ความดีและความชัดแจ้งเห็นจริง

ความดี

ขัดแจ้งกันในครั้งนี้ มองเห็นความชั่ว ความดี ความผิด
ความถูกของตนได้อย่างเที่ยงแท้และเข้าใจดีว่าบัดนี้ ชีวิต
ของตนได้ย่างเข้าเขตแห่งความสมบูรณ์แล้ว ร่างกายอันเป็นสิ่ง
ที่จะอาศัยอยู่ต่อไปมิได้ถึงเวลาที่ดวงวิญญาณจะต้องออกไป
ภาพแห่งอดีตก็ดีความรู้สึกและความเข้าใจทั้งหลายแหล่
ในชีวิตของตนก็ดี มาปรากฎแก่คนที่กำลังตายเหมือนอย่าง
ความฝัน ถ้าบุคคลนั้นได้ทำความดีไว้มากก็ได้แลเห็นภาพที่ดี
ถ้าทำความชั่วไว้มากก็ได้เห็นภาพที่ชั่ว แต่ในขณะที่คนเรา
รู้จักชื่นชม
กำลังตายนั้นเป็นเวลาที่คนเรารู้จักผิดรู้จักชอบ
ในความดีที่ทำมาแล้ว และเสียใจในสิ่งที่ตนทำผิดเนื่องด้วย
เหตุนี้เอง คนที่ตายไปแล้วจึงเป็นบุคคลที่ควรได้รับอภัย มนุษย์
ทุกชาติทุกภาษาย่อมเคารพผู้ตาย ไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรมา
ก่อน ทั้งนี้เนื่องด้วยเหตุอันเดียวคือถึงเขาจะทำความชั่วร้าย
อะไรมาบ้างก็ตาม ในเวลาตายนั้นเขากลายเป็นคนดีไปแล้ว
เขารู้สึกความผิดของเขาแล้ว
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการสำคัญอย่างยิ่งที่คนซึ่งอยู่ข้างๆ
ผู้ตายนั้นจะต้องรักษาความสงบเรียบร้อย อยให้มีเสียงอะไร
มารบกวนผู้ตายเลยเป็นอันขาด ต้องปล่อยให้ผู้ตายตายด้วย
ความสงบ ปล่อยให้เขาเสวยสุขในขณะภาพแห่งความดีต่างๆ

ความดี

ความดี

Contradict each other this time See evil, good, wrong
 His rightfulness is true and well understood now that life
 His own path has already entered the area of ​​perfection. The body
 To live no longer, the time when the soul had to go out
 The image of the past is good, all feelings and understanding
 In one’s own life Appeared to those who were dying like
 A dream, if that person did a lot of good deeds and saw a good picture
 If he had done a lot of evil, he saw the evil image But while people
 Appreciate

Dying is the time when people know the wrong way.
 In the good that has been done already And regret what he had done wrong due to
 For this reason, the dead are the ones who should be forgiven by humans.
 Every nation and every language respects the dead. No matter how he came
 First, for one reason, even though he did evil
 Whatever comes At that time he was already a good person.
 He already felt his guilt.
 For this reason it is extremely important that the people beside
 The dead must maintain order. What is the sound?
 Definitely disturbing the dead Must let the dead die too
 Calmness allows him to take pleasure in images of goodness.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *