ผลของคนอกตัญญู

ผลของคนอกตัญญู

ผลของคนอกตัญญู ในยุคหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภอนาถบิ ณ ฑิกเศรษฐี เรื่องมีอยู่ว่า …

มีชายบ้านนอกคนหนึ่งร่ำรวย เพื่อนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันของเศรษฐีของอนาถบิ ณ ฑิกวันหนึ่งขนสินค้าไปขายในเมืองสาวัตถี โดยมีสินค้า 500 ลังส่งให้คนงานไปขายด้วยคำสั่งมาหาเศรษฐีของอนาถบิ ณ ฑิกเช่นกัน

ธ นัชบดินทร์เศรษฐีได้ให้การต้อนรับสั่งให้พวกเขาหาที่พักและของใช้สอบถามเกี่ยวกับความสุขของเศรษฐีเพื่อน การซื้อแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งหมดและส่งพวกเขากลับบ้านคนงานแจ้งให้เศรษฐีผู้เป็นนายของเขาทราบ

ต่อมาอนาถบิ ณ ฑิกเศรษฐีได้ส่งเกวียนบรรทุก 500 เกวียนพร้อมเครื่องบรรณาการไปเยี่ยมเศรษฐีคนรวยได้รับเครื่องบรรณาการแล้ว กล่าวว่าเขาไม่รู้จักอนาถบิ ณ ฑิกเศรษฐีและไม่ได้จัดหาที่พักและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับคนงานเหล่านั้น ห้ามซื้อสินค้าด้วย คนเหล่านั้นต้องขายของด้วยตัวเองและกลับไปที่เมืองสาวัตถี เล่าเรื่องนั้นให้เศรษฐีอนาถบิ ณ ฑิกฟัง

ต่อมาเศรษฐีได้ขนสินค้าอีกครั้งไปขายยังเมืองสาวัตถี ได้นำเครื่องบรรณาการไปถวายเศรษฐีของอนาธาบลิกคนงานของเศรษฐีอนาธาบิ ณ ฑิกเห็นพวกเขา อาสาออกไปต้อนรับตัวเองเพื่อปล่อยเกวียนออกนอกเมืองพอถึงเวลากลางคืนเขาก็พาพวกเขาไปปล้นสินค้าแม้กระทั่งเอาผ้าถุงออกไม่เหลือชาวบ้านไม่เว้นแม้แต่สมาชิกนักแสดงที่กลัวความตาย พากันกลับบ้าน

คนของเศรษฐีอนาถบิ ณ ฑิกนำเรื่องนั้นไปเล่าให้เศรษฐีฟัง เศรษฐีจึงนำสิ่งนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าจึงตรัสคาถาว่า
“ ผู้ใดไม่รู้จักคุณงามความดีและประโยชน์ที่ผู้อื่นกระทำก่อน
ผู้นั้นเมื่อมีธุระเกิดขึ้นในภายหลังย่อมไม่ใช่ผู้ช่วยเหลือแน่นอน “

ผลของคนอกตัญญู

ผลของคนอกตัญญู

The results of an unthankful person In one era, the Buddha was at Chetawan Temple, Muang Sawatthi, Songprarop, Anathabindik’s rich man.

There is a rich country man. A friend who had never seen each other’s face of Anathabindik’s rich man, one day carried goods to sell in Savatthi, with 500 boxes of goods sent to the workers to sell with an order to come to Anathabindik’s rich man, for example: Aside.

Thanach Bodin Sethi welcomes them, instructs them to find accommodation and supplies, ask them about the happiness of their wealthy friends. Buying, bartering all of the goods and sending them home, the worker informs his master of the wealthy.

Later Anathabindik, the rich man sent 500 wagons with tributes to visit the rich. The rich received the tribute. Said he did not know the poor and did not provide accommodation and supplies for those workers. Do not buy the product. They had to sell their own things and go back to Savatthi. Tell the story to Rich Anathabindik.

Later the rich man brought his products again to sell to Sawatthi. Brought a tribute to the rich Anathablik, the workers of the rich Anathabindik, saw them He volunteered to welcome himself to release the wagons out of town, and at night he took them to loot their merchandise and even took out the sarong. Take you home.

The people of Rich Anathabindik brought that story to the rich. The rich man then brought this to the Buddha and said in a spell: “Whoever does not know the virtues and benefits which others do first
that person, when business arises later, is definitely not a helper” < / p>

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> เว็บหวย <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *