คนที่รู้ตัวมาก่อนที่จะตาย

คนที่รู้ตัวก่อนตาย และเคยมีความเข้าใจถึงชีวิตจะ เกิดใหม่อยู่บ้าง และเมื่อถึงคราวที่จะตายจริงๆ ก็ปล่อยวางได้ คน ประเภทนี้เมื่อตายจากโลกมนุษย์แล้ว จะมามีความสุขในโลกใหม่อีก ทันที และแม้จะรู้ว่าญาติพี่น้องมีความเศร้าโศกเสียใจอาลัยคิดถึงเขา ถ้าหากมีทางที่

คนที่รู้ตัวก่อนตาย

จะช่วยได้ เขาก็จะพยายามช่วยแต่เมื่อเห็นว่าช่วยไม่ได้ เขาก็จะปล่อยวาง ท่านแนะให้นึกถึงตัวอย่างในเรื่องมัฏฐกุณฑลี ใน คัมภีร์ธรรมบทมัฏฐกุณฑลีตายในขณะที่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามีจิตเลื่อม ใสมาก และรู้ตัวก่อนแล้วจะต้องตาย และปล่อยวางได้ เมื่อตายแล้ว ได้ไปเกิดเป็น

เทพบุตรอยู่ในสวรรค์มีความสุขในทันทีที่เกิด แต่แล้วก็ได้ มองเห็นพ่อมานั่งร้องไห้ที่ป่าช้าทุกวัน จึงได้ลงมาปรากฏกายให้พ่อเห็นและให้ สติแก่พ่อ จนกระทั่งพ่อหายเศร้าโศก ทําให้พ่อกลายเป็นคน ใจบุญ ไม่ตระหนี่เหมือนเมื่อก่อน ท่านบอกว่าตัวอย่างเช่นนี้จะจริง หรือไม่ก็ตาม แต่ก็เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริง และสอนใจคนได้ดีมาก

คนที่รู้ตัวก่อนตาย

People who knew before they died And used to have an understanding of how life would Reborn And when it’s really dying Can let go of this type of person after dying from the human world Will come to be happy in the new world again immediately, and even knowing that relatives are sad and missing him If there is a way that

Would be able to help, he would try to help but when he saw that he couldn’t He will let go. He suggested to think of an example of the subject of

Kathmandu in the Dhammapadhi Book of Dharma. He died while seeing the Lord Buddha very clear and conscious and then had to die. And released when dead and became born

The angel in heaven was happy at the moment of birth, but then saw his father sit and cry at the cemetery every day. Then came down to appear for

the father to see and give to his father until his father was sad Causing his father to become a miserable philanthropist like before He said whether this example is true or not, but it is a fact. And teaches people very well

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่