คนตายไปแล้วไม่สามารถติดต่อกับคนที่ยังมีชีวิตได้

คนตายไม่สามารถ ติดต่อ ได้ทุกคน โดยไม่ทราบข้อเท็จจริงว่ในจำนวนคนที่ตายไปนั้น
น้อยคนมากที่จะติดต่อได้ ฉะนั้นคนที่มาขอให้ข้พเจ้าช่วยติดต่อกับ
ญาติพี่น้องที่ตายไป ทุกคนที่มาก็มักจะตั้งความหวังไว้ก่อนวชพเจ้า
คงจะช่วยติดต่อให้ สำหรับคนที่เคยเชื่อข้าพเจ้า และเคยมาฟังคำ

บรยายข้าพเจ้าบ่อยๆ เมื่อข้พเจ้าบอกว่ายัง ติดต่อ ไม่ได้ ก็ไม่มีปฏิกิริยา
อะไร แต่สำหรับในรายที่ฟังข่วมาจากคนอื่นชำผจำติดต่อกับคนที่
ตายไปได้ และตัวเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะเป็นพื้นฐาน
อยู่เลย มื่อข้พเจ้าปฏิสรว่ายังติดต่อไม่ได้ ก็มักจะมีปฏิกิริยาไปใน

ทางเข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นคนหลอกลวงไม่เป็นจริงดังข่าวที่เขาทราบมา
ซึ่งบุคคลประเภทนี้จะมาเพียงครั้งเดียวแล้วก็หายหนไปเลย ไม่มา
ติดตามคอยถามว่าเดี๋ยวนี้ติดต่อได้แล้วหรือยัง และสำหรับรายนั้นอย่างนี้
เมื่อผิดหวังจากที่นี่ก็ไปถามที่อื่น ซึ่งในที่สุดบางคนก็ไม่ผิดหวัง คือถาม

อะไรตอบได้เสมอ ต้องการจะรู้อะไรบอกได้ทั้งนั้น เวลานี้คนที่งมงาย
ในเรื่องนี้มีมาก บางคนก็ถึงกับเสียเงินเสียทองไปไม่ใช่น้อย
อันที่จริงข้าพเจ้าไม่เป็นห่วงและไม่เดือดร้อนอะไรเลยที่ใครจะ
เชื่อหรือไม่เชื่อ และเป็นการดีเสียอีกที่คนส่วนมากไม่เชื่อ เพราะจะ


ทำให้ข้าพเจ้าได้มีเวลาทำงานอย่างอื่นที่มีสาระมากกว่านี้ การที่ข้าพเจ้า
ต้องเขียนเรื่องนี้ก็เพราะข้าพเจ้าได้เสียเวลามามากแล้วในการที่ต้องอธิ-
บายซ้ำๆซากๆ ว่าเหตุใดจึงติดต่อได้ หตุใดจึงต่อไม่ได้ให้คนที่มาถามฟัง
ซึ่งเรื่องที่อธิบายนั้นก็ซ้ำๆ กับที่เคยอธิบายให้คนอื่นฟังมาแล้ว คิดว่า

ควรจะได้เขียนเรื่องนี้ไว้ให้เป็นหลักฐานเสียที จะได้ไม่ต้องเสียเวลา
อธิบายบ่อยๆ ด้วยเหตุนี้ข้พเจ้าจึงได้เรียนถามโอปปาติกะหลายท่าน
ด้วยกัน ซึ่งทุกองค์ได้ให้รายละเอียดดังต่อไปนี้

Will be able to contact everyone Without knowing the fact that among the number of people who died
 Very few people can contact. Therefore, the person who requests me to contact you

Dead relatives Everyone who comes will always set their hopes ahead.
 Would probably help to contact For those who used to believe me And used to hear words
 I often When I said that I still can’t reach No reaction
 Anything, but for those who listen to the news from other people

Possible, and I do not know basic knowledge about ice cream
 At that time, Mr. Prasit said that he could not reach. Often have reactions in
 Understanding that I was a hoax, not as true as the news he had heard

 Which this type of person will come only once and then disappear once and never come
 Follow and ask if now can be contacted And for that person like this
 When disappointed from here, went to ask somewhere else. Which in the end, some people were not disappointed, was to ask

What can always be answered Want to know what they can say At this time, the ignorant people
 In this regard there are many Some people even lose money, not less.
 In truth, I was not worried and had no trouble with anyone.

 Believe it or not believe And it is good that many people do not believe because

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คนที่เตรียมตัวก่อนที่จะตายหมายความว่า

เตรียมตัวมานาน ก่อนตาย คำนี้หมายความว่าได้ศึกษาเตรียมตัวมานานก่อนตายธรรมะมานานจนกระทั่งเข้าใจดีแล้วถึงเรื่องชีวิตนี้และชีวิตหน้าและไม่

ก่อนตาย รู้แน่แต่เพียงว่ามันจะต้องตายแน่ประมาท เพราะไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเพราะฉะนั้นจึงได้หมั่นสงแต่ความดีสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอ คน

ประภทนี้แหละที่เรียกว่า เตรียมตัวมานานแล้วก่อนที่จะตาย ท่านอยากที่จะแลเห็นคนในโลกมนุษย์ได้เตรียมตัวอย่างนี้ ซึ่งมันจะทำให้

ภาระของผู้ที่คอยช่วยเหลือผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มาเอาอกเอาใจขึ้นไม่ทำให้ยุ่งยากเหมือนอย่างที่ทนแลเห็นอยู่ในทุกวันนี้และ

ท่านแถมให้อีกนิดหนึ่งว่ เมื่อญาติทำบุญสิ่งนั้นไปให้คนที่ตายไปก็ได้รับสิ่งนั้นจริงๆท่นบอกว่าเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดี

การที่คนตายได้รับของอย่งเดียวกันกับที่ญาติทำบุญไปให้นั้นเป็นเพราะของที่ทำบุญให้นั้นไปถึงคนตายโดยตรงหากแต่ว่าการทำบุญ

ของญาติพี่น้องได้ทำให้จิตของเขาเกิดเป็นกุศลขึ้นมา และสิงของที่ญาติพี่น้องทำบุญไปให้นั้น ได้ไปเตือนความจำถึงสิ่งที่เขาเคยชอบแล้ว

เกิดความปรารถนาขึ้นมาเดี๋ยวนั้นครั้นแล้วของสิ่งนั้นจึงได้เกิดแก่คนตายจงจำไว้ให้ดีว่ ถ้าการทำบุญของญาติพี่น้องไม่ได้ทำให้จิตที่เป็นกุศล

เกิดขึ้นในตัวเขาแล้วสิ่งของที่ญาติพี่น้องทำให้จะไม่ถึงคนตายเป็นอันขาดบรรดาคนที่ตายไป คนประเภทไหนที่ติดต่อได้ คน

ประภทไหนที่ติดต่อไม่ได้ในจำนวนคนที่เชื่อว่า โอปปาติกะมีจริงคนเราตายแล้วไม่สูญ

This term means to study and prepare for a long time before dying. Dharma has long been understood until this life and the next life and not

Knew for sure only that it would surely die Because do not know where the day will die. Therefore, always keep good deeds, create merit, always create merit

This kind of life is called Preparing for a long time before dying You want to see people in the human world prepare this way. Which will make
The burden of those who helped the dead from the human world come to the heart, not as complicated as it is seen today and
He gave a little more When relatives make merit for the dead, they really receive it. He said that this matter must be understood.

The deceased receives the same items as the relatives make merit, it is because the merit of the merit goes directly to the dead.
Of his relatives has made his mind become a charity And the things that

the relatives make merit to Went to remind him of the things he had liked
A desire arose for a moment, then that thing happened to the dead. Remember to remember that If the making of merit by relatives does not make the charitable mind

Occurred in him, then the things that relatives made to never reach the dead, all those who died What type of people can be contacted?
Which type of people cannot reach in the number of people who believe that There are actually misleading people.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนที่ตายไปแล้ว

กุศลที่ทนมีอยู่สามารถที่จะบันดาลให้กิดผลได้มาก แล้วท่านจะ อุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลของท่านให้คนที่ตายไปแล้วเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้มีผลเหมือนอย่างท่านบ้าง คนที่ได้รับส่วนกุศลก็คือคนที่ได้รับรู้ในการกระทำของพระโพธิสัตว์ แล้วมีจิตชื่นชมยินดีนั้น ผลที่จะเกิดขึ้นแก่เขาจะเหมือนกับผลที่เกิดกับพระโพธิสัตว์หรือไม่ในเมื่อเขาผู้นั้นเป็นแต่เพียงคนทำบุญชั้นธรรมดา

ท่นบอกว่า ตัวอย่างอันนี้ให้เอาไปคิดจะได้ไม่งมงายในเรื่องการ อุทิศส่วนบุญ ให้กับคนตาย
ท่านบอกว่า มีอยู่เหมื่อนกันบ้างคนพอตายจากโลกมนุษย์มาเกิดเป็นโอปปาติกะ ก็ได้รับกุศลทันที่เวลาที่ญาติพี่น้องทำบุญให้ในระหว่างที่กำลังทำบุญเกี่ยวกับงานกุศล แต่บุคคลที่จะได้รับกุศลทันทีเช่นนี้จะต้องเป็นบุคคลมีบุญมาพอสมควรและจะต้องเป็นคนที่รู้ตัวก่อนเข้าใจ

เรื่องบุญเรื่องบาปดี เข้าใจเรื่องโลกนี้โลกหน้าดี และในระหว่างที่ญาติพี่น้องทำบุญให้นั้นก็ยังอยู่ที่บ้านเดิมของตัวเอง หรือไม่อยู่แต่ก็ได้รู้ได้เห็นการกระทำของญาติพี่น้องทุกอย่าง และที่สำคัญที่สุดก็คือเขาปล่อยวางได้ เขาไม่เศร้าโศกเสียใจที่ได้ตายจากโลกมนุษย์มาและบาง
คนแทนที่จะเสียใจหรือเกิดความหวาดกลัวต่อความตาย ตรงกันข้ามการตายทำให้เขาโล่ง

ใจเพราะได้พ้นมาจากภาวะอึดอัดภาวะที่ทุกข์มีโรคเบียดเบียนทรมานหลายอย่าง เช่น ร่างกายแก่ทรุดโทรมความทุกข์ยากลำบากในเรื่องการทำมาหากิน และเรื่องอื่นอีกหลายอย่างเมื่อตายมาแล้วส่วนมากบุคคลทิเตรียมตัว

ก่อนที่จะตายมานานแล้วเข้าจะหัวเราะและรินริงทันที่และผู้ที่มาคอยต้อนรับก็จะแสดงความยินดีเพื่อนหรือแม้จะเป็นคนอื่นแต่ก็เป็นคนที่เข้ากันได้กับที่เขาได้พบญาติพวกเขาซึ่งทำให้พวกเหล่านั้นมีความยินดี

Charity that can endure can be very effective. And you will dedicate As for the merit of tolerating the dead, in order for them to have the same effect as yours Those who receive charity are those who are aware of the actions of the Bodhisattva. And that heart rejoiced Will the effects of him be the same as the results of the Bodhisattva? When he was just a normal person

making merit, he said that this example should be thought to not be ignorant about making merit for The dead
 He said that there are a few people who die from the human world to be born as miscellaneous things. Received merit just in time for the relatives to

make merit while making merit about the charity event But the person who will receive the charity immediately, such as this must be the person who has the sufficient merit and must be the person who knows before understanding the merit about good sin Understand this world, the next

world well And while their relatives make merit, they are still at their own home Or didn’t exist, but knew all the actions of his relatives And most importantly, he can let go He does not grieve to die from the human world and

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คนตายจะได้รับกุศลก็ต่อมื่อเขารู้และอนุโมทนา

