การติดสุรา

การติดสุรา เป็นภาวะทางจิตใจที่มักเกี่ยวข้องกับร่างกาย อันเป็นผลมาจากการดื่มแอลกอฮอล์โดยการแสดงลักษณะทางพฤติกรรมหรือการตอบสนองบางอย่างเช่นอยากดื่มซ้ำ ๆ เป็นเวลานานหรือในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อให้จิตใจสบายใจและบางทีอาจจะหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายจากการไม่ดื่มได้เช่นกันอาจมี เพิ่มปริมาณสุราที่เมาเมื่อเวลาผ่านไป หรือไม่เพิ่ม

การดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานานจะก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อสุขภาพสังคมครอบครัวอาชีพหรือกฎหมายของผู้ดื่ม ซึ่งเป็นอาการที่รักษาได้ยากหรือหายขาดไม่ค่อยได้บ่อยครั้งอาการแย่ลงและเป็นอีกครั้ง เราเรียกสภาวะนี้ว่าโรคพิษสุราเรื้อรัง

สุรามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเอทิลแอลกอฮอล์สูตรทางเคมีคือ C2H6O การผลิตมักเริ่มต้นด้วยการหมักแป้งและน้ำตาล ถ้าแป้งได้รับผ่านกระบวนการ 3 ขั้นตอนจะเป็นแอลกอฮอล์ 1) แป้งถูกย่อยเป็นมอลโตสโดยไดแอสเตส 2) มอลโตสถูกย่อย เอนไซม์มอลเตส (ยีสต์) จากยีสต์เป็นกลูโคสและ 3) กลูโคสจะถูกเปลี่ยนเป็นเอทิลแอลกอฮอล์โดยเอนไซม์ไซเมส (zymase) จากยีสต์

การติดสุรา

การติดสุรา

Alcohol dependence is a psychological condition often associated with the body. As a result of drinking alcohol by exhibiting certain behavioral or responsive features, such as wanting to drink repeatedly for a long time or at specific intervals to keep the mind at ease, and perhaps avoiding the discomfort of being absent. Can drink as well, may have Increase the amount of liquor that gets drunk over time Or not add

Long-term use of alcohol poses serious health, social, family, occupational or legal problems for the drinker. This is a condition that is difficult to treat or rarely cured. Often the symptoms worsen and recur. We call this condition alcoholism.

Liquor has the scientific name ethyl alcohol. Its chemical formula is C2H6O. Its production usually begins with the fermentation of starches and sugars. If the starch is obtained through a 3-step process it is alcohol 1) Starch is digested into maltose by diastase 2) maltose is digested. Maltase (yeast) from yeast to glucose; and 3) glucose is converted to ethyl alcohol by zymase from yeast.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่