ใช้ชีวิตอย่าให้มีความประมาท

เตรียมตัวมานานก่อนตาย คํานี้หมายความว่าได้ศึกษา ธรรมะมานานจนกระทั่งเข้าใจดีแล้วถึงเรื่องชีวิตนี้และชีวิตหน้าและไม่ ประมาท เพราะไม่รู้ว่าจะตายวันไหน รู้แน่แต่เพียงว่ามันจะต้องตายแน่ เพราะฉะนั้นจึงได้หมั่นสร้างแต่ความดีสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอ คน ประเภทนี้แหละที่เรียกว่า เตรียมตัวมานานแล้วก่อนที่จะตาย ท่าน อยากที่จะแลเห็นคนในโลกมนุษย์ได้เตรียมตัวอย่างนี้ ซึ่งมันจะทําให้ ภาระของผู้ที่คอยช่วยเหลือผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มาเอาอกเอาใจขึ้นไม่ ทําให้ยุ่งยากเหมือนอย่างที่ท่านแลเห็นอยู่ในทุกวันนี้

ประมาท ท่านแถมให้อีกนิดหนึ่งว่า เมื่อญาติทําบุญสิ่งนั้นไปให้ และ คนที่ตายไปก็ได้รับสิ่งนั้นจริงๆ ท่านบอกว่าเรื่องนี้ต้องทําความเข้าใจให้ดี การที่คนตายได้รับของอย่างเดียวกันกับที่ญาติทําบุญไปให้นั้น ไม่ใช่ เป็นเพราะของที่ทําบุญให้นั้นไปถึงคนตายโดยตรง หากแต่ว่าการทําบุญ ของญาติพี่น้องได้ทําให้จิตของเขาเกิดเป็นกุศลขึ้นมา และสิ่งของที่ ญาติพี่น้องทําบุญไปให้นั้น ได้ไปเตือนความจําถึงสิ่งที่เขาเคยชอบแล้ว เกิดความปรารถนาขึ้นมาเดี๋ยวนั้น ครั้นแล้วของสิ่งนั้นจึงได้เกิดแก่คนตาย จงจําไว้ให้ดีว่า ถ้าการทําบุญของญาติพี่น้องไม่ได้ทําให้จิตที่เป็นกุศล เกิดขึ้นในตัวเขาแล้วสิ่งของที่ญาติพี่น้องทําให้จะไม่ถึงคนตายเป็นอันขาด

บรรดาคนที่ตายไป คนประเภทไหนที่ติดต่อได้ คน ประเภทไหนที่ติดต่อไม่ได้

ในจํานวนคนที่เชื่อว่า โอปปาติกะมีจริงคนเราตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วก็ยังมีชีวิตนั้น ส่วนมากมักจะเข้าใจว่า คนที่ตายสามารถที่จะติดต่อๆได้ทุกคน

ประมาท

Prepare yourself for death This term means to study Dharma for a long time until well understood about this life and the next, and do not be careless because do not know where to die. Knew for sure, but only that it would surely die Therefore, it is always good to create merit and create merit. People of this type are called Prepare yourself a long time before dying. You want to see people in the human world prepare like this. Which will make No burden of those who helped the dead from the human world come to oiling Causing trouble as he had seen it today

Negligence, he gave a little more that When relatives give that merit to them and the dead really receive it. He said that this matter must be understood well. The fact that the dead receive the same things as their relatives make merit is not because the merit goods go directly to the dead. If making merit Of his relatives made his mind charitable And the things that Relatives gave that merit. Went to remind him of the things he had liked A wish arose for a moment. Then that thing happened to the dead. Remember that If the making of merit by relatives does not make the charitable mind It happened in him that the relatives would not reach the dead.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

บุญกุศลจะบัลดาลให้เกิดผลมากมาย

บุญกุศล ที่ท่านมีอยู่สามารถที่จะบันดาลให้เกิดผลได้มาก แล้วท่านจะอุทิศ ส่วนกุศลของท่านให้คนที่ตายไปแล้ว เพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้มีผล เหมือนอย่างท่านบ้าง คนที่ได้รับส่วนกุศลก็คือ คนที่ได้รับรู้ในการ กระทําของพระโพธิสัตว์ แล้วมีจิตชื่นชมยินดีนั้น ผลที่จะเกิดขึ้นแก่เขา จะเหมือนกับผลที่เกิดกับพระโพธิสัตว์หรือไม่ในเมื่อเขาผู้นั้นเป็นแต่ เพียงคนทําบุญขันธรรมดา ท่านบอกว่า ตัวอย่างอันนี้ให้เอาไปคิดจะ ได้ไม่งมงายในเรื่องการทําบุญให้กับคนตาย

ท่านบอกว่า บุญกุศล มีอยู่เหมือนกัน บางคนพอตายจากโลกมนุษย์ มาเกิดเป็นโอปปาติกะ ก็ได้รับกุศลทันทีเวลาที่ญาติพี่น้องทําบุญให้ใน ระหว่างที่กําลังทําบุญเกี่ยวกับงานกุศล แต่บุคคลที่จะได้รับกุศลทันที เช่นนี้จะต้องเป็นบุคคล มีบุญมาพอสมควรและจะต้องเป็นคนที่รู้ตัวก่อน เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปดี เข้าใจเรื่องโลกนี้โลกหน้าดี และในระหว่างที่

ญาติพี่น้องทําบุญให้นั้นก็ยังอยู่ที่บ้านเดิมของตัวเอง หรือไม่อยู่แต่ก็ได้ รู้ได้เห็นการกระทําของญาติพี่น้องทุกอย่าง และที่สําคัญที่สุดก็คือเขา ปล่อยวางได้ เขาไม่เศร้าโศกเสียใจที่ได้ตายจากโลกมนุษย์มาและบาง คนแทนที่จะเสียใจหรือเกิดความหวาดกลัวต่อความตาย ตรงกันข้าม การตายทําให้เขาโล่งใจ

เพราะได้พ้นมาจากภาวะอึดอัดภาวะที่ทุกข์ ทรมานหลายอย่าง เช่น ร่างกายแก่ทรุดโทรม มีโรคเบียดเบียน มี ความทุกข์ยากลําบากในเรื่องการทํามาหากิน และเรื่องอื่นอีกหลายอย่าง บุคคลที่เตรียมตัวก่อนที่จะตายมานานแล้ว เมื่อตายมาแล้วส่วนมาก เขาจะหัวเราะและรื่นเริงทันทีและผู้ที่มาคอยต้อนรับก็จะแสดงความยินดี ที่เขาได้พบญาติ เพื่อนหรือแม้จะเป็นคนอื่นแต่ก็เป็นคนที่เข้ากันได้กับ พวกเขา ซึ่งทําให้พวกเหล่านั้นมีความยินดี

บุญกุศล

The merit that you have can be very effective. And you will dedicate As for his merit to the dead In order for them to be effective Like some of you Those who receive charity are People who have been known to Actions of the Bodhisattva And that heart rejoiced

The result will occur to him. Is it the same as the result of the Bodhisattva or not, when he was only Only the ordinary merit making person, he said that this example to be considered Not ignorant about making merit for the dead

He said that merit exists as well. Some people die from the human world. Born to be an infant Received the charity immediately when the relatives made merit in While doing merit-related merit-making But the person who will receive the charity immediately Like this must be a person Have sufficient merit and must be someone who knows first Understand merit and good sin Understand this world, the next world well And while

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ชีวิตหลังความตายตามมาด้วยความเศร้าโศก

จะมีความเศร้าโศกเสียใจไปด้วย และพยายามที่จะหาทาง ปลอบโยน ถ้าหากว่าเขารู้ตัวว่าเขาตายจากโลกมนุษย์มาแล้ว บางคนก็อาจจะ ตัดใจได้บ้างโดยคิดว่าเขากับเราอยู่คนละโลก แต่ส่วนมากจะตัดใจไม่

ได้ถ้าหากเขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้ตายจากโลกมนุษย์มาแล้ว ยังคิดว่าตัว เองยังเป็นคนอยู่ ถ้าเป็นอย่างนี้ ก็ยิ่งจะทรมานเขามากขึ้น และถ้าหาก สันดานเดิมเป็นคนดื้อรั้นมาก ไม่ค่อยจะฟังเหตุผลในสิ่งที่ขัดแย้งกับ ความเข้าใจเดิม ถ้าเป็นเช่นนี้ความทรมานของเขาก็จะยืดเยื้อต่อไปอีก นาน แต่ถ้าหากเขาไม่เป็นคนดื้อรั้นอย่างนั้น

เมื่อมีโอปปาติกะตน ใดมาแนะนําให้เข้าใจถึงเรื่องความเป็นจริง และให้รู้จักปรับตัวเองเสีย ใหม่ให้เหมาะสมในอันที่จะอยู่ในโลกของโอปปาติกะ ความทรมานก็จะ มีอยู่ไม่นาน แต่คนอย่างนี้หายากเพราะเหตุนี้ ท่านจึงอยากจะเตือนผู้ ที่อยู่ในโลกมนุษย์ให้ละเว้นจากความเศร้าโศกเสียใจ ควรที่ตจะเข้าไป ปลอบโยน

คนที่รู้ตัวมาก่อนที่จะตาย และเคยมีความเข้าใจถึงชีวิตจะ เกิดใหม่อยู่บ้าง และเมื่อถึงคราวที่จะตายจริงๆ ก็ปล่อยวางได้ คน ประเภทนี้เมื่อตายจากโลกมนุษย์แล้ว จะมามีความสุขในโลกใหม่อีก ทันที

และแม้จะรู้ว่าญาติพี่น้องมีความเศร้าโศกเสียใจอาลัยคิดถึงเขา ถ้าหากมีทางที่จะช่วยได้ เขาก็จะพยายามช่วยแต่เมื่อเห็นว่าช่วยไม่ได้ เขาก็จะปล่อยวาง ท่านแนะให้นึกถึงตัวอย่างในเรื่องมัฏฐกุณฑลี ใน คัมภีร์ธรรมบทมัฏฐกุณฑลีตาย

ในขณะที่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามีจิตเลื่อม ใสมาก และรู้ตัวก่อนแล้วจะต้องตาย และปล่อยวางได้ เมื่อตายแล้ว ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์มีความสุขในทันที่ที่เกิด แต่แล้วก็ได้ มองเห็นพ่อมานั่งร้องไห้ที่ป่าช้าทุกวัน จึงได้ลงมาปรากฏกายให้พ่อเห็น

ปลอบโยน

There will also be sadness. And try to find a way to comfort him if he realizes that he has died from the human world, some people may be able to give up, thinking that he and us are in another world. But many will not give up Yes, if he does not know that he has died from the human world

and still thinks that he is still a human being. If this is the case Will be even more torturing him and if his original traits are very stubborn Seldom listens to reasons for things that conflict with Original understanding If this were the case, his torture would last for a long

time, but if he wasn’t that stubborn like that When having a miso Who came to suggest to understand the truth And to know to adjust oneself Newly suitable to be in the world of the world.

Torture will not last long, but people like this are rare because of this. He therefore would like to warn those That is in the human world, to refrain from grief Should go to comfort

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การร้องให้หรือความเศร้าโศก

มนุษย์เกือบจะทั้งโลก มี ความเศร้าโศก ทราบความจริงอันนี้เลย แล้วท่าน แนะให้นึกถึงพุทธน์ว่า

การร้องให้หรือ ความเศร้าโศก หรือ ความคร่ครวญใดๆ ก็ตาม ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ผู้ตายไปแล้ว เพราะการร้องไห้ หรือการเศร้าโศก เป็นต้นนั้น ไม่ช่วยให้ญาติจะจากโลกมนุษย์ไปแล้วมีฐานะดีขึ้นเลย

บทนี้ ควรจะนึกถึงให้มากและท่านแนะให้นึกถึง กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้หมั่นนึกถึงอยู่เสมอเป็น ประจําวันคือ วันหนึ่งเราจะต้องพลัดพรากจากบุคคล และ สิ่งของอันเป็นที่รัก ไม่มีใครล่วงพ้นไปได้ คนที่หมั่นฝึกเช่นนี้ บ่อยๆ เมื่อคนที่รักตายจากไป จะไม่ค่อยเศร้าโศก และ ท่านบอกว่า ความเศร้าโศกของผู้ที่ยังอยู่ข้างหลังนี้จะ ทรมานคนที่ตายไปแล้ว แต่อเมื่อ

1. คนที่ตายไปแล้วยังหลับอยู่ หรือไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งห่าง ไกลจากญาติพี่น้องมาก และไปมีเรื่องใหม่ที่ทําให้สนใจอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งไม่ได้นึกถึงญาติพี่น้องเลย ซึ่งในกรณีอย่างนี้มีน้อยรายมาก และผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มาเกิดอยู่ในโลกของโอปปาติกะนั้น แม้ว่า จะหลับอยู่นานสักเพียงไรก็ตาม แต่สักวันหนึ่งเขาจะต้องตื่นและเมื่อ ตื่นขึ้นมาแล้ว ด้วยคํานาจความเคยชินเขาก็นึกถึงญาติพี่น้อง และ ทันทีที่นึกถึงก็จะเกิดความต้องการที่จะไปหา แล้วเขาก็จะไปถึงญาติพี่ น้องได้ในทันที ยากที่ใครๆ จะยับยั้งเขาไว้ได้ และในเมื่อไปแล้วได้เห็น สภาพของญาติพี่น้องกําลังอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจคิดถึงเขา เขาก็

ความเศร้าโศก
ความเศร้าโศก

Any crying or sorrow or mourning is of no use to the dead. Because of crying Or grief, for example, does not allow relatives to leave the human world to be better at all

This chapter should be thought of a lot and he suggested The Dharma that the Lord Buddha has taught us to keep in mind on a daily basis, that is, one day we must be separated from beloved persons and things. No one can pass on People who practice this often when their loved ones die. Would not be sorrowful, and he said that the sorrow of those who were still behind would Tortured a dead person but when

  1. Someone who is dead is still asleep. Or go somewhere somewhere far away Far from relatives And went to have new stories that always keep interest Until he didn’t think of any relatives In which cases there are very few And those who die from the human world are born in that world of spatial matters, even for how long they have slept But one day he will have to wake up and when Wake up With the power of familiarity, he thought of relatives and immediately thought of wanting to go Then he will reach the elder’s relative You immediately can be difficult for anyone to restrain him. And once he had seen The condition of his relatives is in grief. He misses him.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คนที่ละจากโลกมนุษย์ไปแล้ว

คนที่ละจากโลกมนุษย์ ไปแล้วในระยะแรกๆ ควรจะปล่อยให้ เป็นหน้าที่ของผู้ที่อยู่ในโลกเดียวกัน เพราะถึงอย่างไรคนที่อยู่ในโลก ของโอปปาติกะนั้น ก็ไม่ใช่คนที่หลับหูหลับตาทําอะไร

คนที่ละจากโลกมนุษย์ โดยที่ไม่เห็นผล แห่งการกระทําของตน และคนที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะ ที่มีหน้าที่ ช่วยเหลือผู้ตายจากโลกมนุษย์มานั้นก็ไม่ใช่น้อย แม้มนุษย์จะไม่ทําบุญ ให้เลย ท่านเหล่านี้ก็ยินดีจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มาสู่โลกของ โอปปาติกะอย่างเต็มที่และทําด้วยความเต็มใจ

และส่วนมากก็มีความ สันทัดหรือมีความชํานาญในการที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่มาสู่โลกแห่ง วิญญาณ เรื่องทําให้ยุ่งยากซึ่งท่านอยากจะขอร้องให้มนุษย์เลิกคือ ถ้า หากว่าญาติพี่น้องทั้งหลายจะพยายามไม่ให้มีความโศก ไม่ให้มีความ อาลัยถึงผู้ที่ตายจากไปแล้ว

อันนี้จะเป็นประโยชน์แก่คนตายมากกว่า ทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าหากคนที่ตายไปแล้วรู้สึกว่า พ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือ คนที่รักไม่เศร้าโศกคิดถึงเขา เขาก็จะสบายในระหว่างญาติพี่น้องที่อยู่ กันคนละโลกเช่นนี้ มันทําให้ความผูกพันที่มีต่อกันทรมานคนที่ตายไป แล้วอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในขณะที่เขาพึ่งตายมาใหม่ๆ ซึ่ง แน่นอน

เขาจะตัดความผูกพันที่มีต่อญาติพี่น้องเขาไม่ได้ และถ้าตัดไม่ได้ มันก็หมายถึงเขายังคงมีความรู้สึกเหมือนกับในขณะที่ยังเป็นมนุษย์ แต่ วิญญาณของเขาต้องมาอยู่ในร่างกายและในโลก ซึ่งจะติดต่อกับญาติ พี่น้องของเขาได้ยากอย่างที่สุด ผู้ที่อยู่ในโลกโอปปาติกะมองเห็นผู้ที่อยู่ ในโลกมนุษย์ได้ยินเสียงคําพูดของคนที่อยู่ในโลกมนุษย์แต่มนุษย์มอง

ไม่เห็นเขา พูดกับเขาไม่ได้ ติดต่อกันไม่ได้ และความรู้สึกของเขาก็ติด จากโลกมนุษย์ไม่ขาดเพราะความรักความอาลัยของญาติพี่น้องนั้นทําให้ เขาต้องมีความผูกพันอยู่อีกตัดไม่ได้ แล้วลองคิดดูสิว่าจะทรมานเขา

คนที่ละจากโลกมนุษย์

The person who leaves the human world Already in the initial stages Should let It is the duty of those in the same world. Because anyway, the people in the world Of those products Was not someone who closed their eyes to do anything

The person who leaves the world Without seeing results Of their actions And the people in the world of the world who are responsible for helping the dead from the human world are not less Although humans do not make merit at all, these people are willing to help those who come to the world of Fully spread and do willingly

And most of them are Well-versed or skilled in helping those who come to the spirit world, the difficulty which you want to ask human beings to stop is that if the relatives will try to avoid sorrow and not Mourn the dead

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ธรรมชาติของสัตว์บางประเภท

ธรรมชาติของสัตว์ ขอให้ท่านลองคิดดูอย่างนี้ก็แล้วกัน สัตว์บางประเภทในโลกนี้ เช่น เสือ หรือเหยี่ยว หรือสัตว์อะไรก็ตาม อวัยวะบางอย่างของมัน เช่น เขี้ยวเล็บ ปากอะไรเหล่านี้เป็นต้น คนที่ไม่รู้ความจริงก็บอกว่า มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ธรรมชาติของสัตว์ สร้างเล็บมาอย่างนั้น สร้างเขียว ออกมาอย่างนั้น สร้างปากออกมาอย่างนั้น เพื่อให้มีความเหมาะสมใน การดํารงชีวิต แต่ท่านรู้หรือไม่ว่า เสือก็ดีเหยี่ยวก็ดี มันไม่รู้ล่วงหน้า มาก่อนเลยว่า มันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้และทําไมจึงต้องมี ถ้าสมมติว่า มันไม่อยากจะมี มันอยากจะให้มีรูปร่างเหมือนกับสัตว์อื่นที่มันชอบมัน ก็เป็นไปไม่ได้ ในเมื่อวิบากของความเป็นเสือวิบากของความเป็นเหยี่ยว

ยังไม่หมดไปจากสันดาน ข้อนี้ฉันใดสภาพแห่งร่างกายของเรา ซึ่งจะเกิด มาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย จะมีบุคลิกลักษณะอย่างไร ไม่มีใครรู้ล่วง หน้ามาก่อน และไม่รู้ด้วยว่า อะไรทําให้มันเกิดมาและทําไมต้องเกิด แต่สําหรับคนที่เข้าใจเรื่องวิบากอย่างลึกซึ้ง

เขาก็จะตอบได้ทันทีว่า นั่น มันสุดแล้วแต่วิบากของแต่ละบุคคล ชีวิตในโลกมนุษย์นี่ย่อมเป็นไป ตามวิบากฉันใด ชีวิตในโลกโอปปาติกะก็ย่อมจะเป็นตามวิบากฉันนั้น แต่ก็มีข้อที่แตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งคือ ผลของวิบากในโลกของโอปปา ติกะนั้นรุนแรงกว่าในโลกมนุษย์หลายเท่า

เพราะสภาพของชีวิต และ สิ่งแวดล้อม ในโลกของโอปปาติกะนั้นขึ้นอยู่กับวิบากโดยตรง ส่วน ชีวิตของมนุษย์ สภาพสิ่งแวดล้อมของมนุษย์นั้น ยังขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ ของวัตถุ ผลของวิบากจึงไม่รุนแรงหรือรวดเร็วเท่ากับในโลกของโอปปา ติกะ เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่า

ธรรมชาติของสัตว์

Animal nature Please think about it like this. Some animals in this world such as tigers or hawks or whatever animals Some of their organs, such as fangs, mouths, etc. People who don’t know the truth say that It occurs naturally

Animal nature Create nails like that, create green like that. Created a mouth like that To be suitable in Life But do you know that A good tiger, a good hawk He did not know in advance what it would be like to have it, and why it would have to, if assuming it didn’t want to have it. He wants to be shaped like other animals that he likes it. Impossible When the motocross of the tiger is the motocross of the hawk

Not yet gone from nature Just like this, the condition of our body, whether born as a woman or a man What will be the personality? No one knew beforehand and didn’t know that What causes it to occur and why it must be born? But for those who understand deeply about motocross

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความฝัน เป็นภาพจินตนาการเหมือนกับคนที่นอนหลับ

จะต้อง ฝัน วันนี้เป็นกฎที่ไม่มีข้อยกเว้นเลยสําหรับปุถุชน แต่เป็นบาง คนตื่นขึ้นมาแล้วก็จําไม่ได้ ก็เลยเข้าใจว่าตนไม่ได้ฝัน บางคนก็ฝันไม่ดี มีแต่เรื่องร้ายๆ ทําให้เกิดความทุกข์ทรมาน ความสุขหรือความทุกข์ใน ความฝันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากร่างกาย แต่เกิดขึ้นจากสภาพของจิตใจ อนึ่งคนบางคนที่ชลบไป หรือบางคนก็อาจจะตายไปชั่วคราว บุคคล ประเภทนี้ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็จะเล่าถึงเรื่องต่างๆ ที่เขาเห็นมา อันที่จริง เรื่องที่เล่ากันในลักษณะนี้มีอยู่สองประเภท คือ

ประเภทที่หนึ่ง เป็นภาพจินตนาการเหมือนกับคนที่นอน หลับแล้วก็ฝันไป

ประเภทที่สอง สิ่งต่างๆ ที่เขาไปเห็นมานั้นเขาไม่ได้นึกไม่ ได้เกิดจากความนึกคิดของเขา แต่เป็นสภาพในโลกของโอปปาติกะ ที่เขาไปเห็นมา

แต่อย่างไรก็ดีโดยปกติแล้ว คนที่ชอบไปก็ดีหรือที่ตายไปแล้ว ฟื้นขึ้นมาอีกก็ดี เรื่องต่างๆ ที่เขาไปเห็นมานั้นมักจะปนกัน คือมีทั้ง เรื่องที่จิตใจของตัวเองสร้างขึ้นเป็นมโนภาพไม่ใช่ของจริง และก็มีทั้ง เรื่องจริงๆ ปะปนอยู่ด้วย และส่วนมากก็จะแยกไม่ออกว่าตอนไหนเป็น เรื่องไม่จริง ตอนไหนเป็นเรื่องจริง คนที่สลบไปหรือตายไปแล้วฟื้นขึ้น มาจะเล่าเรื่องได้ถูกต้องตามความเป็นจริงก็ต่อเมื่อคนนั้นพื้นจิตใจของ เขามีสมาธิดีมีความสงบ และที่สําคัญที่สุดก็คือ เป็นคนไม่มีอุปาทาน ในสิ่งต่างๆ เป็นคนไม่ชอบฝัน หรือสร้างวิมานในอากาศ ซึ่งคนประเภท นี้หายาก เพราะฉะนั้นเรื่องที่ ฝัน เล่ากันในทํานองนี้จึงเชื่อยาก

ฝัน

Today’s dream is a rule that has no exceptions for mortals, but some people wake up and do not remember. Therefore understood that he had not dreamed Some people have bad dreams. There are only bad things. Causing suffering Happiness or suffering in That dream did not happen from the body. But arises from the state of mind Incidentally, some people who have faded away Or some people may be temporarily dead. This kind of person wakes up and then he tells the stories he saw. In fact, there are two types of stories told in this type

However, normally People who like to go, whether good or dead The things that he saw were often mixed up, with both their own minds being created as concepts, not real ones, and they were both true and mixed, and most of them were indistinguishable. Out when was Untrue When is it true? Someone who has been unconscious or dead Come to tell the story accurately, only if that person’s heart He has a good concentration and is calm. And the most important is Being a person without preconceived notions of things Or daydreaming in which these types of people are rare. Therefore, the stories that are told in this dream are difficult to believe

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คนเราก่อนตายมักจะห่วงทรัพย์สมบัติ

คนเราก่อนตายมักจะห่วง ทรัพย์สมบัติ เป็นห่วงคนนั้นคนนี้เพราะปล่อยวางไม่ได้ จิตใจเศร้าหมอง และ ไม่เข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องชีวิตในโลกนี้ และชีวิตในโลกหน้า สําหรับบุคคล ประเภทนี้แม้ว่าเมื่อก่อนตายจริงๆ ถ้าทําใจให้สบายไม่ได้ยังมีความกลัว ความเป็นห่วงอะไรต่างๆ อยู่ หลังจากตายแล้วร่างกายที่เกิดใหม่จะอยู่ ในสภาพไม่ผิดไปจากก่อนตาย คือเคยเจ็บป่วยทรมานอย่างไรก็ยังจะ เจ็บป่วยอยู่อย่างนั้น

และถ้าหากพื้นเดิมเป็นคนที่เปลี่ยนความนึกคิดความรู้สึกให้ เป็นไปในทางที่ดีได้ยาก เขาก็จะต้องทรมานอยู่ในสภาพของคนป่วย อย่างเดียวกับเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ และโดยปกติแล้วมัน ทรมานยิ่งกว่าเมื่อยังอยู่ในโลกมนุษย์เสียอีก เพราะว่าสภาพร่างกาย สภาพของสิ่งแวดล้อม

ห่วง ทรัพย์สมบัติ มันจะเกิดขึ้นตามความรู้สึกภายในได้ง่ายมาก และจะอยู่ในสภาพอย่างนั้นตลอดไป ในเมื่อยังเปลี่ยนจิตใจไม่ได้ และ ก็เปลี่ยนได้ยากด้วยเพราะคนที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะนั้น ถ้าหาก จิตใจต่ํา พื้นในทางดีมีน้อย สําหรับบุคคลประเภทนี้จะไม่ผิดอะไรกับ คนที่นอนหลับแล้วก็ฝันร้ายตลอดเวลาที่ยังไม่ตื่นใครๆ

ก็ไม่สามารถที่ จะเปลี่ยนฝันร้ายของเขาให้หายไปได้ ถ้าฝันร้ายจะหายก็หายเพราะ จิตใจของเขาเอง กล่าวคือ สภาพของจิตใจส่วนที่ดีถ้าหากมันเกิดขึ้น มาในตอนนั้น มันก็จะเปลี่ยนจากฝันร้ายให้กลายเป็นฝันดีขึ้นมาได้

และที่บอกว่าเปลี่ยนยากนั้นก็เพราะสภาพร่างกายของมนุษย์ กับของโอปปาติกะไม่เหมือนกัน คือร่างกายของมนุษย์มีเวลาที่จะตื่น ได้ง่าย เป็นต้นว่า นอนไปนานๆ ก็จะรู้สึกเมื่อยหรือหิว หรือไม่เช่นนั้น สิ่งแวดล้อมภายนอก

ทรัพย์สมบัติ

People before death tend to worry about wealth, which is concerned about this person because they can’t let go. The mind is sad and does not understand about life in this world. And life in the next world for this type of person, even though before actually dying If he could not be comforted, there was still fear. What concerns are after death, the new body will live. In a condition not different from before dying Meaning that he had been suffering from illness or suffering So sick

And if the original was the person who changed their thoughts and feelings to Difficult to do well He would have to suffer in the condition of a sick person. Like when living in the human world And normally it Even more tortured than in the human world Because of the physical condition Environmental conditions

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความดีและความรู้สึกชั่วร้ายในใจ

ถ้าหากว่าคนไหนเป็นคนที่มี นิสัยดี ความรู้สึกชั่วร้ายในใจไม่มี ความทุกข์ในใจไม่มี ความทุกข์ทรมานใจไม่มี ก็มักจะฝันแต่ในทางดีเสมอ

แต่สําหรับคนที่นิสัยไม่ดีมีความรู้สึกชั่วร้ายมีความทุกข์ทรมาน สะสมอยู่ในจิตใจมากก็มักจะฝันแต่ในทางร้าย ในทํานองเดียวกันคน เราเมื่อตายแล้วก็คล้ายกับนอนหลับแล้วฝันไป ซึ่งสภาพของร่างกาย และสภาพของสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นมาในรูปไหน จะดีหรือชั่วอย่างไร มันขึ้นอยู่กับวิบาก ใครๆ ก็ไม่สามารถจะบังคับหรือกะเกณฑ์ว่า จะ ต้องให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้

คน นิสัยดี เนื่องจากสภาพของร่างกายและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น หลังจากตายนั้นขึ้นอยู่กับวิบากหรือสภาพของจิตใจที่สะสมเอาไว้ เพราะ ฉะนั้นโดยหลักเกณฑ์ทั่วไปแล้ว คนไหนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ถ้าได้ สะสมความดีเอาไว้มาก คือเป็นคนมีคุณธรรมต่างๆ มันคงหลายอย่าง เช่น มีนิสัยชื่อสัตย์ กตัญญ อดทน กล้าหาญ เสียสละ

รู้จักปล่อย วาง มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในโลกนี้และโลกของโอปปาติกะดี สําหรับคนประเภทนี้ในเมื่อตายไปแล้วทุกคนจะมีความสุข ร่างกายที่ เคยเจ็บป่วยหรือทรมานจะไม่ติดตามไปถึงโลกหน้าเมื่อเขาเกิดใหม่ใน โลกของโอปปาติกะ

เขาก็จะมีร่างกายแข็งแรง สดชื่นเป็นปกติไม่มี ความเจ็บป่วยหรือได้รับการทรมาน ตรงกันข้ามกับบุคคลที่ได้สะสม วิบากของความชั่วไว้มาก คือเป็นคนที่มีนิสัยไม่ดีหลายอย่าง และในชีวิต ประจําวันก็มักจะมีแต่ความทุกข์ทรมานทางใจเกิดขึ้นเสมอ เป็นคนยึด มั่นถือมั่นเกี่ยวกับเรื่องตัวตน เรื่องทรัพย์สมบัติ หรือเรื่องอื่นๆ เหนียว แน่นปล่อยวางไม่ค่อยได้ เวลาจะตายก็เป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงทรัพย์

นิสัยดี

If anyone is a person who has good habits, no evil feelings in his heart No suffering in the heart No suffering in the heart Always dream, but always in a good way

But for those with bad habits, evil feelings, suffering Accumulating in the mind very often, but dreaming in a bad way Similarly, people When we are dead, we are asleep and dreaming. Which the condition of the body And in what form will the environmental conditions occur? Good or bad It depends on the motocross. Anyone can not force or enforce that they must be like this.

Good people due to the condition of the body and the environment that occurs After death, it depends on the motility or the state of the mind that has accumulated. Which person while still alive, if he had accumulated so much good? Meaning being a virtuous person It probably has many things, such as having a habit of faithfulness, patience, courage, and sacrifice.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความเปลี่ยนแปลง ของร่างกายหลังจากตาย

ความเปลี่ยนแปลง ของร่างกายหลังจากตาย และสภาพของจิตใจหลังจากตาย ประเด็นทั้งสองอย่างนี้มีข้อที่แตกต่างกันอยู่ หลายอย่างสภาพของชีวิตในโลกของโอปปา ติกะเป็นผลที่เกิดจากวิบากโดยตรง ข้อนี้จะ ต้องทําความเข้าใจให้กระจ่างที่สุด เหมือนกับ ที่เรามองเห็นชัดว่าต้นไม้จะเกิดเป็นต้นอะไร สําคัญอยู่ที่เมล็ดของมัน สภาพของดินฟ้า อากาศ เป็นแค่เพียงส่วนประกอบเท่านั้น แต่ สําหรับการเกิดในโลกมนุษย์ เราจะต้องทํา ความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกว่าโดยหลักทั่วไปแล้ว คนเราจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยเหตุ 3 อย่าง

1. อาศัยพ่อแม่ ฉะนั้นชีวิตที่เกิดมาจะต้องเป็นไปตามอิทธิพล ของกรรมพันธุ์ที่สืบต่อมาทางสายโลหิต

2. จะต้องอาศัยธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และ เพราะเหตุที่ร่างกายประกอบขึ้นมาจากสิ่งที่เป็นวัตถุ เพราะฉะนั้นสภาพ ของร่างกายจึงต้องเป็นไปตามกฎของวัตถุด้วย

3. ต้องอาศัยวิญญาณมาปฏิสนธิในท้องแม่คือมาเกิดในไข่ที่ ผสมเอาไว้แล้วเพราะเหตุที่วิญญาณของแต่ละบุคคล มีวิบากของความ ดีและวิบากของความชั่วติดตัวมา และวิบากอันนี้แหละคือตัวการ สําคัญที่จะทําให้คนเราเกิดมามีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวใครจะเกิดมาเป็น อะไร จะมีโชคชะตาวาสนาเป็นประการใดสําคัญอยู่ที่วิบาก

ความเปลี่ยนแปลง ชีวิตของมนุษย์ เป็นผลรวมที่เกิดมาจากเหตุ 3 ประการ ดังที่กล่าวมา

ฉะนั้นในการอธิบายถึงความเป็นไปของมนุษย์จะต้องอธิบายทั้ง 3 แง่ จะไปอธิบายจากแง่ใดแง่หนึ่งไม่ได้แต่สําหรับคนที่ตายแล้วไป เกิดในโลกของโอปปาติกะนั้น เรื่องกรรมพันธุ์ เรื่องสิ่งแวดล้อมให้ตัด ออกไปได้ ชีวิตในโลกของโอปปาติกะ เป็นผลที่เกิดขึ้นจากอํานาจของ วิญญาณ หรืออํานาจของวิบากล้วนๆ

อย่าลืมว่า วิบากเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตไร้สํานึก การทํางานของ วิบากเราควบคุมไม่ได้ หรือบังคับว่าจะให้ฝันอย่างนั้นอย่างนี้ และไม่มี ใครรู้ว่าตัวเองจะฝันอย่างไร เมื่อหลับไปแล้วความฝันที่เกิดขึ้นจะออก มาในรูปไหน ก็สุดแล้วแต่นิสัยใจคอ และประสบการณ์ต่างๆ ที่สะสม

ความเปลี่ยนแปลง

Body changes after death and the state of mind after death. Both of these issues have different points. Many conditions of life in the world of oppa Tik is the result of direct motivation. This must be understood as clearly as we can see clearly what the tree will be born. The key is its seeds. The condition of the weather is only a component, but for being born in the human world we have to understand more that in general, We are born to be dependent on 3 things.

  1. relying on parents, therefore life must be influenced Of hereditary inheritance
  2. must rely on nature or the right environment and because the body is made up of material things Therefore Of the body must also comply with the rules of the object
  3. must rely on the spirit to conceive in the womb of the mother, ie to be born in an egg that Already mixed because the spirit of each person There is a misunderstanding of The good and the motives of evil carry And this motocross is the culprit It is important to make people born with unique characteristics. Who will be born? What fate will be? What is important is motocross.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่