ความดีที่ต้องทำ

ความดีที่ต้องทำ

ความดีที่ต้องทำ
ความดีที่ต้องทำ

ทำดีเพื่อตัวเอง
การทำความดีเพื่อตัวเองมันอาจดูไม่มีประโยชน์มากนัก แต่แท้จริงแล้วนี่คือจุดที่เราเริ่มเติมพลังบวกให้ตัวเอง และพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นด้วยการทักทายพ่อแม่ก่อนออกจากบ้าน

เจตนาที่จะไม่โกรธอารมณ์ร้อนหรือโกรธเพื่อกลั่นแกล้งใครรู้จักขอบคุณและขอบคุณทุกครั้งเมื่อคนอื่นช่วยเหลือซื่อสัตย์กับตัวเองโดยตั้งอกตั้งใจทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเป็นต้น

ทำดีเพื่อครอบครัว
สถาบันเล็ก ๆ ที่มีความหมายกับชีวิตเรามากที่สุด ทั้งในด้านความรักความอบอุ่นความสามัคคีครอบครัวที่อบอุ่นจะทำให้เราอยู่กันอย่างมีความสุข

สามารถทำความดีโดยการชมเชยและให้กำลังใจสมาชิกในบ้านช่วยงานบ้านช่วยลดรายจ่ายโดยไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยไม่คิดเป็นชู้กับสามีภรรยาผู้อื่นเป็นต้น

ทำความดีเพื่อเพื่อนบ้านของคุณ
Neighborhood หากเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันเต็มไปด้วยความสงบสุข สามารถทำความดีได้โดยการตรวจตราบ้านเมื่อเพื่อนบ้านไม่อยู่,

ห้ามส่งเสียงดังห้ามจอดรถขวางทางเข้าบ้านคนอื่นซื้อของขวัญหรือของฝากตามโอกาส ฯลฯ

Doing good for yourself: Doing good for yourself may not seem very helpful. But actually, this is where we start to fuel ourselves with positive energy. And ready to share the happiness with others by greeting your parents before leaving the house.

Intent not to be angry, hot-tempered, or angry to bully anyone, know, thank you, and thank you every time when others help, be honest with yourself by focusing on accomplishing it, etc.

Doing good for the family: A small institution that means the most to our lives. In terms of love, warmth, unity, a warm family will make us live together happily.

Can do good deeds by complimenting and encouraging family members, helping with household chores, reducing expenses by not buying extravagant things, adultering with other spouses, etc.

Do good deeds for your neighbors.
Neighborhood If we build a good relationship with each other. Coexistence in the same space is full of peace. You can do good deeds by monitoring your home when your neighbors are away,


Do not make a loud noise, park your car, block the entrance of other people’s houses, buy gifts or souvenirs for the occasion, etc.

ความดีที่ต้องทำ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<
ขอบคุณสาระดีๆจาก >>> GooGle <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

เวียนวายตายเกิด

เวียนวายตายเกิด การกระทำในชีวิตนี้แสดงผลอย่างไรในชีวิตหน้า? นักปรัชญาหรือผู้เผยพระวจนะหลายคนพยายามคิดว่าคนตายไปแล้ว หรือตายแล้วไปเกิดใหม่ได้ถ้าเกิดได้อีกจะเกิดอะไรขึ้นกับคำสอนของพระพุทธศาสนา? พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าคนตายสามารถเกิดใหม่ได้และจะเกิด

สามารถเป็นมนุษย์หรือสัตว์ได้อีกหากไม่มีวิญญาณหรือวิญญาณนั้นก็ไม่เป็นอมตะไม่มีวันตาย แต่ยังคงตายตลอดไป จิตเป็นธรรมชาติที่จะรู้อารมณ์คิดจดจำ จิตเป็นลักษณะของการสืบสันตติวงศ์ มาไม่หยุดนิ่งและจิตเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ แต่มีอำนาจสั่งการให้เก็บอารมณ์ต่างๆไว้ในใจแล้วแสดงเป็น 2 ลักษณะคือ

 1. งานที่จิตทำ ได้แก่ วิธีที่จิตยอมรับอารมณ์ จากประสาทสัมผัสทั้ง 6 ตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นการได้ยินการคิด
 2. จิตเป็นภวังค์ จิตไม่ได้รับอารมณ์จากประสาทสัมผัสทั้งหก แต่จิตทำงานตลอดเวลาคือตาย

Reverie หมายถึงพระเจ้าของโลกกล่าวคือจิตใจตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงการถือกำเนิดของความตายในขณะที่จิตเป็นภวังค์ธรรมดานั่นคือบุคคลนั้นหลับอยู่ เพราะในขณะนอนหลับจะไม่รู้สึกตัวเลย แต่ในขณะใดที่จิตมีความรู้สึกจิตใจถูกปลดปล่อยจากภวังค์

ความรำคาญที่เราเห็นหรือได้ยินหรือคิดจิตใจมีอารมณ์และความรู้สึกและมีจิตมึนงงสลับกันไปตลอดกาล มันเร็วมาก ดังนั้นเราอย่ารู้สึกตามพระพุทธภาษิต พระพุทธเจ้าแบ่งความตายออกเป็นสองประเด็นหลักคือ

เวียนวายตายเกิด

How will the actions of this life be reflected in the next life? Many philosophers or prophets have tried to think that the people are dead. Or die and be reborn, if it can be born again, what will happen to the teachings of Buddhism? The Lord Buddha taught that the dead can be reborn and will be born.

Can be human or animal again. Without a spirit or that spirit is immortal, never die. But still dies forever The mind is natural to know, think, remember. The mind is a feature of succession It comes non-stop and the mind is an abstraction that cannot be seen or tangible. But they have the power to direct them to keep the emotions in mind and show them in two ways:

 1. The work that the mind does is the way the mind accepts emotions. From the 6 senses, eyes, ears, nose, tongue, body, mind, such as hearing, thinking.
 2. Mind is a reverie. The mind is not affected by the six senses. But the mind works all the time: death.

Reverie means the god of the world, ie the mind from conception to the advent of death, while the mind is a common reverie, that is, the person is asleep. Because while sleeping will not be conscious at all But at the moment when the mind is feeling, the mind is released from reverie.

The annoyance we see or hear or think, the mind, the emotions and the feelings, and the mental numbness alternate forever. The Lord Buddha divides death into two main points:

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<
ขอบคุณสาระดีๆจาก >>> GooGle <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ความหมายของชีวิต

ความหมายของชีวิต เป็นคำถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับความสำคัญของชีวิตหรือการดำรงอยู่โดยทั่วไป คำถามนี้มีได้หลายรูปแบบเช่น “ทำไมเราถึงมาที่นี่” “ชีวิตคืออะไร” และ “จุดมุ่งหมายของการดำรงอยู่คืออะไร” ความหมายของชีวิตเป็นเรื่องของการคาดเดาทางปรัชญา

วิทยาศาสตร์และเทววิทยามากมายตลอดประวัติศาสตร์คำตอบจำนวนมากสำหรับคำถามนี้มีให้จากภูมิหลังทางวัฒนธรรมและอุดมการณ์ที่หลากหลาย

ความหมายของชีวิตอยู่ที่แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาของการดำรงอยู่ ความสัมพันธ์ทางสังคมพลังและความสุขและคล้ายกับประเด็นอื่น ๆ อีกมากมายเช่นความหมายเชิงสัญลักษณ์ภววิทยา

ความหมายของชีวิต คุณค่าวัตถุประสงค์จริยธรรมความดีและความชั่วเจตจำนงเสรีการดำรงอยู่ของพระเจ้าอย่างน้อยหนึ่งอย่าง แนวคิดเกี่ยวกับวิญญาณของพระเจ้าและชีวิตหลังความตายวิทยาศาสตร์ทำงานเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับจักรวาล สำรวจบริบทและปัจจัยเสริมของวิถีชีวิต

วิทยาศาสตร์ยังศึกษาและสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแสวงหาความเป็นอยู่ที่ดีและแนวคิดทางศีลธรรมที่เกี่ยวข้อง แนวทางการศึกษาแนวมนุษยนิยมตั้งคำถามว่า “ชีวิตของฉันมีความหมายอะไร” คุณค่าของคำถามนี้อาจเกี่ยวข้องกับการบรรลุความเป็นจริงสูงสุดความเป็นหนึ่งเดียวหรือแม้กระทั่งความศักดิ์สิทธิ์

ความหมายของชีวิต

The meaning of life is a philosophical question of the importance of life or existence in general. There are many forms of questions such as “Why are we here?” “What is life” and “What is the purpose of existence?” The meaning of life is a philosophical conjecture.

Many science and theology throughout history, many of the answers to this question have been provided from various cultural and ideological backgrounds.

The meaning of life lies in the philosophical and religious concepts of existence. Social relations, vitality, and happiness, and are similar to many others, such as their symbolic ontology.

Value, purpose, ethics, good and evil, free will, at least one existence of God. Concepts of the spirit of God and the afterlife, science works to explain relevant empirical facts about the universe. Explore context and lifestyle factors.

Science also studies and can advise on the pursuit of well-being and related moral concepts. The humanistic approach of education poses the question: “What does it mean to me in my life?” The value of this question may have to do with the attainment of supreme reality, unity, or even holiness.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ตายแล้วฟื้น

ตายแล้วฟื้น โพสต์นี้ถูกนำมาใช้ในแง่วิทยาศาสตร์ พ่อแม่พี่น้องอาจจะเคยอ่านผ่านตาคนในอดีต คนตายฟื้นขึ้นมาบ้างตายไม่หายใจชาวบ้านจึงนำไปทำพิธี แต่จู่ๆก็ฟื้นขึ้นมากลางงานศพ

จริงๆแล้วมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์สำหรับกรณีนั้นคือไม่ตาย แต่ผู้ป่วยอยู่ในสถานะ Pulse ช้ามากและหายใจช้ามากจนคนเข้าใจผิดว่าตายแล้ว

แต่ถ้าเป็นในยุคปัจจุบันคงเป็นไปไม่ได้เพราะเมื่อพบผู้บาดเจ็บคนป่วยหนักมาโรงพยาบาลแล้วแพทย์ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ เมื่อแพทย์หยุดทำ CPR การเสียชีวิตจะได้รับการยืนยันโดยการดูการขยายของม่านตา ดูกราฟการเต้นของหัวใจหากไม่มีอาการเงียบยืนยันการเสียชีวิต

แล้วต้องนำศพเข้าโรงพยาบาลอย่างน้อยสองชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าตายจริงๆไม่มีตายแล้วฟื้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะฉีดฟอร์มัลดีนเข้าไปในศพ เพื่อรักษาศพไม่ให้เน่าและญาติ ๆ มาติดต่อรับไปทำพิธีทางศาสนาต่อไป

ซึ่งเทคนิคการฉีดฟอร์มาลดีไฮด์จะเป็นการฉีดฟอร์มาลดีไฮด์เข้าไปในหลอดเลือดแดงใหญ่ของศพจากนั้นฟอร์มัลดีไฮด์จะแพร่กระจายไปตามเนื้อเยื่อต่างๆ มันเป็นอันตรายสำหรับสิ่งมีชีวิต หากฉีดเข้าไปในร่างกายของคนที่มีชีวิตจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดฟอร์มิก ที่ทำลายเซลล์ในร่างกายจนตายดังนั้นเราจึงใช้มันในศพเท่านั้น

ดังนั้นวันนี้จะไม่มีข่าวการตายแล้วฟื้น เนื่องจากขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อธิบายไว้ข้างต้นยกเว้นในกรณีที่เสียชีวิตที่บ้าน ไม่พาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยไม่มีการยืนยันการเสียชีวิตจากแพทย์ แบบนั้นอาจจะยังมีข่าวอยู่บ้าง แต่มันน้อยกว่า แต่ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลวันนี้คงไม่ใช่ เรื่องตายแล้วฟื้น.

ตายแล้วฟื้น

This post is used in a scientific sense. Parents, siblings, may have read through people’s eyes in the past. Some of the dead raised, and died not breathing, so the villagers took it to the ceremony. But it suddenly woke up in the middle of the funeral.

Actually, there is a scientific explanation for that, not dead. But the patient was in a very slow pulse state and breathing so slow that people were mistaken for death.

But if it were in the present day, it would not be possible, because once the wounded, the seriously ill, came to the hospital, the doctors could not save lives. When doctors stop CPR, death is confirmed by looking at dilation of the iris. Look at the heartbeat graph if there are no symptoms of silence, confirm death.

The body must be hospitalized for at least two hours. To make sure that it is really dead, no death is revived, then the staff will inject formaldine into the body. In order to keep the corpses from rotting and relatives come to contact and take them to the next religious ceremony.


The formaldehyde injection technique involves injecting formaldehyde into the aorta of the corpse, and then the formaldehyde is spread through tissues. It is dangerous for living things. If injected into the body of a living person, it is converted to formic acid. That destroys cells in the body to death, so we use them only in the corpse.

So today there will be no news of death revived. As this is the one described above, except in the event of death at home. Not taken to the hospital and taken to the hospital without a medical confirmation of death. Like that, there may still be some news But it is less than But if you are in the hospital today, it probably isn’t. It’s dead.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

เรียนรู้และฝึกฝน

เรียนรู้และฝึกฝน

เรียนรู้และฝึกฝน
เรียนรู้และฝึกฝน

Eleanor Roosevelt กล่าวว่า “ไม่มีสิ่งใดที่เราได้เรียนรู้ในโลกนี้ก็เพื่ออะไร” ดังนั้นอ่านเรียนรู้ฟังเข้าร่วมสัมมนา ชมนิทรรศการและเรียนรู้จากผู้รู้ทุกคนพร้อมฝึกฝนสิ่งต่างๆที่จะช่วยทำให้เราดีขึ้น

สำหรับข้อ 6-20 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือชื่อ “บันทึกสิ่งดีๆวันละ 10 นาทีชีวิตจะดีทุกวัน”

ตอนที่ 2 ทำความปรารถนาดี 15 ประการเพื่อชีวิตที่ดีทุกวัน

เราทุกคนต้องการสิ่งดีๆในชีวิตและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาตัวเองให้โชคดีอยู่เสมอ ประสบความสำเร็จ แต่จริงๆแล้วเรามาที่นี่เพื่อช่วยให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆ พวกเราต้องการ

เพื่อให้ทุกคนมีแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้พวกเขาฝ่าฟันอุปสรรค โดยการแสดงความปรารถนาดี 15 ประการ (ขอยกตัวอย่างพร 3 ประการ) ซึ่ง ได้แก่

คำอวยพรหมายเลข 1 อาจทำให้ฉันมีพลังและความเข้มแข็ง กล้าที่จะเอาชนะปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค

พรนี้สำคัญที่สุดในการดำเนินการ กล้าที่จะเอาชนะอุปสรรคนั้นต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ย่อท้อและกล้าเผชิญกับปัญหาใด ๆ พรนี้หาไม่ได้จากที่อื่น นอกจากตัวเราเองที่ต้องสร้างแรงบรรดาลใจให้ตัวเอง

ขอพรข้อ 2 ขอให้มีความสุข และเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน

ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขล้วนเกิดจากความคิดของเราชีวิตมีปัญหาจากการสร้างเงื่อนไขผิด ๆ ในใจละเลยสิ่งดีๆที่มีอยู่กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ไม่มองสิ่งที่ดีในปัจจุบัน

เลขอวยพร 3 ขอให้ชีวิตมี แต่ความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและคนรอบข้าง

พรที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคือการปรับทัศนคติเชิงลบทั้งโดยไม่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีที่เป็นบวกในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีทั้งดีและไม่ดีเสมอ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกมองมุมไหน

ฝึกฝนตัวเองบ่อยๆให้เป็นคนที่มองเห็นความสามารถและพรสวรรค์ของตัวเองเช่นกัน และคนอื่น ๆ เสมอไม่อิจฉาชีวิตนี้เท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากพรที่มาจากการกระทำของคุณไปตลอดชีวิต

ตอนที่ 3: ทบทวนอดีตคิดถึงปัจจุบันตั้งเป้าหมายในอนาคต: 5 ปีต่อจากนี้ฉันต้องการอะไร?

Eleanor Roosevelt said, “Nothing we have learned in this world is for nothing.” So read, learn, listen, attend seminars. Take a look at the exhibitions and learn from all the knowledgeable people and practice things that will help us make it better.

For verses 6-20 can be read more from the book titled “Record 10 minutes of good things a day. Life will be fine every day.”

Part 2. Make 15 good wishes for a good life every day.

We all want good things in life and may the holy things always bring ourselves good luck. Success But actually, we’re here to help ourselves get better. We want to.

To give everyone a guide to inspire and encourage them to overcome obstacles. By showing 15 goodwill (I would like to give an example of three blessings) which are:

Blessing number 1 may give me strength and strength. Dare to overcome problems and overcome obstacles.

This blessing is the most important in action. The courage to overcome that obstacle requires a strong mind, indomitable and courageous to face any problem. This blessing cannot be found anywhere else. Other than ourselves who have to inspire ourselves.

I wish you happiness, verse 2. I wish you happiness. And full of joyful happiness.

Suffering or happiness is all caused by our thoughts. Life is troubled by creating wrong conditions in our hearts, neglecting good things, worrying about things that are yet to come. Does not look at the current good.

Blessing number 3 I wish you a happy life and a positive attitude towards yourself and those around you.

เรียนรู้และฝึกฝน

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

นรก

ไตรภูมิ นรก พระร่วงเป็นพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาลิไทกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัยผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในพระพุทธศาสนาโดยรวบรวมข้อความต่างๆในพระไตรปิฎก

ซึ่งรวมถึงพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาและปกรณ์ที่จะรวบรวมเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์โลกเล่มแรกในภาษาไทยประกอบด้วยความเชื่อของคนไทยเช่นนรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดสี่ทวีปการทำลายล้างและพระศรีอาริย์ ฯลฯ โดยเฉพาะเรื่องนรกและสวรรค์

เป็นสิ่งที่เข้าถึงจิตใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี และกลายเป็นอุบายอันยิ่งใหญ่ที่ใช้เป็นเครื่องช่วยในการปกครองของผู้คนมากขึ้นในสมัยนั้นโดยสอนให้คนทำความดีเพื่อขึ้นสวรรค์ขอให้มีชีวิตที่เป็นสุข แต่ถ้าใครทำชั่วจะต้องตกนรกอย่างทุกข์ทรมานและนี่ กลายเป็นคติประจำใจที่ยังคงฝังรากอยู่ในสังคมไทยจนถึงทุกวันนี้แม้เวลาจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็ตาม

ในคัมภีร์ไตรภูมิพระร่วงได้แบ่งภพภูมิหรือบริเวณต่าง ๆ ในจักรวาลออกเป็น 3 ภูมิใหญ่ ๆ คือภพภูมิและอรูปภูมิซึ่งเป็นที่ตั้งของการเกิดของมนุษย์สัตว์นรกเปรต สัตว์ประหลาดและเทวดาโลกมนุษย์ของเรารวมทั้งนรกและสวรรค์จะอยู่ในส่วนของกามภูมิ ซึ่งประกอบด้วยภูมิประเทศที่แตกต่างกัน 11 แห่งโดยเรียงลำดับจากต่ำไปสูงดังนี้

 • นรกภูมิ
 • เปรตวิสัยภูมิ
 • อสุรกายภูมิ
 • ติรัจฉานภูมิ
 • มนุสสาภูมิ
 • จาตุมหาราชิกา
 • ดาวดึงส์
 • ยามาภูมิ
 • ดุสิตาภูมิ
 • นิมมานรดีภูมิ
 • ปรนิมิตวสวัตติภูมิ

นรก


The Triiphum Phra Ruang is a tribute to Phra Maha Thamracha Lithai, the king of the Sukhothai dynasty, who has the power of Buddhism by compiling various texts in the Tripitaka.

This includes the Tripitaka, commentary, Dika and Pakorn to be compiled as the first world science book in Thai language, consisting of Thai beliefs such as Hell, Heaven, Revolving, Four Continents, Destruction, and Phra Sri Ari. Jay, etc., especially about Hell and Heaven.

It is something that reaches the minds of the people as well. It became a great tactic used as an aid in the governance of more and more people in those days by teaching people to do good to go to heaven for a happy life. But if anyone does evil, they will go to hell with suffering. It became a motto that is still rooted in Thai society today, despite the time changing with the times.

In the Tri-Phum Scripture, Phra Ruang divides the worlds or regions of the universe into 3 large domains, the realms and the realms, which are the birthplace of humans, beasts, hell, jinn. Monsters and angels, our human world, including Hell and Heaven, will be in the part of the erotic landscape. It consists of 11 different terrains, ordered from low to high as follows:

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

คนตาย

คนตาย หรือการเสียชีวิตคือจุดสิ้นสุดของหน้าที่ทางชีววิทยาที่ค้ำจุนชีวิต ปรากฏการณ์ทั่วไปที่นำไปสู่ความตายคือโรคชราการล่าการขาดสารอาหารโรคฆ่าตัวตาย (การฆ่าตัวตาย) การฆาตกรรมความอดอยากการขาดน้ำและอุบัติเหตุ

ร่างกายหรือซากศพของสิ่งมีชีวิตจะเริ่มสลายตัวทันทีหลังความตาย ความตายเป็นโอกาสที่น่าเศร้าหรือไม่มีความสุข เกิดจากความผูกพันหรือความรักกับผู้เสียชีวิต. หรือความกลัวความตายความหวาดกลัวความวิตกกังวลความเศร้าโศกความเจ็บปวดทางจิตใจความสงสารความสงสารหรือความเหงา

สาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่คือโรคหัวใจ ตามมาด้วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองและประการที่สามคือการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง

ความตายเป็นกระบวนการสำคัญของทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Natural Selection) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวได้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างมากมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตหรือแพร่พันธุ์ได้น้อยลงสิ่งนี้จะลดจำนวนยีนของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นและยีนที่อ่อนแอลงนำไปสู่การลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ของประชากรที่มีชีวิตซึ่งนำไปสู่การสูญพันธุ์ในที่สุดซึ่งความสามารถในการสืบพันธุ์

มีบทบาทอย่างมากในการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่มีอายุสั้น แต่สามารถแพร่พันธุ์ได้มาก เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์น้อยกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตยืนยาว แต่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่า

คนตาย

คนตาย

The dead or death is the end of life-sustaining biological functions. Common phenomena that lead to death are aging, hunting, malnutrition, suicide. (Suicide) murder, famine, dehydration and accidents.

The body or remains of a living being will begin to decay immediately after death. Death is a sad or unhappy occasion. Caused by the bond or love with the deceased. Or the fear of death, fear, anxiety, sorrow, psychological pain, pity, compassion, or loneliness.

The most common cause of death is heart disease. This was followed by cerebrovascular disease and cerebrovascular disease, and third was lower respiratory tract infection.

Death is an important process in the theory of Natural Selection, which is part of the evolution of living organisms. Organisms that cannot adapt to adapt to changing environments.

There is a higher risk of death or reproduction. This reduces the number of genes for that organism, and the weakened genes lead to a significant decrease. Of the living populations that led to the eventual extinction of the ability to reproduce.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ชีวิตหลังความตาย

ชีวิตหลังความตาย เมื่อมีชีวิตอยู่เรามักจะไม่คิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความตายที่ซึ่งคน ๆ หนึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ฉันจะได้เกิดใหม่อีกครั้งหรือไม่? และนรกสวรรค์มีอยู่จริงหรือไม่? คนส่วนใหญ่คิดและเชื่อเพียงว่าเมื่อตายไปแล้ววิญญาณของเราจะยังคงวนเวียนอยู่ แต่มีน้อยคนที่จะคิดว่าเมื่อวิญญาณของเรายังคงมีอยู่เราจะไปที่ไหนหลังจากความตายและเราจะต้องเจอกับอะไร?

นี่ยังคงเป็นปริศนาชีวิตหลังความตายที่น่าสนใจและยังไม่มีใครให้คำตอบที่แน่ชัด ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงความตายว่าไม่มีความตายที่แท้จริง การเสื่อมสภาพของร่างกายเป็นเพียงการแยกสลายขององค์ประกอบที่เคยรวมกัน เหลือ แต่จิตวิญญาณของเราซึ่งจะถูกท่องไปตามกรรมในยุคต่าง ๆ นั่นคือการเวียนว่ายตายเกิด หรือที่เรียกว่า “สังสารวัฏ”

ชีวิตหลังความตาย เชื่อว่าเราทุกคนเคยเกิดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในบางภพที่ดีบ้างเลวบ้างตามกฏแห่งกรรมหรือผลของการกระทำที่ทำทั้งดีและไม่ดี หากยังประกอบกรรมไม่ดีอีกมากจิตยังมีกิเลสมาก จะต้องกลับชาติมาเกิดในโลกอันต่ำต้อยที่เต็มไปด้วยความทุกข์หากประกอบกรรมดีมากขึ้นรู้จักการขัดเกลาจิตใจให้ละทิ้งความปรารถนามากขึ้น

จะทำให้ได้ไปเกิดในแดนที่สูงขึ้นซึ่งมีความสุขมากขึ้นและถ้าเพียง แต่ประกอบกับกรรมดีสามารถฝึกจิตให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากตัณหาทั้งปวงก็จะเป็น “นิพพาน” คือความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุด ความสุขและจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา

ชีวิตหลังความตาย

ชีวิตหลังความตาย
ชีวิตหลังความตาย

When alive We often don’t think deeply about death, where a person has died. Will I be reborn again? And does Heaven Hell really exist? Most people think and believe only that Once dead, our spirits will remain in a circle. But few would think that When our spirits still exist Where do we go after death and what must we encounter?

This is still an interesting afterlife mystery, and no one has yet given a definite answer. In Buddhism The Buddha Samphabhadha has said of death that There is no true death. The deterioration of the body Is just a separate breakdown of the elements that were once combined. Left only our soul, which will be recited according to the karma in different times, that is, the reincarnation of death. Also known as “Samsara”

Believing that all of us have been born countless times In some worlds that are good and some bad according to the laws of karma or the consequences of actions that are done both good and bad. If still carrying a lot of bad karma The mind still has a lot of passion. Will have to reincarnate and be born in such a low world full of suffering If it carries more good karma Know more about refining the mind to let go of desires

Will cause it to be born in a higher realm, which has more happiness And if only with good karma Able to train the mind to be pure and clean without all lusts will be “Nirvana” that is liberation from the reincarnation Which is considered the greatest happiness and ultimate destination in Buddhism

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ความตาย

ความตาย เป็นกระบวนการสำคัญของทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Natural Selection) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวได้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตหรือแพร่พันธุ์ได้น้อยลงสิ่งนี้จะทำให้ยีนของสิ่งมีชีวิตนั้นเสื่อมโทรมลงและยีนที่อ่อนแอจะนำไปสู่การลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ของประชากรที่มีชีวิตซึ่งนำไปสู่การสูญพันธุ์ในที่สุดซึ่งความสามารถในการสืบพันธุ์มีบทบาทอย่างมากในการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่มีอายุสั้น แต่สามารถแพร่พันธุ์ได้มากน้อยเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนยาว แต่มีน้อย อุดมสมบูรณ์

การสูญพันธุ์คือการหยุดชะงักของการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตจะลดลง ช่วงเวลาแห่งการสูญพันธุ์มักหมายถึงสิ่งมีชีวิตสุดท้ายของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นตาย ซึ่งความสามารถในการแพร่พันธุ์อาจสูญพันธุ์ไปก่อนการสูญพันธุ์ แต่เนื่องจากมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากและค่อนข้างกว้างการระบุว่าสิ่งมีชีวิตใดสูญพันธุ์จึงอาจมีความผิดพลาดได้ ในบางกรณีพบสิ่งมีชีวิตที่ถูกประกาศว่าสูญพันธุ์ หลังจากไม่ได้เห็นมานาน

ความตาย วิวัฒนาการทำให้เกิดรูปแบบชีวิตใหม่ ซึ่งสามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าพันธุ์ที่อ่อนแอจะไม่สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ได้ ต้องสูญพันธุ์เช่นยีราฟและต้นไม้ที่เป็นอาหารของมัน. ต้นไม้วิวัฒนาการตัวเองให้สูงขึ้น และมีหนามที่แหลมคมเพื่อป้องกันการถูกยีราฟกินในขณะเดียวกันยีราฟส่วนหนึ่งก็วิวัฒนาการตัวเอง การมีคอที่ยาวขึ้นและลิ้นที่ยาวเพื่อหลีกเลี่ยงหนามกระบวนการวิวัฒนาการนี้เกิดขึ้นมาช้านานแล้ว สิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการจากรูปแบบเดิมเรียกว่าการกลายพันธุ์

ซึ่งเพิ่มความหลากหลายให้กับสิ่งมีชีวิตยีราฟคอยาวมีความได้เปรียบ เพื่อกินต้นไม้นี้. ข้อเสียของยีราฟคอสั้นจะเริ่มลดลง เมื่อกระบวนการนี้ผ่านไปเป็นเวลานานยิ่งต้นไม้สูงขึ้นยีราฟคอยาวจะยืดไปตามคอ ยีราฟคอสั้นถูกลดจำนวนจนสูญพันธุ์ในที่สุด

ความตาย

Death is an important process in the theory of Natural Selection, which is part of the evolution of living organisms. Organisms that are not able to adapt to a very changing environment are at higher risk of death or reproduction.This in turn degrades the genes of that organism. And weak genes lead to significant reductions.

Of living populations that eventually lead to extinction, where reproductive ability plays a large role in the persistence of living organisms by short-lived organisms. But they are highly fertile, less vulnerable to extinction, life long but less fertile.

Extinction is the interruption of the existence of that species. And the diversity of living things will decrease. The period of extinction usually means that the last of the organisms died. Which the ability

Evolution brings new forms of life. Which can adapt to the environment better than the weak will not be able to sustain the species. They must go extinct, such as giraffes and trees that feed on them. The tree evolves itself higher. And has a sharp thorn to preventfrom their original form are called mutations.

This adds diversity to the life of a long-necked giraffe has an advantage. To eat this tree The disadvantages of short-necked giraffes begin to decrease. As the process goes on for a long time, the taller the tree, the longer-necked giraffe will stretch along the neck. Short-necked giraffes were eventually reduced to extinction.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

วิธีทำให้ครอบครัวมีความสุข

วิธีทำให้ครอบครัวมีความสุข

วิธีทำให้ครอบครัวมีความสุข

เราคงเคยได้ยินว่างานที่ยากที่สุดคือการเลี้ยงดู แต่ในขณะเดียวกันการเป็นพ่อแม่ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุด การที่เราได้เห็นลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีครอบครัวที่มีความสุขเดินตามรอยพ่อแม่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะได้เห็น วันนี้อยากจะเขียนถึงเทคนิคง่ายๆที่ทำให้ครอบครัวมีความสุข สามารถทำได้ดังนี้

 • วางมือถือลงมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับบางคนที่จะทำแบบนี้ แต่ถ้าทำได้ก็จะทำให้ครอบครัวของเราปราศจากสิ่งรบกวนและมีสมาธิในการพูดคุยและใช้เวลาร่วมกัน เพราะเราไม่ควรใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อขัดขวางช่วงเวลาอันมีค่าของครอบครัวเรา

 • ออกกำลังกายร่วมกันเราสามารถทำให้กิจกรรมทางกายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของครอบครัวได้ ยกตัวอย่างเช่นการเดินวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานและแอโรบิคซึ่งจะสร้างนิสัยที่ดีให้กับลูกในอนาคตตลอดไป

 • การนั่งโต๊ะอาหารด้วยกันสิ่งนี้สำคัญและจำเป็นมาก จากการศึกษาพบว่าเด็กที่รับประทานอาหารร่วมกับพ่อ

 • จัดให้มีโครงการประกันสุขภาพสำหรับทั้งครอบครัว โปรแกรมนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับตอนที่เราป่วยเท่านั้น แต่เป็นโปรแกรมที่ช่วยแนะนำปัญหาในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจและสังคมของทุกคนในครอบครัวนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลโภชนาการและความรู้ด้านสุขภาพใหม่ ๆ

 • ทำอาหารร่วมกันกับลูก ๆ ของคุณ วางแผนการเตรียมอาหารไปตลาดกับลูก ๆ ให้ลูก ๆ ของคุณมีส่วนร่วมในการทำอาหาร สิ่งนี้จะช่วยให้ลูกกินอาหารได้ง่ายขึ้นและยังสอนลูกของคุณเกี่ยวกับการเตรียมและการทำอาหารซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคต

We’ve probably heard that the hardest job is nurturing. But at the same time being a parent is the proudest thing. Seeing our children grow into good adults, having a happy family, following their parents’ footsteps is something that every parent dreams of seeing. Today I want to write about simple techniques that make my family happy. You can do it as follows:

 • Put your phone down, it won’t be easy for someone to do this. But if we can, it will keep our family free from distractions and concentrate on talking and spending time together. Because we shouldn’t use media and technology to disrupt our family’s precious moments.
 • Exercise together, we can make physical activity part of a family’s daily routine. For example, walking, running, swimming, cycling, and aerobics, which will create good habits for your child in the future forever
 • Sitting at the dining table together, this is very important and necessary. Studies have shown that children who eat together with their father
 • Provide a health insurance program for the whole family. This program is not just for when we are sick. Rather, it is a program that suggests problems in maintaining the health of the whole body. The mind and society of everyone in the family also offers a program that provides advice on care, nutrition and new health knowledge.


This will make it easier for your child to eat food, and will also teach your child about preparation and cooking, which is a necessary skill in the future.

วิธีทำให้ครอบครัวมีความสุข

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง