ความชั่ว

ความชั่ว

ความชั่ว คืออะไร

ความชั่ว เป็นอีกคำหนึ่งสำหรับความเลว หรือสิ่งที่เป็นบาปความชั่วร้ายคือสิ่งที่ต่อต้านพระเจ้า และไม่พอใจเขา. รวมถึงนิสัยเห็นแก่ตัวการกระทำที่ไม่ดีการเพิกเฉยต่อความชั่วร้ายของพระเจ้าเข้ามาในโลกเมื่ออาดัมและเอวาทำบาปเมื่ออยู่ในสวนเอเดนเราสามารถอ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้ในพระคัมภีร์หนังสือปฐมกาล

ตั้งแต่นั้นมามนุษย์ทุกคนเกิดมามีแนวโน้มที่จะทำบาปซึ่งเรียกกันว่า“ ธรรมชาติของบาป” ดังนั้นความชั่วร้ายในโลกจึงมาจากธรรมชาติบาปของมนุษย์ ความชั่วร้ายมาจากซาตานโดยตรง เพราะซาตานเป็นศัตรูกับพระเจ้า. ปีศาจพยายามให้มนุษย์ต่อต้านพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพระองค์ข่าวดีก็คือเราสามารถเอาชนะความชั่วร้ายในตัวเองและของโลกได้ โดยให้ชีวิตของเราในพระเยซูเจ้า. พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าซาตาน

เมื่อกล่าวถึงความจริงมีสภาวะจิตเจตสิกและนิพพานอย่างแท้จริง ความดีและความเลวเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ที่ไม่หลุดพ้นจากความจริงที่เป็นความจริงที่เป็นจิตเจตสิกรูปและนิพพาน. ความดีไม่ใช่ความดี ดีคือดี ซึ่ง ได้แก่ เจตจำนงสุจริตสัตบุรุษจิตเจตสิกปฏิปทาเป็นต้นหรืออาจเรียกว่ากุศลเมื่อกล่าวถึงความดีความเลวก็เป็นสภาวะธรรมที่แท้จริงนั่นคือ วิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ 14 ประการมีลูปความเชื่อมโยงความโกรธโมหะความไม่รู้ ฯลฯ

ความชั่ว

ความชั่ว

Evil is another word for bad. Or what is sin, evil is what is against God. And resent him These include selfish habits, bad deeds, ignorance of the evil God, entered the world when Adam and Eve sinned in the Garden of Eden. We can read these stories in the Bible, the book of Genesis.

Since then, all human beings are born prone to sin, which is known as the “nature of sin”, so the wickedness of the world comes from the sinful nature of man. Evil comes directly from Satan. Because Satan is an enemy of God. Demons try to get humans to resist God and disobey Him.The good news is that we can overcome evil in ourselves and of the world. By giving our life in Jesus. God is greater than Satan.

When it comes to truth, there is a real state of mind and nirvana. The good and the bad are real things. That does not escape from the truth, the truth of the mind, form and Nirvana. Good is not good, good is good, which is the will, the faithful, the mind, the mind, the mind, etc. Or it may be called charity. When it comes to good and bad, it is the true state that is. The so-called 14 unholy spirits have loops, connections, anger, rulers, ignorance etc.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง