ทุกชีวิตเป็นผลที่เกิดมาจากวิบาก

โดยหลัก ความจริง ชีวิตทุกชีวิต เป็นผลที่เกิดมาจากวิบาก สภาพสิ่งแวดล้อม

เกิดมาจากวิบาก ฐานะภายนอกทุกอย่างก็ เกิดมาจากวิบาก วิบากเป็นสิ่งที่ไม่ตาย วิบาก คืออํานาจสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่าง สําหรับ ผู้ที่เข้าใจหลักเหล่านี้ดี ก็จะเห็นว่า ความตาย ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ความตายไม่ใช่เป็นความ สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ตรงกันข้ามความตาย เป็นความงอกงามของชีวิต เป็นการปรับปรุง ชีวิตให้เหมาะสมเสียใหม่ คนที่ตายก็เปรียบ เหมือนใบไม้เก่าที่ร่วงไป

ครั้นแล้วก็จะมีชีวิตอย่างเดียวกันนั้นแหละเกิดขึ้นมาอีก ซึ่ง เปรียบเหมือนใบไม้ใหม่งอกขึ้นมาอีก ตราบใดที่รากมันยังอยู่ต้นมันยัง ที่ จึงหักหรือใบร่วงย่อมหมายถึงจะมีกิ่งใหม่ใบใหม่งอกขึ้นมาอีก จง พิจารณาดูให้ดีว่า การที่ใบไม้ร่วงหรือกิ่งไม้หัก มันเป็นการเปลี่ยนแปลง ที่น่ากลัว เป็นความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจริงหรือไม่ ชีวิตของคนเราก็ เหมือนกันตราบใดวิบากยังอยู่วิญญาณยังอยู่ ความตายไม่ใช่เป็นการ สูญเสียแต่อย่างใดเลย

คนส่วนมากเมื่อเห็น ความจริง เด็กที่เกิดใหม่ย่อมจะดีใจแม้จะ ไม่ใช่ลูกของตัวเองก็ตาม เพราะชีวิตเด็กเป็นชีวิตที่กําลังจะ เจริญงอกงามขึ้นมา ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะตั้งต้นขึ้นมาอีก ขอให้พิจารณาดูเด็กในโลกนี้ทุกคนก่อนที่จะมาเกิดก็ไม่ ทราบมาก่อนว่า ตัวเองต่อไปภายหน้าจะเป็นอย่างไร เหมือน กับมนุษย์ เราไม่รู้ว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไร แต่เด็กที่เกิด ใหม่ทุกคนก็เป็นบทเรียนที่มีค่า ทําให้เรารู้จักชีวิตได้อย่าง ลึกซึ่ง เด็กบางคนเกิดมาในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี มีทุก สิ่งทุกอย่างไว้คอยต้อนรับเขาอย่างดี

แต่เด็กบางคนก็ตรงกันข้าม ขอให้พิจารณาดูให้ซึ่งว่า เด็กที่ เกิดขึ้นมาในโลกนี้ จะว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็ได้ เพราะเด็กทุกคนช่วยตัว เองไม่ได้ ชีวิตของเด็กต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่และคนอื่นๆ อีกหลายคน แต่ ถึงกระนั้นเราก็พบว่า สําหรับเด็กที่มีวิบากมาดีเมื่อเขาเกิดมาในโลกนี้ แม้จะมาอย่างไม่รู้อะไรเลย แต่เด็กที่มีบุญก็จะไม่มีความลําบากอะไร

ความจริง

Born from motocross All external positions Born from motocross Motocross is something that does not die. Motocross is the power to create everything. For those who understand these principles well, it is seen that death is not a scary thing. Death is not Lost everything The opposite of death Is the exuberance of life To improve Life properly The dead are comparable. Like the old leaves that were fallen

Then that same life will arise again, which is like a new leaf sprouting again. As long as the roots remain, they are still broken or the leaves fall, meaning new branches will grow again. The falling leaves or broken branches Is it a terrible change, is it really a loss of everything? Our lives Likewise, as long as the motocross remains, the spirit remains. Death is not Losing at all

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่