การเห็นอกเห็นใจ

การเห็นอกเห็นใจ ผู้อื่นถ้าจะให้อธิบายสั้น ๆ ก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา หรือกำลังพยายามเข้าใจสถานการณ์มุมมองและความรู้สึกของอีกฝ่ายและเป็นการเรียนรู้ที่จะสื่อสารความเข้าใจนั้นให้อีกฝ่ายได้รับรู้

ดังนั้นทักษะการเอาใจใส่นอกจากจะเป็นทักษะสำคัญในการเข้าสังคมแล้วยังมีความสำคัญในชีวิตอีกด้วย แต่ทักษะการเอาใจใส่มีอะไรบ้าง?

ทักษะการเอาใจใส่คือ:
ทักษะการเอาใจใส่คือการที่เราสามารถเข้าใจและรับเอาความคิดความรู้สึกอารมณ์และมุมมอง ของอีกฝ่ายได้ในมุมมองของเราเองการเอาใจใส่ 3 ประเภทคือการเอาใจใส่ทางความคิด อารมณ์และความสงสาร

การเอาใจใส่ทางความคิด – หรือที่เรียกว่าการมองเห็นมุมมองของอีกฝ่ายเหตุการณ์ที่เราทำให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับอีกฝ่ายและเข้าใจมุมมองของเขา การเอาใจใส่แบบนี้ตอบสนองต่อความคิดมากกว่าอารมณ์ และส่วนใหญ่จะช่วยกันหาทางออกจากเหตุผลและตรรกะ
การเอาใจใส่ทางอารมณ์ – การเอาใจใส่ทางอารมณ์เหมือนกับว่าเรา ‘รู้’ อารมณ์ของอีกฝ่าย ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากวิเคราะห์ว่าสามารถถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้อื่นได้อย่างไร (โรคติดต่อทางอารมณ์) ตัวอย่างเช่นเมื่อเราเห็นคน ๆ หนึ่งยิ้มเราก็ยิ้มตอบว่า ‘เอาอกเอาใจเขาดูแลเรา’ หมายถึงการได้เห็นมากมาย เชิงประจักษ์เช่นนี้

การเห็นอกเห็นใจ

การเห็นอกเห็นใจ

Sympathy Other people, if given a brief explanation, is to please them and pay attention to us. Or are trying to understand the other person’s situations, views, and feelings, and it is learning to communicate that understanding to the other person.

Hence, empathy skills are not only a very important social skill, they are also very important in life. But what are empathetic skills?

Empathy skills are: Empathy skills are how we can understand and accept thoughts, feelings, emotions, and perspectives. In our own view, 3 types of empathy are thoughtful empathy. Emotion and compassion.

Cognitive empathy – also known as seeing the other person’s point of view, events in which we put ourselves in the same situation as the other person and understand their point of view. This kind of empathy is more responsive to thoughts than emotions. And it mostly helps to find a way out of reason and logic. Emotional empathy – Emotional empathy as if we ‘know’ the other person’s emotions. Much scientific data analyzes how emotions can be transmitted to others. (Emotional contagious disease) For example, when we see a person smiling, we smile. ‘Pampering him, taking care of us’ means seeing a lot. This is empirical.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> เว็บหวย <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง