ธรรมมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

เครื่องยึดเหนี่ยวจิคใจ

เมื่อจะพลัดพรากจากกัน ก็ให้เราคิดว่าธรรมะนี่แหละ
เป็นเครื่องแก้ใจที่เราเห็นเข้าใจแล้วยังเป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิคใจ
เพื่ออุทิศทำให้ใจเรากว้าง ให้ใจของเราเป็นอัปปมัญญาเพื่อ
งูใจเราไม่โกร ไม่โลภ ไม่หลง เพื่อให้ใจเราเป็นอุเบกขา แต่แท้ที่
จริงแล้วญาติบางคนไม่ได้รับหรอก พวกที่จะได้รับคือพวกที่เป็นเปรต
จอส่วนมุญเท่นั้นเอง จริงๆ แล้วคนตายไปลงนรกรับไม่ได้ก็มี ตายไป
เป็นเทวดารับไม่ได้ก็มี ตายไปเป็นมนุษย์รับไม่ได้ก็มี ตายไปเป็นสัตว์
เดรัฉานก็เยอะรับไม่ได้ก็มี ผู้ที่จะรับส่วนบุญที่เราแผ่เมตตาได้คือ
พวกเปรตพวกเดียว
แม้ที่จริงการแผ่เมตตาเป็นเพียงอุบายให้ใจเราม
สมาธิเพื่อให้ใจเราเองไม่โลภ ไม่โกรธ อาฆาตจองเวรซึ่งกัน
และกันคือเป็นบทแผ่เมตตาเพื่อให้ใจเรานั้นปล่อยวางกิเลส
ตัวเองแท้ที่จริงได้กับตัวเอง คนเราก็ไปยึดว่าทำบุญต้อง
กรวดน้ำเดี๋ยวญาติไม่ได้แต่ญาติมาเกิดเป็นพวกเราแล้ว
กรวดยังไงก็มาเป็นพวกเราแล้วเราไม่รู้เลยใช่ไหม?
สมมติว่าญาติของเราเมื่อ 100 ปีเนี่ย เขาก็คิดว่าเราเป็น
ญาติเขาอยู่ เขากรวดให้เรา เราก็ไม่ได้รับ เรามาเป็นคนแล้วเขาก็
กรวดให้เรา คิดว่าเป็นเปรตยังคอยรับอยู่ แต่เราไม่ใช่แล้วตามหลัก
พระพุทธศาสนาคือกรวดน้ำใจให้มีมตตา ไม่โกรธ ไม่เกลียด ไม่รัก
ไม่ชังใคร แผ่ส่วนบุญให้ทุกคนถือว่เป็นญาติไปหมดทั้งโลกเลย นั่น
คือการกรวดน้ำใจ

เครื่องยึดเหนี่ยวจิคใจ

เครื่องยึดเหนี่ยวจิคใจ

When separating from each other Then let us think that Dharma is
 It is the heart that we see and understand. Jig anchor
 To dedicate our hearts wide Let our hearts be an appalling apple for
 The snake of our heart is not greedy, not greedy, not lost, so that our heart is detached.
 In fact, some relatives didn’t receive it. Those who will receive are those who are imp.
 Screen. As for Mujah itself, in truth, the dead cannot go to hell and die.
 Being unacceptable angels Die as unacceptable humans, there are Die as an animal
 There are a lot of Dachan. Unable to accept. The person who can receive the merit that we can spread is
 The only jinn

In truth, spreading compassion is just a trick for our hearts.
 Concentrate so that our hearts are not greedy or angry
 And each other, in a compassionate manner so that our hearts let go of our lust
 Yourself, in truth, be with yourself People are taken to make merit.
 Pebbling moment, my cousin couldn’t, but the cousin was born to be us already.
 Whatever it is gravel has become us, we don’t know at all, right?
 Let’s say our relatives were 100 years old. They think we are
 His relatives live, he grit for us. We did not receive We come to be people and he

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *