบวชสามารถนำแนวปฏิบัติที่ได้รับจากการบวชพระมาใช้ เพื่อดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข เพื่อส่งเสริมประเพณีการบวชให้ไม่เสื่อมคลายคือการบันทึก เป็นองค์ความรู้ให้เป็นระบบเพื่อเป็นฐานความรู้ให้คนรุ่นใหม่สืบทอดและพัฒนา
ขอให้ความรู้เรื่อง “คู่มือการอุปสมบท” เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้
สามารถดำเนินการหรือส่งต่อไปยังบุคคลอื่นได้

การบวช

การบวช

Ordination is a religious term that takes the steps to turn an ordinary person of any religion to become a priest of the religion he or she belongs to. Religion and name The ordinances are called the clergy.

Ordination tradition is a practice that derives from the devotion of Buddhism.
Buddhists, according to the tradition of ordination, Thai men need to have knowledge. Understand the truth and truth of life because Buddhism is the principle c. Teaching the truths of the world that teaches humans the cause of

Being born, old, hurt, and dying gives human mindfulness to live. Leading to a well-ordained approach, especially important for those who will become the foundation of the family. In addition, the priest has studied the teachings of

The Lord Buddha, our headmaster, the priest can apply the practices that are inherited from the ordination. To continue living happily To promote the tradition of ordination to not deteriorate is to record It is a knowledge base to be a knowledge base for the new generation to inherit and develop. “Ordination Guide” is useful for the general public to study, learn
can be carried out or passed on to other people.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> เว็บหวย <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

บวชทดแทนคุณพ่อแม่

บวชทดแทนคุณพ่อแม่

บวชทดแทนคุณพ่อแม่ “การบวชปิดประตูอุบายเปิดประตูสวรรค์ให้เรา” ถ้าผู้บวชมีความตั้งใจในการทำความดีปฏิบัติชอบคุณธรรมก็จะเพิ่มขึ้นตามการกระทำของเรา และไม่เพียง แต่พระเท่านั้นที่จะได้รับผลบุญที่เกิดจากการบวช แต่ประโยชน์นี้ยังส่งผลถึงพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิดเราด้วย

“ศรัทธาใครจะเชื่อก็เรื่องของเขาส่วนพวกเราที่เป็นชาวพุทธและคนรุ่นใหม่จะตัดสินอย่างไรควรเชื่อตามหลักเหตุผลตามหลักพระพุทธศาสนาบอกว่าใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่ว เขาชั่วใครทำใครได้

เด็กต้องได้รับผลบุญ เป็นการฝึกขัดเกลาตนเองตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าส่วนพ่อแม่ไม่ได้ไปอบรมขัดเกลาตัวเองหลังจากลูก ๆ ส่วนนี้ไม่ใช่บุญ แต่จะได้รับผลบุญอย่างอื่นคือได้รับผลบุญเป็นปัจจัยหนุนพระและในฐานะนักบวชจึงตามไปตักบาตรด้วยความห่วงใยพระเมื่อไปตักบาตรพระก็ไม่ได้ให้ แต่ลูกชายของตัวเองให้ทาน ต่อเทพเจ้าองค์อื่น ๆ

ด้วยดังนั้นเขาจึงได้รับผลบุญจากการให้มากขึ้น พ่อแม่บางคนเป็นห่วงลูกมาก จึงติดตามพระไปวัดประมาณครึ่งวันเกือบทุกวันจึงได้มีโอกาสฟังเทศน์ได้รับความรู้เรื่องบุญเรื่องบาปทำให้รักบุญมากขึ้นไม่กลัวบาปเขาจึงได้รับบุญที่นี่ อีกส่วนหนึ่งหรืออื่น ๆ

มาที่วัดและเห็นญาติคนอื่น ๆ ที่มาวัดเขาคนดลภาวนาเขานั่งสมาธิ จึงติดตามเขาไปด้วยได้เข้าร่วมกลุ่มในฐานะผู้ปฏิบัติ ดังนั้นนอกจากจะได้บุญจากการตักบาตรแล้วยังได้บุญจากการรักษาศีลและเจริญภาวนาอีกด้วย

บวชทดแทนคุณพ่อแม่

บวชทดแทนคุณพ่อแม่

“Ordination closes the gates, strikes open the gates of heaven for us.” If the priests have the intention of doing good, moral conduct will increase according to our deeds, and not only the monks will receive the favor that Caused by ordination But this benefit also affects the father and mother who gave birth to us.

