ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงหรือไม่

ความตาย ถึงกับจะต้องเป็นห่วงหรือหวาดกลัว เหมือนกับคนส่วนมากที่คิดว่า ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะไม่รู้ว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไร แต่ ถ้าหากเขารู้แจ้งว่า เมื่อตายแล้วก็ต้องเกิดอีก และชีวิตที่เกิดใหม่จะ เป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับวิบาก เขาก็จะไม่ค่อยกลัว

ความตาย จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงหรือไม่ ขอให้พิจารณาดู จากเด็กที่เพิ่งเกิดมาในโลกนี้ หรือไม่เช่นนั้นก็ขอให้พิจารณาดูคนที่ไป เมืองนอก คนที่รู้เรื่องเมืองนอกที่รู้ภาษาต่างประเทศ และเตรียมตัวไว้ พร้อมแล้วเขาจะไม่กลัวเรื่องการไปต่างประเทศเลย

เพราะการไปต่าง ประเทศนี้มันก็คล้ายๆ กับอยู่ในเมืองของตัวเองขอให้สังเกตว่าตัวเราที่ อยู่ในเมืองไทย กับตัวเราที่ไปอยู่ต่างประเทศก็คือคนคนเดียวกัน นิสัย ใจออกอย่างเดียวกันรูปร่างหน้าตาก็คนคนเดียวกันถึงแม้ว่าโดยปรมัตถ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิตก็ตาม แต่ โดยหลักส่วนใหญ่แล้ว เราก็ยังจําได้ว่าเป็นคนคนเดียวกัน

ในการไปต่างประเทศบางคนก็อาจจะได้ไปพบกับคนไทยด้วย กัน ได้ไปพบกับคนที่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้พบ กับคนชาติเดียวกัน หรือคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย ส่วนมากเราจะ ห้องไปอยู่ในท่ามกลางคนแปลกหน้า

แต่ถ้าหากเขาเป็นคนมีความรู้ และ ได้เตรียมตัวไว้ก่อนแล้ว เขาก็จะไม่มีความลําบากในการที่ต้องอยู่ท่าม กลางคนแปลกหน้า และบางคนก็จะสนุกเพลิดเพลินจนลืมบ้านตนเอง แต่บางคนก็อาจจะตรงกันข้าม การตายก็เหมือนกับการไปเมืองนอก เหมือนกับใบไม้เที่ผลัดใบใหม่ ฉะนั้นความตายจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ถ้า หากเราได้ศึกษาให้รู้อย่างแจ่มแจ้งเสียก่อนว่า

ความตาย

Death is of concern or fear. Like most people who think that Death is a scary thing. Because he did not know what would be dead, but if he knew clearly that When he was dead he had to be born again. And the new life will How is it depends on the motocross He is not afraid.

Is death really a scary thing? Consider From children who are just born in this world Or if not, then consider the people who go abroad, people who know about foreign countries who know foreign languages And prepare

Ready, he is not afraid of going abroad. Because going different This country is similar. And living in your own city, notice that we, who In Thailand With ourselves going to a foreign country is the same person

, the same behavior, the same personality, the same face, even if by perfection Both body and mind There will be changes every moment of the mind, but in most cases We still remember being the same person.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การที่ใบไม้ร่วงหรือกิ่งไม้หักแปลว่าเป็นการสูญเสีย

ครั้นแล้วก็จะ มีชีวิต อย่างเดียวกันนั้นแหละเกิดขึ้นมาอีก ซึ่ง เปรียบเหมือนใบไม้ใหม่งอกขึ้นมาอีก ตราบใดที่รากมันยังอยู่ต้นมันยัง ดี กิ่งหักหรือใบร่วงย่อมหมายถึงจะมีกิ่งใหม่ใบใหม่งอกขึ้นมาอีก จง พิจารณาดูให้ดีว่า การที่ใบไม้ร่วงหรือกิ่งไม้หัก มันเป็นการเปลี่ยนแปลง ที่น่ากลัว เป็นความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจริงหรือไม่ ชีวิตของคนเราก็ เหมือนกันตราบใดวิบากยังอยู่วิญญาณยังอยู่ ความตายไม่ใช่เป็นการ สูญเสียแต่อย่างใดเลย

คนส่วนมาก มีชีวิต เมื่อเห็นเด็กที่เกิดใหม่ย่อมจะดีใจแม้จะ ไม่ใช่ลูกของตัวเองก็ตาม เพราะชีวิตเด็กเป็นชีวิตที่กําลังจะ เจริญงอกงามขึ้นมา ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะตั้งต้นขึ้นมาอีก ขอให้พิจารณาดูเด็กในโลกนี้ทุกคนก่อนที่จะมาเกิดก็ไม่ ทราบมาก่อนว่าตัวเองต่อไปภายหน้าจะเป็นอย่างไร เหมือน กับมนุษย์ เราไม่รู้ว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไร แต่เด็กที่เกิด ใหม่ทุกคนก็เป็นบทเรียนที่มีค่า ทําให้เรารู้จักชีวิตได้อย่าง ลึกซึ่ง เด็กบางคนเกิดมาในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี มีทุก สิ่งทุกอย่างไว้คอยต้อนรับเขาอย่างดี

แต่เด็กบางคนก็ตรงกันข้าม ขอให้พิจารณาดูให้ซึ่งว่า เด็กที่ เกิดขึ้นมาในโลกนี้ จะว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็ได้ เพราะเด็กทุกคนช่วยตัว เองไม่ได้ ชีวิตของเด็กต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่และคนอื่นๆ อีกหลายคน แต่ ถึงกระนั้นเราก็พบว่า สําหรับเด็กที่มีวิบากมาดีเมื่อเขาเกิดมาในโลกนี้ แม้จะมาอย่างไม่รู้อะไรเลย แต่เด็กที่มีบุญก็จะไม่มีความลําบากอะไร

มีชีวิต

Then that same life will arise again, which is like a new leaf sprouting again. As long as the root is still good, the branch is broken or the leaves fall, meaning new branches will grow again. The falling leaves or broken branches Is it a terrible change, is it really a loss of everything? Our lives Likewise, as long as the motocross remains, the spirit remains. Death is not Losing at all

Most people live when they see a new born child. Not your own child Because the life of a child is a life that is about to Flourish Everything is about to begin again. Consider not every child in this world before being born. I knew beforehand what I would be like in the future, like humans. We do not know what will be dead. But the child was born New Everyone is a valuable lesson. Allowing us to know life deeply, which some children were born in a good environment, with everything to welcome them well.

But some children are the opposite Consider that children born in this world Can be a scary thing Because all children cannot help themselves, their lives depend on their parents and many others. Still, we find that For a child who has a bad motivation when he is born in this world Although coming without knowing anything But a child with merit will have no difficulties

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ทุกชีวิตเป็นผลที่เกิดมาจากวิบาก

โดยหลัก ความจริง ชีวิตทุกชีวิต เป็นผลที่เกิดมาจากวิบาก สภาพสิ่งแวดล้อม

เกิดมาจากวิบาก ฐานะภายนอกทุกอย่างก็ เกิดมาจากวิบาก วิบากเป็นสิ่งที่ไม่ตาย วิบาก คืออํานาจสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่าง สําหรับ ผู้ที่เข้าใจหลักเหล่านี้ดี ก็จะเห็นว่า ความตาย ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ความตายไม่ใช่เป็นความ สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ตรงกันข้ามความตาย เป็นความงอกงามของชีวิต เป็นการปรับปรุง ชีวิตให้เหมาะสมเสียใหม่ คนที่ตายก็เปรียบ เหมือนใบไม้เก่าที่ร่วงไป

ครั้นแล้วก็จะมีชีวิตอย่างเดียวกันนั้นแหละเกิดขึ้นมาอีก ซึ่ง เปรียบเหมือนใบไม้ใหม่งอกขึ้นมาอีก ตราบใดที่รากมันยังอยู่ต้นมันยัง ที่ จึงหักหรือใบร่วงย่อมหมายถึงจะมีกิ่งใหม่ใบใหม่งอกขึ้นมาอีก จง พิจารณาดูให้ดีว่า การที่ใบไม้ร่วงหรือกิ่งไม้หัก มันเป็นการเปลี่ยนแปลง ที่น่ากลัว เป็นความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจริงหรือไม่ ชีวิตของคนเราก็ เหมือนกันตราบใดวิบากยังอยู่วิญญาณยังอยู่ ความตายไม่ใช่เป็นการ สูญเสียแต่อย่างใดเลย

คนส่วนมากเมื่อเห็น ความจริง เด็กที่เกิดใหม่ย่อมจะดีใจแม้จะ ไม่ใช่ลูกของตัวเองก็ตาม เพราะชีวิตเด็กเป็นชีวิตที่กําลังจะ เจริญงอกงามขึ้นมา ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะตั้งต้นขึ้นมาอีก ขอให้พิจารณาดูเด็กในโลกนี้ทุกคนก่อนที่จะมาเกิดก็ไม่ ทราบมาก่อนว่า ตัวเองต่อไปภายหน้าจะเป็นอย่างไร เหมือน กับมนุษย์ เราไม่รู้ว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไร แต่เด็กที่เกิด ใหม่ทุกคนก็เป็นบทเรียนที่มีค่า ทําให้เรารู้จักชีวิตได้อย่าง ลึกซึ่ง เด็กบางคนเกิดมาในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี มีทุก สิ่งทุกอย่างไว้คอยต้อนรับเขาอย่างดี

แต่เด็กบางคนก็ตรงกันข้าม ขอให้พิจารณาดูให้ซึ่งว่า เด็กที่ เกิดขึ้นมาในโลกนี้ จะว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็ได้ เพราะเด็กทุกคนช่วยตัว เองไม่ได้ ชีวิตของเด็กต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่และคนอื่นๆ อีกหลายคน แต่ ถึงกระนั้นเราก็พบว่า สําหรับเด็กที่มีวิบากมาดีเมื่อเขาเกิดมาในโลกนี้ แม้จะมาอย่างไม่รู้อะไรเลย แต่เด็กที่มีบุญก็จะไม่มีความลําบากอะไร

ความจริง

Born from motocross All external positions Born from motocross Motocross is something that does not die. Motocross is the power to create everything. For those who understand these principles well, it is seen that death is not a scary thing. Death is not Lost everything The opposite of death Is the exuberance of life To improve Life properly The dead are comparable. Like the old leaves that were fallen

Then that same life will arise again, which is like a new leaf sprouting again. As long as the roots remain, they are still broken or the leaves fall, meaning new branches will grow again. The falling leaves or broken branches Is it a terrible change, is it really a loss of everything? Our lives Likewise, as long as the motocross remains, the spirit remains. Death is not Losing at all

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การฝึกใจภาวนาสมาธิให้เป็นกุศล

การฝึกใจภาวนา สมาธิ ก็เป็นกุศล หรือเวลาที่ใครทําบุญกุศล เรารู้เราทราบเราเห็น เรายกมืออนุโมทนาอย่างจริงใจเราก็ได้แล้วซึ่ง กุศลนั้นๆ ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการสร้างกุศล แล้วคุณ จะเห็นว่าบุญกุศลมันอยู่ที่ใจโดยแท้

หลังจากพุทธกาลมาแล้วมีพระราชาเมืองหนึ่งศรัทธาใน พระพุทธศาสนามาก ได้สั่งการให้ลูกน้องไปนิมนต์พระมา 500 รูปโดย ต้องเป็นพระอรหันต์ทั้งปวง ครั้นลูกน้องหาพระอรหันต์ได้เพียง 400 รูป จึงวางอุบายเอาไว้ว่า อีก100 รูปเดี่ยวให้คนโกนหัวแล้วแต่งกายเป็น พระไปรับบาตรก็ได้ไม่เป็นไร ครั้นถึงวันงาน พระราชาก็ใส่บาตรพระจน ครบ 500 รูป เกิดความปีตินัก พระองค์ไม่ทราบว่าได้ทําบุญกับพระ ปลอมด้วย ครั้นสวรรคตไปแล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์ ฝ่ายลูกน้องผู้นั้น ได้ปราบดาภิเษกเป็นพระราชาแทน ครั้นสั่งลูกน้องของตนว่าให้นิมนต์ พระมา 500 รูปให้เป็นพระอรหันต์แท้ๆ ทั้งหมด ลูกน้องรับคําสั่งแล้ว ปฏิบัติตามทันทีโดยนิมนต์พระอรหันต์มาได้ 500 รูป โดยไม่มีพระ ปลอมแม้แต่รูปเดียว

แต่เวลาพระราชาองค์ใหม่นี้ใส่บาตรจิตกลับคิดวิตกไปว่ารูปนี้ พระจริงหรือพระปลอมหนอรูปนี้พระจริงหรือพระปลอมหนอ เพราะ ตนเองเคยทํามาก่อนเกรงว่าลูกน้องของตนจะทํากับตนเองบ้าง ปรากฏ ว่ากาลต่อมาเมื่อสวรรคตแล้วไปสู่นรกภูมิ

เห็นหรือยังว่าการทํา สมาธิ บุญกุศลทั้งปวงมีใจนั้นแลเป็นประธาน เวลาทําบุญอย่าไปคิดมากว่าพระแท้พระดีหรือไม่ ทําบุญให้แล้วจะเอา เงินไปทําอะไร คิดอย่างนี้เมื่อไหร่ต่อให้ทําบุญมากครั้งก็ไม่เกิดผลบุญ แต่อย่างใด

สมาธิ

Practicing the mind and praying in meditation is a charity or when someone makes merit. We know, we know, we see We sincerely raise our hands and we can. As for that charity, I will tell you a story about building a charity, and you will see that merit is truly in the heart.

After the Buddha’s time, there is one monarch who believes in Buddhism Ordered his subordinates to invite 500 monks, which must be all Arhat When the followers found only 400 images of Arhat, therefore, it was intrigued that another 100 monks had their heads shaved and dressed as Monks can receive alms. No problem. When the day of the event The King filled 500 monks with alms. He did not know that he had made merit with a fake monk. After passing away, he was born into heaven. That supporter Was crowned the King instead When he ordered his subordinates to invite 500 monks to become a true arhat, all of them received an order. Immediately follow by inviting Arhat to get 500 images without even a fake image.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความเป็นจริงนั้นมีความเท่าเทียมกัน

คนทุกคนที่เกิดมา ความเป็นจริง นั้น มีความเท่าเทียมกันใน ตัวและมีความต่างกันอยู่ในตัว ถึงแมพคเกจ 2 ทิบายให้เห็นเป็นรูปธรรม ได้ดังนี้

ตอนเกิดมานั้นต่างก็ไม่มีอะไรติเดมีคมาเลยสักคน เดียว ไม่ว่าจะเป็นลูกของยาจกหกแศ 21 , 19 ความเท่า เทียมของคนอย่างเเรก ความเท่าเทียมอย่างที่สองคน อวัยวะเหมือนกันทั้งหมดครบ 32 ประการ (ผมไม่ได้ยวมถึง คนพิการ) และสุดท้ายต่างก็ต้องทิงร่างกายในไปเหมือนกัน ทุกคนโดยมีพิธีกรรมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเผาจะฝังหาร ลอยนําอะไรสุดแท้แต่ความเชื่อ ที่กล่าวมาคือ ความเป็นจริง ความเท่า เที่ยมของคนที่ธรรมชาติให้มา

ความไม่เท่าเทียมกันคือ เมื่อเกิดมาแล้วบางคนได้รับอาหารที่ ในการเลี้ยงดู บางคนได้รับการศึกษาที่ บางคนลําบากในความเป็นอยู่ และบางคนไม่ได้เรียนหนังสือ ปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เท่ากันล้วนแต่เป็น ปัจจัยที่คนมากําหนดวัดคุณค่ากันสร้างกันขึ้นมาเองทั้งสิ้น

ผมจึงยกมือขึ้นสาธุการ ในคําของพ่อหลวงของแผ่นดินที่ พระองค์ทรงยาเตือนและสอนประชาชนทั้งแผ่นดินหนักหนาว่า

“อยู่อย่างพอเพียง”

ในหลวงของเราทรงเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยบารมีและพระองค์ สนใจในธรรมะเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 พระองค์

ความเป็นจริง

Every person born is a fact that is equal in And there are differences in the built-in 2-way package that can be seen as follows

There were nothing at all at birth, whether they were children of rags, 21, 19, the equality of people like the first The second equality All 32 identical organs (I did not refer to people with disabilities) and finally all had to get rid of the body as well Everyone, with different rituals Whether to burn, to bury, to divide What is true but faith That said is the reality of the nature of the people who give.

Inequality is When born, some people receive food that In parenting Some have received education at Some people are difficult in their lives. And some people are not educated. All unequal factors are The factors that people come to define and measure each other are created by themselves.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ตายแล้วจะไปสบายได้อย่างไร

ปวงอย่างมาก ตายแล้วจะไปสบาย ได้อย่างไรมันขัดต่อคําสอนของ พระพุทธเจ้า อย่างดีปรานีที่สุดก็คือตกนรกในชั้นตื้นๆ เท่านั้น เรา ต้องเอาความจริงมาพูดไม่ใช่มาพูดกันลอยๆ แบบปลอบประโลม ศาสนา พุทธไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่สอนให้อยู่กับความจริง

มีหรือในโลกนี้คนทําชั่วมาตลอดชีวิตพอเขาตายแล้วบอกว่า ไปอยู่สวรรค์พูดแบบหลอกตัวเองทั้งนั้น อาจจะสงสัยว่าญาติคนนั้นมา ทําอะไรให้เจ็บช้ําน้ําใจหรือ! เปล่าครับไม่เคยเลย แต่ผมต้องการพูดให้ คนยอมรับความจริง เลิกหลอกตัวเองเสียที่ เพราะการหลอกตัวเองอย่าง นี้แหละที่ทําให้เด็กรุ่นหลังๆ งง ตกลงว่าทําดีหรือทําชั่วแล้วได้ดีกันแน่

คนเราหากตายแล้วทุกอย่างจบ ประชากรในโลกก็ คงจะไม่มากเพียงนี้ แต่นี่มีการเกิดและการตายเวียนว่าย กันอยู่ เพียงแต่การตายนั้นคือ การทิ้งจากร่างเดิมไปสู่ สภาวะแห่งร่างใหม่ที่จะเป็นอะไรสุดแท้แต่กุศลที่กระทํา บําเพ็ญมา

ด้วยเหตุที่คนทั้งหลายไปยึดถือเอาว่า คนรวยคือคนที่มีเกียรติ เลยทํากันทุกวิถีทางในการทํามาหากินเพื่อให้ตนเองได้ร่ํารวย ผมเคย ไปงานศพคนรวยมาเยอะแล้วเห็นมีการนําเอาเงินมาใส่ในปากตอนตาย ใส่หลายบาทด้วย เขาทํากันเพราะเป็นความเชื่อทางด้านพิธีกรรม ผม เห็นแล้วได้แต่ปลงว่า ทํางานเก่งทําจนรวยเป็นพันๆ ล้านสุดท้ายบาท หนึ่งก็เอาไปไม่ได้เลย เงินในปากที่เรียกว่าเงินปากผีก็กองอยู่กับร่าง อย่างนั้นจนเผาร่างแล้วสัปเหร่อจึงได้นําเอาไป ตายแล้วจะไปสบาย

ตายแล้วจะไปสบาย

So many people would die comfortably. How? It is against the teachings of the Lord Buddha very well. The most is to go to hell only in shallow depths. We must speak the truth and not talk to each other. Comforting Buddhism doesn’t teach like that, but teaches to live with the truth.

Is there or in this world people who have done evil for the rest of their lives? To go to heaven, to deceive yourself May be wondering how that relative came Do something hurt or gratifying! No, never. But I want to say People who accept the truth Stop fooling yourself at Because of self-deception like This makes the later generations confused whether to do good or do bad things for sure.

If a person dies, everything ends. The world’s population also Probably not much But this is where birth and death revolve, only that death is Dumping from the original body to The state of a new body that is truly nothing but charitable acts.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

จากจํานวนคนร้อยกว่าคนที่ถามนั้นเขาไม่เข้าใจ ธรรมะ

จากจํานวนคนร้อยกว่าคนที่ถามนั้นเขาไม่เข้าใจ ธรรมะ เลย มีแต่คําตอบที่ว่าตายแล้วจะให้ไปไหนก็ได้ แล้วแต่ ไปคงส่งผลบ้างไม่มากก็น้อย ถามว่าทําบุญบ่อยหรือไม่เขาตอบว่าไม่ สามสี่เดือนทําครั้งหนึ่ง

เขาไม่เข้าใจเรื่องของ ไหนก็ได้ แล้วแต่บุญที่ทําๆ

การใช้ชีวิตที่ไม่ได้ใฝ่ใน ธรรมะ ทั้งปวงนั้นมิใช่หมายถึงว่าเขา เป็นคนโง่เพียงแต่เขาไม่ได้ศึกษาหรืออาจจะไม่ชอบ คนทุกคนต่างมี การเวียนว่ายตายเกิดเป็นสมบัติ ตราบใดที่ยังไม่ได้ก้าวสู่ที่สุดแห่งความ บริสุทธิ์

เมื่อละตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมต้องไปเกิดทันที แต่จะไปเกิด เป็นอะไรนั้นสุดแท้แต่กรรมที่ได้สั่งสมมา บางคนตายแล้วไปเกิดเป็น เทวดาเลย บางคนตายแล้วไปเกิดในนรกก็มี คนโบราณชอบพูดกันนัก ว่าคนแก่ เหมือนไม้ใกล้ฝั่ง แต่ผมว่าไม่ใช่ การที่จะถึงฝั่งได้นั้นต้องเป็น ผู้ปฏิบัติยิ่งในธรรมทั้งปวงจนหลุดพ้นหมดแล้ว ผู้ที่ใกล้ตายก็คือผู้ที่ใกล้ ตายเท่านั้น ยิ่งไม่มีความรู้เรื่องธรรมและไม่เคยปฏิบัติในธรรมยิงเป็น การนําพาจิตวิญญาณของตนลอยวนอยู่กลางทะเลแห่งวัฏสงสารต่อไป ไม่ได้มีฝั่งอะไรให้ถึงทั้งสิ้น

คนเราไม่ค่อยชอบพูดความจริงกัน…ญาติผมคนหนึ่งแกตาย เพราะป่วยเป็นโรคไทรอยด์ประมาณนั้น ใครต่อใครรวมถึงญาติคนอื่นๆ นั้นต่างก็บอกว่าเขาหมดเวรหมดกรรมแล้วจากนั้นนําเอาเรื่องสัพเพเหระ เกี่ยวกับผู้ตายมาพูด

ผมเลยหยิบเอาความจริงขึ้นมาพูดกลางงานว่า คนคนนี้ตอน มีชีวิตอยู่มันมีความประพฤติไปในทางที่ไม่งามต่อพ่อแม่พี่น้องทั้ง

ธรรมะ

From the number of more than a hundred people who asked, he didn’t understand Dharma at all. There was only the answer that he was dead. He could go anywhere but it would have some or no effect. Asked if he made merit often or not, he said no. Three, four months, one time

Living a life that is not pursuing in all dharma does not mean that he Is just a fool, he doesn’t study or may not like Everyone has The birth of a swim is a treasure. As long as he has not advanced to holiness

When he died from this world, he would have to be born immediately. But what would happen to be the real thing, but the accumulated karma Some people are dead and born into angels. Some are dead and born in hell. Ancient people like to say that old people are like old people. But i think not In order to reach the shore it must be Who practiced in all the dharma until they were liberated The person who is dying is the only person who is dying, especially without knowledge of theology and has never acted in the dharma. To carry his soul in the middle of the sea Didn’t have any side to reach at all

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่