รู้จักความไม่โกรธ

ความไม่โกรธ

ตามปกติ มนุษย์ก็ดี สัตว์ก็ดี เมื่อความรู้สึกโกรธ บังเกิดขึ้น ย่อมมีความปรารถนาที่จะแก้แค้นนี้เป็น ลักษณะของสัญญา ถ้าหากไม่มีปัญญาคอยช่วย เหลือยับยั้ง ปล่อยให้สัญญาทำไปตามลำพังแล้ว ก็จะต้องมีการประทุษร้ายกันเรื่อยไปและการที่มนุษย์ เรารู้จักยับยั้งใจไม่หุนหัน หรือ รู้จัก ความไม่โกรธ ไปชนะความโกรธ รู้จักเอาความดีไปชนะความชั่วนั้น ก็เพราะปัญญาคอยช่วย

As usual, human beings, animals and animals, when the feelings of anger arise, there is a desire to avenge this. Contract nature If there is no wisdom to help rest, let the contract do it alone Will have to be persecuted and human We know not to restrain the heart.

ตามตัวอย่างสองข้อนี้ และที่อาจหามาได้อีกหลายข้อนั้น แสดงให้เห็นชัดว่าสัญญาที่ขาดปัญญาควบคุมย่อมจะหันไปใน ทางที่ผิด หลักอันนี้เป็นเครื่องตัดปัญหาที่ว่าทำไมคนเราจึงชอบ ประพฤติชั่ว ทำไมความชั่วจึงเป็นสิ่งที่ทำง่ายกว่าความดี ทั้งนี้

มิใช่อื่นไกล คือการทำชั่วสัญญาอาจทำได้ แต่การทำดีนั้นปัญญา ต้องเป็นผู้ทำ สัญญามีอยู่ทั่วทั้งในมนุษย์และสัตว์ทุกรูปทุกนาม แต่ส่วนปัญญามีอยู่ในบุคคลเพียงบางคนไม่ทั่วไป และด้วยเหตุนี้เอง จึงมีคนชั่วมากกว่าคนดีอยู่เสมอ

ความไม่โกรธ

According to these two examples And that could be found in many other things Clearly shows that the promises that lack control of wisdom will turn in the wrong way. This is a problem that is why people like to behave evil.

Why is evil so easy than good? That is, the evil doings may be done But doing good is wisdom Must be a doer Contracts are available in all human and animal forms, all names.

But intelligence is available in just some people, not general. And for this reason Therefore there are always more evil people than good people

• ข้อความตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ถ้าจะรวบลงให้สั้น ก็คือว่า สัญญาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งอันหนึ่งในตัวมนุษย์ และเป็น สิ่งที่จะต้องระวังรักษาบำรุงเลี้ยงให้เจริญดีเสมอ

กล่าวคือจะ ต้องพยายามฝึกฝนให้ความรู้สึก ความไม่โกรธ ของเราเป็นความรู้สึกที่ถี่ถ้วนและ ถูกต้องตามความเป็นจริง

นี้เป็นการสำคัญยิ่งในชีวิตของมนุษย์ ถ้าเราบำรุงแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่บำรุงสัญญาแล้ว ปัญญาจะ ดีขึ้นไม่ได้ แต่สัญญาเป็นเหมือนม้าที่จำจะต้องมีผู้ถือบังเหียน มิฉะนั้นก็จะวิ่งออกไปนอกทางและผู้ถือบังเหียนนี้คือปัญญา ซึ่งเรา ได้พิจารณากันต่อไป

• Message as mentioned above If it is to be shortened, it is one of the most important things in the human body, and it is always a matter of being careful to maintain and nourish it.

Accurate This is very important in human life.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *