การควบคุมอารมณ์

การควบคุมอารมณ์

การควบคุมอารมณ์ คือความสามารถในการตอบสนองทางอารมณ์ต่อประสบการณ์ในสังคมที่ยอมรับได้ แต่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองอย่างฉับพลัน

และเป็นความสามารถในการเลื่อนปฏิกิริยาอย่างกะทันหันหากจำเป็นหรือสามารถกำหนดได้ว่าเป็นกระบวนการไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเมินและเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางอารมณ์

การควบคุมอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมอารมณ์ ซึ่งรวมการควบคุมทั้งตนเองและผู้อื่น

การควบคุมอารมณ์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนรวมถึงการเริ่มต้นการยับยั้งหรือการปรับสภาพหรือพฤติกรรมในสถานการณ์เฉพาะเช่นการปรับเปลี่ยนความรู้สึกส่วนตัวของจิตใจความรู้ความเข้าใจและการตอบสนองทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์

(เช่นการเต้นของหัวใจหรือการทำงานของฮอร์โมน) และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ (ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทางใบหน้า) นอกเหนือจากนั้นโดยการควบคุมอารมณ์ของคุณยังสามารถอ้างถึงกระบวนการต่างๆเช่นการให้ความสนใจกับงานที่กำลังทำ และการหยุดพฤติกรรมที่น่ารังเกียจผู้อื่นบอกว่าการควบคุมอารมณ์เป็นงานที่สำคัญมากในชีวิตมนุษย์

การควบคุมอารมณ์

การควบคุมอารมณ์

Emotional self-control is your ability to respond emotionally to acceptable social experiences. But it is flexible enough to respond promptly.

and is the ability to abruptly postpone a reaction if necessary, or it can be defined as a process, either external or internal, that is responsible for monitoring, evaluating and changing emotional reactions.

Controlling your emotions is part of the process of controlling your emotions. This includes controls for both oneself and others.

Emotional regulation is a complex process, including the initiation of inhibition or conditioning or behavior in specific situations, such as modifying the subjective feelings of the mind, cognition, and emotional-related physiological responses. / p>

(such as heartbeat or hormonal activity) and mood-related behaviors. In addition, controlling your emotions can also refer to processes such as paying attention to the work being done. And stopping offensive behaviors, others say that emotional regulation is a very important task in human life.

Every day, human beings are exposed to various stimuli that can cause alertness. Extremely inappropriate or indecisive emotional reactions can be socially incompatible, so everyone has to control their emotions most of the time. Emotional dysregulation is defined as the difficulty in controlling the influence of emotional arousal.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง