โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า กำลังรุกรานสังคมไทย
หลายปีที่ผ่านมาสื่อตีข่าวดารา ข่าวอาชญากรรมและแม้แต่ข่าวการฆ่าตัวตายซึ่งเชื่อมโยงกับโรคซึมเศร้ายังคงมีอย่างต่อเนื่อง เราจึงควรตระหนักว่าโรคซึมเศร้าอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด เราอาจไม่รู้ตัวว่าเราหรือคนรอบข้างมีความเสี่ยงหรือป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เพราะข่าวที่ออกมาไม่ได้ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับโรคมากนักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคซึมเศร้าในแง่มุมต่างๆให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ตื่นตัวและหาทางป้องกันหรือ รีบ.

สถิติภาวะซึมเศร้าและอันตราย
ทุกวันนี้มีประชากร 7.6 พันล้านคนในโลกของเราและ 300 ล้านคนเป็นโรคซึมเศร้าเกือบ 4% คนไทยเป็นโรคซึมเศร้า 1.5 ล้านคนหรือ 2.2% รวมคนไทย 69 ล้านคนและเป็นที่น่าตกใจที่คนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จ 4,000 คนต่อปีสาเหตุหลักของการฆ่าตัวตายคือโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าคืออะไร?
อาการซึมเศร้าเกิดจากความผิดปกติของสมองที่ส่งผลต่อความคิดอารมณ์พฤติกรรมและสุขภาพร่างกาย แต่อย่างที่คนส่วนใหญ่ทราบเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามักจะนึกถึงอาการหรือสภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงคิดว่าโรคซึมเศร้าเกิดจากความผิดหวังหรือบอบช้ำและสามารถดูแลหรือแก้ไขได้ด้วยกำลังใจซึ่งจริงๆแล้วโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาท 3 ชนิด ได้แก่ เซโรโทนินนอร์อิพิเนฟรินและโดปามีนโดยต้องได้รับการรักษาจากจิตแพทย์ เพราะนอกจากจะต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วอาจต้องใช้ยาในการรักษาด้วย

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า

Depression is invading Thai society.
Over the years the media has hit the news with celebrities. Crime news and even suicide news that are linked to depression continue to flow. We should therefore realize that depression is closer to us than we think. We may not be aware that we or those around us are at risk or suffer from depression. Because the news that has come out does not provide much in-depth knowledge about the disease, today we are going to get to know more aspects of depression in order to be alert and seek prevention or hurry.

Depression and danger statistics
Today there are 7.6 billion people in the world and 300 million people suffer from depression. Almost 4% of Thais have depression, 1.5 million or 2.2%, including 69 Thais. Millions of people and it is shocking that 4,000 Thais per year successfully kill themselves.The main cause of suicide is depression.

What is depression?
Depression is caused by a disorder of the brain that affects thinking, mood, behavior and physical health. But, as most people know, depression is often thought of altered symptoms or mental conditions. It is thought that depression is caused by disappointment or trauma and can be taken care of or corrected with encouragement. Actually, depression is a disease caused by an imbalance of three neurotransmitters: serotonin nori. Pinefrin and dopamine, requiring treatment from a psychiatrist. Because in addition to being properly treated, medication may also be required for treatment.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> Fifa55 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ความวิตกกังวล

ความวิตกกังวล เป็นสภาวะทางอารมณ์ที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบอยู่เสมอในชีวิต
State Anxiety คือความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล
ประสบเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เข้ามาและประเมินเหตุการณ์ล่วงหน้า
ความสามารถที่แท้จริงของตนเองเช่นเดียวกับผู้คนรู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของ
เมื่อมนุษย์เผชิญกับความวิตกกังวลภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิตของพวกเขา
ความวิตกกังวลนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความคิด การรับรู้ของตนเองที่ได้รับจากนั้นก็ดำเนินต่อไป
สถานการณ์ดังนั้นหากบุคคลสามารถจัดการกับความวิตกกังวลได้ตามสถานการณ์โดยการฝึกจิตใจให้
ความมั่นคงความพึงพอใจต่อตนเองความเข้าใจความเคารพและคุณค่าในตนเอง มีการเตรียมสร้าง
ความพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์และที่สำคัญที่สุดคือใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาตามนั้น
สภาวะที่แท้จริงความวิตกกังวลในระดับปานกลางกระตุ้นให้บุคคลนั้น
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความวิตกกังวล เป็นอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นผลมาจากความยุ่งเหยิงในจิตใจ มันมักจะเกิดร่วมกับพฤติกรรมทางระบบประสาทเช่นอารมณ์แปรปรวนความวิตกกังวลทางร่างกายความวิตกกังวลเป็นความรู้สึกเชิงลบที่เป็นนามธรรม จะเกิดขึ้นได้เมื่อคิดถึงการทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นคิดถึงตัวเองที่จะตาย และการคิดในเรื่องต่างๆความวิตกกังวลเป็นอารมณ์ที่แตกต่างจากความกลัวซึ่งความกลัวเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทันทีและทางกายภาพ Anxiety คือความรู้สึกวิตกกังวลและวิตกกังวล ผู้ที่มีอาการนี้มักจะตอบสนองต่อภัยคุกคามต่างๆมากเกินไป

ความวิตกกังวลนอกจากจะมีผลทางจิตประสาทแล้วยังสามารถทำให้กล้ามเนื้อตึงและอ่อนล้าของร่างกายได้อีกด้วย ความวิตกกังวลอาจเกิดจากการคิดเท่านั้น ยาบางชนิดอาจเป็นสาเหตุของความวิตกกังวล

ความวิตกกังวล

ความวิตกกังวล

Anxiety is an emotional state that all human beings experience constantly in life.
State Anxiety is the anxiety that occurs when a person experiences an event or situation that entails an anxiety disorder. Come and assess events in advance. Their true abilities, as people feel, are a threat to their security when humans experience anxiety under circumstances that arise over their lifetimes.
This anxiety can change over time according to thought. Thus, if a person is able to deal with anxiety according to the situation by training the mind, stability, self-satisfaction, understanding, respect and Self worth It is prepared to establish the readiness to face the event and, most importantly, use the intelligence to solve the problem accordingly.
Real State Moderate anxiety motivates the person
to work properly. Effective

Anxiety is an unpleasant emotion that results from a disorder in the mind. It is often associated with neurological behaviors such as mood swings, physical anxiety. Anxiety is an abstract negative feeling. This can happen when thinking about predicting what will happen in the future. Like thinking of yourself to die And thinking about things Anxiety is an emotion different from fear in which fear is a response to a sudden and physical event. Anxiety is a feeling of anxiety and anxiety. People with this condition are too likely to respond to threats.

Anxiety, in addition to having psychoactive effects, can also make the muscles tight and tired in the body. Anxiety can only be caused by thinking. Certain drugs can cause anxiety.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ความเที่ยงตรง

ความเที่ยงตรง และแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมั่น


เรามักจะนึกถึงคำว่า ความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น นั้นแยกออกจากกัน
ในความเป็นจริงคำศัพท์ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน เราจะแสดงให้คุณเห็นสองวิธีคิดที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือและความถูกต้องมีดังนี้

วิธีที่ 1

เราจะใช้เกมปาเป้า เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือและความถูกต้องโดยใช้ศูนย์กลาง
ตรงกลางของเป้าหมายนั้นคือสิ่งที่เราพยายามวัด ลองนึกภาพเด็กแต่ละคนที่เราวัดว่าเราเป็นอย่างไร
ถ้าเราสามารถวัดว่าแต่ละคนถูกต้องจริง ๆ เราสามารถโยนไปที่ศูนย์กลางของเป้าหมาย
แต่ถ้าวัดไม่ตรงแสดงว่าเราพลาดตรงกลางเป้า

วิธีที่ 2

หรือเราสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความน่าเชื่อถือและความถูกต้องตามภาพ
ด้านล่างนี้เราจะสร้างตาราง 2×2 คอลัมน์ของตารางแสดงถึงแนวคิด
ที่จะวัดเหมือนหรือต่างกันและในแถวจะแสดงวิธีการวัดเหมือนกันหรือ
มีความแตกต่างกันในภาพ ที่จะวัดเป็น 2 Concept คือการวัดความสามารถ
การวัดความสามารถทางภาษาและตัวเลขนอกจากนี้ยังมีการสันนิษฐานว่าใช้วิธีการวัดที่แตกต่างกันสองวิธีเป็นการทำข้อสอบโดยการเขียนตอบและสังเกตโดยครู

ความเที่ยงตรง

ความเที่ยงตรง

We tend to think of the word Accuracy and a conviction. Are separate.
In fact, the two terms are related. We’ll show you two ways to think about it: The relationship between trust and accuracy is:

Method 1

We will use a game of darts. To show the relationship between reliability and accuracy using the center
, the middle of that goal is what we are trying to measure. Imagine each child that we measure how we are.
If we can measure that each person is really correct, we can throw it at the center of the target.
But if it is not measured, we miss the center of the target.

Method 2

Or, we can show the relationship between trust and validity as shown in the picture
Below, we will create a 2×2 table. The columns of the table represent the concept
to measure the same or different, and in rows. The measurement methods are the same or
are different in the images to be measured as 2 concepts, namely, the measurement of competence
measurement of language and numerical proficiency. In two different ways, the test is written in response and observed by the teacher.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง


สาเหตุของการโกหก

สาเหตุของการโกหก คนที่ชอบโกหกจนติดเป็นนิสัยส่วนใหญ่แล้วเขาโกหก เพื่อให้ตนเองรู้สึกดีมีความมั่นใจที่จะเข้าร่วมสังคมในขณะที่บางคนโกหกเพื่อปฏิเสธความจริงของชีวิตตนเองไม่มีความภาคภูมิใจในตนเองก่อให้เกิดการโกหกเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและมีอยู่ในสังคม

นิสัยของคนที่ชอบโกหกจะมีเพิ่มมากขึ้นเลื่อยๆ จากที๋โกหกเฉพาะคนใกล้ตัว ตัวเองก็จะมีความเชื่อมั่นโดยการโกหกคนแปลกหน้า ไปถึงขั้นชุมชน และเพิ่มความสามารถไปถึงระดับประเทศ ทั้งหมดที่กล่าวมา คืออาการของ Pathological Liars จะมีคนที่ชอบหลอกตัวเอง เพราะต้องการลบปมด้อยในใจของตัวเอง โดยไม่สนว่าเรื่องที่โกหกขึ้นมานั้น จะสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นมากน้อยเพียงใด

สำหรับคนที่ชอบโกหกมักจะให้ข้อมูลมากมาย เพราะต้องการสร้างความมั่นใจให้กับคนที่รับฟัง. และต้องการชักชวนให้ผู้ฟังคล้อยตามดังนั้นเมื่อพบคนที่ให้ข้อมูลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปจากนั้นขอให้เขาฟังด้วยหูเร็ว ๆ อย่าเพิ่งเชื่อทำตามทุกอย่าง จากนั้นลองถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เขานำเสนอ คุณจะพบว่าคนเหล่านี้จะหาคำตอบให้คุณไม่ได้เพราะพวกเขาไม่ได้ให้ข้อมูล

สาเหตุของการโกหก

สาเหตุของการโกหก

The reason for the lie Most of the time people who make a habit of lying are habitual. To make themselves feel good, have the confidence to join society, while some people lie to deny the truths of their own lives. No self-esteem produces lies to be accepted and available in society.

The habits of people who love to lie are on the rise. From the lie that only people close to you Themselves will have confidence by lying to strangers. Reach the community stage And increase the ability to reach the national level All of the above is that the symptoms of pathological liars have people who like to deceive themselves. Because you want to remove the inferiority complex in your own mind Regardless of whether the lie was made up How much damage and trouble will it cause to others?

For people who like to lie, they often provide a lot of information. Because they want to build confidence in the people listening And want to persuade the audience to follow, so when meeting someone who

provides too much information on a particular subject, then ask him to listen quickly by ear, do not believe, do everything. Then try asking questions unrelated to the topic he has presented. You’ll find that these people won’t be able to find answers for you because they don’t provide information.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

จิตผิดปกติ

จิตผิดปกติ ปัจจุบันในด้านจิตเวชความผิดปกติทางจิตเป็นความผิดปกติทางจิต ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า ‘ป่วย’ ต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดและต้องทนทุกข์ทรมานภายในจิตใจโดยเฉพาะประสิทธิผลในจิตเวช การปรับตัวทางสังคมจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเนื่องจากพฤติกรรมส่วนใหญ่ของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตนั้นยากที่จะคาดเดา และควบคุมไม่ได้

การวินิจฉัยความเจ็บป่วยทางจิตสามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลัก ๆ ได้หลายประเภท แต่ระบบการจำแนกที่พบมากที่สุดคือคู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต (DSM) พัฒนาโดย American Psychiatric Association พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเวลาผ่านไป เวอร์ชันปัจจุบันเป็นการแก้ไขครั้งที่ 5 (DSM-5) ในปี 2013

ถือเป็นหนึ่งในความผิดปกติทางจิตที่มีปัญหามากที่สุด บางคนอาจมีอาการนี้ตลอดชีวิต บางคนสามารถรักษาได้บางคนสามารถใช้ความผิดปกติเพื่อปรับให้เข้ากับโลกปกติ

จิตผิดปกติ มักเกิดจากความคิดที่ผิดเพี้ยนภาพหลอนภาพหลอนและอาการหลงผิด ซึ่งผลของอาการต่างๆจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอ่อนเพลียมีปัญหาในการเข้าสังคมรู้สึกไม่พอใจไม่มีความพึงพอใจกับชีวิตและผิดหวังกับความเหนื่อยล้า ความเข้าใจผิดที่สำคัญเกี่ยวกับโรคจิตเภทคือคนทั่วไปมักคิดว่าผู้ป่วยจิตเภททุกคนเป็นอันตราย ในความเป็นจริงผู้ป่วยจิตเภทส่วนใหญ่มักจะขี้อายและกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของตนเองอยู่ตลอดเวลา

จิตผิดปกติ

จิตผิดปกติ

Mental Abnormalities Today in psychiatry, mental disorders are psychotic disorders. People diagnosed ‘sick’ suffer from pain and psychological distress, especially effectiveness in psychiatry. Social adaptation to the inability to carry out normal daily life as most behaviors of people with mental disorders are difficult to predict. And can’t control it.

The diagnosis of mental illness can be divided into several main categories. But the most common classification system is the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), developed by the American Psychiatric Association, with more information over time. The current version is the 5th revision (DSM-5) in 2013.

It is considered one of the most problematic mental disorders. Some people may have this condition throughout their lives. Some people can heal, some can use the disorder to adapt to the normal world.

Psychotic Abnormalities is often caused by distorted thoughts, hallucinations, hallucinations, and delusions. As a result of the symptoms, patients feel exhausted, have social problems, feel dissatisfaction, not satisfied with life, and disappointed with fatigue. The main misconception about schizophrenia is that people tend to think that all schizophrenic people are dangerous. In fact, most schizophrenic patients are constantly shy and worried about their illness.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สุขภาพจิต

สุขภาพจิต เป็นความสามารถของบุคคลในการปรับตัวให้มีความสุขกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นกันมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและอยู่อย่างสมดุลอย่างสุขสบาย ตลอดจนสนองความสามารถของตนเองในโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้โดยไม่มีข้อ จำกัด

ร่างกายและจิตใจสัมพันธ์กัน เมื่อร่างกายตึงเครียดจะทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกทำงานมากขึ้นส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นการไหลเวียนของเลือดที่ผิวหนังลดลง ตรงกันข้ามกับการผ่อนคลายของระบบประสาท พาราซิมพาเทติกการทำงานอย่างสมดุลมากขึ้นจะทำให้การหายใจของคุณช้าลง ชีพจรและความดันโลหิตลดลงมือและเท้าอุ่นขึ้น

เมื่อเกิดความเครียดร่างกายจะเปลี่ยนแปลงเช่นต่อมเหงื่อทำงานมากขึ้น ไตสามารถขับของเสียได้น้อยลง หัวใจเต้นเร็วและแรงเส้นเลือดในช่องท้องและผิวหนังหดตัว อาหารไม่ย่อย ภูมิคุ้มกันลดลงเกล็ดเลือดจับตัวเป็นก้อนมากขึ้น ไขมันที่ถูกเก็บไว้ในกล้ามเนื้อจะถูกสลายไปเพื่อพร้อมใช้งาน ไขมันในเลือดสูงขึ้น ถ้าเครียดบ่อยจะไปอุดตันเส้นเลือด กลายเป็นโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงจิตใจที่เครียดเป็นเวลานานจะเพิ่มฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งจะช่วยลดความเร็วของระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันที่ถูกกดทับทำให้ป่วยได้ง่ายระบบย่อยอาหารทำงานได้ไม่ดี เพราะปกติร่างกายจะสร้างเซลล์ขึ้นมาเพื่อเคลือบกระเพาะและลำไส้เล็ก แต่ผลของความเครียดร่างกายจะไม่ซ่อมแซมตัวเอง จึงทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร

มีผลการวิจัยกล่าวว่าคนที่มีความรู้สึกเกลียดชังหรือเป็นศัตรูความกดดันเพิ่มขึ้น 40 วินาทีในขณะที่ความโกรธเพิ่มความกดดันเป็นเวลา 80 วินาที

ความเจ็บป่วยที่ส่งผลต่อจิตใจ ทางการแพทย์เรียกว่า Psychosomatic เจ็บป่วยเช่นความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดไมเกรนหอบหืดภูมิแพ้โรคกระเพาะอาหารท้องร่วง

สุขภาพจิต

สุขภาพจิต

Mental health is a person’s ability to adjust to being happy with society and the environment as well, relate to others, and stay in balance. And satisfy your own abilities in this changing world without limits.

Body and mind are related. When the body is stressed it causes the sympathetic autonomic nervous system to work more, resulting in higher blood pressure. The heart rate is faster, the blood flow to the skin decreases. In contrast to the relaxation of the nervous system Parasympathetic, working more in equilibrium, slows your breathing. Pulse and blood pressure drop, hands and feet warmed.

When stress occurs, the body changes, for example, the sweat glands become more active. The kidneys are able to excrete less waste. Fast and forceful heartbeat, abdominal and skin vessels contracted, indigestion, decreased

immunity, more coagulated platelets. Fat stored in muscles is broken down to be ready for use. Higher blood fat If stressed often, it will clog blood vessels. Become a heart disease and high blood pressure.Prolonged stressful minds

increase the hormone cortisol, which slows down the immune system. A suppressed immune system makes it easy to get sick, the digestive system

doesn’t work well. Because the body normally creates cells to coat the stomach and small intestine. But as a result of stress, the body will not repair itself. Thus causing gastric ulcers.

Research shows that people with hate or hostility increase their pressure by 40 seconds, while anger increases their pressure for 80 seconds.

Illness that affects the mind. Medical called Psychosomatic Illness, such as high blood pressure Cardiovascular, Migraine, Asthma, Allergies, Stomach, Diarrhea.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การติดสุรา

การติดสุรา เป็นภาวะทางจิตใจที่มักเกี่ยวข้องกับร่างกาย อันเป็นผลมาจากการดื่มแอลกอฮอล์โดยการแสดงลักษณะทางพฤติกรรมหรือการตอบสนองบางอย่างเช่นอยากดื่มซ้ำ ๆ เป็นเวลานานหรือในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อให้จิตใจสบายใจและบางทีอาจจะหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายจากการไม่ดื่มได้เช่นกันอาจมี เพิ่มปริมาณสุราที่เมาเมื่อเวลาผ่านไป หรือไม่เพิ่ม

การดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานานจะก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อสุขภาพสังคมครอบครัวอาชีพหรือกฎหมายของผู้ดื่ม ซึ่งเป็นอาการที่รักษาได้ยากหรือหายขาดไม่ค่อยได้บ่อยครั้งอาการแย่ลงและเป็นอีกครั้ง เราเรียกสภาวะนี้ว่าโรคพิษสุราเรื้อรัง

สุรามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเอทิลแอลกอฮอล์สูตรทางเคมีคือ C2H6O การผลิตมักเริ่มต้นด้วยการหมักแป้งและน้ำตาล ถ้าแป้งได้รับผ่านกระบวนการ 3 ขั้นตอนจะเป็นแอลกอฮอล์ 1) แป้งถูกย่อยเป็นมอลโตสโดยไดแอสเตส 2) มอลโตสถูกย่อย เอนไซม์มอลเตส (ยีสต์) จากยีสต์เป็นกลูโคสและ 3) กลูโคสจะถูกเปลี่ยนเป็นเอทิลแอลกอฮอล์โดยเอนไซม์ไซเมส (zymase) จากยีสต์

การติดสุรา

การติดสุรา

Alcohol dependence is a psychological condition often associated with the body. As a result of drinking alcohol by exhibiting certain behavioral or responsive features, such as wanting to drink repeatedly for a long time or at specific intervals to keep the mind at ease, and perhaps avoiding the discomfort of being absent. Can drink as well, may have Increase the amount of liquor that gets drunk over time Or not add

Long-term use of alcohol poses serious health, social, family, occupational or legal problems for the drinker. This is a condition that is difficult to treat or rarely cured. Often the symptoms worsen and recur. We call this condition alcoholism.

Liquor has the scientific name ethyl alcohol. Its chemical formula is C2H6O. Its production usually begins with the fermentation of starches and sugars. If the starch is obtained through a 3-step process it is alcohol 1) Starch is digested into maltose by diastase 2) maltose is digested. Maltase (yeast) from yeast to glucose; and 3) glucose is converted to ethyl alcohol by zymase from yeast.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

วิธีอยู่อย่างมีความสุข

วิธีอยู่อย่างมีความสุข มนุษย์มีข้อเสียเพียงข้อเดียวคือพวกเขาชอบเก็บทุกอย่างไว้ วัตถุทำให้อารมณ์ต่าง ๆ เก็บสิ่งที่ผ่านไปเก็บเอาไว้ การวางสถานที่มากมายที่เขาสามารถหาได้ถ้ามีวิธีพอที่จะวางสิ่งต่าง ๆ มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นถ้าเราเก็บมันไว้ด้วยอารมณ์ที่รัก เก็บด้วยความโลภความตระหนี่นั้นมันเป็นความปรารถนาที่เกิดขึ้นในหัวใจภาระเกี่ยวข้องกับหลายสาเหตุ

นิสัยของมนุษย์ชอบที่จะรักษาด้วยวิธีนี้ดังนั้นจึงยังคงอารมณ์เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน มันเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับ แต่เราไม่ปล่อยให้มันออกไปและนำมันไปให้ทุกคนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำในชีวิตของเรา? เรื่องราวเก่าแก่ตั้งแต่ในสมัยก่อนสมมติว่าในฐานะเด็กเรายังจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราถ้าเพียง แต่คิดและหัวเราะมันก็โอเค

แต่บางครั้งเราคิดว่าเราเศร้ารู้สึกเจ็บในโชคชะตาของคุณเองที่เราเกิดเหมือนเขาเขาสะดวก เขาสบาย เขาร่ำรวยในความคืบหน้า แต่ฉันไม่รอดจากปัญหานี้ รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งในตัวเอง ว่ามีเงื่อนไขเช่นนี้คนนี้เป็นทุกข์ ทำไมต้องทนทุกข์ทรมานเพราะเขาพาคนชราไปดูมาและไม่เห็นด้วยสติปัญญา

แต่ดูด้วยความเข้าใจผิดเข้าใจผิดจึงก่อให้เกิดความทุกข์และปัญหาต่าง ๆ บางคนแก่แล้ว แต่ก็ยังขาดอดีตเศร้าเก่า ๆ ที่ผ่านไปและคิดว่ามันเป็นทุกข์อย่าคิดอย่างนั้นถ้าคุณคิดเพียงแค่ชีวิตเพื่อดูว่าชีวิตของเราผ่านมามากมาย [… ]

วิธีอยู่อย่างมีความสุข

วิธีอยู่อย่างมีความสุข

Humans have only one disadvantage: they like to keep everything. Objects make various emotions. Keep things passing by. Keep bags. Placing many places that he can find, if there are enough ways to place things, it will gradually increase if we keep it with a loving mood. Keeping with greed, that miserly, it is a desire that arises in the heart, burdened with many causes.

Human traits like to treat it this way, so they are still emotional. It is abstract and occurring. But do we let it go and bring it to everyone to think about what we do in our lives? The old stories from the olden days, assuming that as a child we still remember what happened in our lives, if only But thinking and laughing is OK.

But sometimes we think we are sad, hurt in your own destiny that we were born like him. He’s comfortable. He’s comfortable. He’s rich in progress. But I did not escape from this problem Felt abandoned in himself That with these conditions, this person is suffering Why does he suffer because he brings the old people to see and disagree with intelligence?

But with misunderstandings, misunderstandings cause misery and problems. Some people are already old but still lack the past, sad past, and think that they are suffering. Don’t think so if you think only Just life to see how much of our lives have passed […]

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เวรกรรม

คำว่า เวรกรรม ที่เราชาวพุทธได้แบ่งแยกออกมาทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง
โพสต์ที่ เฟซ, วัดท่าไทร, สุราษฎร์ธานีได้แชร์ลิงก์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

กรรม หมายถึงการกระทำหมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาซึ่งกระทำโดยเจตนาหรือจงใจ … เรามีกรรมของเราเอง เราจะเป็นผู้รับกรรมนั้น เรามีกรรมเป็นแหล่งกำเนิด เรามีกรรมของการแข่งขัน เรามีกรรมเป็นการพึ่งพาอาศัยกัน สิ่งที่เราทำไม่ว่าดีหรือไม่ดีเราจะต้องเป็นผู้รับของกรรมต่อไป … ผลจะตามมา ผลลัพธ์ของหากต้องการได้ผลลัพธ์ที่ดีเราต้องสร้างสาเหตุที่ดี … เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้น เราไม่ได้สร้างสาเหตุ หากเราสร้างกิจกรรมแล้วเราไม่สามารถปฏิเสธผลลัพธ์ได้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่

เวร หมายถึงความพยายามความอาฆาตพยาบาทความแค้นและการแก้แค้น ….. Carpool เป็นผลมาจากการผูกมัดเมื่อฝ่ายหนึ่งคิดว่าเป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายก่อน อีกฝ่ายคิดว่าเป็นการแก้แค้นหรือแก้แค้นการเรียกอาการนี้ว่า “เวรกรรม” หรือ “การจองเวรกรรม”

เวร ความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือบาปคือการทำความชั่วเช่นการทำลายศีลทั้งห้าเรียกว่า “การทำหน้าที่” หรือ “การสร้างเวร” เวรจะส่งผลให้ชีวิตสั้นขโมยเข้าปล้นคนจนที่น่าพอใจเช่น กรรมนั้นได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “โชคชะตา” เช่นรู้ว่าชะตากรรมคืออะไรและดังนั้นจึงเป็นเช่นนี้ “

เวรกรรม

เวรกรรม

The word “fate” that we Buddhists have divided correctly to understand.
Posted at Facebook, Wat Tha Sai, Surat Thani. Share the link on November 9, 2013.

Karma means deed, meaning deed consisting of intention, deliberately or deliberately … We have our own karma. We will be the recipients of that karma. We have karma as the source. We have karma of competition. We have karma as a dependence. Whatever we do, whether good or bad, we must continue to be the recipients of karma … the consequences will follow. The results. If we want good results, we must create a good cause … we do not want to happen. We didn’t create a cause. If we have created an activity then we cannot deny the results. Read more at

Fate means effort, malice, resentment and revenge …. Carpool is the result of a commitment when one considers dangerous or dangerous first. The other person thinks it is revenge or revenge. Calling this symptom “fate” or “fateful reservation”.

Fate, another meaning is that sin is an act of evil, such as the destruction of all five precepts. “Acting” or “creating a carpool” carpool will result in a short life, stealing into robbing the poor, such as That karma is said to be “destiny.” For example, knowing what fate is and therefore it is. “

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

นุ่งขาวห่มขาว

นุ่งขาวห่มขาว หมายความว่า การปฏิบัติธรรมคือการใช้ธรรมะเพื่อฝึกฝนธรรมใช้สำหรับการใช้ชีวิตการทำงานคือการใช้ธรรมะเพื่อประโยชน์ในชีวิตจริงทำให้ชีวิตมีความสุข

เมื่อฝึกธรรมะนั่นหมายถึงการใช้ธรรมะในชีวิตจริงหรือสามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ชีวิตหากไม่ได้ใช้ไม่ได้เรียกว่าการปฏิบัติคำว่า “ฝึก” ตัวเอง แต่เดิมหมายถึง “การเดินทาง” มาจากภาษาบาลี ต้นตำรับ. และอีกคำหนึ่งคือ “ปัฏนา”

ปฏิปทา” หมายความว่าอะไร มันสามารถเห็นได้ในคำว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” ซึ่งเราหมายถึง ทางสายกลาง หมายถึง “ทาง” นั่นคืออะไร? นั่นคือการเดิน คำว่า “เส้นทาง” เป็นสถานที่ที่จะเดิน คำว่า “ฝึกซ้อม” และ “ฝึกซ้อม” เป็นคำที่เหมือนกันนิรุกติศาสตร์เดียวกัน: ถ้าคำกริยามีรูปแบบ หมายถึงการดำเนินการหรือการเดินทาง

ดังนั้นการฝึกฝนการฝึกฝนหรือการฝึกก็หมายความว่าการเดินทางหรือวิธีการเดิน หากเป็นการเดินทางก็เป็นที่นิยมในรูปแบบของการฝึกฝนที่ประเทศไทยใช้หรือฝึกหัด หากเป็นเส้นทางก็เป็นที่นิยม ดังนั้นเราจึงนำคำเหล่านี้มาใช้ในทางที่เป็นธรรมการเดินทางปกติคือการเดินทางภายนอกคือการเดินทางบนพื้นดินการเดินเท้าหรือแม้กระทั่งมีรถยนต์และวิ่งบนเครื่องบินหรือที่เรียกว่าการเดินทาง

ตอนนี้ชีวิตของเราเหมือนกัน ชีวิตคือการเดินทาง แต่เรามักจะเปลี่ยนคำพูดจากการเดินไปเดิน ที่จริงแล้วการเดินไปกับสิ่งนั้นในคำศัพท์เดียวกันจากนั้นแปลงและดำเนินการต่อและจากนั้นเราต้องใช้ชีวิตในชีวิตนั้นมันเหมือนกับว่าเราพาชีวิตของเราไปท่องเที่ยว การใช้ชีวิตที่ดีคือการเดินดี หากการเดินทางในชีวิตที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าการใช้ชีวิตในทางที่ผิดเมื่อการกระทำหรือการปฏิบัตินี้หมายถึงการเดินทางและวิธีการที่จะเดิน ดังนั้นธรรมะคือการใช้ธรรมะในชีวิตการเดินทาง หรือนำไปช่วยเขานำชีวิตของเขาอย่างถูกต้องหรือนำมาช่วยในการเดินทางเพื่อชีวิตเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปด้วยดี

นุ่งขาวห่มขาว

นุ่งขาวห่มขาว

What is spiritual practice ? Dharma practice is the use of Dharma to practice Dharma, use it for living, work is to use Dharma for the benefit of real life, making life happy.

When practicing Dharma, it means using Dharma in real life or it can be used for life’s benefits. If not used, it’s not called practice. The word “practice” itself originally means “travel” comes from Original Pali, and another word is “Patna”.

What does “ behavior ” mean? It can be seen in the words “ Middle way ” which we mean Middle way means “way”. What is that? That is walking. The word “path” is a place to walk. The word “practice” and “practice” are the same words. The same etymology: If the verb has the form Means operation or travel

Therefore, practice, practice, or practice means traveling or walking. If it is a journey, it is popular in the form of training that Thailand uses or exercises. If it’s a path, it’s popular. Therefore, we use these terms in a fair way: normal travel is to travel outside, travel on the ground, on foot, or even have a car and run on an airplane, also known as travel

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่