วิชาลึกลับ (Occult Sciences)

วิชาลึกลับ

วิชาลึกลับ (Occult Sciences) นามว่าวิชชา
ลึกลับอาจเป็นนามที่ตั้งกันขึ้นใหม่เพราะตามทางศึกษาและ
หลักฐานที่เราหาได้นั้น วิชชาชนิดนี้ไม่เป็นของลึกลับในสมัย
โบราณเลย ตรงกันข้าม เป็นวิชชาเก่าแก่เกิดขึ้นพร้อม
กันกับมนุษย์ในโลกเพราะความคิดในเรื่องวิชชาชนิดนี้เป็น
ความคิดอันแรกของมนุษย์เรา และในครั้งกระนั้น การเรียน
วิชชาลึกลับอาจเป็นการเรียนตามธรรมดาอย่างที่เรา
เรียนวิชชาแพทย์, ช่างกล หรือวิทยาศาสตร์ในสมัยนี้เอง
หาเป็นของลึกลับอย่างใดไม่.
แต่มาถึงสมัยนี้ ซึ่งเราเรียกว่าสมัยใหม่และเราเรียกตัว
ของเราเองว่าคนหัวใหม่ เราพากันเอาใจใส่ในวิชชาการต่างๆ
ที่ให้ประโยชน์รวดเร็วทันตาเห็น เราอยู่รวมหมู่กันมากๆ
ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความอึกทึกครึกโครม ไม่มีโอกาส
จะแสงหาความรู้ที่ต้องการความสบสงัด เราจึงพากันให้
ความยุติธรรมแก่วิชชาลึกลับ หรือจิตศาสตร์นี้เป็นอันมาก
เราเห็นว่าเป็นของไม่จริง เราเห็นว่าจะทำให้คนเป็นบ้า เรา
เห็นว่าถ้าเป็นจริงก็เอาไปใช้ในทางที่ผิด เราเห็นเป็นสิ่งตรง
กันข้ามกับศีลธรรมความดีงามของมนุษย์ รวมใจความว่า
โดยมากเราเข้าใจกันว่าวิชชาลึกลับเหล่านี้เป็นของเลวทราม
ด้วยประการทั้งปวง

วิชาลึกลับ

วิชาลึกลับ

Occult Sciences
 Mysterious. May be a new name because according to education and
 The evidence that we can find This type of enlightenment is not a mystery in modern times.
 Ancient, on the contrary, is an old wisdom
 Similar to humans in the world because this kind of transcendence is
 The first thought of our humans And in that time of study
 Mysterious enlightenment can be as normal as we
 Studying wisdom, medicine, mechanic or science in this day
 Not being a mystery in some way.
 But until this day Which we call modern and we call ourselves
 Ours that the new head We pay attention to various discourses
 That provides benefits quickly We live together a lot.
 Our lives are full of chaos, no opportunities.
 Will find the knowledge that requires light We therefore give
 Justice to the Enlightenment Mystery Or this very parapsychology
 We see that this is not true. We see that it makes us mad.
 Saw that if this were true, then misuse it We see things straight.
 Contrary to the morality of human beings
 Most of us understand that these mysterious enlightenment are depraved.
 In all respects

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *