โลกคู่ขนาน

โลกคู่ขนาน การเดินทางข้ามมิติจาก “โลกคู่ขนาน” เพื่อมาพบกับเราในอีกโลกหนึ่งที่คล้ายคลึงกันคือจินตนาการร่วมกันในนิยายวิทยาศาสตร์และภาพยนตร์ไซไฟเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่อ. แม่จันจ. เชียงรายซึ่งก็เช่นกัน ไม่สามารถสรุปได้ว่ามันคืออะไรกันแน่มีข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์ต่างดาวอาจทำลายมิติจากโลกคู่ขนานให้ปรากฏขึ้น แต่จริงๆแล้ว “มิติ” และ “โลกคู่ขนาน” ตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นคืออะไร? แน่นอน

ผู้จัดการวิทยาศาสตร์จะพาไปหาคำตอบกับดร. อรรถกฤตฉัตรภูติจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างไรก็ตามคำอธิบายบางอย่างเกี่ยวกับโลกคู่ขนานจำเป็นต้องใช้ทฤษฎีฟิสิกส์ที่เรียกว่า String Theory เพื่ออธิบายและในประเทศไทยมีคนศึกษาทฤษฎีดังกล่าวน้อยมากและดร. อรรถกฤตเป็นก. หนึ่งในนั้นมีการเปิดเผยว่าการเดินทางข้ามมิติจากโลกที่มีมิติมากกว่านั้นไม่ได้มีความหมายในทางฟิสิกส์จริงๆ

“ มิติฟิสิกส์ไม่ใช่มิติลึกลับ มิติมหัศจรรย์หรือโลกอื่น แต่หมายถึงมิติในภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายทางคณิตศาสตร์เช่นจุด (.) มีมิติเป็นศูนย์หรือไม่มิติเชิงเส้นมีมิติเดียวและที่ว่างคือ 2 มิติและปริมาตร 3 มิติ สิ่งที่เราคุ้นเคยคือความสูงทางคณิตศาสตร์คุณสามารถมีมิติใดก็ได้ แต่พื้นที่หรือช่องว่างที่เราเห็นนั้นเป็นสามมิติ” ดร. อรรถกฤตอธิบายเพิ่มเติมว่าในการเคลื่อนที่ของวัตถุนอกเหนือจากอวกาศ แต่ยังขึ้นอยู่กับเวลาในทางคณิตศาสตร์มันได้กลายเป็นอีกมิติหนึ่ง มันเป็น 4 มิติที่เรียกว่า “สเปซ – ไทม์” (space-time) หรือกาลอวกาศ

โลกคู่ขนาน

โลกคู่ขนาน

Parallel World Travel across dimensions from the “Parallel World” to meet us in another similar world: fantasy together in science fiction and sci-fi movies, as well as events. At A. Mae Chan, Chiang Rai Province, which is the same It cannot be concluded what exactly it is. There is an assumption that aliens may destroy dimensions from parallel worlds to appear, but what exactly are “dimensions” and “parallel worlds”? Of course

The science manager will take you to find out with Dr. Attakrit Chatpute from the Department of Physics Faculty of Science, Chulalongkorn University, however, some explanations of parallel worlds need a physics theory called String Theory to explain, and in Thailand very few people study such theories. Attakrit is a. One of them revealed that inter-dimensional travel from a more dimensional world is not really meaningful in physics.

“The physics dimension is not a mystical dimension. A wonderful dimension or another world But it refers to dimensions in English which have mathematical meanings such as point (.) Have zero dimensions or not, linear dimensions have one dimension, and space is 2 dimensions and 3 dimensions, what we are familiar with is arithmetic height. Can have any dimension But the space or space we see is three dimensions, ”explains Dr Athakrit, adding that in the movement of objects apart from space But it also depends on time in mathematics, it has become another dimension, it is a 4 dimension called “space-time” or spacetime.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง


การเกิดหรือการจุติ

การเกิดหรือการจุติ คำว่าจุติแปลว่าเคลื่อนหมายถึงเคลื่อนจากสภาวะ ไปสู่เงื่อนไขอื่น; คำว่าการเกิด (การอุบัติ) คือการเกิดขึ้นหมายความว่ามีการพึ่งพาซึ่งกันและกันของสาเหตุ เมื่อพร้อมสำหรับสาเหตุแล้วสิ่งใหม่ ๆ ก็ถือกำเนิดขึ้น การมาถึงในระหว่างปัจจัยเรียกว่าจุติการเกิดขึ้นของสิ่งใหม่คือการเกิด (การอุบัติ)

# การเกิดและการเกิดเป็นลักษณะของสังคีตธรรมคืออะไรจะขออธิบายความหมายบางประการดังนี้

1) การจุติและอุบัติในทางไสยศาสตร์เช่นการจุติของเทวดาเป็นการเคลื่อนจากสวรรค์มาสู่โลกมนุษย์ การเคลื่อนย้ายของพระเจ้าจากสวรรค์เรียกว่าการจุติการถือกำเนิดของโลกมนุษย์เรียกว่าการเกิด นี่คือการจุติและการเกิดขึ้นทำไมจึงกล่าวว่าเป็นไสยศาสตร์? เพราะธรรมชาติของอัตตาพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องอนัตตา

2) การจุติและการเกิดขึ้นในภาษาทางวิทยาศาสตร์หรือทางเคมีตัวอย่างเช่นโดยการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและไฮโดรเจนน้ำจะปรากฏขึ้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างออกซิเจนและไฮโดรเจนเรียกว่าการถือกำเนิดการปรากฏตัวของน้ำเรียกว่าการเกิดขึ้น

3) การจุติและการเกิดขึ้นในภาษาทางสรีรวิทยาตัวอย่างเช่นการติดเชื้อของพ่อและไข่ของแม่ได้รับการปฏิสนธิจึงเกิดตัวอ่อนหรือทารก การปฏิสนธิระหว่างพ่อและไข่ของแม่เรียกว่าการจุติการปรากฏตัวของตัวอ่อนหรือทารกเรียกว่าการเกิดขึ้น

4) การจุติและเกิดขึ้นในภาษาพุทธเช่นทางตาของผู้มีนิมิตทั้งสามสิ่งนี้เรียกว่าผัสสะและผัสสะที่ประกอบด้วยอวิชชา, ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาตัณหาอุปนัยชีวิตและทุกข์เกิดขึ้น . ; ความรู้สึกระหว่างนัยน์ตาของสติที่ประกอบด้วยอวิชชาเรียกว่าจุติความมีเวทนาและตัณหาต่อโลก ความทุกข์เรียกว่าการเกิด; เหตุใดจึงกล่าวว่าเป็นภาษาพุทธเพราะศาสนาพุทธสอนเรื่องทุกข์และไม่ทุกข์ (18 พ.ย. 61).

การเกิดหรือการจุติ

การเกิดหรือการจุติ

Birth or Advent The word Advent means to move, meaning to move from the state. To another condition; The term birth (incidence) is to occur, meaning there is an interdependence of causes. When the cause was ready, something new was born. The arrival between factors is called advent, the emergence of the new is birth. (Incidence)

# What is the birth and birth characteristics of Sangkhatatham? Let me explain some of these meanings as follows:

1) Advent and occult, for example, the advent of angels is a movement from heaven to human world. The divine movement from heaven is called the advent of the human world called birth. This is the incarnation and occurrence.Why is it said to be superstition? Because of the nature of ego, Buddhism teaches about Anatta.

2) Advent and occurrence in scientific or chemical language, for example, by reacting with oxygen and hydrogen, water is displayed. The interaction between oxygen and hydrogen is called advent.The presence of water is called occurrence.

3) Advent and its occurrence in physiological language, for example, a father infection and a mother’s egg is fertilized, thus an embryo or baby is born. Fertilization between the father and the mother’s egg is called incarnation.The presence of an embryo or baby is called birth.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

คนตาย

คนตาย หรือการเสียชีวิตคือจุดสิ้นสุดของหน้าที่ทางชีววิทยาที่ค้ำจุนชีวิต ปรากฏการณ์ทั่วไปที่นำไปสู่ความตายคือโรคชราการล่าการขาดสารอาหารโรคฆ่าตัวตาย (การฆ่าตัวตาย) การฆาตกรรมความอดอยากการขาดน้ำและอุบัติเหตุ

ร่างกายหรือซากศพของสิ่งมีชีวิตจะเริ่มสลายตัวทันทีหลังความตาย ความตายเป็นโอกาสที่น่าเศร้าหรือไม่มีความสุข เกิดจากความผูกพันหรือความรักกับผู้เสียชีวิต. หรือความกลัวความตายความหวาดกลัวความวิตกกังวลความเศร้าโศกความเจ็บปวดทางจิตใจความสงสารความสงสารหรือความเหงา

สาเหตุของการเสียชีวิตส่วนใหญ่คือโรคหัวใจ ตามมาด้วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองและประการที่สามคือการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง

ความตายเป็นกระบวนการสำคัญของทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (Natural Selection) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวได้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างมากมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตหรือแพร่พันธุ์ได้น้อยลงสิ่งนี้จะลดจำนวนยีนของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นและยีนที่อ่อนแอลงนำไปสู่การลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ของประชากรที่มีชีวิตซึ่งนำไปสู่การสูญพันธุ์ในที่สุดซึ่งความสามารถในการสืบพันธุ์

มีบทบาทอย่างมากในการคงอยู่ของสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่มีอายุสั้น แต่สามารถแพร่พันธุ์ได้มาก เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์น้อยกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตยืนยาว แต่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยกว่า

คนตาย

คนตาย

The dead or death is the end of life-sustaining biological functions. Common phenomena that lead to death are aging, hunting, malnutrition, suicide. (Suicide) murder, famine, dehydration and accidents.

The body or remains of a living being will begin to decay immediately after death. Death is a sad or unhappy occasion. Caused by the bond or love with the deceased. Or the fear of death, fear, anxiety, sorrow, psychological pain, pity, compassion, or loneliness.

The most common cause of death is heart disease. This was followed by cerebrovascular disease and cerebrovascular disease, and third was lower respiratory tract infection.

Death is an important process in the theory of Natural Selection, which is part of the evolution of living organisms. Organisms that cannot adapt to adapt to changing environments.

There is a higher risk of death or reproduction. This reduces the number of genes for that organism, and the weakened genes lead to a significant decrease. Of the living populations that led to the eventual extinction of the ability to reproduce.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ทำบาป

ทำบาป ชาวพุทธหลายคนรู้ดีว่าการทำชั่วหรือทำผิดศีล ถือว่าเป็นบาป แต่มีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เราชาวพุทธสับสนว่าตกลงทำบาปหรือไม่ ได้รวบรวมคำถามยอดนิยมเกี่ยวกับบาปจากงานเขียนของพระไพศาลวิสาโล

1.การทำหมันสัตว์
ใครมีสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะแมวคงจะเข้าใจดีว่าการทำหมันมีประโยชน์ต่อทั้งแมวและเจ้าของ คือการช่วยแมวลดความเสี่ยงของโรคติดต่อทำให้แมวออกนอกบ้านน้อยลงนี่เป็นวิธีป้องกันไม่ให้แมวได้รับอุบัติเหตุ ช่วยแมวปัสสาวะตรงไหนแถมยังลดภาระในการเลี้ยง…ถึงเราจะหวังสัตว์เลี้ยงขนาดนี้ แต่คุณรู้ไหมว่านี่เป็นบาป?

2.การุณยฆาต
ใครก็ตามที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือแมวที่ป่วยจนตายคงเข้าใจดี นาเซียเซียคือการกระทำโดยเจตนาฆ่าผู้ป่วยเพื่อให้พวกเขาจากไปอย่างสงบ ซึ่งผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้ที่มีความทุกข์ยากที่จะรักษาหรือสมองไม่ทำงานด้วยความช่วยเหลือของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น

3.ตำหนิพระที่ประพฤติไม่ดี
เชื่อกันว่าหลายคนคงเคยเห็นพระไม่ปฏิบัติตามธรรมวินัยหรือหลงอามิส พุทธ บริษัท อย่างเรา. เขาไม่สามารถช่วย แต่ไม่รู้จักเขา คำเตือนบางรูปแบบถือเป็นบาปที่ต้องตำหนิพระเจ้าที่ทำไม่ดี
เชื่อกันว่าหลายคนคงเคยเห็นพระไม่ปฏิบัติตามธรรมวินัยหรือหลงอามิส พุทธ บริษัท อย่างเรา. เขาไม่สามารถช่วยเตือนเขาได้ แต่ฉันไม่รู้ การเตือนบางรูปแบบถือเป็นบาป

ทำบาป

ทำบาป

Committing a sin Many Buddhists know that it is bad or wrong. Considered a sin But there are incidents that confuse us Buddhists on whether or not we agree to sin or not. Sin, the Secret has compiled the most popular questions about sin from Phra Paisal Visalo’s writings.

1. Animal sterilization
Anyone who has pets, especially cats, probably understands that neutering is beneficial for both cats and their owners. This is to help cats reduce the risk of contagious diseases, making them less likely to go outside. Help cats urinate where and also reduce the burden of raising… to hope for a pet this size But do you know this is a sin?

2 . Euthanasia
Anyone caring for a terminally ill patient or a deadly cat understands. Euthanasia is the act of deliberately killing a patient in order for them to pass away peacefully. Patients must be those who are suffering from treatment or their brain is not working with the help of healthcare professionals only.

3. Blame the monks for not doing well.
It is believed that many people have seen the monks failing to comply with the dharma or the obsession with Buddhism, our company. He cannot help. But did not know him Some form of warning is a sin to blame God for doing bad.
It is believed that many people have seen monks failing to abide by the discipline or lose their way to a Buddhist company like us. Not knowing some form of warning is a sin.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ทำบุญ

ทำบุญ เชื่อว่าหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าทำบุญอย่างไรจึงจะถูกต้องและได้บุญมากที่สุดจนบางครั้งเกิดความกังวลหรือไม่สบายใจว่าทำบุญแล้วตัวเองจะได้รับบุญหรือไม่? ผลบุญจะส่งถึงตัวเองหรือไม่? ในความเป็นจริงการทำบุญคือการให้หรือการเป็นผู้ให้เราสามารถให้ความรักความรู้โอกาสที่จะช่วยเหลือ หรือแม้แต่การให้อภัยก็ถือเป็นการทำบุญ

เนื่องจากปัจจุบันมีปัจจัยหรือข้อ จำกัด หลายประการที่ทำให้หลาย ๆ คนอาจไม่มีเวลาเข้าวัดทำบุญตักบาตรด้วยความเข้าใจผิดว่าการทำบุญต้องไปวัดเท่านั้น ต้องถวายปัจจัยหรือสังฆทานต่างๆดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำบุญง่ายๆที่ทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องถึงวัด แต่ได้บุญแน่นอน 100% ให้คุณได้ทราบ

รู้จักการให้และแบ่งปันโดยการแบ่งปันที่นี่ไม่ได้หมายถึงแค่การแบ่งปันในรูปของเงินเท่านั้น แต่รวมถึงเครื่องใช้อาหารสาธารณูปโภคหรือแม้แต่เครื่องใช้ที่ไม่ใช้แล้วสามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้

ทำบุญ

ทำบุญ

Make merit believe that many people may ask the question of how to make merit the most correct and get merit so that sometimes they are worried or uncomfortable that they will receive merit or not? Will the merit be delivered to myself or not? In fact, philanthropy is giving, or being a giver, to give us love, knowledge, an opportunity to help. Or even forgiveness is merit.

Due to the fact that there are many factors or limitations nowadays, many people may not have time to go to the temple, make merit, and give alms to the monks, mistakenly that making merit must go to the temple only. Must offer various factors or monks, so today we will introduce a simple method of making merit that can be done anywhere, anytime without having to reach the temple. But I definitely get 100% merit for you to know.

Knowing about giving and sharing by sharing here is not just about sharing in the form of money. But including utensils, food, utilities or even appliances that are not used can be donated to others.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> เว็บหวย <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ความอิจฉา นำไปสู่ความพินาศ

ความอิจฉา นำไปสู่ความพินาศ บทความธรรมะให้แง่คิดและคติเตือนใจจากวช. วชิรเมธีเมื่อความหึงหวงไม่ต่างจากลูกศรอาบยาพิษที่แทงทะลุอกของเขาเราจะปล่อยมันไว้ หรือดึงออกไป

ถ้าอยากมีชีวิตที่สงบสุขมีสุขภาพกายและใจที่ดีทั้งวันทั้งคืนขอแนะนำว่าอย่าปล่อยให้ความอิจฉาเข้ามาครอบงำจิตใจของคุณ เพราะถ้าเมื่อใดก็ตามที่หลานของคุณตกเป็นทาสของความหึงหวงหัวใจของคุณจะเหมือนถูกตอกตะปูลงไปในที่สุด คุณจะเจ็บเจียนตายจนหาความสุขไม่ได้

ความอิจฉามักแสดงออกว่า “ความอดรนทนไม่ได้” เมื่อเขาเห็นคนอื่นเหมือนกันมีความสุขและเจริญรุ่งเรือง มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จในชีวิต หรือในอาชีพเมื่อพูดไม่ได้หรือยอมรับไม่ได้ในความสุขความเจริญของผู้อื่นดังนั้นจิตใจของเราจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมแผดเผาราวกับไฟที่แผดเผาอยู่ตลอดเวลายิ่งมองเห็นผู้อื่นสูงขึ้นและสูงขึ้น ยิ่งรุนแรงมากเท่าไหร่

ในทางกลับกันถ้าเราปราศจากความอิจฉาเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีและมีความสุขเราก็ยินดีปรีดากับพวกเขาจิตใจของเราก็จะมีความสุขมากขึ้น เมื่อใจเปิดกว้างเพื่อมองเห็นความสุขความเจริญของเขาเป็นสิ่งที่ควรปีติและใจของเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น เหมือนกับคำพูดที่ว่า“ ให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัว

ความอิจฉา

ความอิจฉา

Envy leads to destruction. Dharma article gives thoughts and motto from the NCC. Wachiramethi, when jealousy is no different from a poisoned arrow piercing his chest, we will leave it. Or pull it out.

If you want to have a peaceful life with good physical and mental health day and night, we recommend not to let jealousy take over your mind. Because if whenever your grandchild becomes a slave to jealousy, your heart will eventually be nailed down. You will be hurt to death that you cannot find happiness.

Envy is often expressed as “ Incomprehensible ” when they see other people as well, happy and prosperous. There is progress, there is success in life. Or in the profession, when unable to speak, or unacceptable, in the happiness and prosperity of others, so our hearts are full of suffering, scorching, burning like a constant fire, the higher and higher we see others. The more severe it is.

On the other hand, if we are free from jealousy, when we see others well and have happiness, then we rejoice with them, our hearts will be happier. When our hearts are open to seeing happiness, their prosperity is what should be, our joy and our hearts become happier. It’s like saying, “ Make you happy and happy

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ความชั่ว

ความชั่ว คืออะไร

ความชั่ว เป็นอีกคำหนึ่งสำหรับความเลว หรือสิ่งที่เป็นบาปความชั่วร้ายคือสิ่งที่ต่อต้านพระเจ้า และไม่พอใจเขา. รวมถึงนิสัยเห็นแก่ตัวการกระทำที่ไม่ดีการเพิกเฉยต่อความชั่วร้ายของพระเจ้าเข้ามาในโลกเมื่ออาดัมและเอวาทำบาปเมื่ออยู่ในสวนเอเดนเราสามารถอ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้ในพระคัมภีร์หนังสือปฐมกาล

ตั้งแต่นั้นมามนุษย์ทุกคนเกิดมามีแนวโน้มที่จะทำบาปซึ่งเรียกกันว่า“ ธรรมชาติของบาป” ดังนั้นความชั่วร้ายในโลกจึงมาจากธรรมชาติบาปของมนุษย์ ความชั่วร้ายมาจากซาตานโดยตรง เพราะซาตานเป็นศัตรูกับพระเจ้า. ปีศาจพยายามให้มนุษย์ต่อต้านพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพระองค์ข่าวดีก็คือเราสามารถเอาชนะความชั่วร้ายในตัวเองและของโลกได้ โดยให้ชีวิตของเราในพระเยซูเจ้า. พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าซาตาน

เมื่อกล่าวถึงความจริงมีสภาวะจิตเจตสิกและนิพพานอย่างแท้จริง ความดีและความเลวเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ที่ไม่หลุดพ้นจากความจริงที่เป็นความจริงที่เป็นจิตเจตสิกรูปและนิพพาน. ความดีไม่ใช่ความดี ดีคือดี ซึ่ง ได้แก่ เจตจำนงสุจริตสัตบุรุษจิตเจตสิกปฏิปทาเป็นต้นหรืออาจเรียกว่ากุศลเมื่อกล่าวถึงความดีความเลวก็เป็นสภาวะธรรมที่แท้จริงนั่นคือ วิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ 14 ประการมีลูปความเชื่อมโยงความโกรธโมหะความไม่รู้ ฯลฯ

ความชั่ว

ความชั่ว

Evil is another word for bad. Or what is sin, evil is what is against God. And resent him These include selfish habits, bad deeds, ignorance of the evil God, entered the world when Adam and Eve sinned in the Garden of Eden. We can read these stories in the Bible, the book of Genesis.

Since then, all human beings are born prone to sin, which is known as the “nature of sin”, so the wickedness of the world comes from the sinful nature of man. Evil comes directly from Satan. Because Satan is an enemy of God. Demons try to get humans to resist God and disobey Him.The good news is that we can overcome evil in ourselves and of the world. By giving our life in Jesus. God is greater than Satan.

When it comes to truth, there is a real state of mind and nirvana. The good and the bad are real things. That does not escape from the truth, the truth of the mind, form and Nirvana. Good is not good, good is good, which is the will, the faithful, the mind, the mind, the mind, etc. Or it may be called charity. When it comes to good and bad, it is the true state that is. The so-called 14 unholy spirits have loops, connections, anger, rulers, ignorance etc.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง


ความดีงาม

ความดีงาม นั้นโดดเด่นด้วยองค์ประกอบส่วนบุคคล รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าหลักธรรมแห่งความงามและความดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตามความต้องการของสังคม. มีเป้าหมายเพื่อเข้าใจหลักความงามและความดีเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในสังคม มันแยกแยะระหว่างความดีและความงามที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตามพบว่ามีข้อบกพร่องในการจัดการศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางศีลธรรมในสังคมไทย เป็นการสร้างแนวคิดในการปรับปรุงการจัดการศึกษาที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม และด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดว่า Education ควรมุ่งสอนให้เก่งก่อนสอนให้เก่ง

ประเด็นแห่งความดีที่สอดแทรกคือเกณฑ์การวัดผลงานที่ดีและมีคุณค่าของสังคมไทยมุมมองและความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับความดีได้เชื่อมโยงกับความงามของพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของสังคมไทย ผสมกับความเชื่อที่แตกต่างกันโดยมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันด้วยเหตุนี้ประเด็นของความแตกต่างของบุคคลที่เกี่ยวข้องจึงทำให้เกิดข้อสงสัยในประเด็นของคุณธรรม

การคิดเชิงปรัชญาเป็นกรอบแนวคิดในการเรียนรู้โดยใช้ความคิดเชิงตรรกะที่ใช้ข้อมูลจากการรับรู้เกี่ยวกับความจริงความดีความงามที่ปรากฏหรือเห็นในช่วงเวลาต่างๆ ในระยะแรกมีกรอบความคิดว่าหากต้องการศึกษาความจริงความดีและความงามควรมองว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่หรือเป็นสิ่งที่มีอยู่ในความคิดเท่านั้น หรือมีอยู่ในภาษาของการสื่อสารนี่คือความจริงที่ปรากฏในสามส่วน

ความดีงาม

ความดีงาม

Goodness is characterized by individual elements. Including the study of principles of beauty and goodness as a guideline for the management of education according to the needs of society. The goal is to understand the principles of beauty and goodness as the core of social life. It distinguishes between goodness and beauty that focuses on different goals.

However, flaws in the management of moral and ethical education have been found. This resulted in a moral crisis in Thai society. This is the concept of improving education management that emphasizes morality and ethics. And it is for this reason that Education should aim to teach excel before teaching to be good.

The point of merit interpolation is a criterion for the measure of good and valuable work of Thai society. Perspectives and discrepancies related to goodness are linked to the beauty of behavior within the framework of Thai society. Mixed with different beliefs with different foundations of knowledge, hence the point of differences among the people involved raises questions of virtue.

Philosophical thinking is a conceptual framework for logical thinking that uses perceived information about truth, virtue, and beauty that appears or seen over time. In the early stages, there was a paradigm that if one wanted to study truth, goodness and beauty, it should be viewed as a matter of existing things or as things that exist only in thought. Or is there in the language of communication? This is the truth that appears in three parts.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ความชั่วร้าย

ความชั่วร้าย ถูกกำหนดไว้ในบทความนี้ว่า “สิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ผิดที่ผู้คนทำจนเป็นเรื่องปกติและผู้กระทำเห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำ” ในแวดวงบ้านเรามีความชั่วร้ายมากมายในแง่นี้ –

การศึกษาธุรกิจที่แข่งขันได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกโดยเน้นการเรียนรู้ง่ายและเรียนจบง่ายหากจ่ายเงินคล่อง ไม่สนใจความรู้จริงของสถาบันการศึกษาบางแห่งเรียนปริญญาโทปริญญาเอก แต่จ้างคนอื่นหรือจ้างภาคี (ด้วยเงินบ้างมี 2 ขั้นตอน) ทำงานโดยส่งอาจารย์ไปทำวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์แทน

อาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นเรื่องยากที่จะทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยการวางเครือข่ายสายงานจ่ายเบี้ยเลี้ยงรายวันให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อให้ได้งบประมาณวิจัยจำนวนมากนักวิชาการและผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ “นิสัย” เปลี่ยนสีและตำแหน่งเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของอำนาจรัฐ

จ้างผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการเช่นอาจารย์คศ. 3 อาจารย์อ. 4 อาจารย์รศ. การได้มาซึ่งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาการเมืองในมหาวิทยาลัยที่ผูกขาดการทุจริตคอร์รัปชั่นจากการโกงหนังสือเรียนนมโรงเรียนการก่อสร้าง ฯลฯ

ผู้คนในแวดวงการศึกษาทุกระดับไม่ว่าคุณจะสนใจมองหาความผิดเหล่านั้นหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบหรือไม่ก็ตามทุกคนรู้ดีว่าความชั่วต่างๆเกิดขึ้น มันมีอยู่ในแวดวงการศึกษาทั้งที่เราเห็นหน้ากัน หรือที่กลายเป็นข่าวผ่านสื่อ

ความชั่วร้าย

ความชั่วร้าย

Evil is defined in this article as “The wrong or the wrong things people do are normal and the doers see it as the right thing to do.” In our home circles, there is a lot of evils in this respect –

Competitive business education is offered at the bachelor’s, master’s, and doctorate levels, with an emphasis on easy learning and easy completing if paid. Ignore the actual knowledge of some educational institutions to study masters, doctorate degrees. But hire someone else or hire a partner (With some money, there are 2 steps) Work by sending a professor to do research or do a thesis instead.

It is difficult for university professors to do research together with public and private entities. By laying out a network of work lines, paying daily allowances to personnel within the respective departments in order to obtain large research budgets, academics and university administrators whose “habits” change color and position change as the state power changes.

Hire others to do academic work such as professors. 3 Lecturer Aor. 4 Lecturer Prof. Acquisition of the position of Director of the School District Director of the Education Area Politics in the University that Monopolies Corruption from Cheating of Textbooks, Milk, Schools, Construction, etc.

People of all levels of education, whether you are interested in looking for those offenses or not, examiners or not, everyone knows bad things happen. It is in the field of education even though we face each other. Or that became news through the media.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> fifa55 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ความประมาท

ความประมาท คือการขาดสติปล่อยให้จิตใจล่องลอย ไม่ตระหนักถึงสิ่งที่คุณกำลังทำสิ่งที่คุณกำลังพูดไม่รู้จักระมัดระวังในสิ่งที่คุณควรระวังหากไม่มีการเตรียมการอย่างรอบคอบเพื่อเผชิญกับเหตุการณ์ในอนาคต

การไม่ประมาทหมายถึงการตื่นตัว รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตความประมาทเป็นสิ่งที่ไม่ดีและการไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าระมัดระวังมากเกินไปก็จะกลายเป็นคนที่ลังเลไม่สามารถทำอะไรได้มี แต่ความวิตกกังวลคิดมากไปล่วงหน้า มองโลกในแง่ร้ายเกินไปคนแบบนี้จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต แม้ว่าอุบัติเหตุจะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับเขา แต่คนที่ประมาทเกินไปและเสียสติมักจะประสบความสำเร็จในชีวิตน้อยเช่นกัน ดังนั้นควรปฏิบัติตามทางสายกลางความประมาทสามารถเป็นได้ทั้งทางโลกและทางศีลธรรม

ในทางธรรมการไม่ระวังทำให้จิตฟุ้งซ่าน คิด แต่เรื่องชั่วมันอาจเป็นทางเดินไปสู่ความชั่วโดยไม่ได้ตั้งใจในทางโลกการขาดความตระหนักขาดสติขาดความตระหนักไม่ขอความคุ้มครองจากอันตรายหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

อาจเป็นหนทางในการ ทำให้ธุรกิจนั้นเสียหายหรือไม่ดีเท่าที่ควร มันก็ดีถ้ามันเล็ก แต่ถ้าความประมาทเกิดขึ้นกับผู้ที่ต้องรับผิดอย่างยิ่งความเสียหายอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากเช่นประมาทที่โรงไฟฟ้าปรมาณู ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหรือได้รับความทุกข์ทรมานจนถึงขั้นเสียชีวิตและทำให้พืชผลเสียหายเป็นบริเวณกว้าง

ความประมาท

ความประมาท

Carelessness is the lack of consciousness allowing the mind to wander. Not aware of what you are doing, what you are saying, not being careful what you should be careful of without careful preparation to face future events.

Being careless means being alert. Know what you are doing now and be prepared for the future. Carelessness is a bad thing and being reckless is a good thing. But if you are too careful, you will become hesitant, unable to do anything. But the anxiety thought too much in advance Too pessimistic, people like this will not succeed in life. Although accidents rarely happened to him. But those who are too careless and insane are less likely to succeed in life too. Therefore, it is best to follow the neutral path. Carelessness can be both temporal and moral.


It can be a pathway to unintentional evil in the world, a lack of awareness, a lack of consciousness, a lack of awareness, no protection from harm or obstacles. May occur during various activities.

It might be a way to Causing the business to be damaged or not as good as it should be It’s good if it’s small But if negligence happens to those who are extremely liable, the damage can happen and affect many people, such as negligence at atomic power plants. This resulted in massive deaths or suffering to death and extensive crop damage.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> Ufa191 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง