คนที่ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นคนฉลาด มีศีล สมาธิ

ความรู้

ถ้าตัวเองศึกษาเล่าเรียนมี ความรู้ ทั้งทางโลกและทางธรรมนี้
จะเป็นคนที่กลับไปอย่างคนฉลาด มีศีล มีสมาธิ ก็เป็นคนฉลาด
แต่ถ้าคนมาแล้วไม่ทำความดีอะไร ก็กลับไปอย่างลำบาก ไม
ได้ศึกษาเล่าเรียนหา ความรู้ ก็กลับไปเป็นคนไม่รู้อะไร ไม่ขยันหมั่นเพียรก็ไปอยู่
อย่างลำบาก
ฉะนั้นที่เรามาในโลกมนุษย์ก็หมือนมาอยู่กันตรงนี้ เมื่อกลับ
บ้านไปแล้วก็จะเป็นเครื่องวัดเลยว่ เราได้อะไรเราอยู่ในฐานะใดไม่ใช่
เหมือนกันทุกคน จริงอยู่เราเป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคน แต่ว่าภพภูมิที่
เราจะไปอยู่ สุขสบายต่างกัน เหมือนบ้านทุกคนไม่ใช่จะเหมือนกัน และ
จิตใจของทุกคนก็ไม่เหมือนกัน
ถ้าคนมีศีล เอ…. ฐานะของคนมีศีลนี่ความเย็นจะมีมาก มี
มากกว่าคนไม่มีศีล คนมีสมาธิจะมีความสงบลึกซึ้งละเอียดอ่อนมาก
ขึ้นกว่าคนไม่มีสมาธิ คนมีปัญญก็ย่อมตัดทุกข์ต่งๆ ที่เกิดขึ้นกับใจ
ตัวเองได้ ย่อมชนะใจตัวเองได้ ย่อมทำใจได้ ก็ปัญญาเป็นสิ่งที่
นำทางไปสู่ความเจริญ ฉะนั้นภูมิธรม ความรู้สึกของคนเราก็ต่างกัน
แล้วแต่ว่าใครจะมีมากน้อยแค่ไหน
มันเป็นกฎธรรมชาติคนกิดมาไม่รู้ตั้งแต่ครั้งไหน ไม
รู้กี่ล้านปีแล้วก็ยั้งเป็นอยู่อย่งนี้ แล้วต่อไปมันก็ต้อง
เป็นอย่างนี้เรื่อยๆ ไปใดก็หยุดความตายไม่ได้ นอกจาก
พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่หยุดตายได้ ท่านก็สอนวิชาให้พวกเรา
ปฏิบัติเพื่อไม่ให้ตายอีก เพื่อไม่กลับมาเกิดอีก แต่ถ้ากลับ
มาเกิดก็ต้องมีแก่มีตายอีกแบบนี้ทุกคน

ความรู้
ความรู้

If I study this and have both secular and religious knowledge
 Will be the ones who return wisely, the precepts are concentrated, they are intelligent
 But if people come and do no good Went back without difficulty
 After studying and learning, he returned to being a person who didn’t know anything. Did not persevere and went
 Hard


 Therefore, as we come in the human world, it is here that when we return
 After going home, it will be a meter. What do we get? Where are we?
 Same everyone True, we are all human beings. But the landscape
 We are going to live comfortably differently. Like everyone else’s house is not the same and
 Everyone’s mind is different.


 If people have precepts A …. the status of those who precepts this, there will be a lot of coolness
 More than people without precepts People who are concentrated have a profound and delicate calm.
 More than people without concentration People who have problems, they would cut their suffering. That happens to the heart
 It is inevitable that you can win your own heart. You can do it. Wisdom is something that

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *