พระเจ้าพิมพิสาร

พระเจ้าพิมพิสาร

แต่พระญาติของพระองค์ที่เป็นแม่ครัว เป็นยาม เป็นภารโรง
กลับคิดว่ เรื่องอะไรจะให้พระกินก่อนเราต้องกินก่อนดีกว่า บางทีก็นำ
เอาไปให้ลูกเมียกินก่อนพระ เหลือแล้วจึงนำเอาไปถวายพระ บ้าง
ยักยอกปัจจัยทานต่งๆ ที่พระราชกุมารรับสั่ง
ครั้นตายไปแล้วตกนรกถึง 92 กัป เมื่อพ้นจากนรกมาก็เป็น
เปรตอีก 1 พุทธันดร แต่ตัวสมียนกินทีหลังพระ ก็เลยได้เป็นพระเจ้า
พิมพิสาร
ดังนั้นพระเจ้าพิมพิสารจึงได้สลดพระทัยแล้วอาราธนานิมนต์
พระพุทธจ้าและพระสงอีกจำนวน 50 รูปเข้าไปในพระราชวังเพื่อรับ
ไทยทาน เมื่อเสร็จแล้วทรงกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตเหล่า
“อิทั้งเมญาตีนังโหตุ”
พระพุทธเจ้าทรูงนิมิตให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นในฝ่า
พระหัตถ์
เหล่าเปรตนั้นกำลังได้รับส่วนบุญที่ส่งไปให้แย่ง
กันดื่มนำ
เมื่อได้กันครบทุกคนแล้วดวงจิตนั้นก็กลับกลาย
เป็นเทพเทวดามีแพรพรรณอันวิจิตรงดงามมากมายบน
ทิพยวิมาน
เรื่องของ พระเจ้าพิมพิสาร นี้ก็เป็นเพียงเรื่องหนึ่งที่พอจะยืนยัน
ได้ว่าวิญญาณนั้นมีอยู่จริงกรรมมีจริง ตลอดทั้งทำดีแล้วความดีสามารถ
แผ่เป็นกุศลได้ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งพุทธกาลหรือเมื่อสองพันกว่าปีที่
ผ่านนั้นเอง
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใดๆ เลยที่คนในยุคนี้จะได้เจอหรือมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณ เพราะบุญและกรรมนั้นแล
เป็นปัจจัยหลักสำคัญ

พระเจ้าพิมพิสาร

พระเจ้าพิมพิสาร

But his relatives who are cooks, as guards, janitors
 Instead, thinking about what to eat for monks first, we must eat first, sometimes even
 Take it to the wife of the child to eat first Then left to bring some monk
 Misappropriating various factors That the royal boy ordered
 When he died 92 hell, after he had escaped from hell
 Beavis, another 1 Buddha, but the smirk will eat after the Buddha. So became a god
 Pimpimarn
 Therefore, King Pim Pisarn was already grieve.
 More 50 Buddha images and Buddha statues entered the palace to receive
 When Thai alms have finished eating, His Highness dedicates merit to the jinns.

“I and Meja Hitang Hot”
 Trung Buddha invited the Pimpisarn to see in the sky.
 Hand
 The jinn is currently receiving the merit sent to usurp it.
 Drink together.
 When they were all together, the mind became
 Is a divine deity with many beautiful and beautiful species
 Dhipaya Viman
 The story of God Pimpisarn This is just one thing that is enough to confirm.
 Can see that that spirit exists Throughout doing good, good deeds can
 Can be charitable This happened when the Buddha’s time or more than two thousand years.
 That’s it
 Therefore not any strange matter So that people in this era will meet or have
 The experience of the spirit Because of that merit and karma
 Is a key factor

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *