เทวดามีอยู่จริงๆหรือไม่

เหมือนสิ่งหนึ่งที่ท้าทายตัวเราว่า จะตัดสินใจเชื่อดีหรือ
หากว่าตายแล้วมันมี เทวดา จริงๆ เราก็ได้ไปดีถ้าเราไม่เชื่อแล้วก็ไม่ได้
ปฏิบัติทำความดีหากมันมีจริง เวลาตายเราก็ไม่ได้ไปดี ถ้าไม่มีจริงก็
ก้ไปพราะเราไม่ชื่อแล้วไม่มีจริงแต่เกิดชาติหน้ามีจริงเราก็ชาดทุน
ฉะนั้นคนที่ได้เปรียบก็คือ คนเชื่อหรือคนสงสัยแล้ว
เลยถือว่าคนนั้นไม่มีเหตุผลไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี
นักวิทยาศาสตร์ที่ดีนั้นเมื่อสงสัยต้องค้นคว้าต้องศึกษานั่นคือ
มีเหตุผล ประหที่ไม่เชื่อแล้วไม่ศึกษาเลยท่านถือว่าเป็นคนไม่มีเหตุผล
พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักค้นคว้าจึงได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ก็ขอให้
ทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติสมาธิกันบ้าง จะได้ช่วยได้
ทุกวันนี้คนเราไม่ยอมรับความจริง พยายามทวนกระแสความ
จริง ไม่ยอมให้เกิดการเจ็บการตาย ไม่ยอมให้เกิดความพลัดพรากใน
บ้านเรา ไม่ยอมคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลง คิดแต่ในแง่ดีตลอด เรา
จะต้องอยู่กันไปท่านั้นเท่นี้ปี นี่แหละคือสิ่งที่เราทำใจไม่ได้ พออะไร
เกิดขึ้นไม่ตรงตามความจริงเราก็จะเศร้าโศกเสียใจนะทำใจได้ยากเหตุ
นี้เราจึงต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้า

เทวดา

เทวดา

This is like one thing that challenges us. Decided to believe well?
 If dead, there are really angels. We went well. If we didn’t believe then we couldn’t.
 Do good deeds if they are real. At death we didn’t go well. If not true
 It’s because we don’t have names. There are no real names, but it is true.
 Therefore, the advantage is Believers or suspects
 Therefore considered that person unreasonable and not a good scientist
 A good scientist, when in doubt, has to search and study, that is
 Had no reason to believe and did not study at all, he was considered unreasonable

 The Lord Buddha was a researcher and therefore gained knowledge and understanding.
 Everyone intends to practice meditation to be able to help.
 Today, people do not accept the truth. Try to repeat the trend
 Actually did not allow the hurt, death Not allowing separation in
 Our home does not think about change. Thinking optimistic throughout us
 Will have to stay at that position this year This is something that we can not accept enough.
 If things don’t happen to be true, then we will be sad and sad.
 So we have to rely on the Dharma of the Lord Buddha.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ฝึกสมาธิเพื่อที่จะได้คิดทบทวนอะไรหลายๆอย่าง

สำหรับใครยังสงสัยเหลือเกินเรื่องนี้ อยากจะรู้ว่าเขาตายไปดีหรือไม่ดี
ก็ต้องมา ฝึกสมาธิ พอทำสมาธิบางที่บางคนก็รับได้หลายๆ อย่าง มา
คนนี้ บางคนถึงกับเข้าฝันบอกว่าเขาอยู่ใกล้ๆ นะ
เด็กคนหนึ่งรถคว่ำตายที่อำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก คนมันไป
น่าตายมันก็ตายนะ รถมันพลิกหน่อยเดียว หัวเด็กโผล่ออกมาก็เลยตา
คนอื่นไม่เป็นไร คนถึงที่ตาย มันดิ้นรนนะ ปกติเป็นคนไม่ชอบไปไหน
แต่วันนั้นอยากไป พอตายบ! เพราะความที่อยู่กันจนเคยชิน เด็กคน
นี้กลับมาวัดเลย การเดินทางจากอำออุ้งผางมานนทบุรีใช้เวลาเป็น
วันแต่เขาแวบเดียว มาถึงวัดแล้วมาผลุบๆ โผล่ๆที่ห้อง คนในวัดว่า
“เอ๊ะ! ได้นี่มันมายังไง มาเร็วจัง”
คิดว่าพระกับโยมที่ขับรถไปอำเภออุ้งผางคงมาถึงแล้วแต่จะ
มาได้ยังไงต้องพรุ่งนี้จึงมาถึง แล้วทำไมไอ้นี่มันมาวันนี้เขาก็ไม่ถามอะไร
เห็นเด็กมายืนลับๆล่อๆ อยู่หนประตูเห็นชัดว่าเป็นเด็กรถคนนั้นกลับมา
พอตอนเย็นได้ข่าวว่าตายแล้ว ขนลุกตัวแข็งเลย “อุ๊ยตาย! มันมายืน
อยู่ตรงนี้เอง” แสดงว่าวิญญาณมาก่อน เขาห่วงวัดเพราะเคยอยู่จน
คุ้นเคยจึงมาบอกล่วงหน้า
คน 10 คนบางที่เห็นแค่ 2 คน ถ้าเห็นแค่คนเดียวพวกก็หาว่า
ตาฝาดคิดไปเอง แต่เห็น 2 คน ยังหาพยานได้ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่อง
ยืนยันบางอย่างบางคน แต่เราเชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่า
วิญญาณ นรก สวรรค์ นิพพานมีจริง แต่จริงอยู่ตรงไหนล่ะ ก็จริง
อยู่ตรงใจเรา

ฝึกสมาธิ

ฝึกสมาธิ

Still wondering about this Want to know whether he is dead or not
 Must come to practice meditation After doing some meditation, some people can accept many things.
 Some people even dreamed of saying that they are nearby.
 A child overturned a car in Amphur Oangphang, Tak Province.
 Should die The car is a little flip. The head of the child emerges.
 Everyone is fine. People who die are struggling. Usually people don’t like going anywhere.
 But that day I want to go. Die! Because of being together until being accustomed to children
 This is back to the temple. Traveling from Ampangphang to Nonthaburi takes
 One day, but he briefly Arrived at the temple and then bobbing in the temple room that

“Eh! How did it come here? “
 I think that the monks and the men who drive to Ung Phang District probably arrive but will
 How come it must come tomorrow. And why is this? Today he doesn’t ask anything
 Saw the boy standing secretly In front of the door. Apparently, that car boy returned
 When evening heard that it was dead. Goose bumps. “Ouch! It comes to stand
 Is right here. “Show that the spirit comes first He was worried about the temple because he used to live until
 Familiar therefore come to tell in advance
 10 people, some people see only 2 people. If only see one person, they find that

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อย่าเสียใจ เพราะความตายเป็นของเรา

ที่ไม่ เสียใจ เพราะอะไร เพราะเรารู้จักว่าความตายเป็นของเรา
และเขได้ทำความดีตรียมวแล้วจึงไม่ เสียใจ แต่ที่เราเสียใจกันมาทุก
วันนี้พราะคิตว่าเขาไม่ด้อะไรไป เขาสิ้นทุกสิ่งทุกย่างไป แต่ถ้ำเรารู
ว่าเขาไม่ไสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะสบายใจ เหมือนพระพุทธเจำาทรง
เตือนพระอานนท์ว่า
“อานนท์ ไม่ต้องร้องไห้หอก ราปรนิพพานนี่เป็นความสุขที่
ดีกว่าอยู่เป็นมนุษย์ต่ไป เพราะถ้เราอยู่ต่อไปเราต้องกินยา กินข้าว
กินน้ำ ต้องเจ็บไข้ได้ปวยทรมานร่างกายหมือนกับเราใช้รถหรือเกวียน
เก่าก็ต้องซ่อมแชมมันตลอดไป แต่การดับวิญญาณ ดับสังขาร ดับ
นามรูป ข้ถึงนิพพานนั่นเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง”
คนอื่นคิดว่าพระพุทธเจ้าจากไปแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็น
ความปรารถนาของพระองค์ที่ต้องการถึงจุดจบด้วยการปรินิพพาน คน
เราที่กลัวต่อความเจ็บความตายบุคคลนั้นย่อมต้องเกิดแก่เจ็บตาย ต้อง
ทุกข์กันต่อไปอีก รื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคันคว้าต้องศึกษาหลัก
ถรรม เราจะไต้มีความมั่นคง มีความกล้ำหาญ ต่อสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิด
ขึ้นกับเรา
การที่เรามองไปในงานพนี้ ผู้ตายก็เป็นพยานให้เราว่าครั้ง
หนึ่งเขาเคยมีชีวิตเหมือนพวกเรา
แล้วพวกเราล่ะจะทำอย่างไรกับตัวเราต่อไป
เราจะไกลวัด หรือจะเข้ามาปฏิบัติ หรือจะอยู่ในฐานะอย่าง
เดิม ถ้ำเราคิดถึงผู้ตาย เราก็ต้องคิดว่า เขาก็ตาย เราก็ต้องตายตาม
เขา เพราะหนีทางนี้ไม่พัน ก็ต้องหันหนเข้าหาธรรมะมาศึกษาสมาธิดู
ว่าเป็นอย่างไร เขาตายแล้วไปไหน

เสียใจ

Who do not regret why Because we know that death is ours
 And he has done good deeds and is not sorry But every time we regret
 Today, because he didn’t say that he couldn’t. He ended everything, but we roamed the cave.
 That he does not use everything, we will be happy Like the Lord Buddha
 Warned Ananda that
 “Anon didn’t have to cry the spear. This is the happiness that
 Better to be a human being. Because if we continue to live, we must take medicine to eat
 Drinking water must be sick, suffering as physical suffering, like us using a car or wagon.

 The old have to fix the sham forever But extinguishing the soul
 The name of Nirvana is absolutely blessed. “
 Others think that the Lord Buddha has passed away.
 His desire to reach the end with nirvana
 We who fear fear of death must be born to the dead, must die.
 Continue suffering This is a matter that we must grab and study the principles.
 We will be stable. Brave To these things that will occur
 Depends on us
 As we look at this work The dead testify to us that once
 First, he used to live like us.
 And what will we do next to us?
 We will be far from the temple or will come into action. Or will be in a position like

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ร่างกายคนเราเจ็บก่อนแล้วจึงตาย

ตามปกติของคนเราย่อมมีอาการเจ็บก่อนแล้ว
จึงตาย ผู้ที่ไม่ทราบความจริงจึงได้กลัวความตายและ
เห็นความตายเป็นทุกขวทนาอันหนึ่ง แต่ในทางลัทธิโยคี
เขาพิสูจน์ว่าความตายเป็นการเสวยสุข หรืออย่างน้อย
ความตายนั้นเองหาใช่เป็นทุกขวทนาไม่ ทุกขวทนาอยู่ที่
ความเจ็บ
ตราบใดที่ความเจ็บยังมีอยู่ความตายก็ยังไม่มาถึง
และเมื่อความตายมาถึงความเจ็บก็หายไป คนบางคนที่มอง
เห็นชีวิตในโลกนี้เจ็บทุกข์นักหนา แต่ไม่กล้จะตาย อันที่จริง
ก็ไม่ใช่กลัวตายเป็นเพราะกลัวเป็น ฉะนั้นคนที่เบื่อหน่ายชีวิต
ที่สุดก็พยายามแสวงหาทางฆ่ตัวตายโดยวิธีที่จะให้มีความ
เจ็บป่วยน้อยที่สุด
ข้อสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้ก็คือ ความ
ตายนั้นมิใช่อื่นไกล คือการที่ดวงวิญญาณรู้สึกแน่นอนว่า
ร่างกาย อันนี้จะใช้เป็นที่อาศัยต่อไปไม่ได้จำเป็นต้องเปลี่ยน
เหมือนคนเปลี่ยนเสื้อใหม่ หรือเปลี่ยนบ้านใหม่ในเมื่อไม่
สามารถจะครองของเก่าต่อไปได้ ฉะนั้น จึงได้ถือว่าความตาย
มิใช่ความสูญความตายมิใช่ความเสื่อม ความตายมิใช่ความ
พินาศของผู้ตาย ความตายเป็นแต่การเปลี่ยนสภาพเท่านั้น

ร่างกาย

ร่างกาย

Normally, we naturally have pain first.
 Therefore die. Those who do not know the truth are afraid of death and
 Saw death as an object of all ages But in the sense of yogi
 He proved that death was a pleasure. Or at least
 Death is not every day. Every event is at
 Sore
 As long as the pain persists, death has not yet come.
 And when death comes, the pain disappears. Some people who look
 Saw life in this world suffering so badly But not really dying
 Was not afraid of death because of being afraid of being Therefore, people who are bored of life
 Finally tried to kill himself by means of
 Least illness
 The important thing that we need to understand about this is that
 Death is not another distant place. Is that the soul definitely feels that
 This body cannot be used as a habitat, it needs to be changed.
 Like someone changing a new shirt Or changing to a new house when
 Can continue to dominate the old, so it is considered death
 Not death, not death. Death is not
 The destruction of the dead Death is only a change of condition.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เวรกรรมนั้นมีจริง

ร่างกายที่มันเจ็บไข้ได้ปวยนี้ไป
ชร่งกายใหม่ตีว่า แต่คนที่จะทิ้งแล้วไปได้ของตีนี่ก็ต้องสะสมไว้ให้
ดีก่อน เรื่องอย่างนี้เราต้องทำความเข้าใจความเศร้าโศกเสียใจความ
อาลัยอาวรณ์จะได้น้อยลง
ถ้าทุกคนไม่ว่จะเป็นพ่อแม่ เพื่อน ลูกหลาน หากเขาทำดีไ
ตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์เวลาเขาแตกดับไปเราก็คงไม่เสียใจเท่าไรเพราะ
คิดว่าเขาไปดีกว่าที่ขาเคยอยู่ เขาทำบุญกุศลของเขไว้แล้วเขาก็ต้องไปดี
ถ้าเราเชื่อว่า กรรมนั้นมีจริง เราก็คงหายสงสัย คง
ยอมรับความจริงว่าเราทำมาแล้วก็จะต้องได้รับผล การเจ็บ
ไข้ได้ป่วยหรือเป็นโรคอะไรนี่ถือว่าเป็นวิบากกรรมที่มาส่ง
ผลในปัจจุบัน แต่ถ้าเราพยายามให้ทานรักษาศีลแผ่เมตตา
มากขึ้นๆ กรรมอันนี้ก็จะลดน้อยถอยลงไปจนถึงที่สุด
เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านชนะกรรมถึงจะทุกข์ทรมานก็
ไม่ทุกข์ทรมานเหมื่อนกับผู้อื่น เพราะพระองค์ใช้หนี้กรรม
หมดแล้วด้วยการประพฤติปฏิบัติให้ทานรักษาศีลเจริญ
ภาวนาเป็นอเนกอนัจตชาติ
ถ้าคนเราคิดได้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันเป็นผลของวิบากแต่เรา
ต้องเอาบุญกุศลเป็นเครื่องช่วยกำลังใจให้จิตของเรานั้นดีขึ้น ถ้าหาย
เราก็ไม่ดีใจ ถ้ตายเราก็ไม่เสียใจ นี่เป็นธรรมะ ทุกคนต้องทำใจ เจ็บ
ป่วยเมื่อไร อยู่บ้านหรือโรงพยาบาลก็ต้องทำใจว่า
“ถ้าหายเราก็ไม่ดีใจ ถ้าตายเราก็ไม่เสียใจ”

กรรมนั้นมีจริง

กรรมนั้นมีจริง

The body that has been sick can get sick.
 The new body But people who can throw away this item must collect it.
 Well, before this, we need to understand grief.
 The mourning will be less.
 If everyone is not that they are parents, friends, grandchildren, if they do good
 Since he was human when he passed away, we would not be sad because
 Thinks he’s better than the leg that used to be He has made merit and he has to go well.

If we believe that the karma is true, then we may have lost doubt.
 Accepting the fact that we have done it and then have to get hurt.
 Fever or illness, which is considered as a misfortune.
 Current results, but if we try to keep the benevolent precepts
 More and more, this karma will diminish to the end
 Like the Lord Buddha, he wins karma even though suffering
 Not suffering like others. Because he owes karma

Completed by conduct to alms, precepts and prosperity.
 Praying is a multitude of times.
 If a person can think that they are sick, then it is the result of motivation. But we
 Must use merit as an aid to support our mind to improve if lost
 We are not happy. If we die, we are not sorry. This is fair. Everyone must hurt.
 Whenever patients are at home or hospital, they must accept that
 “If I’m not happy If we die, we will not regret. “

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความเปรียบเทียบคือกำลังใจทำให้คลายทุกข์

คนขอทานก็คิดว่า “เราขอทานนี่จนจัง” ขอทานคนนั้นไปเห็น
ขอทานคนอื่นที่พิการ ตาบอด แขนขไม่ดีก็ยังคิดในใจว่”เออ ขอทาน
อย่างเราก็ยังดีไม่พิหาร” คนพิการก็มีข้อเปรียบเทียบไปเรื่อยๆ บางคน
ขาต้วนไปข้างหนึ่งก็ยังดีกว่าขาด้วนสองข้ง คนขาตัวนสองข้างก็ยังดี
กว่าคนตาบอดสองข้างและขาด้วนด้วย
ความ เปรียบเทียบ นี้ทำให้เขาคลายทุกข์ได้ ทำให้เห็นว่าตนเอง
นี้ก็ยังอยู่ในฐานะดีกว่า อย่างคนที่ประสบอุบัติเหตุตายก็เหมือนกัน ตาย
ด้วยอุบัติเหตุนี้ก็ดีกว่าเมาตายนะถ้เมาตายก็ไปนรกสิ
เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังประสบอุบัติเหตุตายได้ แต่ก็ไม่
ถือว่าตายไม่ดี ถือว่าใจทนดี ใจท่านบรรลุแล้ว ใจท่านสำเร็จแล้ว
ทุกวันนี้คนที่ทุกข์มากก็เพราะเกิดมาก ดีใจก็เกิด
เสียใจก็เกิด โกรธก็เกิด วันหนึ่งไม่รู้เราเกิดกี่ร้อยกี่พันครั้ง
ด้วยความโกรธ ความโลภ ความหลง ความรัก ความซัง
นี่คือการเกิดของใจที่มันทุกข์มาก ก็คือใจเรานี่เอง
ถ้าเราไม่ทำใจดวงนี้ให้เกิดเราจะไม่ทุกข์เลย ที่คนเราด่า
กันทะเลาะกัน แตกแยกกัน มีความไม่ถูกใจกัน นี่คือความเกิดของใจ
อย่างเช่น สามีโกรธภรยา ภรรยาโกรธสามี หรือเพื่อนฝูง
โกรธกันนี่เกิดความป็นทุกข์ กิดอย่างนี้นี่แหละที่เป็นทุกข์
ฉะนั้นการตายการเกิดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้เป็นการแก้
ปัญหาทุกอย่าง เป็นการแก้ปัญหาทุกข์ อย่างเช่น ร่างกายคนเราอยู่ไม่
ได้นี่ก็ทิ้งไป แล้วไปได้ใหม่ดีกว่าเก่าเขาบอกว่าทิ้งหม้อดินไปเอาหม้อ

เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบ

The beggar thinks “I beg this beggar.”
 Begging other people with disabilities, blindness, bad arms, still thinking in mind that
 Like us, it’s still not good to kill. “People with disabilities have some comparisons.
 Better leg to one side is better than two amputated legs. The two legs are still good.
 Than the blind, with both legs and amputated
 This comparison allows him to relieve suffering. Make yourself see
 This is still in a better position. The same is true of those who have died in an accident.

In this accident, it’s better than death to die. If you die, then go to hell.
 Is a saint and still has a fatal accident but not
 Considered death is not good, considered good-hearted, your heart has achieved Your heart is finished.
 Nowadays, people who are suffering so much because they are very happy and happy.
 Sad and angry, one day was born. I do not know how many hundred and thousands of times we were born.
 With anger, greed, passion, love, and sorrow
 This is the birth of a heart that is suffering a lot. That is our heart.
 If we do not make our minds happen, we will not suffer at all insulting us.
 Arguing with each other, splitting apart, and resenting each other This is the birth of the heart.
 For example, husband is angry with wife, wife is angry with husband Or friends

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อะไรจะเกิดมันก็ด้องเกิด

ได้รับสถานการณ์ อะไรจะเกิดมันก็ด้องเกิด เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้อง
ทำใจเข้มแข็ง บุญกุศลทำนั้นแหละที่จะช่วยแก้ปัญหาความวิตก
กังวลได้ ถ้าไม่มาทางนี้แล้วเราก็คงจะด้องวิตกกังวล
ก็รอให้เราตั้งใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันนี้เป็นดันไป
คนเรามีหนี้สินหลายอย่าง หนี้สินทั้งทางโลกและทางธรมหนี้
ที่เราติดคงทางโลก็เช่น ลูกเป็นหนี้พ่อแม่ ในฐานะลูกก็ด้องสงเคราะห์
ผ่แม่ให้ด้รับความสุขใจและความเป็นยู่ด้วย มื่ตายจากกันเราจ
ได้ไม่มีกรรมไม่มีเวรไม่มีอะไที่จะผูพันเรียกว่ อโหสิกรรม แต่ถ้าเรา
ไม่ใช้หนี้สินก็มีกรรมกัน
วันนี้เราดกันทะเลาะกันหรือตบดีกัน เกิดอีกคนหนึ่งรุงขึ้น
ตายหรือคืนนี้ตายยังไม่ช้หนี้กันเลย ยังไม่ห้อโหสิกรรม ยังไม่ไ
ปรับความเข้าใจกัน ตายสียแล้! ขารียกว่เปินหนี้กัน แต่ถ้หาก
ว่าหรุ่งนี้เมาปรับความข้ใจกันสีว่”ออ! มื่อวานนี้เรากิดชารณ์
ชั่ววนไปหน่อย ต่ไปเราอยทะเลาะกันเลยนะจงอโหสิกรรมกันเถิด”
เมื่อเราอยู่ตัวยกันต้งอภัยให้กันหรืออโหสิกรมให้กันถ้าตายไปแล้วก็
จะไม่มีกรมต่อกันไม่พยาบาทต่ยกัน ยันนี้แหละเรจึงหมดหนี้กรรม
แต่คนที่ไม่อโหสิกรรมกัน ตายแล้วมาใช้กรรมก่ากลับเกิดมา
หมด
ทะเลาะกันมาตีมาดกัน มาโงมาเบียดเบียนกัน อันนี้ถือว่าใช้หนี้ไม่
การจัดงานศพก็เป็นการทำบุญ มาวัดก็มากันอย่างสงบกาย
วาจา ใจ มาปลงมาสังเวชเหมือนกับคนมีปัญญาแล้วก็ทำถูกดอง บาง
คนคิดว่า “โอ…ฉันนจังเลย ฉันนี่อยู่สลัม” ก็เลยนใจว่คนอื่นเชา
เราอีก”
รวยว่ แต่พอไปนคนอื่นจนวตัวเองก็มี “คนชอทาน นี่จนกว่า

อะไรจะเกิดมันก็ด้องเกิด

อะไรจะเกิดมันก็ด้องเกิด

Get the situation What will happen, it will be born. When that happens, we must
 Doing strong, doing good deeds will help to solve the problem.
 If worrying doesn’t come this way, then we might be worried.
 Was waiting for us to concentrate on Dharma practice from today onwards
 People have many liabilities. Debt both worldly and debt
 Which we fixed on the way like Children owe their parents As a child relies on
 Mother, to receive happiness and being with When we die, we
 Yes, no karma, no fate. There is no place for the Colonel to call forgiveness. But if we

Karma is not used without debt.
 Today, we cut, quarrel, or slapped each other well. Born another person.
 Dead or dead tonight, no debt at all I’m not forgiving yet.
 Adjust the understanding to die! I forgot to pay the debt, but if
 Said that the next day, Mao adjusted the suspicion that “Oh! On yesterday, I was pleased.

Too short Next, we quarrel. Be forgiven. “
 When we live together, we must forgive each other or forgive each other. If dead then
 There will be no department against each other nor vindictive to one another. In this connection, we are free from karma.
 But those who do not forgive each other Died and used Karma to be born again
 Run out
 Arguing, beating each other Come and hurting each other This is considered no debt.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความตายถือว่าเป็นการสิ้นสุดของชีวิตมนุษย์

ความตายถือว่เป็นการสูญเสียที่ ทุกข์ทรมาน ที่สุดในชีวิตของพวกเรา
ราะเราเป็นพ่อแม่เป็นพี่ป็นน้องก็ต้องเสียดายอาลัยอาวรณ์แต่จะทำ
ได้ เมื่อเสียใจเขาก็ไม่ได้กลับคืนมา ความเสียใจนั้นกลับทำให้
เรา ทุกข์ทรมาน มากขึ้น
แล้วจะทำอย่างไร เราก็ต้องทำใจใหม่ด้วยการระลึกไว้ในใจว่า
ทุกสิ่งทุกอย่งมันเป็นไปแล้ว ก็ต้องทำใจ ต้องอดทนอดกลั้น แล้ว
พยายามทำบุญกุศลให้ขาไปให้มากเท่ที่จะทำได้ ก็คือทำบุญให้ทาน
สวดมนต์ไหว้พระภาวนาให้เขาไป
เราควรจะมาคิดถึงทางธรรมะเพื่อดับทุกข์ทางใจดีคว่ที่เราจะ
ไปคิดถึงอดีตว่าเขาเคยอยู่กับเรา เขาเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เคยเห็น
หน้าเคยพูดคุย อยไปคิดอย่งนั้นพราะอันนั้นเป็นอดีตไปแล้ว ปัจจุบัน
นี้มีอย่างเดียวที่เราจะทำได้คือต้องพยายามทำใจของเรา แก้ไขใจของเรา
คนที่ไม่มีโอกาสได้มาเรียนรู้ธรมะจึงขาดทุน เพราะทำใจไม่ได้จึงต้อง
เศร้าโศกเสียใจทุกข์มากกว่คนอื่น ส่วนคนที่เข้าวัดตั้งแต่ยังหนุ่มยัง
สาวยังเด็กนั่นถือว่าค่อยๆ ทำใจได้ ถ้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใน
ครอบครัวตัวเองก็จะคิดว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้ว ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น
ต้องเป็นอย่างนี้
การปฏิบัติธรรมนั้นเป็นยกำลังใจ เป็นยาระงับทุกข์ทางใจ
เป็นเครื่องกำจัดทุกข์ทรมานใจ ความเศร้าโศกเสียใจจะมีน้อยไม่
แสดงออกมากมาย ที่เราต้องน้ำตานองหนทุกวันนี้ก็เพราะเราไม่ได้
คิดว่าเราจะพลัดพรากจากของรัก ขอให้นึกไว้อย่างนี้ว่า
ทุกคนที่เราเห็น ทุกบ้านทุกมือง ทุกหมู่เหล่ ไม่ว่าใครทั้งหมด
ก็จะต้องมีแต่เรื่องอย่างนี้ทุกวัน แต่มื่อจะมีอย่งนี้เกิดขึ้นก็ต้องเตรียม

ทุกข์ทรมาน

Death is considered the greatest loss of our lives.
 Because we are parents, brothers and sisters have to regret, but will do.
 When sad, he didn’t return. That regret makes
 We suffer more
 Then what to do We must rejoice by remembering that
 Everything is everything. It’s already going to have to be patient and patient.
 Try to make as much merit as possible Meaning making merit for alms
 Pray to pray for him to go.
 We should come to think of Dhamma in order to end suffering in kindness than we are.

To think of the past that he had been with us He used to be like this, had seen
 Talk page Do not think so, because that is the past and present.
 This is the only thing we can do is try to do our mind. Fix our mind
 People who do not have the opportunity to learn Dhamma therefore lose. Because I cannot do this, therefore must
 Sadness, sorrow, suffering more than others. As for those who have attended the temple since young
 That young girl is considered to be able to accept if something happens in
 My own family will think that we know and we understand. That everything
 Must be like this
 Dharma practice is encouraging. Is an antidepressant
 It is the elimination of suffering. There will be little to no sorrow

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ศีลธรรมจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อน

อยู่แต่ว่าไม่พิจาณาเห็นว่ามีคนแห่ มีคนจ็บ มีคนตายอยู่ทุกวัน แต
เว่าไม่เคยน้อมมาคิดว่า เราจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปสา
เราไม่อดคิดนึกว่าตัวเองเกิดความเศร้าใศกเสียใจ เกิดความ
ไม่สมหวังในความแก่ ความตาย คนเราจึง เป็นทุกข์ มาก พอมีอะไรที่
ไม่ดีเกิดขึ้นในครอบครัวหรือตัวเรา เราก็จะทุรนทรายหาทางดับทุกข์
ได้เพราะตัวเองหลง
เรามาเผาศพก็ต้องพิจารณาตัวเราว “นามะรู้ปัง ทุกขัง” หยิบ
ดอกไม้ถูปเทียนขึ้นมาก็ “นามะรูปัง ทุกขัง นามะปัง อะนิจจัง นา
มะรูปัง อะนัตตา” คือให้พิจรณว่า นามรูปร่างกายเรานี้ เป็นทุกข์ ไม
เที่ยงแตกดับไปในที่สุด เหมือนกับเขาที่เรามาเผา เมื่อก่อนเขาก็เผา
คนมามาก ถึงที่สุดพวกเราก็มาเผาเขา อนาคตคนอื่นก็ต้องมาเผาเรา
ก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้เราจะหนีไปไหนพ้น …ความตาย
พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า การกตัญญรู้คุณพ่อแม่คือการทำ
ความดีให้พ่อแม่สบายใจทำอะไรก็ได้ให้พ่อแม่มีความสุขในบั้นปลายชีวิต
การตอบแทนพ่อแม่ไม่ใช่มาเลี้ยงดูอย่างเดียว คือการทำอะไรก็ได้ให้
พ่อแม่สบายใจ
ถ้าได้มาบวชทำให้พ่อแม่เห็นชายผ้าเหลืองได้มีความสุขถือว่า
ตอบแทนบุญคุณ เมื่อออกไปก็ต้องเป็นคนมีศีลธรรม ไม่ใช่มาบวชแล้ว
ทำดีพอสึกไปแล้วขี้เหล้าเมายาก็เท่ากับเนรคุณ
ฉะนั้นจะต้องทำให้พ่อแม่สบายใจไปตลอดชีวิตจะเป็นลูกผู้
หญิงผู้ชายก็เหมือนกัน ให้เห็นว่าลูกนี้ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวล
เป็นผู้นำตัวเองได้ นำครอบครัวได้ ให้พ่อแม่สบายใจได้ว่าลูกจะไม่ผิด
ศีลธรรมจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อน นี่คือตอบแทนบุญคุณ

เป็นทุกข์

But it is not considered that there are people, there are people, the job is dead, every day, but
 Waved never bowed to think that Do we have to be that way?
 We do not want to think that we are sad and sad.
 Unhappy in the death. Therefore, we are wealthy enough.
 Bad things happen in our family or ourselves. We will struggle to find ways to end suffering.
 Because I was lost
 We came to cremate, we have to consider ourselves. “Nama, know every bang

Flowers pounded candles up to it. “Nama Rupang, every prison.
 Marupang Anatta “is to consider that This body name is not suffering.
 Noon finally broke away. Like him that we came to burn In the past he burned
 A lot of people came to the end, we came to burn him. In the future, others will come and burn us.
 Circulating like this, where can we escape … death
 The Lord Buddha said that To know parents is to do
 Goodness makes parents feel comfortable, do anything to make their parents happy at the end of their life.
 The return of parents is not the only care. Is to do anything for
 Happy parents

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ผู้ที่มองเห็นนิมิต

ผู้เห็นนิมิต ทำดีที่สุดล้ว และคนที่อยู่นี่แหละเป็น ผู้เห็นนิมิต หมายที่ดีว่า”เออ! คน
ตายเขาทำอย่างไรกัน วลาเราตายบ้าง เราก็คงเป็นอย่างนั้นไม่ต่างกัน”
เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว เราก็เข้าใจไม่งมงาย คือเข้าใจว่ามา
งานศพ นี้พวกเราจะต้องมาพิจารณาความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้เกิด
ความสลดสังเวช จะได้เป็นบุญกุศลแก่ตัวเราและครอบครัวของเรา รวม
ทั้งคนตายด้วย ไม่ใช่มีงานศพแล้วมาจัดฟ้อนรำขับร้องกินเหล้าเมายา
สนุกคึกคะนองกันอย่างนั้นถือว่าไม่ได้เคารพรมะของพระพุทธเจ้า ไม
ได้เคารพผู้ตาย
การตายนี้ไม่ใช่เรื่องสนุก แต่เป็นเรื่องสลดสังเวชเป็นเรื่อง
ที่มาปลง เอาบุญกุศลทางใจจึงจะถูกต้อง
เมื่อใดมีความเกิดนั้นย่อมมีทุกข์
ทุกข์เพราะความเกิด
พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าตัวเราเป็นตัวทุกข์ ทุกข์เพราะ
ความเกิด เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีการเปลี่ยแปลงจึงต้องทุกข์ มีเจ็บ มีแก่
แล้วก็ตาย ซึ่งเราไม่อยากคิดไม่อยากนึกทั้งๆ ที่ความจริงก็ปรากฏขึ้น
อยู่ทุกลมหายใจ พวกเราค่อยๆ แกโดยไม่รู้ตัว ถ้าแค่ปืบปั๊บนี่คนจะ
รู้ตัว แต่ความแก่จะค่อยๆ แก่ไปที่ละน้อยๆ ขนาดบางคนอายุ 60 ปี แล้ว
ยังไม่ยอมแก่ก็มีเพราะใจมันไม่อยากแก่ ก็ยังบอก “ฉันยังไม่แก่ยังไม่
เข้าวัดไม่ถือศีลถือธรรม”
แต่คนที่เกิดมามันก็แก่แล้วเปลี่ยนแปลงแล้วถือว่าแก่ไปทุกวัน
ตั้งแต่อยู่ในท้องก็แก่ แก่มาจนคลอด ชีวิตคนเราอยู่ไม่ถึง 100 ปี มี
เวลาอยู่ไม่นานหรอก อยคิดว่าโลกนี้เป็นของเรา อยู่ไม่นานก็ต้องมี
การเปลี่ยนแปลง เราต้องเดินไปสู่ความแก่ชราแน่นอน คนเราเมื่อเห็น

ผู้เห็นนิมิต

Do my best And those who live here see a good sign, “Oh! people
 How do they die? How are we dead? We would be like that. “
 When we knew this already We understand not ignorant. Understand that come
 This funeral, we have to consider the birth, the sickness and the death.
 Misery Will be a merit for ourselves and our family as well
 Both the dead No, there was a funeral. Then came to dance, sing, drink, intoxicated.


 So fun, high spirits like that do not respect the Lord Buddha
 Respect the dead.
 This death is not fun. But it is a miserable misery
 That comes down to merit and will be correct
 Whenever that occurs, there is suffering.
 Suffering because of birth
 The Lord Buddha already said that we are suffering because
 What happened when there was a change then suffering and suffering.
 And then die, which we do not want to think, do not want to think in spite In which the truth appeared
 Every moment of our breath we slowly unknowingly If just for a short while, people will
 Realizing but aging will gradually Old age Some people are already 60 years old.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่