จิตผิดปกติ

จิตผิดปกติ ปัจจุบันในด้านจิตเวชความผิดปกติทางจิตเป็นความผิดปกติทางจิต ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า ‘ป่วย’ ต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดและต้องทนทุกข์ทรมานภายในจิตใจโดยเฉพาะประสิทธิผลในจิตเวช การปรับตัวทางสังคมจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเนื่องจากพฤติกรรมส่วนใหญ่ของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตนั้นยากที่จะคาดเดา และควบคุมไม่ได้

การวินิจฉัยความเจ็บป่วยทางจิตสามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลัก ๆ ได้หลายประเภท แต่ระบบการจำแนกที่พบมากที่สุดคือคู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต (DSM) พัฒนาโดย American Psychiatric Association พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเวลาผ่านไป เวอร์ชันปัจจุบันเป็นการแก้ไขครั้งที่ 5 (DSM-5) ในปี 2013

ถือเป็นหนึ่งในความผิดปกติทางจิตที่มีปัญหามากที่สุด บางคนอาจมีอาการนี้ตลอดชีวิต บางคนสามารถรักษาได้บางคนสามารถใช้ความผิดปกติเพื่อปรับให้เข้ากับโลกปกติ

จิตผิดปกติ มักเกิดจากความคิดที่ผิดเพี้ยนภาพหลอนภาพหลอนและอาการหลงผิด ซึ่งผลของอาการต่างๆจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอ่อนเพลียมีปัญหาในการเข้าสังคมรู้สึกไม่พอใจไม่มีความพึงพอใจกับชีวิตและผิดหวังกับความเหนื่อยล้า ความเข้าใจผิดที่สำคัญเกี่ยวกับโรคจิตเภทคือคนทั่วไปมักคิดว่าผู้ป่วยจิตเภททุกคนเป็นอันตราย ในความเป็นจริงผู้ป่วยจิตเภทส่วนใหญ่มักจะขี้อายและกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของตนเองอยู่ตลอดเวลา

จิตผิดปกติ

จิตผิดปกติ

Mental Abnormalities Today in psychiatry, mental disorders are psychotic disorders. People diagnosed ‘sick’ suffer from pain and psychological distress, especially effectiveness in psychiatry. Social adaptation to the inability to carry out normal daily life as most behaviors of people with mental disorders are difficult to predict. And can’t control it.

The diagnosis of mental illness can be divided into several main categories. But the most common classification system is the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), developed by the American Psychiatric Association, with more information over time. The current version is the 5th revision (DSM-5) in 2013.

It is considered one of the most problematic mental disorders. Some people may have this condition throughout their lives. Some people can heal, some can use the disorder to adapt to the normal world.

Psychotic Abnormalities is often caused by distorted thoughts, hallucinations, hallucinations, and delusions. As a result of the symptoms, patients feel exhausted, have social problems, feel dissatisfaction, not satisfied with life, and disappointed with fatigue. The main misconception about schizophrenia is that people tend to think that all schizophrenic people are dangerous. In fact, most schizophrenic patients are constantly shy and worried about their illness.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่