การตอบแทนบุญคุณ

การตอบแทนบุญคุณ ต่อผู้ที่มีน้ำใจเป็นสิ่งที่ดีผู้คนยกย่องสรรเสริญ แต่การตอบแทนบุญคุณต้องเป็นไปโดยชอบธรรมถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น เราทุกคนเกิดมาสิ่งแรกที่ต้องตอบแทนคือการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่ให้แผ่นดินเราอยู่

และในอนาคตเราต้องตอบแทนพ่อแม่ของคุณเพราะเขาให้ชีวิตฉัน แต่ค่าตอบแทนเช่นนี้ไม่ได้ทำ โดยการหักหลังหรือฉ้อโกงเพื่อนำเงินและสิ่งของไปให้พ่อแม่โดยอ้างว่าเป็นการทำเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ หรือทำชั่วเพื่อทดแทนคุณของแผ่นดินโดยการฆ่าผู้บริสุทธิ์

เพื่อเอาที่ดินคืนหรือยอมทำชั่วและทำผิดเพื่อชดเชยบุญคุณโดยการสนับสนุนหรือทำผิดระเบียบตามที่ผู้มีพระคุณขอให้ช่วยนี้คือ เรียกว่าการตอบแทนพระคุณโดยไม่ยุติธรรมไม่น่าสรรเสริญและไม่ควรเพราะตอบแทนคุณคนที่ไม่ดี

แต่สำนึกบุญคุณด้วยความเคารพและสนับสนุนหรือยอมให้เขาเป็นใหญ่และมีอำนาจมันจะกลายเป็นแรงจูงใจให้เขาสร้างความเดือดร้อนให้ อื่น ๆ

เราจะตอบแทนคุณอย่างไร คุณต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ถ้าคุณจ่ายคืนด้วยวิธีที่ถูกต้องก็คือคุณ เมื่อทดแทนด้วยวิธีผิดก็มีการลงโทษให้อยู่เฉยๆไม่ทดแทนดีกว่า แม้ว่าจะไม่ดี แต่ก็ไม่ได้ขาดทุน หาทางตอบแทนเขาดีกว่า ชดใช้ตามแบบที่เขาได้รับ

แต่เราต้องรับกรรมไม่งั้นคนอื่นต้องเดือดร้อนด้วยก็ไม่สมควรอย่างแน่นอน การจ่ายเงินให้กันไม่ใช่ทำครั้งสองครั้ง ทำได้แค่สองวันหรือทำได้แค่ทางเดียวตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราจะตอบแทนเขาได้หลายครั้งหลายทาง ให้ค่าตอบแทนไม่ผิด

การตอบแทนบุญคุณ

การตอบแทนบุญคุณ

Rewarding people to people who are generous is a good thing. But the compensation of favors must be justified, right, and not causing adversity that will harm oneself and others. We are all born, the first thing we need to repay is to repay the land for our land.

And in the future, we must repay your parents because they gave me life. But compensation like this did not. By betrayal or fraud to bring money and things to parents, claiming to be in return for their grace. Or do evil in behalf of the land by killing the innocent.

To repurpose the land, or to commit evil and to make amends to compensate you by advocating or breaking the regulations as the benefactor asked to help. It’s called unfair, unfair, praiseworthy, and it shouldn’t be because of repaying you to the bad.

But be grateful, respectful and supportive, or allow him to become great and powerful, it will motivate him to cause trouble for others.

How will we repay you? You have to consider it carefully. If you pay back the right way, it’s you. When substituting in a wrong way, it is punished to passively, not substituting, better. Even if not good But did not lose Find a way to repay him. Pay back the way he received.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง