ทดแทนบุญคุณ

ทดแทนบุญคุณ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถลืมได้ ไม่ว่าใครจะทำบุญกับคุณคุณก็ต้องการได้รับรางวัลเสมอ และนี่คือสิ่งที่ดีที่ทุกคนในสังคมพึงระลึกไว้ แต่การมองเรื่องของบุญในแง่มุมว่าถ้าใครมีบุญเช่นกันก็ต้องตอบแทน จะทำให้คุณเห็นว่าการชดเชยเป็น “หน้าที่” ที่ไม่ได้มาจาก “ความจริงใจ” คุณต้อง “ต้องทำ” ไม่ใช่ “ต้องการ” ดังนั้นสังคมในปัจจุบันพิจารณาเหตุผลและผลลัพธ์มากเกินไป หากใครไม่ทำอะไรโดยไม่ทำบุญก็ไม่มีใครคิด ความกตัญญูที่แท้จริงควรมาจากใจ หากคุณรู้สึกจากภายในที่คุณต้องการมอบสิ่งดีๆคุณจะไม่ต้องรู้สึกถึงภาระผูกพัน และการกระทำของคุณจะเป็นไปตามธรรมชาตินอกจากนี้ความกตัญญูสามารถใช้ได้กับทุกสิ่งรอบ ๆ ตัวคุณ สภาพแวดล้อมทั้งหมด

ความกตัญญูกตเวที: “คนดี” หมายถึงความกตัญญูกตเวทีหมายถึงการค้นหาความดีหรือความสำคัญของบุคคลหรือวัตถุนั้นเพื่อดูว่ามันสำคัญหรือดีเพียงใด หลังจากพิจารณาด้วยปัญญาแล้วควรเขียนไว้ในใจ

คำว่า “กตเวที” แปลว่า ตอบแทนคุณ หมายถึงการชดเชยคุณในทางปฏิบัติเมื่อแสวงหาความดีงามในผู้คนและสิ่งของต่างๆ เมื่อต้องการค้นหาและจำไว้ว่าบุคคลนี้หรือสิ่งนี้ให้ฉันและค้นหาโอกาสที่จะชดเชยตามความเหมาะสมสำหรับสถานะที่เรียกว่าความกตัญญูเช่นลูกชายและลูกสาวที่ซาบซึ้งของแม่พ่อและรางวัลคุณทั้งสองตัวอย่างและความกตัญญูนั้น การแสดงออกมี 4 เหตุผล

  1. ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้คนเริ่มแรกหมายถึงความกตัญญูรู้คุณต่อตัวเองคือการรักษาสุขภาพที่ดี เมื่อใช้ร่างกายก็จะเห็นความสำคัญของร่างกาย เมื่อเห็นความสำคัญแล้วจะได้รับการรักษาที่ดี อาหารที่ดีสำหรับร่างกายแล้วคนที่มีสุขภาพต้องมีความรู้และความรู้เพื่อนำความเป็นอยู่ที่ดีไปสู่ ​​4 คู่ต่อไปนี้: 1. ผู้ปกครองและเด็ก 2. ครูอาจารย์และนักเรียน 3. พระราชาและประชาชน 4. อาจารย์ และผู้คน
  2. ความกตัญญูต่อคลังหมายถึงสิ่งมีชีวิตไร้ค่าบ้านที่อยู่อาศัยและต้นไม้ซึ่งพวกเขาไม่ต้องการช่วยให้คุณได้รับสิ่งที่มีประโยชน์มากมาย หลายคนเพราะต้นไม้ในที่ร่มช่วยให้คนร้อนได้รับความอบอุ่นเมื่อเข้ามาในร่มบางครั้งถ้าจำเป็นต้องเดินในป่าอันกว้างใหญ่ มันจะหมดแรงและสิ้นหวังหากอยู่กับต้นไม้เท่านั้น ขอแสดงความยินดีกับชีวิตอุปถัมภ์ของคุณ คุณจะได้รับมากหรือน้อย
  3. ขอบคุณสำหรับการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีอุปการคุณทุกคนที่ได้รับการดูแลอย่างดีและมีความสุข คุณมีงาน แต่มีความก้าวหน้าซึ่งต่างกับคนที่ไม่รักงานอย่าตั้งใจหรือทำ ด้วยความเสียใจ
  4. ความกตัญญูกตเวทีต่อศัตรูพืชคือการทำร้ายหรือกับคนที่ไม่ปรารถนาให้เราดีแล้วก็อาจจะไม่มีประโยชน์ แต่ในความเป็นจริงมันอันตรายสำหรับผู้ที่ต้องต่อสู้ด้วยความรัก ผู้ฝึกสอนที่ดีและเก่งคนที่มาก่อนสามารถเอาชีวิตรอดได้ผู้ที่สามารถโจมตีด้วยความระมัดระวังและชนะ ประโยชน์สำหรับเรา

ความกตัญญูกตเวทีเป็นสัญลักษณ์ของคนดีที่มีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานหลายปี

ความรู้สึกของความทุกข์ต้องอยู่ในความสมบูรณ์แบบของความทุกข์เพราะความกตัญญูมีส่วนที่ผู้คนเป็นคนดี เคารพจ่ายกรกฎาคม

ทดแทนบุญคุณ

ทดแทนบุญคุณ

Learning to be grateful is something you can’t forget to share with you, be rewarded, and be the best thing for everyone in society. Having merit as well is rewarding, so you see that setting up a “duty” does not come from “sincerity”. You have to “do” and not “want”. Effect and too much If you need help from the inside, you want to give good things to you. Can be used with everything around

Gratitude: “Good person” means gratitude. Gratitude means the search for goodness or importance of a person or object that is important or good.

The word “grateful” means that you will receive many rewards for helping the victims and the victims. To find and remember that Suitable for those who love typing and receiving mum awards, both examples and the feeling they received from 4 reasons.

Gratitude to those who have been first mentioned for their own feelings about maintaining good health.When using the body, it will see the importance of the body.When seeing the importance,

then will receive good treatment. For body Then healthy people must have the knowledge and knowledge that will lead to the following 4 good things: 1. Parents and children 2. Teachers,

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

พ่อแม่ผู้มีพระคุณ

พ่อแม่ผู้มีพระคุณ เมื่อเด็กเกิดมาสิ่งแรกที่ลูกต้องรู้ก่อนสิ่งอื่นใดคือพระคุณของพ่อแม่ เพียงแค่นี้ความสง่างามของผู้ปกครองที่ครอบงำ พ่อแม่เปรียบเสมือนเจ้าของชีวิตของลูก ซึ่งผู้ปกครองสามารถพิจารณาได้ว่าเด็กเกิดมาหรือไม่เด็กทุกคนควรตระหนักถึงพระคุณแรกนี้

เมื่อเด็กเกิดมาพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเสมอตั้งแต่แม่ให้นมลูกจากเลือดของแม่กลั่นให้นมลูกกินเมื่อโตพอกินพอผู้ปกครองจะให้อาหารที่ดีที่สุดสำหรับเด็กที่จะกิน . แม้ว่าบางครั้งผู้ปกครองจะต้องอดอยาก แต่ผู้ปกครองสามารถทำเพื่อลูกได้

หลังจากรับประทานแล้วจะต้องรับประทาน เด็กจะถ่ายทั้งอุจจาระและปัสสาวะโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ปกครองต้องรอและเช็ด ล้างอุจจาระของลูก ๆ ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่รังเกียจ จนกระทั่งเด็กโตพอที่จะยิงด้วยตัวเองซึ่งใช้เวลาหลายปีเช่นนี้ความสง่างามของพ่อแม่ยิ่งใหญ่กว่า

อันตรายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กผู้ปกครองจะป้องกันไม่ให้เกิดกับเด็ก แม้แต่ชีวิตของพ่อแม่ก็ยอมแพ้เพื่อให้ลูกมีชีวิตพ่อแม่จะไม่ยอมให้ลูกตา เด็ก ๆ จะต้องอยู่ในสายตาของพ่อแม่เสมอ แม้ในขณะนอนหลับเด็ก ๆ จะต้องอยู่ในที่ปลอดภัยเสมอก่อนที่พ่อแม่จะหลับเมื่อเด็กร้องไห้ผู้ปกครองจะตื่นขึ้นมาทันทีเพื่อค้นหาสาเหตุที่ลูก ๆ จะต้องร้องไห้ พ่อแม่ไม่เคยหลับเมื่อมีทารกอยู่ใกล้

เมื่อลูกโตขึ้นต้องตอบแทน พ่อแม่ผู้มีพระคุณ ผู้ปกครองจะมอบทุกอย่างให้กับลูก ๆ ของพวกเขา – ของเล่นอาหารเครื่องใช้และความรู้ที่ผู้ปกครองสามารถหาได้ เมื่อเด็กโตขึ้นจนถึงอายุที่มีคู่สมรสถึงแม้ว่าพ่อแม่ทุกวันนี้ไม่สามารถเลือกคู่ครองให้ลูกได้ แต่พ่อแม่พยายามสอนลูกให้เลือกคู่ครองที่ดีเสมอและถึงแม้ว่าเด็กจะมีครอบครัวแล้วก็ตาม เด็กจนกระทั่งชีวิตของพ่อแม่จากไปนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสง่างามของพ่อแม่สำหรับลูก ๆ ของพวกเขา เด็ก ๆ ควรรู้เพราะเป็นธรรมชาติของชีวิตที่ต้องการให้พ่อแม่คลอดและดูแล จนกว่าลูกจะเติบโตและดูแลตัวเองแม้ว่าพ่อแม่จะทำตามสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตเหมือนกับทุกสิ่งในโลก

พ่อแม่ผู้มีพระคุณ

Patron parents When a child is born, the first thing that a child must know before anything else is the grace of the parents. This is just the elegance of a parent who owns the parent. Who can decide whether a child is born or not

When a child is born, the parent is always the parent. The mother is breast-feeding the child. When the child eats enough, the parent will give the best food to the child to eat. But who can do it for children?

After that there must be parades and people who go forward without notice, those who have to wait and clean their faces with their own help. Which takes years like this, the magnificence of parents is even greater.

Any danger to children, parents will prevent damage to children in the lives of parents. Parents always sleep while sleeping. Children must always be in a safe place before the mother sleeps. When the child is crying, the parent will immediately wake up to find the child to be crying near.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่


เจ้ากรรมนายเวร

เมื่อเรารู้จัก เจ้ากรรมนายเวร ดีพออยากจะอธิบายเรื่องของหน้าที่นั่นเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของกรรมนี้เพราะเขาเป็นเจ้าหนี้ที่แท้จริงเสียงที่แท้จริง

และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต้องทนทุกข์ทรมานมากในวันนี้นอกจากกรรมปัจจุบันที่เราได้ทำเอง

เจ้ากรรมนายเวร ก็คือข้อเกี่ยวข้องกับเราในอดีตหลายคนอาจเป็นพี่น้องพี่น้องพ่อแม่เพื่อนหรือแม้แต่คน เป็นสัตว์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน

แต่แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งหรือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อ อาจเป็นเรื่องที่เราตั้งใจและไม่ตั้งใจ จากนั้นเขาก็มีความบาดหมางเขายังต้องการให้เราจ่าย

ในบางคนอาจจะทำอะไรเลยกระจัดกระจาย และคนที่ทำโดยฉันเขาจะไม่ติดใจกับถือว่าเป็นเรื่องเล็ก ๆ เช่นนี้ไม่ได้อยู่ในขอบเขตและไม่ได้เป็นหน้าที่

ฉันต้องการเน้นย้ำอีกครั้ง เวลานอนมีส่วนทำให้เราทุกข์ในหลาย ๆ อย่าง หลายครั้งมันจะต้องเป็นคนร้ายที่เขายังคงระหองระแหง และยังต้องการให้เราจ่ายและเมื่อใดเมื่อใดและเมื่อใดที่เขาจะให้อภัยเราไม่ว่าการให้อภัยจะขึ้นอยู่กับเขาหรือไม่

และฉันไม่มีอำนาจใด ๆ ที่จะควบคุมเขานอกจากขอให้เขาให้อภัยเท่านั้นวิธีใดก็ตามที่คุณเลือกตามความเชี่ยวชาญและความมั่งคั่งรวมถึงข้อดีที่เรามีอยู่ในตอนนี้

ในกรรมบางอย่างมีอาชญากรรมสำหรับคนที่เสียชีวิตเพราะเราอาจต้องแยกจากกันสูญเสียทรัพย์สินญาติพี่น้องคนที่รักหรือมีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้เขาป่วยหรือทรมานหรือแม้กระทั่งกับความตายเราได้สูญเสียหนึ่งชีวิต

เจ้ากรรมนายเวร

When we know The Bedtime Officer is good enough to explain the duty, that is the most important part of this karma, because he is a true creditor, a true voice.

And it is part of the suffering that we suffer today, aside from the present karma that we have done ourselves.

Bedtime workers are related to us in the past. Many people may be siblings, siblings, parents, friends, or even people. Is an unknown animal.

But then there is an event or factor that causes the connection It may be something that we intend and do not intend. He then has a feud, he still wants us to pay.

Some people may do anything scattered. And the people who do by me, they will not be enamored with such small things as this is not in the scope and not the duty.

I want to emphasize again. Bedtime has caused us to suffer in many ways. Many times it must be a criminal who is still his feuds. And still want us to pay and when, when and when he’ll forgive us, regardless of whether forgiveness depends on him or not.

And I have no power to control him except to ask forgiveness. Whichever method you choose, according to your expertise and wealth, as well as the benefits we have right now.

In some karma, there are crimes for those who die because we may have to separate, lose property, relatives, loved ones or have caused an accident. Made him sick or tortured or even with death. We lost one life.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง … มีหนูตัวหนึ่งแอบอยู่ในกำแพงที่มีรอยแตก เจ้าหนูเห็นสามีภรรยาชาวนากำลังแกะห่อกระดาษ หนูก็ลุ้นว่าจะเป็นอาหารอะไรแต่พอแกะออกมาก็ต้องตกใจ เพราะเป็นกับดักหนูเขาจึงวิ่งไปหาสัตว์ตัวอื่นๆที่ชาวนาเลี้ยงไว้ หนูวิ่งไปร้องตะโกนบอกไก่ว่า มีกับดักหนูอยู่ในบ้าน! ไก่บอกว่านี่จะเป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับเจ้าแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเลย หนีไปให้พ้น และ หนูจึงวิ่งไปบอกหมู มีกับดักหนู่อยู่ในบ้าน! หมูรู้สีกเห็นใจและกล่าวว่า ไม่เป็นไรนะฉันจะสวดมนต์เผื่อเธอเอง เพราะฉันคงทำได้แค่สวดมนต์เท่านั้น

หนูจึงว่งไปบอกวัว ว่ามีกับดักหนู่อยู่ในบ้าน ! วัวบอกว่าเสียใจด้วย แต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันนี่ พอหนูกับบ้านก็รู้สึกกังวลและเศร้าที่ต้องเจอกับกับดักหนู่เพียงลำพัง พอตกดึกคืนนั้นเสียงกับดักหนูทำงานเสียงดังมาก สรุปเป็นงูแต่หนีบได้ตรงหาง ภรรยาตื่นขึ้นมาในความมืดโดยไม่รู้ว่าเป็นงูจึงโดนฉกเข้าที่ขา สามีจึงรีบพาไปโรงพยาบาลและพากลับบ้านแต่เธอมีไข้สูงสามีจึงไปหาวัตถุดิบในการทำซุปมาบำรุงภรรยา จึงไปที่เลี้ยงไก่เพื่อทำซุป

แต่ภรรยาอาการแย่ลง เพื่อนๆและญาติๆจึงมาดูใจจึงตัดสินใจฆ่าหมูสะ และ ในที่สุดภรรยาก็เสียชีวิต จึงจัดงานศพและจำเป็นต้องฆ่าวัวเพื่อเลี้ยงแขกในงาน บทสรุปของเรื่องนี้คือ เราไม่ควรคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเราเพราะทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ก็อาจจะเกี่ยวพันกับเราโดยไม่ได้ตั้งใจ ควรให้กำลังใจกันเข้าไว้จะดีที่สุดค่ะ

เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

A story about a rat … There was a mouse hidden in a cracked wall. The youngster saw the husband, wife, and farmer working out the wrapping paper. I was hoping for what food to be, but when the sheep came out they were shocked. Because it was a mouse trap, he ran to find other animals that the farmer raised. I ran and shouted to the chicken There is a mouse trap in the house! Kai said that this would be a bad thing for you, but it had nothing to do with me, so I ran away and I ran to tell the pig. There is a trap in the house! The Rok Pig felt sympathy and said that No problem, I’ll pray for you Because I can only pray.

So I’m waiting to tell the cow. That there is a trap in the house! Wua said sorry But it doesn’t have anything to do with me. When I and I felt worried and sad that we had to face the trap alone. When night fell that night, the rat trap worked very loudly. In summary, it is a snake but can be clamped at the tail. The wife woke up in the dark without knowing that it was a snake and therefore snatched into his leg. The husband hurried to the hospital and brought home, but she had a high fever, so the husband went to find the ingredients to make soup to nourish his wife. So go to raise chicken to make soup.

but his wife worsened Friends and relatives came to see the heart, so decided to kill the pig and finally the wife died. Therefore held a funeral and needed to kill a cow to entertain guests at the event The conclusion of this story is We should not think that this is unrelated to us because every life we ​​have may be inadvertently related to us. Should encourage each other to be the best.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คุณจะเลือกวิธีไหน

คุณจะเลือกวิธีไหน … (นี่คือเหตุผล …ที่มียางลบตรงปลายดินสอ) เด็กกลุ่มหนึ่งเล่นใกล้กับรางรถไฟ 2 ราง ซึ่งรางหนึ่งอยู่ในกระบวนการ ส่วนอีกรางไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป

มีเด็กเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เล่นบนรางที่ปิดใช้งาน เด็กคนอื่นๆนั่งเล่นอยู่บนรางที่ยังใช้งานอยู่ ตอนรถไฟจะแล่นมาคุณอยู่ใกล้ที่สับรางรถไฟ คุณเลือกที่จะเปลี่ยนรถไฟไปรางที่ปิดการใช้งานเพื่อช่วยชีวิตเด็กส่วนใหญ่ แต่สิ่งนั้นหมายถึงการเสียสละชีวิตของเด็กที่เล่นบนรางที่ปิดใช้งาน

หรือจะปล่อยให้รถไฟวิ่งในรางเดิม ต้องหยุดคิดสักหน่อย มีทางเลือกไหนที่เราสามารถทำได้หรือไม่? คุณควรตัดสินใจก่อนที่จะอ่านต่อ แต่รถไฟไม่สามารถหยุดรอให้คุณนั่งคิดได้

คนส่วนใหญ่อาจเลือกที่จะเปลี่ยนรางรถไฟ และ จำเป็นต้องเสียสละชีวิตของเด็กที่นั่งอยู่คนเดียว คิดว่าคุณอาจคิดแบบเดียวกัน ตอนแรกคนส่วนใหญ่มักจะเป็นเช่นนั้นเพราะช่วยชีวิตเด็กส่วนใหญ่ โดยการเสียสละชีวิตของเด็ก 1 คน ดูเหมือนว่าจะมีเหตุผลทั้งด้านศีลธรรม และ ด้านความรู้สึก

แต่คุณจะทันคิดไหมว่าเด็ก 1 คนนั้นเลือกเล่นในที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เขาตัดสินใจถูกต้องในการเล่นตรงที่ปลอดภัย แต่เขาต้องเสียสละชีวิตให้กับเพื่อนๆที่ไม่สนใจเรื่องความปลอดภัย และ เลือกที่จะเล่นในที่เสี่ยง

สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ชุมชน ทางการเมือง ยิ่งเฉพาะในสังคมประชาธิปไตย กลุ่มคนกลุ่มน้อยมักถูกเสียสละเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ต่อให้คนกลุ่มน้อยนั้นฉลาด หลักแหลม ก็ตาม ต่อให้คนหมู่มากอาจจะโง่ก็ตาม

บางครั้งคุณอาจลืมว่าการตัดสินใจที่รวดเร็วไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไป โปรดจำไว้ว่าสิ่งที่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องได้รับความนิยม เพราะอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด

คุณจะเลือกวิธีไหน

คุณจะเลือกวิธีไหน

Which method would you choose … (this is the reason … with an eraser at the end of the pencil) A group of children played near two railroad tracks, one of which was in the process of The other rail is no longer in use.

Only one child is playing on disabled tracks. Other children are sitting on the rails that are still active. When the train will come, you are near the shuffle train. You choose to change trains to deactivated rails to save the lives of most children. But that means sacrificing the lives of children playing on disabled tracks.

Or will let the train run on the same track Have to stop thinking a bit Are there any options we can do? You should make a decision before reading further. But the train can’t stop waiting for you to think.

Most people may choose to change trains and need to sacrifice the lives of children sitting alone. Think you might think the same way At first, most people tend to be like that because they save the lives of most children. By sacrificing the lives of 1 child, it seems to have both moral and emotional reasons.

But will you think that 1 child chooses to play inactive? He made the right decision to play in a safe match. But he has to sacrifice his life for friends who don’t care about safety and choose to play at risk.

This situation occurs frequently. Whether working at a political community, especially in a democratic society Minority groups are often sacrificed for the benefit of the majority. Even if the minority is intelligent, even if the majority of people are stupid.

Sometimes you may forget that fast decisions are not always correct. Remember that the right things don’t have to be popular. Because it might be a wrong decision.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ฆ่าชิงทรัพย์

“ผมขับแท็กชื่อยู่ที่สนามบินแล้วถูก ฆ่าชิงทรัพย์ ” ชายผู้
นั้นบอกคุณแดง
“อ้าว…อย่างนี้ก็เป็นผีนะซิ” คุณแดงถาม
ไม่มีเสียงตอบจากชายคนนั้น คุณแดงไม่กลัวอยู่แล้วแต่ก็งงๆ
ว่าผีมาขอความช่วยเหลือเลยถามรายละเอียดจากผีได้ความว่า มัน
ล่อลวงไปฆ่าที่อวลึกกระบี่ เอาทรัพย์สินไปแล้วฆ่าทิ้งสะกดวิญญาณ
เอไว้ที่นั่นให้ช่วยไปบอกพี่เขยหน่อยเขาบอกมาพร้อมเบอร์โทร ตำชวจ
เป็นฆาตรกรฆ่าเขา โดยเรียกรถมาจากหน้าโลตัสภูเก็ต พร้อมราย
ละเอียดต่งๆ อีกอาทิ วิธีการฆ่าเขา และในรถมีอะไรอยู่บ้าง
เมื่อคุณแดงรับปากก็โทรไปให้ พี่เขยเขาก็ง…จากนั้นนัดพบ
กันคุยกัน แล้วก็ไปแจ้งความโดยให้ญาติเขาไปแจ้ง แต่ไม่ได้บอกว่าผี
มาบอกนะ กลัวตำรวจเขาจะขำ…
ในที่สุดสามารถจับคนร้ายได้ ในวันที่ทำแผนตอน
แรกยังทำแผนผิดอีก…คุณแดงเลยบอกว่าผู้ฆ่าน่าจะเป็นผู้
ขับรถแล้วคนผู้ตายเป็นคนนั่งหน้าคู่คนขับ แล้วให้รื้อพรม
หน้ที่นั่งเบาะหน้าพบคราบเลือดเพิ่มและมีปลอกกระสุน
ดีดตกอยู่ด้วย ผู้ฆ่าชิงทรัพย์คดีนี้เป็นอดีตตำรวจ
ตำรวจเองก็ง… ที่เล่ามานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่คุณแดงหรือ
คุณษณกร จิรายุส เล่าสู่กันฟังซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้อุปสมบท จากเรื่องนี้
เห็นหรือไม่วการตายแล้วยังไม่แล้วกันบางวิญญาณเกิดความห่วงบาง
วิญญาณเกิดความเศร้าสุดแท้แต่บุญกุศลของแต่ละคน

ฆ่าชิงทรัพย์

ฆ่าชิงทรัพย์

“I drove the name tag at the airport and was robbed”
 That told Khun Daeng
 “Oh … this is a ghost,” Khun Daeng asked.
 There was no response from that man. Khun Daeng is not afraid but is confused.
 That the ghost came to ask for help, so asked the ghost details for it
 Seduced to kill the deep sword Took the property and killed the soul spell
 A is there to help. Please tell elder brother-in-law. He said come with the phone number
 Was the murderer of him By calling the car from the front of Lotus Phuket, with details

 Other details such as how to kill him And what’s in the car
 When Mr Daeng accepted the phone call His brother-in-law … then meeting
 Talk to each other and then report to the relatives to report. But didn’t say that ghosts
 Come to tell, afraid the police will laugh
 In the end, can catch the criminal On the day of the plan making
 First, still making the wrong plan again … therefore Dang said the killer should be

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การข่มขู่ทำร้ายร่างกาย

ปัจจุบันคุณแดงมีฐานะเป็นปึกแผ่นดำเนินธุรกิจช่วยเหลือคน
อื่นๆ อย่งจริงใจ ทำพลาซ้ำเคลื่อนที่หลายแห่งในภูเก็ต ตลอดทั้งยาม
ไดที่ผู้ประกอบการขัดสนหรือหมุนไม่ทันคุณแดงบอกว่าไม่ต้องไปกใคร
ที่อื่นเสียอบี้ยนอกระบบแผงร้อยละยี่สิบเลย ให้มาเอาที่แกนี่ดอก
เบี้ยตามแบงก็ไม่กี่บาทหรอกอย่างมากสามบาทห้าบาท
ไม่มีการใช้ระบบวิธี การข่มขู่ทำร้ายร่างกาย ใดๆ
เพราะอย่างไรเสียก็มาด้าขายด้วยกันนี่ ด้วยเหตุลักษณะ
อย่างนี้แม่ค้าพ่อคตามพลาซ่าเคลื่อนที่ทั่วภูเก็ตแห่มาขาย
ของกับตลาดของคุณแดงมากมาย จนคนที่ทำตลาดอื่น
มองค้อนใส่ คุณแดงย้ำมาตลอดว่าเราเคยจนมาก่อนดีแล้ว
ต้องช่วยคนอื่นๆ บ้าง ช่วยระบบรากหญ้านี่แหละ…
นอกจากช่วยคนแล้วคุณแดงยังเคยช่วยผีด้วย…
เหมือนกับเป็นสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างก็เป็นได้ที่คุณแดง
สามารถสื่อสัมผัสกับโลกวิญญาณได้ทั้งนั่งหลับตาและลืมตานี่แหละ
คุณแดงเคยทำธุรกิจรถแท็กซี่ที่สนามบินภูก็ต แต่ว่ามีอยู่ดันเดียวลองๆ
ทำด
วันหนึ่งแก่ไปวัดสว่างอารมณ์เพื่อไปกราบท่านอาจารย์ที่วัดด้วย
ตอนนั้นประมาณทุ่มเศษๆ เริ่มมืดแล้วพอหันหลังเดินออกมาห่างจาก
กฏิเจ้าอาวาสสักครู่ มีชายไม่ทราบชื่อมายืนดักแกในสภาพที่โชกเลือด
นองหมดทั้งตัว แล้วบอกว่ามีเรื่องรบกวนให้ช่วยหน่อย… คุณแดงบอก
อ้าวไปมีเรื่องกับใครมาจะให้ผมช่วยได้อย่างไร ผมไม่ใช่ตำรวจคุณตั
ไปบอกตำรวจเอง

การข่มขู่ทำร้ายร่างกาย

การข่มขู่ทำร้ายร่างกาย

Currently, Dang is in a unified position to help people.
 Others sincerely do many plastic rails in Phuket throughout the guards.
 The entrepreneurs in need or can not turn. Khun Dang said that do not need to go to anyone.
 Elsewhere, twenty percent outside the panel system To bring here to you
 The premium is just a few baht, three baht five baht.
 No system methods are used. Intimidate any physical assault
 Because however bad, Mazda sold together here. Because of the characteristics
 Like this, the merchants in the mobile plazas around Phuket flock to sell
 Lots of things with Khun Daeng’s market Until those who do other markets
 Looking at the hammer at Khun Daeng, we have always seen it before.
 Needing to help others help the grassroots system …

Aside from helping people, Khun Daeng also used to help ghosts too …
 It’s like being a special touch. Something is possible. Khun Daeng
 Can communicate with the spirit world, both sitting and closing your eyes
 Khun Daeng used to run a taxi business at Phu Kot Airport. But there is only one try Do
 One day, went to the Sawang Arom temple to pay respect to the teacher at the temple.
 At that time, about a quarter Began to darken when turning back and walked away from
 Abbot’s moment With an unknown man standing in his blood-soaked state
 All the body Then said that there is a disturbing thing to help … Khun Dang said
 Oh, what’s the matter with me? How can I help? I’m not a policeman.
 Go to tell the police yourself.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ชมรมผู้ใหญ่บ้าน

พี่สาวหันมาถามคุณแดงว่ไปพูดรื่องที่ดินให้ใครฟังหรือเปล่า..
เราจะไปประมูลงานเที่ยวไปเล่ให้ใครต่อใดฟังไม่ได้นะเดี๋ยวถูกคว่ำ
การประมูล….
“ผมไม่ได้พูดกับใครเลยนะจริงๆ”
แล้วใครโทรมาบอกว่าให้ไปหาผู้ใหญ่เกื้อๆ พี่นั้นถามต่อว่า
ได้ไปหาใครไปกราบพระแล้วก็ไปไหว้ ศาลเสด็จ
เข้าไปภูเก็ตไปหาใคร ไม่ได้ไปหาใครไปกราม
ในกรมฯ พอพูดคำนี้ออกมาทำให้คุณแดงสะดุดแล้วนึกในใจทันทีว่า
หรือจะเป็นท่นมาช่วย แต่ก็ยังไม่มั่นใจ สัครู่เดียวเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น
อีกแล้ว คราวนี้คุณแดงไปรับเอง
“ไปหาผู้ใหญ่เกื้อๆ” แล้วสายก็หลุดไปตามเดิมอีกครั้ง พอรุ่งเช้าคุณแดงเดินทาง
ไปที่ทำการ ชมรมผู้ใหญ่บ้าน เพื่อไปหาประธานกำนันผู้ใหญ่ ถามว่มี
ผู้ใหญ่บ้านที่ไหนชื่อว่เกื้อบ้างเขาบอกมาว่ามีอยู่สองเกื้อจะเอาเกื้อไหน
ก็อตำบลฉลองกับเกื้อตำบลศรีสุนทร
คุณแดงอาศัยไหวพริบนึกได้วที่ของเราอยู่ที่ตำบลศรีสุนทรดัง
นั้นชอที่อยู่เบอรโทของเกื้อศรีสุนทร พอได้ทุกอย่างแล้วเดินทางไปพบ
ผู้ใหญ่ เกื้อศรีสุนทร
พอพบกันนั่งคุยสักครู่ผู้ใหญ่เกือบอกว่า
“นี่อยากได้ที่ดินผืนนี้มานานแล้วแต่ไม่รู้ใครเป็นเจ้าของ”
เป็นอันว่างานนี้สำเร็จลุล่วงไปโดยปริยาย คุณแดงจึงเชื่อว่า
เสด็จในกรมฯ มาโปรดอีกครั้งหนึ่ง คุณแดงนี่ก็แปลกผูกพันกับเสด็จ
ในกรมฯ หรือทหารเรือมาก ขนาดศรีภรยายังเป็นบุตของเจ้าสัวผู้รับ
เหมาเกี่ยวกับการสร้างงานทางราชการทหารเรื่อ…

ชมรมผู้ใหญ่บ้าน

ชมรมผู้ใหญ่บ้าน

The older sister turned to ask Dang to talk to anyone about the land ..
 We won’t be able to listen to the bidding for any traveling party. We’ll be upset.
 Auction ….
 “I really didn’t speak to anyone.”
 And who called to say that he’d go to see the elders That elder asked
 Went to find someone to pay respect, and then went to pay respect to the court
 Who did you go to Phuket? Did not go to find anyone to jaw
 In the Department, when speaking this word, causing Khun Dang to stumble and immediately thought that

 Or will you come to help? But still not confident One time, the phone rings
 Again, this time, Khun Daeng pick up
 “Go to see the elders” and then the call will disappear again. When dawn, Khun Daeng traveled
 Go to the headman’s office In order to go to the president, the village headman asked if there was
 The village headman’s name is Kua. He said that there are two lua.
 Chalong and Kua sub-district, Si Sunthon
 Khun Daeng is living, resourceful. I can remember our place in Si Sunthondang district.
 Then the name of Berto’s address Once he got everything, he traveled to meet

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

กรมหลวงชุมพร

นึกในใจว่แล้วมันป็นใดมายุ่งรื่องของเราะ…หตุที่นึกอย่างนี้เพาะ
ความไม่ว่าเสียงลุงนั้นเป็นใดทั้งที่เห็นตัวอยู่ในลักษณะการแต่งกาะ
แบชบำนประมชวเล..มาใคร่ครวญตามคำพูดของลุงนั้นเห็นที่
จะจริงนะอย่าฆ่าตัวตาย
พอหันไปอีกที่ลุงนั่นหายไปแล้ว…หายไปไหนไม่ทราบ ได้เดิน
รอบเกาะก็ไม่เห็นว่ามีใครเลยแม้แต่คนเดียว…ใกล้เย็นแล้วเรือมารับ
กลับถามคนเรือว่าวันนี้มีมาส่งใครก่อนหนผมมาหรือไม่เขาบอกว่าไม่มี
แล้วนั่นหมายความว่าเสียงของใครที่ได้ยิน…กลับมาบ้านแล้ว
ยังนั่งนึกในใจอยู่จนกลางคืนฝันว่มีคนมาบอกว่าเสียงเมื่อกลางวันน่ะ
เสียงของเสด็จใน กรมหลวงชุมพร ท่านมาเอง…หมายความว่าเราเจอ
เสด็จท่านด้วยตาเนื้อกลางวันแสๆ นี่นะ…พอพูดอย่างนี้แล้วคุณแดง
ขนลุกซู่ทันที่
อีกครั้งหนึ่งที่คุณแดงเชื่อว่เสด็จในกรมฯ มาช่วย อีกช่วงหนึ่ง
ที่คุณแดงกำลังต้องการขายที่ดินที่อยู่ในอำภอศรีสุนทร แต่ประกาศ
ขายมานานแล้วยังขายไม่ได้ คราวนี้ก็ไปในตัวจังหวัดภูเก็ต นั่งบ่นอยู่
คนเดียวที่ศาลเสด็จในกรมฯ
กลับมาบ้านนั่งปรึกษากับพี่สาวว่าจะทำอย่างไรดีที่ดินยังขาย
ไม่ได้เสียที่…คุยกันยึดยาวดูเวลาปาเข้าไปตีหนึ่งเศษๆ แล้ว ยังหาหนทาง
ออกไม่เจอเลย สักครู่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพี่สาวของคุณแดงไปรับสาย
เสียงที่พูดมาตามสายนั้นพูดว่า
“ไปหาผู้ใหญ่เกื้อๆ”
แล้วสายนั้นก็หลุดไป..

กรมหลวงชุมพร

กรมหลวงชุมพร

Thinking in mind what it is to be busy with ours … The reason that I think like this
 Regardless of what his uncle’s voice is, even when he sees himself in the form of a marriage
 Bachaprachamawali .. come to contemplate the words of that uncle, see
 Be true, don’t kill yourself.
 As soon as he turned again, that uncle had disappeared … Where did he go?
 Around the island, there was not even one person … near the evening and the boat came to pick up.
 Instead asked the sailor today who has sent me before me or not? He said no

And that means that the sound of anyone who hears … comes back home
 Still sat in his heart until night, dreaming that someone had said that the sound in the middle of the day
 The sound of His Highness in Krom Luang Chumphon himself … means that we have found
 His Majesty the King with a grimace of flesh Here … After saying this, Khun Daeng
 Goose bumps instantly.
 Once again, Khun Daeng believed that His Highness came to help another period.
 That Khun Daeng is looking to sell the land in Amnat Sri Sunthorn but announced
 Sold for a long time, still not sold This time he went to Phuket to sit and complain.
 The only person in the High Court

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปลุกเสกพระเครื่อง

ในขณะที่สลบอยู่นั้นเองเหมือนกับว่ามีคนที่แต่งตัว
แบบแขกๆ มาคอยดูแลตลอดเวลาซึ่งขณะนั้นก็ไม่รู้จักชื่อ
เรียกไม่ถูกว่าเป็นใคร จนกระทั่งท่านมาบอกว่าท่านซื้อ ท่าน
ท้าวมหาพรหมชินะบัญชะระ ผู้ที่เป็นพรหมและเคยมา
แนะนำหลวงปู่โตวัดระฆังฯ ปลุกเสกพระเครื่อง อันมีนามว่า
พระสมเด็จในนิต พอครบ 7 วันคุณแดงฟื้นคืนตามปกติ
ดังเดิม
เมื่อตอนปีพ.ศ. 2528 ตอนนั้นกิดวิกฤติอย่างหนัก คุณแดง
เหนื่อยและท้อมาก เดินทางไปที่ตรังแล้วว่าจ้างเรื่อข้ามไปที่เกาะเนรมิต
เกาะนี้เกิดเพราะว่าธรรมชาติคลื่นลมในทะเลได้หอบเอาทรายมากอง
รวมนานวันเข้าก็กลายเป็นเกาะไปโดยปริยาย
เกาะนี้ไม่มีผู้คนอาศัอยู่นะเพราะเป็นกาะขนาดเล็กๆเท่านั้น
เดินรอบเกาะแค่เหนื่อย ที่เกาะนี่มีศาลของเสด็จในกรมหลวงชุมพรอยู่
ไม่ทราบว่าใครนำมาตั้งไว้
คุณแดงเดินทางมาถึงที่เกาะนี้แล้วสั่งเรือ
ที่มาส่งว่าให้มารับตอนเย็นด้วย
การอยู่เงียบๆ คนเดียวนั้นมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าได้เห็น
ความคิดของตนเอง เพื่อที่จะหาหนทางแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
ธุรกิจการทำงาน
“ทำไมไม่สำเร็จหนอ…ทำอะไรๆ ก็ดูเหมือนดีแต่ไม่ดีเสียที่…”
สักครู่เดียวมีเสียงผู้ชายค่อนข้างเสียงใหญ่วัยกลางคนพูดออก
มาว่า
“จะทุกข์อย่างไรก็แล้วแต่…อย่าฆ่าตัวตายแล้วกันต่อไปจะรวย”
คุณแดงหันไปมองตามเสียงนั้นด้วยความไม่พอใจ

ปลุกเสกพระเครื่อง

ปลุกเสกพระเครื่อง

While unconscious, it was as if someone had dressed up.
 Like the guests coming to look after all the time, which at that time didn’t know the name
 Cannot be called who it is Until he said that he bought him
 Brahma Chinnabanchara Those who are Brahma and have been
 Introducing Reverend Grandfather To, Rakhang Temple Consecrate amulets called
 Phra Somdej Nai Nit. After 7 days, Khun Daeng recovered as usual.
 As before
 When the year B.E. 1985 At that time, was a serious crisis.
 Tired and very discouraged Travel to Trang and then hire a boat to build the island.

 This island was born because of the nature, the waves of the sea carried the sand.
 After a long day he became an island.
 There are no people in this island because it is only a small size.
 Walking around the island is just tired. There is a shrine on the island of Luang Chumphon.
 Do not know who put it
 Khun Dang arrived at this island and ordered a boat.
 That came to send me to pick up in the evening too
 Staying quiet That alone was also good because I saw
 Own idea In order to find a solution to what happened about
 Business work

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่