ความประมาท

ความประมาท คือการขาดสติปล่อยให้จิตใจล่องลอย ไม่ตระหนักถึงสิ่งที่คุณกำลังทำสิ่งที่คุณกำลังพูดไม่รู้จักระมัดระวังในสิ่งที่คุณควรระวังหากไม่มีการเตรียมการอย่างรอบคอบเพื่อเผชิญกับเหตุการณ์ในอนาคต

การไม่ประมาทหมายถึงการตื่นตัว รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตความประมาทเป็นสิ่งที่ไม่ดีและการไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าระมัดระวังมากเกินไปก็จะกลายเป็นคนที่ลังเลไม่สามารถทำอะไรได้มี แต่ความวิตกกังวลคิดมากไปล่วงหน้า มองโลกในแง่ร้ายเกินไปคนแบบนี้จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต แม้ว่าอุบัติเหตุจะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับเขา แต่คนที่ประมาทเกินไปและเสียสติมักจะประสบความสำเร็จในชีวิตน้อยเช่นกัน ดังนั้นควรปฏิบัติตามทางสายกลางความประมาทสามารถเป็นได้ทั้งทางโลกและทางศีลธรรม

ในทางธรรมการไม่ระวังทำให้จิตฟุ้งซ่าน คิด แต่เรื่องชั่วมันอาจเป็นทางเดินไปสู่ความชั่วโดยไม่ได้ตั้งใจในทางโลกการขาดความตระหนักขาดสติขาดความตระหนักไม่ขอความคุ้มครองจากอันตรายหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

อาจเป็นหนทางในการ ทำให้ธุรกิจนั้นเสียหายหรือไม่ดีเท่าที่ควร มันก็ดีถ้ามันเล็ก แต่ถ้าความประมาทเกิดขึ้นกับผู้ที่ต้องรับผิดอย่างยิ่งความเสียหายอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากเช่นประมาทที่โรงไฟฟ้าปรมาณู ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหรือได้รับความทุกข์ทรมานจนถึงขั้นเสียชีวิตและทำให้พืชผลเสียหายเป็นบริเวณกว้าง

ความประมาท

ความประมาท

Carelessness is the lack of consciousness allowing the mind to wander. Not aware of what you are doing, what you are saying, not being careful what you should be careful of without careful preparation to face future events.

Being careless means being alert. Know what you are doing now and be prepared for the future. Carelessness is a bad thing and being reckless is a good thing. But if you are too careful, you will become hesitant, unable to do anything. But the anxiety thought too much in advance Too pessimistic, people like this will not succeed in life. Although accidents rarely happened to him. But those who are too careless and insane are less likely to succeed in life too. Therefore, it is best to follow the neutral path. Carelessness can be both temporal and moral.


It can be a pathway to unintentional evil in the world, a lack of awareness, a lack of consciousness, a lack of awareness, no protection from harm or obstacles. May occur during various activities.

It might be a way to Causing the business to be damaged or not as good as it should be It’s good if it’s small But if negligence happens to those who are extremely liable, the damage can happen and affect many people, such as negligence at atomic power plants. This resulted in massive deaths or suffering to death and extensive crop damage.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> Ufa191 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า กำลังรุกรานสังคมไทย
หลายปีที่ผ่านมาสื่อตีข่าวดารา ข่าวอาชญากรรมและแม้แต่ข่าวการฆ่าตัวตายซึ่งเชื่อมโยงกับโรคซึมเศร้ายังคงมีอย่างต่อเนื่อง เราจึงควรตระหนักว่าโรคซึมเศร้าอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด เราอาจไม่รู้ตัวว่าเราหรือคนรอบข้างมีความเสี่ยงหรือป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เพราะข่าวที่ออกมาไม่ได้ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับโรคมากนักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคซึมเศร้าในแง่มุมต่างๆให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ตื่นตัวและหาทางป้องกันหรือ รีบ.

สถิติภาวะซึมเศร้าและอันตราย
ทุกวันนี้มีประชากร 7.6 พันล้านคนในโลกของเราและ 300 ล้านคนเป็นโรคซึมเศร้าเกือบ 4% คนไทยเป็นโรคซึมเศร้า 1.5 ล้านคนหรือ 2.2% รวมคนไทย 69 ล้านคนและเป็นที่น่าตกใจที่คนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จ 4,000 คนต่อปีสาเหตุหลักของการฆ่าตัวตายคือโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าคืออะไร?
อาการซึมเศร้าเกิดจากความผิดปกติของสมองที่ส่งผลต่อความคิดอารมณ์พฤติกรรมและสุขภาพร่างกาย แต่อย่างที่คนส่วนใหญ่ทราบเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามักจะนึกถึงอาการหรือสภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงคิดว่าโรคซึมเศร้าเกิดจากความผิดหวังหรือบอบช้ำและสามารถดูแลหรือแก้ไขได้ด้วยกำลังใจซึ่งจริงๆแล้วโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาท 3 ชนิด ได้แก่ เซโรโทนินนอร์อิพิเนฟรินและโดปามีนโดยต้องได้รับการรักษาจากจิตแพทย์ เพราะนอกจากจะต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วอาจต้องใช้ยาในการรักษาด้วย

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า

Depression is invading Thai society.
Over the years the media has hit the news with celebrities. Crime news and even suicide news that are linked to depression continue to flow. We should therefore realize that depression is closer to us than we think. We may not be aware that we or those around us are at risk or suffer from depression. Because the news that has come out does not provide much in-depth knowledge about the disease, today we are going to get to know more aspects of depression in order to be alert and seek prevention or hurry.

Depression and danger statistics
Today there are 7.6 billion people in the world and 300 million people suffer from depression. Almost 4% of Thais have depression, 1.5 million or 2.2%, including 69 Thais. Millions of people and it is shocking that 4,000 Thais per year successfully kill themselves.The main cause of suicide is depression.

What is depression?
Depression is caused by a disorder of the brain that affects thinking, mood, behavior and physical health. But, as most people know, depression is often thought of altered symptoms or mental conditions. It is thought that depression is caused by disappointment or trauma and can be taken care of or corrected with encouragement. Actually, depression is a disease caused by an imbalance of three neurotransmitters: serotonin nori. Pinefrin and dopamine, requiring treatment from a psychiatrist. Because in addition to being properly treated, medication may also be required for treatment.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> Fifa55 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ความวิตกกังวล

ความวิตกกังวล เป็นสภาวะทางอารมณ์ที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบอยู่เสมอในชีวิต
State Anxiety คือความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล
ประสบเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เข้ามาและประเมินเหตุการณ์ล่วงหน้า
ความสามารถที่แท้จริงของตนเองเช่นเดียวกับผู้คนรู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของ
เมื่อมนุษย์เผชิญกับความวิตกกังวลภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิตของพวกเขา
ความวิตกกังวลนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความคิด การรับรู้ของตนเองที่ได้รับจากนั้นก็ดำเนินต่อไป
สถานการณ์ดังนั้นหากบุคคลสามารถจัดการกับความวิตกกังวลได้ตามสถานการณ์โดยการฝึกจิตใจให้
ความมั่นคงความพึงพอใจต่อตนเองความเข้าใจความเคารพและคุณค่าในตนเอง มีการเตรียมสร้าง
ความพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์และที่สำคัญที่สุดคือใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาตามนั้น
สภาวะที่แท้จริงความวิตกกังวลในระดับปานกลางกระตุ้นให้บุคคลนั้น
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความวิตกกังวล เป็นอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นผลมาจากความยุ่งเหยิงในจิตใจ มันมักจะเกิดร่วมกับพฤติกรรมทางระบบประสาทเช่นอารมณ์แปรปรวนความวิตกกังวลทางร่างกายความวิตกกังวลเป็นความรู้สึกเชิงลบที่เป็นนามธรรม จะเกิดขึ้นได้เมื่อคิดถึงการทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นคิดถึงตัวเองที่จะตาย และการคิดในเรื่องต่างๆความวิตกกังวลเป็นอารมณ์ที่แตกต่างจากความกลัวซึ่งความกลัวเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทันทีและทางกายภาพ Anxiety คือความรู้สึกวิตกกังวลและวิตกกังวล ผู้ที่มีอาการนี้มักจะตอบสนองต่อภัยคุกคามต่างๆมากเกินไป

ความวิตกกังวลนอกจากจะมีผลทางจิตประสาทแล้วยังสามารถทำให้กล้ามเนื้อตึงและอ่อนล้าของร่างกายได้อีกด้วย ความวิตกกังวลอาจเกิดจากการคิดเท่านั้น ยาบางชนิดอาจเป็นสาเหตุของความวิตกกังวล

ความวิตกกังวล

ความวิตกกังวล

Anxiety is an emotional state that all human beings experience constantly in life.
State Anxiety is the anxiety that occurs when a person experiences an event or situation that entails an anxiety disorder. Come and assess events in advance. Their true abilities, as people feel, are a threat to their security when humans experience anxiety under circumstances that arise over their lifetimes.
This anxiety can change over time according to thought. Thus, if a person is able to deal with anxiety according to the situation by training the mind, stability, self-satisfaction, understanding, respect and Self worth It is prepared to establish the readiness to face the event and, most importantly, use the intelligence to solve the problem accordingly.
Real State Moderate anxiety motivates the person
to work properly. Effective

Anxiety is an unpleasant emotion that results from a disorder in the mind. It is often associated with neurological behaviors such as mood swings, physical anxiety. Anxiety is an abstract negative feeling. This can happen when thinking about predicting what will happen in the future. Like thinking of yourself to die And thinking about things Anxiety is an emotion different from fear in which fear is a response to a sudden and physical event. Anxiety is a feeling of anxiety and anxiety. People with this condition are too likely to respond to threats.

Anxiety, in addition to having psychoactive effects, can also make the muscles tight and tired in the body. Anxiety can only be caused by thinking. Certain drugs can cause anxiety.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ปล่อยวาง

ศิลปะแห่งการ ปล่อยวาง

 1. ปล่อยวาง คือการมีความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่น
  ว่ากันว่า “ความโกรธคือยาพิษที่กลืนลงคอเพื่อฆ่าผู้อื่น”
  ความหมายก็คือเมื่อคุณโกรธร่างกายของคุณจะปล่อยฮอร์โมนที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น การหดตัวของกล้ามเนื้อความดันโลหิตเพิ่มขึ้นหากเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ แล้วออกไปก็ไม่เป็นอันตรายมากนัก แต่ถ้ามีความโกรธฝังลึกในจิตใจตลอดเวลาก็จะส่งผลร้ายต่อร่างกายในระยะยาว เมื่อพูดถึงการตอบสนองแบบตาต่อตาต่อคนที่ทำร้ายคุณเช่นคุณเกลียดฉันฉันเกลียดคุณ นั่นเท่ากับคุณทำตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา

เมื่อคุณโกรธใครสักคนไม่เพียง แต่คุณทำร้ายตัวเองเท่านั้น แต่ให้คน ๆ นั้นควบคุมสภาวะอารมณ์ของคุณด้วยดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือปล่อยวางความโกรธของคุณ อย่าถือสาหาความพยายามทำตัวให้มีความสุขมีความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอ

 1. อย่าคิดแก้แค้น
  การแก้แค้น Revenge เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
  “ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและความสำเร็จถ้าคุณสามารถฝึกตัวเองให้คิดดีทำดีตลอดเวลาจะทำให้คุณมีพลังดึงดูดคนดีให้ทำดีเข้ามาในชีวิต

ดังคำกล่าวของ Albert Einstein นักฟิสิกส์และนักปรัชญาชื่อดังระดับโลก ที่กล่าว
“คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อคุณหมกมุ่นอยู่กับความคิดและความรู้สึกเชิงลบ”

วิธีที่จะช่วยให้คุณจดจ่อกับแง่บวกคือฝึกจดจำคำว่า “รักให้อภัยปล่อยวางอย่างสงบ” ตลอดเวลา

 1. สวดมนต์แผ่เมตตา.
  เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีคนทำสิ่งที่ไม่ดีกับคุณ ไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจของคุณปฏิกิริยาแรกที่คุณมีคือการโกรธคน ๆ นั้น
  คุณสามารถควบคุมความโกรธไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรก โดยบอกกับตัวเองว่า“ เราต่างก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีรักโลภโกรธหลง” เพื่อฟื้นฟูสติของคุณควบคู่ไปกับการกระจายพลังที่ดีให้กับเขา
ปล่อยวาง

ปล่อยวาง

The art of Leave it

 1. When you are angry with someone, not only But you only hurt yourself, but let the person control your emotional state, so all you have to do is let go of your anger. Do not rely on the effort of always being happy, loving, and caring for others.
 1. Don’t think of revenge.
  Revenge Revenge is the best thing.
  “Living with happiness and success if you can train yourself to think good, do good. All the time, you will have the power to attract good people into your life.

According to Albert Einstein, the world-renowned physicist and philosopher. That said
“You can’t solve problems when you’re obsessed with negative thoughts and feelings.”

A way to help you focus on the positives is to practice memorizing the words “Love forgive, let go in peace” all the time.

 1. Prayer for compassion.
  It is common when someone does something bad to you. Whether your body or mind, the first reaction you have is anger at that person.
  You can control your anger from occurring in the first place. By telling yourself, “We are all human beings with love, greed, anger, infatuation” to restore your sanity while spreading your good energy.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ความมั่นใจ

ความมั่นใจ คือความแน่นอนของผลการวัด ไม่ว่าจะวัดกี่ครั้งผลลัพธ์จะต้องเหมือนกันภายใต้
สภาพและสถานการณ์เดียวกัน (กังวล  เทียนกัณฑ์เทศน์ 2540: 157 ข้อกังวล)
เครื่องมือที่เชื่อถือได้หมายความว่าเครื่องมือสามารถทำคะแนนได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่เปลี่ยนแน่นอน
การวัดครั้งแรกเปลี่ยนไปอย่างไร? เมื่อวัดซ้ำผลลัพธ์จะเหมือนกัน หรือการวัดแต่ละครั้งจะให้
ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน (ชวาล  แพรัตกุล  2516 : 136)

การทดสอบที่เชื่อถือได้จะทำให้คุณได้คะแนนที่คงที่ โดยปกติในการสอบแต่ละครั้ง
ผลลัพธ์มักไม่ตายตัว แต่ถ้าอันดับของผู้เข้าสอบยังคงเท่าเดิมให้ถือว่าการสอบนั้นยังคงอยู่ มีความมั่นใจสูงเนื่องจากความมั่นใจในการสอบหมายถึงความสม่ำเสมอของคะแนนที่ได้จากการสอบของกลุ่มเดียวกัน

หลายครั้งการกำหนดค่าความเชื่อมั่นขึ้นอยู่กับหลักการของการสอบหลายครั้งและการค้นหาความสัมพันธ์ของคะแนน
ได้รับจากการสอบหลายครั้งหากคะแนนของเด็กแต่ละคนคงที่หรือผันผวนตามนั้นการทดสอบก็มี
ความน่าเชื่อถือสูง

ความมั่นใจ

ความมั่นใจ

Confidence is the certainty of a measurement result. No matter how many times the measurements are taken, the results must be the same under
Same condition and situation (Thian Kan Preach 1997: 157 concerns)
A reliable tool means that a tool can be scored consistently. Definitely not change
How did the first measurement change? When repeated measurements, the results are the same. Or each measurement will give
Consistent results (Chawan Prathakun 1973: 136)

The trusted test will give you a stable score. Usually in each exam
The results are not always fixed. But if the rank of the candidates remains the same, the exam is considered as still. High confidence because confidence in an exam refers to the consistency of the scores obtained on the same test group.

Many times, the determination of the confidence value is based on the principle of multiple examinations and finding correlation points.
Obtained through multiple exams.If each child’s scores are constant or fluctuate accordingly, then the test has
High reliability

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ความเที่ยงตรง

ความเที่ยงตรง และแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมั่น


เรามักจะนึกถึงคำว่า ความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น นั้นแยกออกจากกัน
ในความเป็นจริงคำศัพท์ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน เราจะแสดงให้คุณเห็นสองวิธีคิดที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือและความถูกต้องมีดังนี้

วิธีที่ 1

เราจะใช้เกมปาเป้า เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือและความถูกต้องโดยใช้ศูนย์กลาง
ตรงกลางของเป้าหมายนั้นคือสิ่งที่เราพยายามวัด ลองนึกภาพเด็กแต่ละคนที่เราวัดว่าเราเป็นอย่างไร
ถ้าเราสามารถวัดว่าแต่ละคนถูกต้องจริง ๆ เราสามารถโยนไปที่ศูนย์กลางของเป้าหมาย
แต่ถ้าวัดไม่ตรงแสดงว่าเราพลาดตรงกลางเป้า

วิธีที่ 2

หรือเราสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือและความถูกต้องตามภาพ
ด้านล่างนี้เราจะสร้างตาราง 2×2 คอลัมน์ของตารางแสดงถึงแนวคิด
ที่จะวัดเหมือนหรือต่างกันและในแถวจะแสดงวิธีการวัดเหมือนกันหรือ
มีความแตกต่างกันในภาพ ที่จะวัดเป็น 2 Concept คือการวัดความสามารถ
การวัดความสามารถทางภาษาและตัวเลขนอกจากนี้ยังมีการสันนิษฐานว่าใช้วิธีการวัดที่แตกต่างกันสองวิธีเป็นการทำข้อสอบโดยการเขียนตอบและสังเกตโดยครู

ความเที่ยงตรง

ความเที่ยงตรง

We tend to think of the word Accuracy and a conviction. Are separate.
In fact, the two terms are related. We’ll show you two ways to think about it: The relationship between trust and accuracy is:

Method 1

We will use a game of darts. To show the relationship between reliability and accuracy using the center
, the middle of that goal is what we are trying to measure. Imagine each child that we measure how we are.
If we can measure that each person is really correct, we can throw it at the center of the target.
But if it is not measured, we miss the center of the target.

Method 2

Or, we can show the relationship between trust and validity as shown in the picture
Below, we will create a 2×2 table. The columns of the table represent the concept
to measure the same or different, and in rows. The measurement methods are the same or
are different in the images to be measured as 2 concepts, namely, the measurement of competence
measurement of language and numerical proficiency. In two different ways, the test is written in response and observed by the teacher.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง


สาเหตุของการโกหก

สาเหตุของการโกหก คนที่ชอบโกหกจนติดเป็นนิสัยส่วนใหญ่แล้วเขาโกหก เพื่อให้ตนเองรู้สึกดีมีความมั่นใจที่จะเข้าร่วมสังคมในขณะที่บางคนโกหกเพื่อปฏิเสธความจริงของชีวิตตนเองไม่มีความภาคภูมิใจในตนเองก่อให้เกิดการโกหกเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและมีอยู่ในสังคม

นิสัยของคนที่ชอบโกหกจะมีเพิ่มมากขึ้นเลื่อยๆ จากที๋โกหกเฉพาะคนใกล้ตัว ตัวเองก็จะมีความเชื่อมั่นโดยการโกหกคนแปลกหน้า ไปถึงขั้นชุมชน และเพิ่มความสามารถไปถึงระดับประเทศ ทั้งหมดที่กล่าวมา คืออาการของ Pathological Liars จะมีคนที่ชอบหลอกตัวเอง เพราะต้องการลบปมด้อยในใจของตัวเอง โดยไม่สนว่าเรื่องที่โกหกขึ้นมานั้น จะสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นมากน้อยเพียงใด

สำหรับคนที่ชอบโกหกมักจะให้ข้อมูลมากมาย เพราะต้องการสร้างความมั่นใจให้กับคนที่รับฟัง. และต้องการชักชวนให้ผู้ฟังคล้อยตามดังนั้นเมื่อพบคนที่ให้ข้อมูลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปจากนั้นขอให้เขาฟังด้วยหูเร็ว ๆ อย่าเพิ่งเชื่อทำตามทุกอย่าง จากนั้นลองถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เขานำเสนอ คุณจะพบว่าคนเหล่านี้จะหาคำตอบให้คุณไม่ได้เพราะพวกเขาไม่ได้ให้ข้อมูล

สาเหตุของการโกหก

สาเหตุของการโกหก

The reason for the lie Most of the time people who make a habit of lying are habitual. To make themselves feel good, have the confidence to join society, while some people lie to deny the truths of their own lives. No self-esteem produces lies to be accepted and available in society.

The habits of people who love to lie are on the rise. From the lie that only people close to you Themselves will have confidence by lying to strangers. Reach the community stage And increase the ability to reach the national level All of the above is that the symptoms of pathological liars have people who like to deceive themselves. Because you want to remove the inferiority complex in your own mind Regardless of whether the lie was made up How much damage and trouble will it cause to others?

For people who like to lie, they often provide a lot of information. Because they want to build confidence in the people listening And want to persuade the audience to follow, so when meeting someone who

provides too much information on a particular subject, then ask him to listen quickly by ear, do not believe, do everything. Then try asking questions unrelated to the topic he has presented. You’ll find that these people won’t be able to find answers for you because they don’t provide information.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

จิตผิดปกติ

จิตผิดปกติ ปัจจุบันในด้านจิตเวชความผิดปกติทางจิตเป็นความผิดปกติทางจิต ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า ‘ป่วย’ ต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดและต้องทนทุกข์ทรมานภายในจิตใจโดยเฉพาะประสิทธิผลในจิตเวช การปรับตัวทางสังคมจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเนื่องจากพฤติกรรมส่วนใหญ่ของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตนั้นยากที่จะคาดเดา และควบคุมไม่ได้

การวินิจฉัยความเจ็บป่วยทางจิตสามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลัก ๆ ได้หลายประเภท แต่ระบบการจำแนกที่พบมากที่สุดคือคู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต (DSM) พัฒนาโดย American Psychiatric Association พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเวลาผ่านไป เวอร์ชันปัจจุบันเป็นการแก้ไขครั้งที่ 5 (DSM-5) ในปี 2013

ถือเป็นหนึ่งในความผิดปกติทางจิตที่มีปัญหามากที่สุด บางคนอาจมีอาการนี้ตลอดชีวิต บางคนสามารถรักษาได้บางคนสามารถใช้ความผิดปกติเพื่อปรับให้เข้ากับโลกปกติ

จิตผิดปกติ มักเกิดจากความคิดที่ผิดเพี้ยนภาพหลอนภาพหลอนและอาการหลงผิด ซึ่งผลของอาการต่างๆจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอ่อนเพลียมีปัญหาในการเข้าสังคมรู้สึกไม่พอใจไม่มีความพึงพอใจกับชีวิตและผิดหวังกับความเหนื่อยล้า ความเข้าใจผิดที่สำคัญเกี่ยวกับโรคจิตเภทคือคนทั่วไปมักคิดว่าผู้ป่วยจิตเภททุกคนเป็นอันตราย ในความเป็นจริงผู้ป่วยจิตเภทส่วนใหญ่มักจะขี้อายและกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของตนเองอยู่ตลอดเวลา

จิตผิดปกติ

จิตผิดปกติ

Mental Abnormalities Today in psychiatry, mental disorders are psychotic disorders. People diagnosed ‘sick’ suffer from pain and psychological distress, especially effectiveness in psychiatry. Social adaptation to the inability to carry out normal daily life as most behaviors of people with mental disorders are difficult to predict. And can’t control it.

The diagnosis of mental illness can be divided into several main categories. But the most common classification system is the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), developed by the American Psychiatric Association, with more information over time. The current version is the 5th revision (DSM-5) in 2013.

It is considered one of the most problematic mental disorders. Some people may have this condition throughout their lives. Some people can heal, some can use the disorder to adapt to the normal world.

Psychotic Abnormalities is often caused by distorted thoughts, hallucinations, hallucinations, and delusions. As a result of the symptoms, patients feel exhausted, have social problems, feel dissatisfaction, not satisfied with life, and disappointed with fatigue. The main misconception about schizophrenia is that people tend to think that all schizophrenic people are dangerous. In fact, most schizophrenic patients are constantly shy and worried about their illness.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สุขภาพจิต

สุขภาพจิต เป็นความสามารถของบุคคลในการปรับตัวให้มีความสุขกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นกันมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและอยู่อย่างสมดุลอย่างสุขสบาย ตลอดจนสนองความสามารถของตนเองในโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้โดยไม่มีข้อ จำกัด

ร่างกายและจิตใจสัมพันธ์กัน เมื่อร่างกายตึงเครียดจะทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกทำงานมากขึ้นส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นการไหลเวียนของเลือดที่ผิวหนังลดลง ตรงกันข้ามกับการผ่อนคลายของระบบประสาท พาราซิมพาเทติกการทำงานอย่างสมดุลมากขึ้นจะทำให้การหายใจของคุณช้าลง ชีพจรและความดันโลหิตลดลงมือและเท้าอุ่นขึ้น

เมื่อเกิดความเครียดร่างกายจะเปลี่ยนแปลงเช่นต่อมเหงื่อทำงานมากขึ้น ไตสามารถขับของเสียได้น้อยลง หัวใจเต้นเร็วและแรงเส้นเลือดในช่องท้องและผิวหนังหดตัว อาหารไม่ย่อย ภูมิคุ้มกันลดลงเกล็ดเลือดจับตัวเป็นก้อนมากขึ้น ไขมันที่ถูกเก็บไว้ในกล้ามเนื้อจะถูกสลายไปเพื่อพร้อมใช้งาน ไขมันในเลือดสูงขึ้น ถ้าเครียดบ่อยจะไปอุดตันเส้นเลือด กลายเป็นโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงจิตใจที่เครียดเป็นเวลานานจะเพิ่มฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งจะช่วยลดความเร็วของระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันที่ถูกกดทับทำให้ป่วยได้ง่ายระบบย่อยอาหารทำงานได้ไม่ดี เพราะปกติร่างกายจะสร้างเซลล์ขึ้นมาเพื่อเคลือบกระเพาะและลำไส้เล็ก แต่ผลของความเครียดร่างกายจะไม่ซ่อมแซมตัวเอง จึงทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร

มีผลการวิจัยกล่าวว่าคนที่มีความรู้สึกเกลียดชังหรือเป็นศัตรูความกดดันเพิ่มขึ้น 40 วินาทีในขณะที่ความโกรธเพิ่มความกดดันเป็นเวลา 80 วินาที

ความเจ็บป่วยที่ส่งผลต่อจิตใจ ทางการแพทย์เรียกว่า Psychosomatic เจ็บป่วยเช่นความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดไมเกรนหอบหืดภูมิแพ้โรคกระเพาะอาหารท้องร่วง

สุขภาพจิต

สุขภาพจิต

Mental health is a person’s ability to adjust to being happy with society and the environment as well, relate to others, and stay in balance. And satisfy your own abilities in this changing world without limits.

Body and mind are related. When the body is stressed it causes the sympathetic autonomic nervous system to work more, resulting in higher blood pressure. The heart rate is faster, the blood flow to the skin decreases. In contrast to the relaxation of the nervous system Parasympathetic, working more in equilibrium, slows your breathing. Pulse and blood pressure drop, hands and feet warmed.

When stress occurs, the body changes, for example, the sweat glands become more active. The kidneys are able to excrete less waste. Fast and forceful heartbeat, abdominal and skin vessels contracted, indigestion, decreased

immunity, more coagulated platelets. Fat stored in muscles is broken down to be ready for use. Higher blood fat If stressed often, it will clog blood vessels. Become a heart disease and high blood pressure.Prolonged stressful minds

increase the hormone cortisol, which slows down the immune system. A suppressed immune system makes it easy to get sick, the digestive system

doesn’t work well. Because the body normally creates cells to coat the stomach and small intestine. But as a result of stress, the body will not repair itself. Thus causing gastric ulcers.

Research shows that people with hate or hostility increase their pressure by 40 seconds, while anger increases their pressure for 80 seconds.

Illness that affects the mind. Medical called Psychosomatic Illness, such as high blood pressure Cardiovascular, Migraine, Asthma, Allergies, Stomach, Diarrhea.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การติดสุรา

การติดสุรา เป็นภาวะทางจิตใจที่มักเกี่ยวข้องกับร่างกาย อันเป็นผลมาจากการดื่มแอลกอฮอล์โดยการแสดงลักษณะทางพฤติกรรมหรือการตอบสนองบางอย่างเช่นอยากดื่มซ้ำ ๆ เป็นเวลานานหรือในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อให้จิตใจสบายใจและบางทีอาจจะหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายจากการไม่ดื่มได้เช่นกันอาจมี เพิ่มปริมาณสุราที่เมาเมื่อเวลาผ่านไป หรือไม่เพิ่ม

การดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานานจะก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อสุขภาพสังคมครอบครัวอาชีพหรือกฎหมายของผู้ดื่ม ซึ่งเป็นอาการที่รักษาได้ยากหรือหายขาดไม่ค่อยได้บ่อยครั้งอาการแย่ลงและเป็นอีกครั้ง เราเรียกสภาวะนี้ว่าโรคพิษสุราเรื้อรัง

สุรามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเอทิลแอลกอฮอล์สูตรทางเคมีคือ C2H6O การผลิตมักเริ่มต้นด้วยการหมักแป้งและน้ำตาล ถ้าแป้งได้รับผ่านกระบวนการ 3 ขั้นตอนจะเป็นแอลกอฮอล์ 1) แป้งถูกย่อยเป็นมอลโตสโดยไดแอสเตส 2) มอลโตสถูกย่อย เอนไซม์มอลเตส (ยีสต์) จากยีสต์เป็นกลูโคสและ 3) กลูโคสจะถูกเปลี่ยนเป็นเอทิลแอลกอฮอล์โดยเอนไซม์ไซเมส (zymase) จากยีสต์

การติดสุรา

การติดสุรา

Alcohol dependence is a psychological condition often associated with the body. As a result of drinking alcohol by exhibiting certain behavioral or responsive features, such as wanting to drink repeatedly for a long time or at specific intervals to keep the mind at ease, and perhaps avoiding the discomfort of being absent. Can drink as well, may have Increase the amount of liquor that gets drunk over time Or not add

Long-term use of alcohol poses serious health, social, family, occupational or legal problems for the drinker. This is a condition that is difficult to treat or rarely cured. Often the symptoms worsen and recur. We call this condition alcoholism.

Liquor has the scientific name ethyl alcohol. Its chemical formula is C2H6O. Its production usually begins with the fermentation of starches and sugars. If the starch is obtained through a 3-step process it is alcohol 1) Starch is digested into maltose by diastase 2) maltose is digested. Maltase (yeast) from yeast to glucose; and 3) glucose is converted to ethyl alcohol by zymase from yeast.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่