“Faith, who believes is his story, as for us Buddhists and the new generation, how to judge, should believe according to the principles of Buddhism, saying that who does good, who does evil He is evil, who can do who?

Children must receive merit. It is self-training according to the teachings of the Buddha, while the parents do not have to train themselves after the children. This part is not merit. But will receive other merit, ie receiving the merit as a factor to support the monk, and as a priest, therefore follow to give alms to monks with concern But his own son gave alms To other gods.

too, so he gets more of the merits of giving. Some parents are very worried about their children. So he followed the monks to the temple for about half a day, almost every day. Another part or the other.

Come to the temple and see other relatives who come to Wat Khao Kon Don. Therefore following him, joining the group as an operator Therefore, in addition to receiving merit from offering alms, also receiving merit from observing the precepts and prospering.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> เว็บหวย <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

การเห็นอกเห็นใจ

การเห็นอกเห็นใจ ผู้อื่นถ้าจะให้อธิบายสั้น ๆ ก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา หรือกำลังพยายามเข้าใจสถานการณ์มุมมองและความรู้สึกของอีกฝ่ายและเป็นการเรียนรู้ที่จะสื่อสารความเข้าใจนั้นให้อีกฝ่ายได้รับรู้

ดังนั้นทักษะการเอาใจใส่นอกจากจะเป็นทักษะสำคัญในการเข้าสังคมแล้วยังมีความสำคัญในชีวิตอีกด้วย แต่ทักษะการเอาใจใส่มีอะไรบ้าง?

ทักษะการเอาใจใส่คือ:
ทักษะการเอาใจใส่คือการที่เราสามารถเข้าใจและรับเอาความคิดความรู้สึกอารมณ์และมุมมอง ของอีกฝ่ายได้ในมุมมองของเราเองการเอาใจใส่ 3 ประเภทคือการเอาใจใส่ทางความคิด อารมณ์และความสงสาร

การเอาใจใส่ทางความคิด – หรือที่เรียกว่าการมองเห็นมุมมองของอีกฝ่ายเหตุการณ์ที่เราทำให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับอีกฝ่ายและเข้าใจมุมมองของเขา การเอาใจใส่แบบนี้ตอบสนองต่อความคิดมากกว่าอารมณ์ และส่วนใหญ่จะช่วยกันหาทางออกจากเหตุผลและตรรกะ
การเอาใจใส่ทางอารมณ์ – การเอาใจใส่ทางอารมณ์เหมือนกับว่าเรา ‘รู้’ อารมณ์ของอีกฝ่าย ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากวิเคราะห์ว่าสามารถถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้อื่นได้อย่างไร (โรคติดต่อทางอารมณ์) ตัวอย่างเช่นเมื่อเราเห็นคน ๆ หนึ่งยิ้มเราก็ยิ้มตอบว่า ‘เอาอกเอาใจเขาดูแลเรา’ หมายถึงการได้เห็นมากมาย เชิงประจักษ์เช่นนี้

การเห็นอกเห็นใจ

การเห็นอกเห็นใจ

Sympathy Other people, if given a brief explanation, is to please them and pay attention to us. Or are trying to understand the other person’s situations, views, and feelings, and it is learning to communicate that understanding to the other person.

Hence, empathy skills are not only a very important social skill, they are also very important in life. But what are empathetic skills?

Empathy skills are: Empathy skills are how we can understand and accept thoughts, feelings, emotions, and perspectives. In our own view, 3 types of empathy are thoughtful empathy. Emotion and compassion.

Cognitive empathy – also known as seeing the other person’s point of view, events in which we put ourselves in the same situation as the other person and understand their point of view. This kind of empathy is more responsive to thoughts than emotions. And it mostly helps to find a way out of reason and logic. Emotional empathy – Emotional empathy as if we ‘know’ the other person’s emotions. Much scientific data analyzes how emotions can be transmitted to others. (Emotional contagious disease) For example, when we see a person smiling, we smile. ‘Pampering him, taking care of us’ means seeing a lot. This is empirical.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> เว็บหวย <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

การตอบแทนบุญคุณ

การตอบแทนบุญคุณ ต่อผู้ที่มีน้ำใจเป็นสิ่งที่ดีผู้คนยกย่องสรรเสริญ แต่การตอบแทนบุญคุณต้องเป็นไปโดยชอบธรรมถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น เราทุกคนเกิดมาสิ่งแรกที่ต้องตอบแทนคือการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่ให้แผ่นดินเราอยู่

และในอนาคตเราต้องตอบแทนพ่อแม่ของคุณเพราะเขาให้ชีวิตฉัน แต่ค่าตอบแทนเช่นนี้ไม่ได้ทำ โดยการหักหลังหรือฉ้อโกงเพื่อนำเงินและสิ่งของไปให้พ่อแม่โดยอ้างว่าเป็นการทำเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ หรือทำชั่วเพื่อทดแทนคุณของแผ่นดินโดยการฆ่าผู้บริสุทธิ์

เพื่อเอาที่ดินคืนหรือยอมทำชั่วและทำผิดเพื่อชดเชยบุญคุณโดยการสนับสนุนหรือทำผิดระเบียบตามที่ผู้มีพระคุณขอให้ช่วยนี้คือ เรียกว่าการตอบแทนพระคุณโดยไม่ยุติธรรมไม่น่าสรรเสริญและไม่ควรเพราะตอบแทนคุณคนที่ไม่ดี

แต่สำนึกบุญคุณด้วยความเคารพและสนับสนุนหรือยอมให้เขาเป็นใหญ่และมีอำนาจมันจะกลายเป็นแรงจูงใจให้เขาสร้างความเดือดร้อนให้ อื่น ๆ

เราจะตอบแทนคุณอย่างไร คุณต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ถ้าคุณจ่ายคืนด้วยวิธีที่ถูกต้องก็คือคุณ เมื่อทดแทนด้วยวิธีผิดก็มีการลงโทษให้อยู่เฉยๆไม่ทดแทนดีกว่า แม้ว่าจะไม่ดี แต่ก็ไม่ได้ขาดทุน หาทางตอบแทนเขาดีกว่า ชดใช้ตามแบบที่เขาได้รับ

แต่เราต้องรับกรรมไม่งั้นคนอื่นต้องเดือดร้อนด้วยก็ไม่สมควรอย่างแน่นอน การจ่ายเงินให้กันไม่ใช่ทำครั้งสองครั้ง ทำได้แค่สองวันหรือทำได้แค่ทางเดียวตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราจะตอบแทนเขาได้หลายครั้งหลายทาง ให้ค่าตอบแทนไม่ผิด

การตอบแทนบุญคุณ

การตอบแทนบุญคุณ

Rewarding people to people who are generous is a good thing. But the compensation of favors must be justified, right, and not causing adversity that will harm oneself and others. We are all born, the first thing we need to repay is to repay the land for our land.

And in the future, we must repay your parents because they gave me life. But compensation like this did not. By betrayal or fraud to bring money and things to parents, claiming to be in return for their grace. Or do evil in behalf of the land by killing the innocent.

To repurpose the land, or to commit evil and to make amends to compensate you by advocating or breaking the regulations as the benefactor asked to help. It’s called unfair, unfair, praiseworthy, and it shouldn’t be because of repaying you to the bad.

But be grateful, respectful and supportive, or allow him to become great and powerful, it will motivate him to cause trouble for others.

How will we repay you? You have to consider it carefully. If you pay back the right way, it’s you. When substituting in a wrong way, it is punished to passively, not substituting, better. Even if not good But did not lose Find a way to repay him. Pay back the way he received.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง