การรักษาโรค บรรเทาความเจ็บปวด

เมื่อพูดถึงการสะกดดวงจิตดูเหมือนเป็นเรื่องที่
เราทุกคนทราบว่าคืออะไร การสะกดดวงจิตหมายความ
ว่า การทำให้หลับคือผู้สะกดใช้อำนาจทำให้ผู้ถูกสะกดหลับ
วิธีอันนี้มีมาแต่บราณกาลกระทั่งถึงบัดนี้ ปัญหาจึงมีการ
สะกดคนให้หลับนั้น มีประโยชน์อะไร
ประโยชน์แห่งการสะกดดวงจิตในเมื่อใช้ให้ถูกทางนั้น
แบ่งออกได้เป็นส่วนใหญ่ 3 ประการคือ
การรักษาโรค หรือบรรเทาความเจ็บปวด
การรักษาโรค เช่น โรคอันเดียวกับเส้นประสาท ใจคอ
หงุดหงิด นอนไม่หลับ โรคเหล่านี้ต้องการให้เส้นประสาท
ระงับและได้หยุดพักผ่อน การสะกดให้หลับก็เป็นวิธีที่ดี
อันหนึ่ง ซึ่งนักสะกดดวงจิตเขาอวดว่าดีกว่าให้กินยานอนหลับ
เพราะไม่ทำอันตรายแก่ร่างกาย การปวดศีรษะอย่างรุนแรง
นั้นเขาว่า สามารถทำให้หายโดยสะกดให้หลับและเมื่อ
ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ปวดอีกต่อไป หรือการเจ็บปวดชนิดใดๆ
ที่มีการปวดขึ้นเป็นเวลา เขาสะกดให้หลับเสียก่อนจะถึงเวลา
ปวด ความปวดอันนี้ก็ไม่กิดขึ้นหรือเกิดขึ้นผู้หลับก็ไม่รู้สึก
ทุกขเวทนา นักสะกดดวงจิตในสมัยนี้ยังอธิบายว่าการสะกด
ดวงจิตอาจทำให้หายโรค เป็นวิธีรักษาโรคได้หลายอย่างด้วย

การรักษาโรค
การรักษาโรค

When it comes to hypnosis, it seems like
 We all know what that is. Hypnosis means
 That sleep is the spell that uses power to cause the person to fall asleep
 This method has been around since then until now. The problem is
 Spell that person to sleep What’s useful
 The benefits of hypnosis when used in the right way
 Can be divided into 3 major parts which are
 Cure or relieve pain

 Treatment of diseases such as the same nerve disease
 Irritability, insomnia, these diseases require nerve
 Suspended and stopped Spelling to sleep is a good way.
 One of which his hypnotist boasted that it was better to take sleeping pills.
 Because it does not harm the body Severe headache
 That he is able to recover by spell to sleep and when
 Waking up and then not having pain anymore Or any kind of pain
 That has been a pain for a time. He spelled to sleep before the time came.
 Pain. This pain does not arise or occurs, the sleeper does not feel
 The suffering of the mind, psychologists today also explain that the spell
 The mind may cure the disease There are many ways to treat the disease.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่