ความดีที่ต้องทำ

ความดีที่ต้องทำ

ความดีที่ต้องทำ
ความดีที่ต้องทำ

ทำดีเพื่อตัวเอง
การทำความดีเพื่อตัวเองมันอาจดูไม่มีประโยชน์มากนัก แต่แท้จริงแล้วนี่คือจุดที่เราเริ่มเติมพลังบวกให้ตัวเอง และพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นด้วยการทักทายพ่อแม่ก่อนออกจากบ้าน

เจตนาที่จะไม่โกรธอารมณ์ร้อนหรือโกรธเพื่อกลั่นแกล้งใครรู้จักขอบคุณและขอบคุณทุกครั้งเมื่อคนอื่นช่วยเหลือซื่อสัตย์กับตัวเองโดยตั้งอกตั้งใจทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเป็นต้น

ทำดีเพื่อครอบครัว
สถาบันเล็ก ๆ ที่มีความหมายกับชีวิตเรามากที่สุด ทั้งในด้านความรักความอบอุ่นความสามัคคีครอบครัวที่อบอุ่นจะทำให้เราอยู่กันอย่างมีความสุข

สามารถทำความดีโดยการชมเชยและให้กำลังใจสมาชิกในบ้านช่วยงานบ้านช่วยลดรายจ่ายโดยไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยไม่คิดเป็นชู้กับสามีภรรยาผู้อื่นเป็นต้น

ทำความดีเพื่อเพื่อนบ้านของคุณ
Neighborhood หากเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันเต็มไปด้วยความสงบสุข สามารถทำความดีได้โดยการตรวจตราบ้านเมื่อเพื่อนบ้านไม่อยู่,

ห้ามส่งเสียงดังห้ามจอดรถขวางทางเข้าบ้านคนอื่นซื้อของขวัญหรือของฝากตามโอกาส ฯลฯ

Doing good for yourself: Doing good for yourself may not seem very helpful. But actually, this is where we start to fuel ourselves with positive energy. And ready to share the happiness with others by greeting your parents before leaving the house.

Intent not to be angry, hot-tempered, or angry to bully anyone, know, thank you, and thank you every time when others help, be honest with yourself by focusing on accomplishing it, etc.

Doing good for the family: A small institution that means the most to our lives. In terms of love, warmth, unity, a warm family will make us live together happily.

Can do good deeds by complimenting and encouraging family members, helping with household chores, reducing expenses by not buying extravagant things, adultering with other spouses, etc.

Do good deeds for your neighbors.
Neighborhood If we build a good relationship with each other. Coexistence in the same space is full of peace. You can do good deeds by monitoring your home when your neighbors are away,


Do not make a loud noise, park your car, block the entrance of other people’s houses, buy gifts or souvenirs for the occasion, etc.

ความดีที่ต้องทำ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<
ขอบคุณสาระดีๆจาก >>> GooGle <<<

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง