การปล่อยวาง

การปล่อยวาง เมื่อทุกอย่างอยู่นอกการควบคุมแล้วลองปรับตัวเองให้ปล่อยวางลงอย่าสับสนกับเหตุการณ์ภายนอกมากมาย
เพราะแม้แต่ชีวิตของเราก็อยู่นอกเหนือการควบคุมอยากมีความสุขมีความทุกข์บางครั้งอยากจะหายทุกข์แทนที่จะเป็นทุกข์มากกว่านั้นลองคิดอีกครั้งว่าทุกอย่างจะผ่านไป การพยายามทำให้จิตใจของคุณเป็นปกตินั้นเพียงพอและเมื่อสามารถหยุดความโกรธได้ชีวิตของคุณก็จะมีความสุข

ศิลปะแห่งการปล่อยวาง

 1. ปล่อยให้ความโกรธมีความรักและความปรารถนาดีสำหรับผู้อื่น
  มีคำพูดที่ว่า “ความโกรธเป็นพิษที่คุณกลืนที่คอของคุณด้วยความหวังว่าจะฆ่าคนอื่น”
  หมายความว่าเมื่อคุณโกรธร่างกายของคุณปล่อยฮอร์โมนที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นเร็วขึ้น กล้ามเนื้อตึงความดันโลหิตสูงหากมันเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่แล้วออกไปมันจะไม่เป็นอันตรายมาก แต่ถ้าความโกรธฝังลึกอยู่ในใจตลอดเวลาก็จะมีผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว เมื่อตอบโต้คนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีต่อคุณเช่นตาต่อตาฟันต่อฟันเช่นคุณเกลียดฉันฉันเกลียดคุณ นั่นเท่ากับคุณทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา

เมื่อคุณโกรธใครบางคนนั่นไม่เพียง แต่คุณจะทำร้ายตัวเอง แต่ให้คนควบคุมอารมณ์ของคุณเช่นกันดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำคือปล่อยให้ความโกรธของคุณไม่ได้ยึดมั่นในหัวใจของคุณ พยายามทำให้ตัวเองมีความสุข มีความรักและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอ

 1. อย่าคิดแก้แค้น
  หากต้องการการแก้แค้นการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือ
  “การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จหากคุณฝึกตัวเองให้คิดดีทำดีตลอดเวลามันจะให้พลังในการดึงดูดคนที่คิดดีและทำดีในชีวิตของคุณ”

ในฐานะที่เป็นคำพูดของ Albert Einstein นักฟิสิกส์และนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงระดับโลกกล่าวว่า
“คุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้เมื่อคุณหมกมุ่นอยู่กับความคิดและความรู้สึกด้านลบ”

วิธีที่จะช่วยให้คุณจดจ่อกับความคิดในเชิงบวกคือฝึกฝนวลี “ความรักให้อภัยปล่อยให้เกิดสันติภาพ” ตลอดเวลา

 1. สวดมนต์เพื่อความเมตตา
  เป็นเรื่องปกติเมื่อมีคนทำสิ่งที่ไม่ดีกับคุณไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายวาจาหรือทางอารมณ์ปฏิกิริยาแรกที่คุณต้องโกรธคนนั้น
  คุณสามารถควบคุมความโกรธเกิดขึ้นได้ตั้งแต่แรก ด้วยการบอกตัวเองว่า “เราทุกคนเป็นมนุษย์ด้วยความรักความโลภความโกรธความหลงไหล” และจากนั้นสวดภาวนาขอความเห็นอกเห็นใจต่อบุคคลนั้น เพื่อที่จะฟื้นฟูจิตสำนึกของคุณเองพร้อมกับแผ่พลังงานที่ดีให้กับเขาเช่นกัน
การปล่อยวาง

การปล่อยวาง

Letting go. When everything is out of control, try to put yourself down. Don’t be confused with many external events.
Even our lives are out of control. Happiness and suffering sometimes want to disappear instead of suffering more than that. Try to think again that everything will pass. Trying to normalize your mind is enough, and once you can stop your anger, your life will be happy.

The art of letting go

 1. Let anger have love and goodwill for others.
  There is a saying that “A poisonous anger that you swallow in your throat in the hope of killing someone”
  means that when you get angry, your body releases hormones that make your heart beat faster. Muscle tense, high blood pressure. If it only happens for a moment and then goes out, it won’t be very dangerous. But if anger is deeply ingrained in the mind all the time, it will have a negative effect on the body in the long run. When retaliating against people who do bad things to you, such as eye to eye, tooth for teeth like you hate me, I hate you. That means you act as part of the problem.

When you’re angry with someone, not only But you will hurt yourself But let people control your emotions as well, so what you should do is let your anger not hold on to your heart. Try to make yourself happy Always have love and good wishes for others.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่