เวียนวายตายเกิด

เวียนวายตายเกิด

เวียนวายตายเกิด การกระทำในชีวิตนี้แสดงผลอย่างไรในชีวิตหน้า? นักปรัชญาหรือผู้เผยพระวจนะหลายคนพยายามคิดว่าคนตายไปแล้ว หรือตายแล้วไปเกิดใหม่ได้ถ้าเกิดได้อีกจะเกิดอะไรขึ้นกับคำสอนของพระพุทธศาสนา? พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าคนตายสามารถเกิดใหม่ได้และจะเกิด

สามารถเป็นมนุษย์หรือสัตว์ได้อีกหากไม่มีวิญญาณหรือวิญญาณนั้นก็ไม่เป็นอมตะไม่มีวันตาย แต่ยังคงตายตลอดไป จิตเป็นธรรมชาติที่จะรู้อารมณ์คิดจดจำ จิตเป็นลักษณะของการสืบสันตติวงศ์ มาไม่หยุดนิ่งและจิตเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ แต่มีอำนาจสั่งการให้เก็บอารมณ์ต่างๆไว้ในใจแล้วแสดงเป็น 2 ลักษณะคือ

  1. งานที่จิตทำ ได้แก่ วิธีที่จิตยอมรับอารมณ์ จากประสาทสัมผัสทั้ง 6 ตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นการได้ยินการคิด
  2. จิตเป็นภวังค์ จิตไม่ได้รับอารมณ์จากประสาทสัมผัสทั้งหก แต่จิตทำงานตลอดเวลาคือตาย

Reverie หมายถึงพระเจ้าของโลกกล่าวคือจิตใจตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงการถือกำเนิดของความตายในขณะที่จิตเป็นภวังค์ธรรมดานั่นคือบุคคลนั้นหลับอยู่ เพราะในขณะนอนหลับจะไม่รู้สึกตัวเลย แต่ในขณะใดที่จิตมีความรู้สึกจิตใจถูกปลดปล่อยจากภวังค์

ความรำคาญที่เราเห็นหรือได้ยินหรือคิดจิตใจมีอารมณ์และความรู้สึกและมีจิตมึนงงสลับกันไปตลอดกาล มันเร็วมาก ดังนั้นเราอย่ารู้สึกตามพระพุทธภาษิต พระพุทธเจ้าแบ่งความตายออกเป็นสองประเด็นหลักคือ

เวียนวายตายเกิด

How will the actions of this life be reflected in the next life? Many philosophers or prophets have tried to think that the people are dead. Or die and be reborn, if it can be born again, what will happen to the teachings of Buddhism? The Lord Buddha taught that the dead can be reborn and will be born.

Can be human or animal again. Without a spirit or that spirit is immortal, never die. But still dies forever The mind is natural to know, think, remember. The mind is a feature of succession It comes non-stop and the mind is an abstraction that cannot be seen or tangible. But they have the power to direct them to keep the emotions in mind and show them in two ways:

  1. The work that the mind does is the way the mind accepts emotions. From the 6 senses, eyes, ears, nose, tongue, body, mind, such as hearing, thinking.
  2. Mind is a reverie. The mind is not affected by the six senses. But the mind works all the time: death.

Reverie means the god of the world, ie the mind from conception to the advent of death, while the mind is a common reverie, that is, the person is asleep. Because while sleeping will not be conscious at all But at the moment when the mind is feeling, the mind is released from reverie.

The annoyance we see or hear or think, the mind, the emotions and the feelings, and the mental numbness alternate forever. The Lord Buddha divides death into two main points:

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<
ขอบคุณสาระดีๆจาก >>> GooGle <<<

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง