ความอิจฉา นำไปสู่ความพินาศ

ความอิจฉา นำไปสู่ความพินาศ บทความธรรมะให้แง่คิดและคติเตือนใจจากวช. วชิรเมธีเมื่อความหึงหวงไม่ต่างจากลูกศรอาบยาพิษที่แทงทะลุอกของเขาเราจะปล่อยมันไว้ หรือดึงออกไป

ถ้าอยากมีชีวิตที่สงบสุขมีสุขภาพกายและใจที่ดีทั้งวันทั้งคืนขอแนะนำว่าอย่าปล่อยให้ความอิจฉาเข้ามาครอบงำจิตใจของคุณ เพราะถ้าเมื่อใดก็ตามที่หลานของคุณตกเป็นทาสของความหึงหวงหัวใจของคุณจะเหมือนถูกตอกตะปูลงไปในที่สุด คุณจะเจ็บเจียนตายจนหาความสุขไม่ได้

ความอิจฉามักแสดงออกว่า “ความอดรนทนไม่ได้” เมื่อเขาเห็นคนอื่นเหมือนกันมีความสุขและเจริญรุ่งเรือง มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จในชีวิต หรือในอาชีพเมื่อพูดไม่ได้หรือยอมรับไม่ได้ในความสุขความเจริญของผู้อื่นดังนั้นจิตใจของเราจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมแผดเผาราวกับไฟที่แผดเผาอยู่ตลอดเวลายิ่งมองเห็นผู้อื่นสูงขึ้นและสูงขึ้น ยิ่งรุนแรงมากเท่าไหร่

ในทางกลับกันถ้าเราปราศจากความอิจฉาเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีและมีความสุขเราก็ยินดีปรีดากับพวกเขาจิตใจของเราก็จะมีความสุขมากขึ้น เมื่อใจเปิดกว้างเพื่อมองเห็นความสุขความเจริญของเขาเป็นสิ่งที่ควรปีติและใจของเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น เหมือนกับคำพูดที่ว่า“ ให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัว

ความอิจฉา

ความอิจฉา

Envy leads to destruction. Dharma article gives thoughts and motto from the NCC. Wachiramethi, when jealousy is no different from a poisoned arrow piercing his chest, we will leave it. Or pull it out.

If you want to have a peaceful life with good physical and mental health day and night, we recommend not to let jealousy take over your mind. Because if whenever your grandchild becomes a slave to jealousy, your heart will eventually be nailed down. You will be hurt to death that you cannot find happiness.

Envy is often expressed as “ Incomprehensible ” when they see other people as well, happy and prosperous. There is progress, there is success in life. Or in the profession, when unable to speak, or unacceptable, in the happiness and prosperity of others, so our hearts are full of suffering, scorching, burning like a constant fire, the higher and higher we see others. The more severe it is.

On the other hand, if we are free from jealousy, when we see others well and have happiness, then we rejoice with them, our hearts will be happier. When our hearts are open to seeing happiness, their prosperity is what should be, our joy and our hearts become happier. It’s like saying, “ Make you happy and happy

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ความชั่ว

ความชั่ว คืออะไร

ความชั่ว เป็นอีกคำหนึ่งสำหรับความเลว หรือสิ่งที่เป็นบาปความชั่วร้ายคือสิ่งที่ต่อต้านพระเจ้า และไม่พอใจเขา. รวมถึงนิสัยเห็นแก่ตัวการกระทำที่ไม่ดีการเพิกเฉยต่อความชั่วร้ายของพระเจ้าเข้ามาในโลกเมื่ออาดัมและเอวาทำบาปเมื่ออยู่ในสวนเอเดนเราสามารถอ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้ในพระคัมภีร์หนังสือปฐมกาล

ตั้งแต่นั้นมามนุษย์ทุกคนเกิดมามีแนวโน้มที่จะทำบาปซึ่งเรียกกันว่า“ ธรรมชาติของบาป” ดังนั้นความชั่วร้ายในโลกจึงมาจากธรรมชาติบาปของมนุษย์ ความชั่วร้ายมาจากซาตานโดยตรง เพราะซาตานเป็นศัตรูกับพระเจ้า. ปีศาจพยายามให้มนุษย์ต่อต้านพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพระองค์ข่าวดีก็คือเราสามารถเอาชนะความชั่วร้ายในตัวเองและของโลกได้ โดยให้ชีวิตของเราในพระเยซูเจ้า. พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าซาตาน

เมื่อกล่าวถึงความจริงมีสภาวะจิตเจตสิกและนิพพานอย่างแท้จริง ความดีและความเลวเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ที่ไม่หลุดพ้นจากความจริงที่เป็นความจริงที่เป็นจิตเจตสิกรูปและนิพพาน. ความดีไม่ใช่ความดี ดีคือดี ซึ่ง ได้แก่ เจตจำนงสุจริตสัตบุรุษจิตเจตสิกปฏิปทาเป็นต้นหรืออาจเรียกว่ากุศลเมื่อกล่าวถึงความดีความเลวก็เป็นสภาวะธรรมที่แท้จริงนั่นคือ วิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ 14 ประการมีลูปความเชื่อมโยงความโกรธโมหะความไม่รู้ ฯลฯ

ความชั่ว

ความชั่ว

Evil is another word for bad. Or what is sin, evil is what is against God. And resent him These include selfish habits, bad deeds, ignorance of the evil God, entered the world when Adam and Eve sinned in the Garden of Eden. We can read these stories in the Bible, the book of Genesis.

Since then, all human beings are born prone to sin, which is known as the “nature of sin”, so the wickedness of the world comes from the sinful nature of man. Evil comes directly from Satan. Because Satan is an enemy of God. Demons try to get humans to resist God and disobey Him.The good news is that we can overcome evil in ourselves and of the world. By giving our life in Jesus. God is greater than Satan.

When it comes to truth, there is a real state of mind and nirvana. The good and the bad are real things. That does not escape from the truth, the truth of the mind, form and Nirvana. Good is not good, good is good, which is the will, the faithful, the mind, the mind, the mind, etc. Or it may be called charity. When it comes to good and bad, it is the true state that is. The so-called 14 unholy spirits have loops, connections, anger, rulers, ignorance etc.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง


ความดีงาม

ความดีงาม นั้นโดดเด่นด้วยองค์ประกอบส่วนบุคคล รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าหลักธรรมแห่งความงามและความดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตามความต้องการของสังคม. มีเป้าหมายเพื่อเข้าใจหลักความงามและความดีเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในสังคม มันแยกแยะระหว่างความดีและความงามที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตามพบว่ามีข้อบกพร่องในการจัดการศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางศีลธรรมในสังคมไทย เป็นการสร้างแนวคิดในการปรับปรุงการจัดการศึกษาที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม และด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดว่า Education ควรมุ่งสอนให้เก่งก่อนสอนให้เก่ง

ประเด็นแห่งความดีที่สอดแทรกคือเกณฑ์การวัดผลงานที่ดีและมีคุณค่าของสังคมไทยมุมมองและความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับความดีได้เชื่อมโยงกับความงามของพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของสังคมไทย ผสมกับความเชื่อที่แตกต่างกันโดยมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันด้วยเหตุนี้ประเด็นของความแตกต่างของบุคคลที่เกี่ยวข้องจึงทำให้เกิดข้อสงสัยในประเด็นของคุณธรรม

การคิดเชิงปรัชญาเป็นกรอบแนวคิดในการเรียนรู้โดยใช้ความคิดเชิงตรรกะที่ใช้ข้อมูลจากการรับรู้เกี่ยวกับความจริงความดีความงามที่ปรากฏหรือเห็นในช่วงเวลาต่างๆ ในระยะแรกมีกรอบความคิดว่าหากต้องการศึกษาความจริงความดีและความงามควรมองว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่หรือเป็นสิ่งที่มีอยู่ในความคิดเท่านั้น หรือมีอยู่ในภาษาของการสื่อสารนี่คือความจริงที่ปรากฏในสามส่วน

ความดีงาม

ความดีงาม

Goodness is characterized by individual elements. Including the study of principles of beauty and goodness as a guideline for the management of education according to the needs of society. The goal is to understand the principles of beauty and goodness as the core of social life. It distinguishes between goodness and beauty that focuses on different goals.

However, flaws in the management of moral and ethical education have been found. This resulted in a moral crisis in Thai society. This is the concept of improving education management that emphasizes morality and ethics. And it is for this reason that Education should aim to teach excel before teaching to be good.

The point of merit interpolation is a criterion for the measure of good and valuable work of Thai society. Perspectives and discrepancies related to goodness are linked to the beauty of behavior within the framework of Thai society. Mixed with different beliefs with different foundations of knowledge, hence the point of differences among the people involved raises questions of virtue.

Philosophical thinking is a conceptual framework for logical thinking that uses perceived information about truth, virtue, and beauty that appears or seen over time. In the early stages, there was a paradigm that if one wanted to study truth, goodness and beauty, it should be viewed as a matter of existing things or as things that exist only in thought. Or is there in the language of communication? This is the truth that appears in three parts.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ความชั่วร้าย

ความชั่วร้าย ถูกกำหนดไว้ในบทความนี้ว่า “สิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ผิดที่ผู้คนทำจนเป็นเรื่องปกติและผู้กระทำเห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำ” ในแวดวงบ้านเรามีความชั่วร้ายมากมายในแง่นี้ –

การศึกษาธุรกิจที่แข่งขันได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกโดยเน้นการเรียนรู้ง่ายและเรียนจบง่ายหากจ่ายเงินคล่อง ไม่สนใจความรู้จริงของสถาบันการศึกษาบางแห่งเรียนปริญญาโทปริญญาเอก แต่จ้างคนอื่นหรือจ้างภาคี (ด้วยเงินบ้างมี 2 ขั้นตอน) ทำงานโดยส่งอาจารย์ไปทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์แทน

อาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นเรื่องยากที่จะทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยการวางเครือข่ายสายงานจ่ายเบี้ยเลี้ยงรายวันให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อให้ได้งบประมาณวิจัยจำนวนมากนักวิชาการและผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ “นิสัย” เปลี่ยนสีและตำแหน่งเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของอำนาจรัฐ

จ้างผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการเช่นอาจารย์คศ. 3 อาจารย์อ. 4 อาจารย์รศ. การได้มาซึ่งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาการเมืองในมหาวิทยาลัยที่ผูกขาดการทุจริตคอร์รัปชั่นจากการโกงหนังสือเรียนนมโรงเรียนการก่อสร้าง ฯลฯ

ผู้คนในแวดวงการศึกษาทุกระดับไม่ว่าคุณจะสนใจมองหาความผิดเหล่านั้นหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบหรือไม่ก็ตามทุกคนรู้ดีว่าความชั่วต่างๆเกิดขึ้น มันมีอยู่ในแวดวงการศึกษาทั้งที่เราเห็นหน้ากัน หรือที่กลายเป็นข่าวผ่านสื่อ

ความชั่วร้าย

ความชั่วร้าย

Evil is defined in this article as “The wrong or the wrong things people do are normal and the doers see it as the right thing to do.” In our home circles, there is a lot of evils in this respect –

Competitive business education is offered at the bachelor’s, master’s, and doctorate levels, with an emphasis on easy learning and easy completing if paid. Ignore the actual knowledge of some educational institutions to study masters, doctorate degrees. But hire someone else or hire a partner (With some money, there are 2 steps) Work by sending a professor to do research or do a thesis instead.

It is difficult for university professors to do research together with public and private entities. By laying out a network of work lines, paying daily allowances to personnel within the respective departments in order to obtain large research budgets, academics and university administrators whose “habits” change color and position change as the state power changes.

Hire others to do academic work such as professors. 3 Lecturer Aor. 4 Lecturer Prof. Acquisition of the position of Director of the School District Director of the Education Area Politics in the University that Monopolies Corruption from Cheating of Textbooks, Milk, Schools, Construction, etc.

People of all levels of education, whether you are interested in looking for those offenses or not, examiners or not, everyone knows bad things happen. It is in the field of education even though we face each other. Or that became news through the media.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> fifa55 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ความประมาท

ความประมาท คือการขาดสติปล่อยให้จิตใจล่องลอย ไม่ตระหนักถึงสิ่งที่คุณกำลังทำสิ่งที่คุณกำลังพูดไม่รู้จักระมัดระวังในสิ่งที่คุณควรระวังหากไม่มีการเตรียมการอย่างรอบคอบเพื่อเผชิญกับเหตุการณ์ในอนาคต

การไม่ประมาทหมายถึงการตื่นตัว รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตความประมาทเป็นสิ่งที่ไม่ดีและการไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าระมัดระวังมากเกินไปก็จะกลายเป็นคนที่ลังเลไม่สามารถทำอะไรได้มี แต่ความวิตกกังวลคิดมากไปล่วงหน้า มองโลกในแง่ร้ายเกินไปคนแบบนี้จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต แม้ว่าอุบัติเหตุจะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับเขา แต่คนที่ประมาทเกินไปและเสียสติมักจะประสบความสำเร็จในชีวิตน้อยเช่นกัน ดังนั้นควรปฏิบัติตามทางสายกลางความประมาทสามารถเป็นได้ทั้งทางโลกและทางศีลธรรม

ในทางธรรมการไม่ระวังทำให้จิตฟุ้งซ่าน คิด แต่เรื่องชั่วมันอาจเป็นทางเดินไปสู่ความชั่วโดยไม่ได้ตั้งใจในทางโลกการขาดความตระหนักขาดสติขาดความตระหนักไม่ขอความคุ้มครองจากอันตรายหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

อาจเป็นหนทางในการ ทำให้ธุรกิจนั้นเสียหายหรือไม่ดีเท่าที่ควร มันก็ดีถ้ามันเล็ก แต่ถ้าความประมาทเกิดขึ้นกับผู้ที่ต้องรับผิดอย่างยิ่งความเสียหายอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากเช่นประมาทที่โรงไฟฟ้าปรมาณู ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหรือได้รับความทุกข์ทรมานจนถึงขั้นเสียชีวิตและทำให้พืชผลเสียหายเป็นบริเวณกว้าง

ความประมาท

ความประมาท

Carelessness is the lack of consciousness allowing the mind to wander. Not aware of what you are doing, what you are saying, not being careful what you should be careful of without careful preparation to face future events.

Being careless means being alert. Know what you are doing now and be prepared for the future. Carelessness is a bad thing and being reckless is a good thing. But if you are too careful, you will become hesitant, unable to do anything. But the anxiety thought too much in advance Too pessimistic, people like this will not succeed in life. Although accidents rarely happened to him. But those who are too careless and insane are less likely to succeed in life too. Therefore, it is best to follow the neutral path. Carelessness can be both temporal and moral.


It can be a pathway to unintentional evil in the world, a lack of awareness, a lack of consciousness, a lack of awareness, no protection from harm or obstacles. May occur during various activities.

It might be a way to Causing the business to be damaged or not as good as it should be It’s good if it’s small But if negligence happens to those who are extremely liable, the damage can happen and affect many people, such as negligence at atomic power plants. This resulted in massive deaths or suffering to death and extensive crop damage.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> Ufa191 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า กำลังรุกรานสังคมไทย
หลายปีที่ผ่านมาสื่อตีข่าวดารา ข่าวอาชญากรรมและแม้แต่ข่าวการฆ่าตัวตายซึ่งเชื่อมโยงกับโรคซึมเศร้ายังคงมีอย่างต่อเนื่อง เราจึงควรตระหนักว่าโรคซึมเศร้าอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด เราอาจไม่รู้ตัวว่าเราหรือคนรอบข้างมีความเสี่ยงหรือป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เพราะข่าวที่ออกมาไม่ได้ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับโรคมากนักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคซึมเศร้าในแง่มุมต่างๆให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ตื่นตัวและหาทางป้องกันหรือ รีบ.

สถิติภาวะซึมเศร้าและอันตราย
ทุกวันนี้มีประชากร 7.6 พันล้านคนในโลกของเราและ 300 ล้านคนเป็นโรคซึมเศร้าเกือบ 4% คนไทยเป็นโรคซึมเศร้า 1.5 ล้านคนหรือ 2.2% รวมคนไทย 69 ล้านคนและเป็นที่น่าตกใจที่คนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จ 4,000 คนต่อปีสาเหตุหลักของการฆ่าตัวตายคือโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าคืออะไร?
อาการซึมเศร้าเกิดจากความผิดปกติของสมองที่ส่งผลต่อความคิดอารมณ์พฤติกรรมและสุขภาพร่างกาย แต่อย่างที่คนส่วนใหญ่ทราบเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามักจะนึกถึงอาการหรือสภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงคิดว่าโรคซึมเศร้าเกิดจากความผิดหวังหรือบอบช้ำและสามารถดูแลหรือแก้ไขได้ด้วยกำลังใจซึ่งจริงๆแล้วโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาท 3 ชนิด ได้แก่ เซโรโทนินนอร์อิพิเนฟรินและโดปามีนโดยต้องได้รับการรักษาจากจิตแพทย์ เพราะนอกจากจะต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วอาจต้องใช้ยาในการรักษาด้วย

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า

Depression is invading Thai society.
Over the years the media has hit the news with celebrities. Crime news and even suicide news that are linked to depression continue to flow. We should therefore realize that depression is closer to us than we think. We may not be aware that we or those around us are at risk or suffer from depression. Because the news that has come out does not provide much in-depth knowledge about the disease, today we are going to get to know more aspects of depression in order to be alert and seek prevention or hurry.

Depression and danger statistics
Today there are 7.6 billion people in the world and 300 million people suffer from depression. Almost 4% of Thais have depression, 1.5 million or 2.2%, including 69 Thais. Millions of people and it is shocking that 4,000 Thais per year successfully kill themselves.The main cause of suicide is depression.

What is depression?
Depression is caused by a disorder of the brain that affects thinking, mood, behavior and physical health. But, as most people know, depression is often thought of altered symptoms or mental conditions. It is thought that depression is caused by disappointment or trauma and can be taken care of or corrected with encouragement. Actually, depression is a disease caused by an imbalance of three neurotransmitters: serotonin nori. Pinefrin and dopamine, requiring treatment from a psychiatrist. Because in addition to being properly treated, medication may also be required for treatment.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> Fifa55 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ความวิตกกังวล

ความวิตกกังวล เป็นสภาวะทางอารมณ์ที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบอยู่เสมอในชีวิต
State Anxiety คือความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล
ประสบเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เข้ามาและประเมินเหตุการณ์ล่วงหน้า
ความสามารถที่แท้จริงของตนเองเช่นเดียวกับผู้คนรู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของ
เมื่อมนุษย์เผชิญกับความวิตกกังวลภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิตของพวกเขา
ความวิตกกังวลนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความคิด การรับรู้ของตนเองที่ได้รับจากนั้นก็ดำเนินต่อไป
สถานการณ์ดังนั้นหากบุคคลสามารถจัดการกับความวิตกกังวลได้ตามสถานการณ์โดยการฝึกจิตใจให้
ความมั่นคงความพึงพอใจต่อตนเองความเข้าใจความเคารพและคุณค่าในตนเอง มีการเตรียมสร้าง
ความพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์และที่สำคัญที่สุดคือใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาตามนั้น
สภาวะที่แท้จริงความวิตกกังวลในระดับปานกลางกระตุ้นให้บุคคลนั้น
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความวิตกกังวล เป็นอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นผลมาจากความยุ่งเหยิงในจิตใจ มันมักจะเกิดร่วมกับพฤติกรรมทางระบบประสาทเช่นอารมณ์แปรปรวนความวิตกกังวลทางร่างกายความวิตกกังวลเป็นความรู้สึกเชิงลบที่เป็นนามธรรม จะเกิดขึ้นได้เมื่อคิดถึงการทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นคิดถึงตัวเองที่จะตาย และการคิดในเรื่องต่างๆความวิตกกังวลเป็นอารมณ์ที่แตกต่างจากความกลัวซึ่งความกลัวเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทันทีและทางกายภาพ Anxiety คือความรู้สึกวิตกกังวลและวิตกกังวล ผู้ที่มีอาการนี้มักจะตอบสนองต่อภัยคุกคามต่างๆมากเกินไป

ความวิตกกังวลนอกจากจะมีผลทางจิตประสาทแล้วยังสามารถทำให้กล้ามเนื้อตึงและอ่อนล้าของร่างกายได้อีกด้วย ความวิตกกังวลอาจเกิดจากการคิดเท่านั้น ยาบางชนิดอาจเป็นสาเหตุของความวิตกกังวล

ความวิตกกังวล

ความวิตกกังวล

Anxiety is an emotional state that all human beings experience constantly in life.
State Anxiety is the anxiety that occurs when a person experiences an event or situation that entails an anxiety disorder. Come and assess events in advance. Their true abilities, as people feel, are a threat to their security when humans experience anxiety under circumstances that arise over their lifetimes.
This anxiety can change over time according to thought. Thus, if a person is able to deal with anxiety according to the situation by training the mind, stability, self-satisfaction, understanding, respect and Self worth It is prepared to establish the readiness to face the event and, most importantly, use the intelligence to solve the problem accordingly.
Real State Moderate anxiety motivates the person
to work properly. Effective

Anxiety is an unpleasant emotion that results from a disorder in the mind. It is often associated with neurological behaviors such as mood swings, physical anxiety. Anxiety is an abstract negative feeling. This can happen when thinking about predicting what will happen in the future. Like thinking of yourself to die And thinking about things Anxiety is an emotion different from fear in which fear is a response to a sudden and physical event. Anxiety is a feeling of anxiety and anxiety. People with this condition are too likely to respond to threats.

Anxiety, in addition to having psychoactive effects, can also make the muscles tight and tired in the body. Anxiety can only be caused by thinking. Certain drugs can cause anxiety.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ปล่อยวาง

ศิลปะแห่งการ ปล่อยวาง

 1. ปล่อยวาง คือการมีความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่น
  ว่ากันว่า “ความโกรธคือยาพิษที่กลืนลงคอเพื่อฆ่าผู้อื่น”
  ความหมายก็คือเมื่อคุณโกรธร่างกายของคุณจะปล่อยฮอร์โมนที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น การหดตัวของกล้ามเนื้อความดันโลหิตเพิ่มขึ้นหากเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ แล้วออกไปก็ไม่เป็นอันตรายมากนัก แต่ถ้ามีความโกรธฝังลึกในจิตใจตลอดเวลาก็จะส่งผลร้ายต่อร่างกายในระยะยาว เมื่อพูดถึงการตอบสนองแบบตาต่อตาต่อคนที่ทำร้ายคุณเช่นคุณเกลียดฉันฉันเกลียดคุณ นั่นเท่ากับคุณทำตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา

เมื่อคุณโกรธใครสักคนไม่เพียง แต่คุณทำร้ายตัวเองเท่านั้น แต่ให้คน ๆ นั้นควบคุมสภาวะอารมณ์ของคุณด้วยดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือปล่อยวางความโกรธของคุณ อย่าถือสาหาความพยายามทำตัวให้มีความสุขมีความรักและปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอ

 1. อย่าคิดแก้แค้น
  การแก้แค้น Revenge เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
  “ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและความสำเร็จถ้าคุณสามารถฝึกตัวเองให้คิดดีทำดีตลอดเวลาจะทำให้คุณมีพลังดึงดูดคนดีให้ทำดีเข้ามาในชีวิต

ดังคำกล่าวของ Albert Einstein นักฟิสิกส์และนักปรัชญาชื่อดังระดับโลก ที่กล่าว
“คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อคุณหมกมุ่นอยู่กับความคิดและความรู้สึกเชิงลบ”

วิธีที่จะช่วยให้คุณจดจ่อกับแง่บวกคือฝึกจดจำคำว่า “รักให้อภัยปล่อยวางอย่างสงบ” ตลอดเวลา

 1. สวดมนต์แผ่เมตตา.
  เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีคนทำสิ่งที่ไม่ดีกับคุณ ไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจของคุณปฏิกิริยาแรกที่คุณมีคือการโกรธคน ๆ นั้น
  คุณสามารถควบคุมความโกรธไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรก โดยบอกกับตัวเองว่า“ เราต่างก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีรักโลภโกรธหลง” เพื่อฟื้นฟูสติของคุณควบคู่ไปกับการกระจายพลังที่ดีให้กับเขา
ปล่อยวาง

ปล่อยวาง

The art of Leave it

 1. When you are angry with someone, not only But you only hurt yourself, but let the person control your emotional state, so all you have to do is let go of your anger. Do not rely on the effort of always being happy, loving, and caring for others.
 1. Don’t think of revenge.
  Revenge Revenge is the best thing.
  “Living with happiness and success if you can train yourself to think good, do good. All the time, you will have the power to attract good people into your life.

According to Albert Einstein, the world-renowned physicist and philosopher. That said
“You can’t solve problems when you’re obsessed with negative thoughts and feelings.”

A way to help you focus on the positives is to practice memorizing the words “Love forgive, let go in peace” all the time.

 1. Prayer for compassion.
  It is common when someone does something bad to you. Whether your body or mind, the first reaction you have is anger at that person.
  You can control your anger from occurring in the first place. By telling yourself, “We are all human beings with love, greed, anger, infatuation” to restore your sanity while spreading your good energy.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ความมั่นใจ

ความมั่นใจ คือความแน่นอนของผลการวัด ไม่ว่าจะวัดกี่ครั้งผลลัพธ์จะต้องเหมือนกันภายใต้
สภาพและสถานการณ์เดียวกัน (กังวล  เทียนกัณฑ์เทศน์ 2540: 157 ข้อกังวล)
เครื่องมือที่เชื่อถือได้หมายความว่าเครื่องมือสามารถทำคะแนนได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่เปลี่ยนแน่นอน
การวัดครั้งแรกเปลี่ยนไปอย่างไร? เมื่อวัดซ้ำผลลัพธ์จะเหมือนกัน หรือการวัดแต่ละครั้งจะให้
ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน (ชวาล  แพรัตกุล  2516 : 136)

การทดสอบที่เชื่อถือได้จะทำให้คุณได้คะแนนที่คงที่ โดยปกติในการสอบแต่ละครั้ง
ผลลัพธ์มักไม่ตายตัว แต่ถ้าอันดับของผู้เข้าสอบยังคงเท่าเดิมให้ถือว่าการสอบนั้นยังคงอยู่ มีความมั่นใจสูงเนื่องจากความมั่นใจในการสอบหมายถึงความสม่ำเสมอของคะแนนที่ได้จากการสอบของกลุ่มเดียวกัน

หลายครั้งการกำหนดค่าความเชื่อมั่นขึ้นอยู่กับหลักการของการสอบหลายครั้งและการค้นหาความสัมพันธ์ของคะแนน
ได้รับจากการสอบหลายครั้งหากคะแนนของเด็กแต่ละคนคงที่หรือผันผวนตามนั้นการทดสอบก็มี
ความน่าเชื่อถือสูง

ความมั่นใจ

ความมั่นใจ

Confidence is the certainty of a measurement result. No matter how many times the measurements are taken, the results must be the same under
Same condition and situation (Thian Kan Preach 1997: 157 concerns)
A reliable tool means that a tool can be scored consistently. Definitely not change
How did the first measurement change? When repeated measurements, the results are the same. Or each measurement will give
Consistent results (Chawan Prathakun 1973: 136)

The trusted test will give you a stable score. Usually in each exam
The results are not always fixed. But if the rank of the candidates remains the same, the exam is considered as still. High confidence because confidence in an exam refers to the consistency of the scores obtained on the same test group.

Many times, the determination of the confidence value is based on the principle of multiple examinations and finding correlation points.
Obtained through multiple exams.If each child’s scores are constant or fluctuate accordingly, then the test has
High reliability

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ความเที่ยงตรง

ความเที่ยงตรง และแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมั่น


เรามักจะนึกถึงคำว่า ความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น นั้นแยกออกจากกัน
ในความเป็นจริงคำศัพท์ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน เราจะแสดงให้คุณเห็นสองวิธีคิดที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือและความถูกต้องมีดังนี้

วิธีที่ 1

เราจะใช้เกมปาเป้า เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือและความถูกต้องโดยใช้ศูนย์กลาง
ตรงกลางของเป้าหมายนั้นคือสิ่งที่เราพยายามวัด ลองนึกภาพเด็กแต่ละคนที่เราวัดว่าเราเป็นอย่างไร
ถ้าเราสามารถวัดว่าแต่ละคนถูกต้องจริง ๆ เราสามารถโยนไปที่ศูนย์กลางของเป้าหมาย
แต่ถ้าวัดไม่ตรงแสดงว่าเราพลาดตรงกลางเป้า

วิธีที่ 2

หรือเราสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือและความถูกต้องตามภาพ
ด้านล่างนี้เราจะสร้างตาราง 2×2 คอลัมน์ของตารางแสดงถึงแนวคิด
ที่จะวัดเหมือนหรือต่างกันและในแถวจะแสดงวิธีการวัดเหมือนกันหรือ
มีความแตกต่างกันในภาพ ที่จะวัดเป็น 2 Concept คือการวัดความสามารถ
การวัดความสามารถทางภาษาและตัวเลขนอกจากนี้ยังมีการสันนิษฐานว่าใช้วิธีการวัดที่แตกต่างกันสองวิธีเป็นการทำข้อสอบโดยการเขียนตอบและสังเกตโดยครู

ความเที่ยงตรง

ความเที่ยงตรง

We tend to think of the word Accuracy and a conviction. Are separate.
In fact, the two terms are related. We’ll show you two ways to think about it: The relationship between trust and accuracy is:

Method 1

We will use a game of darts. To show the relationship between reliability and accuracy using the center
, the middle of that goal is what we are trying to measure. Imagine each child that we measure how we are.
If we can measure that each person is really correct, we can throw it at the center of the target.
But if it is not measured, we miss the center of the target.

Method 2

Or, we can show the relationship between trust and validity as shown in the picture
Below, we will create a 2×2 table. The columns of the table represent the concept
to measure the same or different, and in rows. The measurement methods are the same or
are different in the images to be measured as 2 concepts, namely, the measurement of competence
measurement of language and numerical proficiency. In two different ways, the test is written in response and observed by the teacher.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง