กรมหลวงชุมพร

นึกในใจว่แล้วมันป็นใดมายุ่งรื่องของเราะ…หตุที่นึกอย่างนี้เพาะ
ความไม่ว่าเสียงลุงนั้นเป็นใดทั้งที่เห็นตัวอยู่ในลักษณะการแต่งกาะ
แบชบำนประมชวเล..มาใคร่ครวญตามคำพูดของลุงนั้นเห็นที่
จะจริงนะอย่าฆ่าตัวตาย
พอหันไปอีกที่ลุงนั่นหายไปแล้ว…หายไปไหนไม่ทราบ ได้เดิน
รอบเกาะก็ไม่เห็นว่ามีใครเลยแม้แต่คนเดียว…ใกล้เย็นแล้วเรือมารับ
กลับถามคนเรือว่าวันนี้มีมาส่งใครก่อนหนผมมาหรือไม่เขาบอกว่าไม่มี
แล้วนั่นหมายความว่าเสียงของใครที่ได้ยิน…กลับมาบ้านแล้ว
ยังนั่งนึกในใจอยู่จนกลางคืนฝันว่มีคนมาบอกว่าเสียงเมื่อกลางวันน่ะ
เสียงของเสด็จใน กรมหลวงชุมพร ท่านมาเอง…หมายความว่าเราเจอ
เสด็จท่านด้วยตาเนื้อกลางวันแสๆ นี่นะ…พอพูดอย่างนี้แล้วคุณแดง
ขนลุกซู่ทันที่
อีกครั้งหนึ่งที่คุณแดงเชื่อว่เสด็จในกรมฯ มาช่วย อีกช่วงหนึ่ง
ที่คุณแดงกำลังต้องการขายที่ดินที่อยู่ในอำภอศรีสุนทร แต่ประกาศ
ขายมานานแล้วยังขายไม่ได้ คราวนี้ก็ไปในตัวจังหวัดภูเก็ต นั่งบ่นอยู่
คนเดียวที่ศาลเสด็จในกรมฯ
กลับมาบ้านนั่งปรึกษากับพี่สาวว่าจะทำอย่างไรดีที่ดินยังขาย
ไม่ได้เสียที่…คุยกันยึดยาวดูเวลาปาเข้าไปตีหนึ่งเศษๆ แล้ว ยังหาหนทาง
ออกไม่เจอเลย สักครู่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพี่สาวของคุณแดงไปรับสาย
เสียงที่พูดมาตามสายนั้นพูดว่า
“ไปหาผู้ใหญ่เกื้อๆ”
แล้วสายนั้นก็หลุดไป..

กรมหลวงชุมพร

กรมหลวงชุมพร

Thinking in mind what it is to be busy with ours … The reason that I think like this
 Regardless of what his uncle’s voice is, even when he sees himself in the form of a marriage
 Bachaprachamawali .. come to contemplate the words of that uncle, see
 Be true, don’t kill yourself.
 As soon as he turned again, that uncle had disappeared … Where did he go?
 Around the island, there was not even one person … near the evening and the boat came to pick up.
 Instead asked the sailor today who has sent me before me or not? He said no

And that means that the sound of anyone who hears … comes back home
 Still sat in his heart until night, dreaming that someone had said that the sound in the middle of the day
 The sound of His Highness in Krom Luang Chumphon himself … means that we have found
 His Majesty the King with a grimace of flesh Here … After saying this, Khun Daeng
 Goose bumps instantly.
 Once again, Khun Daeng believed that His Highness came to help another period.
 That Khun Daeng is looking to sell the land in Amnat Sri Sunthorn but announced
 Sold for a long time, still not sold This time he went to Phuket to sit and complain.
 The only person in the High Court

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่