ความตายคืออะไร

ความตายคืออะไร ชีวิตหลังจากตายเป็นอย่างไร คนที่รู้แจ้ง ในเรื่องนี้และได้เตรียมตัวไว้ก่อนแล้ว คนประเภทนี้เท่านั้นที่ไม่ค่อยกลัว ตาย ส่วนคนที่พูดว่าคนเราตายแล้วก็หมดเรื่อง เพราะสันนิษฐานเอา เองนั้นกลัวตายทุกคน

ความตายคืออะไร ตามหลักพระพุทธศาสนา ถือเป็นหลักตายตัวที่ เดียวว่า “คนที่ยังมีตัณหาอยู่ในสันดานย่อมต้องมีความ กลัวตาย” ฉะนั้นคนที่ติดหรือเป็นห่วงในเรื่องทรัพย์สมบัติ ในเรื่องตัวเองอยู่ และมีความเห็นว่า คนเราตายแล้วก็สูญ หมดเรื่องราวทุกอย่างนั้นจะต้องมีความกลัวตายอย่างแน่ นอนจะกลัวมากหรือกลัวน้อยก็อยู่ที่ตัณหาว่ามีมากหรือน้อย และตัณหาจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับอวิชชาเพราะตัณหา เกิดจากอวิชชา ฉะนั้นผู้ที่มีอวิชชาเบาบางคือ เข้าใจเรื่อง ชีวิตตามความเป็นจริงอยู่บ้าง ความกลัวตายจึงมีน้อย

ความตาย ถึงกับจะต้องเป็นห่วงหรือหวาดกลัว เหมือนกับคนส่วนมากที่คิดว่า ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะไม่รู้ว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไร แต่ ถ้าหากเขารู้แจ้งว่า เมื่อตายแล้วก็ต้องเกิดอีก และชีวิตที่เกิดใหม่จะ เป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับวิบาก เขาก็จะไม่ค่อยกลัว

ความตายคืออะไร

What is death How is life after death? People who are enlightened in this matter and have already prepared it. Only this type of person is not afraid of death, but people who say that people are dead are all gone. Because presumably Everyone was afraid of dying.

What is death According to Buddhism Considered the same principle as “those who are lustful in nature must have fear of death.” Therefore, those who are addicted or worried about wealth. About myself And have an opinion that People die and lose. All stories must have fear of death for sure. Sleep is very scared or afraid is less, it is lustful that there are more or less. And lust is more or less dependent on ignorance because of lust. Caused by ignorance Therefore, those who have light ignorance are understanding life as in truth. The fear of death is small

Death is of concern or fear. Like most people who think that Death is a scary thing. Because he did not know what would be dead, but if he knew clearly that When he was dead he had to be born again. And the new life will How is it depends on the motocross He is not afraid.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่