แม่พระพาย คืออะไร หมายความว่าอย่างไร

แม่พระพาย

แม่พระพาย ก็คือลม ลมหายใจในรำงกายนี้แม่ก็รับกลับแม่
พระพายก็เอาไป
แม่พระเพลิงก็เอากลับไป เพราะไฟในร่งกายที่ทำให้เราอบอุ่น
ทำให้เราย่อยอาหารได้ก็กลับไปสู่ไฟดังเดิมเป็นไฟธาตุ คนเรานีไฟธาตุ
จะเข้ามาอยู่ในตัวเรา แต่พอเราดับลมปุ๊บ! ไฟก็ดับ เป็นไฟในอากาศ
ธาตุเลย
การที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนเราเมื่อเขาไปเกิดเป็นเทวดา
แล้วทำไมไม่กลับมาบอกเรา ก็เหมือนกับงูลอกคราบ งูนี่พอลอกคราบ
เสร็จจะไม่กลับมาเฝ้าคราบของตัวเองเลยเพราะเขาเบื่อหน่าย มันไม่
สวยงามเลย เขาจึงทิ้งคราบนี้โดยไม่ไยดี แล้วไม่กลับมาหาคราบนี้อีก
ต่อไป
คนที่ตายไปก็เหมือนงูที่ไม่กลับมาหาคราบเก่า เขาจะไม่กลับ
มาคิดถึงเราเลย เพราะถ้าเขาไปสภพที่ดี เป็นทวดาเป็นพรหมหรือไป
ถึงนิพพาน เขาจะไม่กลับมาสู่สภาพอย่างพวกเราๆ
พวกเราเป็นพวกมีทุกข์มีปัญหามาก ต้องทำมาหากินชิงดีชิง
เด่นกันสารพัด มันไม่ใช่โลกของความสุขที่แท้จริง มันเป็นโลกของการ
ต่อสู้ ต้องดิ้นรนกันทุกวัน เจ็บไช้ได้ปวยอะไรขึ้นมาทุกคนก็เดือดร้อน
ต้องหาหยูกยารักษาโรคกันมากมาย
ฉะนั้นการที่คนเราเมื่อตายไปเป็นเทวดาแล้วนี่เขาจะไม่อยาก
กลับมาสู่สภาพอย่างนี้อีก
คนเราถ้าไม่ปฏิบัติธรรมความยึดมั่นถือมั่นมากคิดว่านี่ลูกนี่
ภริยา สามี ของเรา นี่บ้านแก้วแหวนเงินทองของเรา เราจะไม่ยอมให้
เสียหายอะไรเลย อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก

แม่พระพาย

แม่พระพาย

Mae Phai Pie is the breath. In this body, mother receives her back.
 The monk took
 Our Lady of Fire took it back. Because the fire in the body makes us warm
 Allowing us to digest food, then return to the same fire as the gastric ulcer People of Nephi
 Will come within us But once we extinguish the wind! The fire went out in the air.
 Loei
 The Lord Buddha said that When a person is born as an angel
 Then why not come back and tell us Just like a molt snake This snake is molting.
 Finished not going back to look at his own stains at all because he was tired of it

 So beautiful, so he left this stain nonchalantly. And never come back to find this stain again
 Next
 He who is dead is like a serpent that does not return to his past. He will not return.
 Come to think of us Because if he goes to the good world Is Twoda, Brahma, or Go
 Even if he attained nirvana, he would not return to our state
 We are suffering and have a lot of problems. Have to make a living
 All in all It is not a world of true happiness. It is a world of
 Struggle to struggle every day If the pain hurts up, everyone is in trouble.
 Must find a lot of medicine to treat the disease

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *