ก่อนตายจะมีอาการอันน่าทุเรศ

น่าทุเรศ

ในชีวิตของเขามาปรากฎแก่เขา และปล่อยให้เขาเข้าใจเหตุผล
รู้สึกผิดชอบ ในเมื่อเขาจะระลึกถึงความผิดของเขา อนึ่งตาม
ปกติผู้ตายย่อมมีอาการอัน น่าทุเรศ เช่น ตาเหลือก ปากเบี้ยว
หายใจครอก เสลดพันคอ หรือยักคิ้วหลิ่วตา แต่เราต้องเข้าใจ
ว่านั่นเป็นเรื่องของร่างกายที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของหัวใจ
หรือดวงวิญญาณเลย แม้ในขณะที่ร่งกายของเขาเป็นอย่าง
นั้น ดวงวิญญาณก็กำลังทำหน้ที่อีกอันหนึ่งคือหน้ที่ระลึก
ถึงความดีความชั่วทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วในชีวิตของเขา ถึง
แม้ว่าร่างกายของเขาจะอยู่ในอาการทุเรศเพียงไร ดวงจิตและ
วีญญาณในขณะที่ตายนั้นไม่ได้รู้เห็นหรือเกี่ยวกับความเป็นไป
ของร่างกายเลย ผู้ที่ดูแลอยู่หรือแลเห็นอยู่ ถึงแม้จะสงสารใน
อาการเช่นนั้นก็ต้องสงบ และต้องเข้าใจว่าอาการดังนั้นเป็น
อาการของร่างกายอย่างเดียว ร่างกายไม่ใช่ตัวจริงของผู้ตาย
ต่อไปแล้ว ผู้ตายที่แท้จริงอยู่ที่ดวงวิญญาณ ซึ่งบัดนี้กำลังจะ
ทิ้งร่างกายที่ใช้ไม่ไต้แล้วนั้นไป
ในที่นี้เราจะต้องข้ใจถึงเรื่องสำคัญอีกข้อหนึ่ง คือใน
เรื่องสถานที่และเวลาในชีวิตของเราตามรรมตานั้นย่อมมีสิ่ง
3 ประการอยู่ตัวยกันคือ ภาวะสถานที่และเวลา มนุษย์ทุก
คนที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องมีเครื่องประกอบ ง ประการคือ ภาวะ

น่าทุเรศ

น่าทุเรศ

In his life appeared to him And let him understand the reason
 Felt guilty when he remembered his fault.
 Normally, the dead would have symptoms that are wretched, such as wrinkled eyes.
 Breathing lice, sputum, larynx or shrugging eyebrows. But we have to understand
 That it is a matter of the body that is not under the control of the heart
 Or the soul at all Even while his body is
 The soul is doing another job, the memorial page.
 Of all the good and bad things that have happened in his life
 Even though his body is in a state of indifference
 The perception at the time of death was neither seen nor possible.
 Of the body Those who care or see Although it is a pity in
 Such symptoms must be calm. And must understand that the symptoms therefore are
 Body symptoms only The body is not the real person of the deceased.
 Next, the true dead are spirits Which is now about to
 Discarding the body that cannot be used anymore
 Here, we must be aware of another important matter, that is, in
 Regarding the place and time in our lives, according to our eyes, there are things
 The 3 main things are The condition of the place and time for every human being
 Those who are alive must have accessories in this condition.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *