อสัญกรรม หมายความว่าอะไร

อสัญกรรม เราหมายความว่าตาย ซึ่งบางที่จะเกินไปสักหน่อย เพราะถึง แม้ในภาษาบาลีก็ดูเหมือนจะไม่หมายความถึงตาย (ปทานุกรรมกระทรวง ศึกษาธิการ แปลคําอสัญว่าสิ้นสติเท่านั้น และในปทานุกรมภาษาบาลี ของชิลเดอร์ เขาก็แปลคําอสัญญาว่า Unconscious) คําว่าอสัญญนี้ มีคําตรงกันอีกคําหนึ่งว่า วิสัญญี ซึ่งแปลว่าหมดความรู้สึก คือ Unconscious เหมือนกัน ฉะนั้นเราจึงเป็นที่เข้าใจว่า คําว่าสัญญานั้น หมายความว่าความรู้สึก แต่ผู้ที่หมดความรู้สึกจะเรียกว่าตายทีเดียวยัง ไม่ได้ ยังคงเป็น อสัญกรรม อยู่ จนกระทั่งส่วนประกอบอื่น ๆ ของร่างกาย แตกสลายไปจนไม่เปิดทางให้สัญญาคือความรู้สึก บังเกิดขึ้นมาใหม่ได้แล้วเมื่อนั้นแหละ เราจะเรียกว่าตาย

ของชิลเดอร์ เขาก็แปลคําอสัญญาว่า Unconscious) คําว่าอสัญญนี้ มีคําตรงกันอีกคําหนึ่งว่า วิสัญญี ซึ่งแปลว่าหมดความรู้สึก คือ Unconscious เหมือนกัน ฉะนั้นเราจึงเป็นที่เข้าใจว่า คําว่าสัญญานั้น หมายความว่าความรู้สึก แต่ผู้ที่หมดความรู้สึกจะเรียกว่าตายทีเดียวยัง ไม่ได้ ยังคงเป็นอสัญญอยู่ จนกระทั่งส่วนประกอบอื่น ๆ ของร่างกาย แตกสลายไปจนไม่เปิดทางให้สัญญาคือความรู้สึก บังเกิดขึ้นมาใหม่ได้แล้วเมื่อนั้นแหละ เราจะเรียกว่าตาย

เราพึงเข้าใจ อีกอย่างหนึ่งสัญญานี้ไม่ใช่มีอยู่ในมนุษย์กับสัตว์ เท่านั้น สัญญามีอยู่ในต้นไม้ด้วยเหมือนกัน และยิ่งกว่านั้นนักปราชญ์ยัง พิสูจน์ต่อไปว่าสัญญามีอยู่ในแร่ด้วย แต่ทว่า แร่ก็ดี ต้นไม้ก็ดี มีบ่อเกิด ของสัญญาน้อยกว่ามนุษย์และสัตว์เพราะมนุษย์และสัตว์มีทางเกิดสัญญา ทั้ง 5-6 ทาง ดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้า แต่แร่กับต้นไม้นั้น นอกจาก – การกระทบทางกายอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีทางที่สัญญาจะเกิดได้ในทางอื่น

ต้นไม้บางชนิดที่มีสัญญาแรงล้าเช่นผักกระเฉด หรือไมยราบ ก็จะต้องมี อะไรมากระทบเข้าจึงจะรู้สึกและหดเหี่ยวลงทันที แต่สําหรับมนุษย์ และ

เควบางจําพวกที่มีธรรมชาติสมบูรณ์แล้ว ย่อมมีทางให้เกิดสัญญาได้ถึง () ทางดังในหลักพระพุทธศาสนาของเราได้วางไว้ต่อไปนี้

อสัญกรรม

Our death means death. Which is a little too certain, because even in Pali, it doesn’t seem to mean death (Patanukarm, Ministry of Education translated the unconscious word as unconscious only And in Schilder’s Pali

dictionary, he translated the unconscious promise). There is another synonym for anesthetism, which means “unconscious” as well. Therefore, we understand that That contract Means feeling But those who are

deprived of the feeling that they are truly dead are still unconscious. Until all the other parts of the body are broken until they do not open the way to the promise is the feeling It was then reborn. We will call it dead.

Of Schiller, he translated the promise Unconscious). There is another synonym for anesthetism, which means “unconscious” as well. Therefore, we understand that That contract Means feeling But those who are deprived of the feeling that they are truly dead are still unconscious. Until all the other parts of the body are broken until they do not open the way to the promise is the feeling It was then reborn. We will call it dead.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงหรือไม่

ความตาย ถึงกับจะต้องเป็นห่วงหรือหวาดกลัว เหมือนกับคนส่วนมากที่คิดว่า ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะไม่รู้ว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไร แต่ ถ้าหากเขารู้แจ้งว่า เมื่อตายแล้วก็ต้องเกิดอีก และชีวิตที่เกิดใหม่จะ เป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับวิบาก เขาก็จะไม่ค่อยกลัว

ความตาย จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงหรือไม่ ขอให้พิจารณาดู จากเด็กที่เพิ่งเกิดมาในโลกนี้ หรือไม่เช่นนั้นก็ขอให้พิจารณาดูคนที่ไป เมืองนอก คนที่รู้เรื่องเมืองนอกที่รู้ภาษาต่างประเทศ และเตรียมตัวไว้ พร้อมแล้วเขาจะไม่กลัวเรื่องการไปต่างประเทศเลย

เพราะการไปต่าง ประเทศนี้มันก็คล้ายๆ กับอยู่ในเมืองของตัวเองขอให้สังเกตว่าตัวเราที่ อยู่ในเมืองไทย กับตัวเราที่ไปอยู่ต่างประเทศก็คือคนคนเดียวกัน นิสัย ใจออกอย่างเดียวกันรูปร่างหน้าตาก็คนคนเดียวกันถึงแม้ว่าโดยปรมัตถ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิตก็ตาม แต่ โดยหลักส่วนใหญ่แล้ว เราก็ยังจําได้ว่าเป็นคนคนเดียวกัน

ในการไปต่างประเทศบางคนก็อาจจะได้ไปพบกับคนไทยด้วย กัน ได้ไปพบกับคนที่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้พบ กับคนชาติเดียวกัน หรือคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย ส่วนมากเราจะ ห้องไปอยู่ในท่ามกลางคนแปลกหน้า

แต่ถ้าหากเขาเป็นคนมีความรู้ และ ได้เตรียมตัวไว้ก่อนแล้ว เขาก็จะไม่มีความลําบากในการที่ต้องอยู่ท่าม กลางคนแปลกหน้า และบางคนก็จะสนุกเพลิดเพลินจนลืมบ้านตนเอง แต่บางคนก็อาจจะตรงกันข้าม การตายก็เหมือนกับการไปเมืองนอก เหมือนกับใบไม้เที่ผลัดใบใหม่ ฉะนั้นความตายจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ถ้า หากเราได้ศึกษาให้รู้อย่างแจ่มแจ้งเสียก่อนว่า

ความตาย

Death is of concern or fear. Like most people who think that Death is a scary thing. Because he did not know what would be dead, but if he knew clearly that When he was dead he had to be born again. And the new life will How is it depends on the motocross He is not afraid.

Is death really a scary thing? Consider From children who are just born in this world Or if not, then consider the people who go abroad, people who know about foreign countries who know foreign languages And prepare

Ready, he is not afraid of going abroad. Because going different This country is similar. And living in your own city, notice that we, who In Thailand With ourselves going to a foreign country is the same person

, the same behavior, the same personality, the same face, even if by perfection Both body and mind There will be changes every moment of the mind, but in most cases We still remember being the same person.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่