การทำความดี

การทำความดี นั้นหมายถึงความดีงามของเราซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตที่เราต้องทำ ในชีวิตนี้ไม่มีสิ่งใดที่เราวางใจได้ นอกเหนือจากความดีงามของเราแล้วยังมีบางสิ่งที่เราสามารถยึดถือเป็นที่พึ่งของเราได้ นอกเหนือจากความดีงามของเรา? … พลังไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถถือได้ เงินเด็กภรรยาสามีไม่ใช่สิ่งที่เราวางใจได้ แม้ว่าเราจะมีเงินเพียงเล็กน้อยพอที่จะใช้จ่ายแม้ว่าเราจะไม่มีตำแหน่งอันสูงส่งจะไม่มีเพื่อนมากมาย

แต่ถ้าเรามีส่วนร่วมในคุณธรรมและสามารถรักษาคุณธรรมของเราเราสามารถพึ่งพาคุณธรรมนั้นได้ตลอดเวลา ไม่เพียง แต่ในชีวิตนี้ แต่ในชีวิตหน้าด้วยเช่นกัน เมื่อเรารู้วิธีฝึกฝนความซื่อสัตย์จนสุดความสามารถเข้าใจหัวใจแห่งความจริงให้สมบูรณ์และสมบูรณ์

ความเข้าใจในกฎธรรมชาติของธรรมะคือความเข้าใจว่ามันเป็นเพียงธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ของบุคคลไม่มีอยู่ในสถานะนั้นมีเพียงสาเหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นเท่านั้น ความเข้าใจนี้ทำให้สามารถทำความดีได้เรื่อย ๆ คุณเห็นไหมว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นงดงามแค่ไหน?

จะเห็นได้ว่าแม้ว่าเราฝึกความอดทนทางวิญญาณหากความอดทนที่เราฝึกนั้นไม่ได้มีความจริง ไม่สามารถทำสิ่งที่ดีต่อไปได้มีใครบ้างที่สามารถเปลี่ยนจากการทำดีเป็นเลว … ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนความดีงามของตัวเองนอกเหนือจากตัวฉันเอง … ถูกต้อง … ถ้าเราเข้าใจหัวใจแห่งความจริงและหลักคำสอนเราจะเห็นว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนความดีของเราเป็นความชั่วร้ายได้ยกเว้นตัวเราเอง

การทำความดี ให้ผู้อื่นถือว่าเป็นการแสดงเจตนาดี เป็นองค์กรการกุศลในเวลาเดียวกันหากคาดหวังว่าจะได้รับความพึงพอใจจากผู้ที่เราช่วยหวังว่าเขาจะต้องตอบอย่างดีว่าเป็นวิธีที่ผิด หากผู้ที่ช่วยเราไม่ชอบเราดังนั้นเราจึงเปลี่ยนจากการทำดีเป็นเลวซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราควรทำ การกระทำของผู้อื่นไม่ควรถูกนำไปใช้เพราะการกระทำที่ไม่ดีของเราไม่ควรยอมรับสิ่งที่ไม่ดีของผู้อื่นเราควรพยายามรักษาความดีงามของเราเอาไว้ ความจริงหรือความจริงต้องเป็นจริงเสมอ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่ไม่ชอบปฏิกิริยาของผู้อื่นเราควรพยายามรักษาความดีงามของเราโดยการทำความเข้าใจความจริง

การทำความดี

การทำความดี

Doing good means our goodness, which is the most important thing in life that we must do. In this life there is nothing that we can trust. Aside from our goodness, there are some things that we can rely on as ours. Aside from our goodness? … Power is not something we can hold. Money, children, wife,

husband are not something we can trust. Even if we only have a small amount of money to spend, even if we do not have a noble position, there will not be many friends. But if we are involved in virtue and are able to maintain our virtue, we can rely on it at all times, not just in this life. But in the next life as well When we know how to train to the utmost integrity, understand the heart of the truth completely and completely.

Understanding of the natural laws of dharma is an understanding that it is only Dharma that is not an animal of a person, does not exist in that state, only causes and factors that occur. This understanding makes it possible to do good deeds. Do you see how beautiful the teachings of the Lord Buddha are? It can be seen that even if we practice spiritual endurance, if the patience that we

practice is not true Can not continue to do good things. Is there anyone who can change from doing good to bad … No one can change my own goodness other than myself … Correct … If we understand The heart of truth and doctrine. We see that no one can turn our good into evil except ourselves.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่