อย่า เป็นห่วง คนตายจนเกินไป เพราะคนตายจะได้รับ บุญกุศล ก็ต่อมื่อเขารู้และอนุโมทนาและการที่จะถึงการศลที่ญาติพี่น้องกระทำไปนั้น ก็ไม่จำเป็นจะดัง

ให้รู้เดี๋ยวนั้นคือหลังจากตายไม่นาน เพราะถึงแม้ว่าคนที่ตายไปแล้วก็ได้ผลมีจะรู้ว่าญาติพี่น้องทำบุญให้หลังจากตายมาเป็นเวลานานพวกโอปปาติกะบางตนรู้ถึงการกระทำอันนี้และเก็บเอาไปบอกแก่คนที่ตายไป ในเมื่อผู้นั้นมีฐานะที่จะรับรู้ได้แล้ว ท่านบอกว่าข้อนี้พวก

มนุษย์ไม่ค่อยจะนึกถึงคอยแต่จะ เป็นห่วง เหมือนกับว่าเขายังเป็นคนอยู่เมื่อถึงเวลากิน ก็จะให้กินอะไรทำนองนี้เป็นต้น มนุษย์หารู้ไม่ว่าคนที่ตายไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าตาย จะเป็นด้วยเพราะสำคัญผิดหรือว่าเพราะยังหลับอยู่ หรือเพราะอะไก็ตามในระหว่างนี้คนตายจะไม่ได้รับอะไร

เลยและอีกประการหนึ่งสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่คนตายนั้นคือกุศลไม่ใช่วัตถุหรือสิงของที่ญาติพี่น้องทำ บุญกุศล ให้ เพราะถึงอย่างไรเรื่องของการทำบุญนั้น ใครจะทำแทนกันไม่ได้ จะหยิบยื่นให้แก่กันเหมือนวัตถุไม่ได้ ในทำนองเดียวกันกับจะกินอาหารแทนกันไม่ได้ คนไหน

กินคนนั้นก็อิ่ม คนไหนไม่ได้กิน คนนั้นก็ไม่อิ่มหรือเหมือนกับการเรียนหน้งสีอคนไหนไม่เรียนจะเรียนแทนกันไม่ได้ คนไหนเรียนคนนั้นรู้คนนั้นไม่รู้การที่คนตายได้รับกุศลจากการอุทิศให้นั้น หมายความว่าการทำมาไม่เช่นนั้นก็เป็นการระตุ้นให้กุศลที่มีอยู่ในสันดานของเขาปรากฎ

ขึ้นมา เมื่อเขามีความคิดป็นกุศลแล้วกุศลที่เขามีอยู่นั้นแหละตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดผลต่างๆ ดังที่ต้องการคือเมื่อปรารถนาสิ่งใดเขาก็จะไดสิ่งนั้นสมความปรารถนา และได้เท่ที่กุศลที่เขามีอยู่เท่านั้นท่านแนะนำให้คิดว่ำ สมมติวโพธิสัตว์ซึ่งก่นได้ทำบุญมาแล้วมากมาย

เป็นห่วง

Too dead Because the dead will receive merit only when they know and express their gratitude and the coming of the sins of their relatives It’s not necessary to be famous.

Know that in a moment, shortly after death Because even though the dead are effective, they know that their relatives make merit after a long time. Some of the mischievous people know this and collect it to tell the dead. When that person is in a position to recognize You said that this verse.

Humans don’t often think of waiting, but are worried as if they were still humans when it was time to eat. Will eat something like this, for example Humans do not know people who have died but do not know that they die. Would be also because it was wrong or because he was sleeping Or because Akai followed during this time, the dead would not receive anything.

At the same time, and another thing that will benefit the dead is charity, not the object or possessions of their relatives. Because, however, the matter of making merit Who can’t do it on behalf of one another? Cannot give to each other like an object In the same way, you can’t eat a meal.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ควรให้โอกาสญาติพี่น้องก่อนที่จะสายเกินไป

คนที่ตายไปแล้ว ญาติพี่น้องควรจะ ให้โอกาส และเวลาแก่เขา เพื่อให้เขาได้ปรับปรุงจิตใจของเขาให้เข้ากับโลกใหม่ จนกว่าเมื่อไร เมื่อ เขานึกถึงเรื่องในมนุษย์แล้วก็รู้สึกเฉยๆ ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะทําให้ จิตใจของเขาต้องเป็นทุกข์หรือกังวล นอกจากเมื่อมีอะไรที่ทําเพื่อ

การ ให้โอกาส

เป็นการช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือญาติพี่น้องก็ทําไปตามเหตุผลทําไป ตามหน้าที่ โอปปาติกะที่อบรมจิตใจของตัวเองให้มีลักษณะเช่นนี้ได้ แล้วเท่านั้นที่สมควรจะมาติดต่อกับมนุษย์ได้ ผู้ที่มีจิตอ่อนไหวไปตาม เหตุการณ์ในหนหลังได้ง่ายไม่ควรจะมาติดต่อกับมนุษย์ และ

มนุษย์ก็ ไม่ควรจะทําอะไรชนิดที่จะเป็นเครื่องผูกพันให้เขาต้องมาวนเวียนอยู่ กับตน มีโอปปาติกะเป็นจํานวนมากที่วนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ คลุกคลี อยู่กับมนุษย์ และมีความทุกข์ทรมานหลายอย่าง โอปปาติกะประเภท นี้ บางตนก็ช่วยให้พ้นไปจากความทรมานได้ แต่บางตนก็ช่วยยาก เพราะเขากลับใจไม่ได้

Dead man Relatives should give an opportunity. And time for him So that he can improve his mind to the new world Until when, when he thought about

things in humans, he felt dormant No events will cause His mind must be suffering or worry. Except when there is anything done for It is to help

humans, to help relatives, to do according to reason, to do the duty of the miscellaneous, to train one’s own mind to look like this. And only that it should be able to come in contact with humans People who are sensitive to

follow Events in the future easily should not come into contact with humans and humans should not do anything to be a binding device for him to be with him. There are many pundits that are circling in the human

world. With humans And there are many suffering Some of these sundries can be saved from torture. But some are difficult to help Because he cannot repent

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คนที่รู้ตัวมาก่อนที่จะตาย

คนที่รู้ตัวก่อนตาย และเคยมีความเข้าใจถึงชีวิตจะ เกิดใหม่อยู่บ้าง และเมื่อถึงคราวที่จะตายจริงๆ ก็ปล่อยวางได้ คน ประเภทนี้เมื่อตายจากโลกมนุษย์แล้ว จะมามีความสุขในโลกใหม่อีก ทันที และแม้จะรู้ว่าญาติพี่น้องมีความเศร้าโศกเสียใจอาลัยคิดถึงเขา ถ้าหากมีทางที่

คนที่รู้ตัวก่อนตาย

จะช่วยได้ เขาก็จะพยายามช่วยแต่เมื่อเห็นว่าช่วยไม่ได้ เขาก็จะปล่อยวาง ท่านแนะให้นึกถึงตัวอย่างในเรื่องมัฏฐกุณฑลี ใน คัมภีร์ธรรมบทมัฏฐกุณฑลีตายในขณะที่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามีจิตเลื่อม ใสมาก และรู้ตัวก่อนแล้วจะต้องตาย และปล่อยวางได้ เมื่อตายแล้ว ได้ไปเกิดเป็น

เทพบุตรอยู่ในสวรรค์มีความสุขในทันทีที่เกิด แต่แล้วก็ได้ มองเห็นพ่อมานั่งร้องไห้ที่ป่าช้าทุกวัน จึงได้ลงมาปรากฏกายให้พ่อเห็นและให้ สติแก่พ่อ จนกระทั่งพ่อหายเศร้าโศก ทําให้พ่อกลายเป็นคน ใจบุญ ไม่ตระหนี่เหมือนเมื่อก่อน ท่านบอกว่าตัวอย่างเช่นนี้จะจริง หรือไม่ก็ตาม แต่ก็เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริง และสอนใจคนได้ดีมาก

คนที่รู้ตัวก่อนตาย

People who knew before they died And used to have an understanding of how life would Reborn And when it’s really dying Can let go of this type of person after dying from the human world Will come to be happy in the new world again immediately, and even knowing that relatives are sad and missing him If there is a way that

Would be able to help, he would try to help but when he saw that he couldn’t He will let go. He suggested to think of an example of the subject of

Kathmandu in the Dhammapadhi Book of Dharma. He died while seeing the Lord Buddha very clear and conscious and then had to die. And released when dead and became born

The angel in heaven was happy at the moment of birth, but then saw his father sit and cry at the cemetery every day. Then came down to appear for

the father to see and give to his father until his father was sad Causing his father to become a miserable philanthropist like before He said whether this example is true or not, but it is a fact. And teaches people very well

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

รู้จักความไม่โกรธ

ตามปกติ มนุษย์ก็ดี สัตว์ก็ดี เมื่อความรู้สึกโกรธ บังเกิดขึ้น ย่อมมีความปรารถนาที่จะแก้แค้นนี้เป็น ลักษณะของสัญญา ถ้าหากไม่มีปัญญาคอยช่วย เหลือยับยั้ง ปล่อยให้สัญญาทำไปตามลำพังแล้ว ก็จะต้องมีการประทุษร้ายกันเรื่อยไปและการที่มนุษย์ เรารู้จักยับยั้งใจไม่หุนหัน หรือ รู้จัก ความไม่โกรธ ไปชนะความโกรธ รู้จักเอาความดีไปชนะความชั่วนั้น ก็เพราะปัญญาคอยช่วย

As usual, human beings, animals and animals, when the feelings of anger arise, there is a desire to avenge this. Contract nature If there is no wisdom to help rest, let the contract do it alone Will have to be persecuted and human We know not to restrain the heart.

ตามตัวอย่างสองข้อนี้ และที่อาจหามาได้อีกหลายข้อนั้น แสดงให้เห็นชัดว่าสัญญาที่ขาดปัญญาควบคุมย่อมจะหันไปใน ทางที่ผิด หลักอันนี้เป็นเครื่องตัดปัญหาที่ว่าทำไมคนเราจึงชอบ ประพฤติชั่ว ทำไมความชั่วจึงเป็นสิ่งที่ทำง่ายกว่าความดี ทั้งนี้

มิใช่อื่นไกล คือการทำชั่วสัญญาอาจทำได้ แต่การทำดีนั้นปัญญา ต้องเป็นผู้ทำ สัญญามีอยู่ทั่วทั้งในมนุษย์และสัตว์ทุกรูปทุกนาม แต่ส่วนปัญญามีอยู่ในบุคคลเพียงบางคนไม่ทั่วไป และด้วยเหตุนี้เอง จึงมีคนชั่วมากกว่าคนดีอยู่เสมอ

ความไม่โกรธ

According to these two examples And that could be found in many other things Clearly shows that the promises that lack control of wisdom will turn in the wrong way. This is a problem that is why people like to behave evil.

Why is evil so easy than good? That is, the evil doings may be done But doing good is wisdom Must be a doer Contracts are available in all human and animal forms, all names.

But intelligence is available in just some people, not general. And for this reason Therefore there are always more evil people than good people

• ข้อความตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ถ้าจะรวบลงให้สั้น ก็คือว่า สัญญาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งอันหนึ่งในตัวมนุษย์ และเป็น สิ่งที่จะต้องระวังรักษาบำรุงเลี้ยงให้เจริญดีเสมอ

กล่าวคือจะ ต้องพยายามฝึกฝนให้ความรู้สึก ความไม่โกรธ ของเราเป็นความรู้สึกที่ถี่ถ้วนและ ถูกต้องตามความเป็นจริง

นี้เป็นการสำคัญยิ่งในชีวิตของมนุษย์ ถ้าเราบำรุงแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่บำรุงสัญญาแล้ว ปัญญาจะ ดีขึ้นไม่ได้ แต่สัญญาเป็นเหมือนม้าที่จำจะต้องมีผู้ถือบังเหียน มิฉะนั้นก็จะวิ่งออกไปนอกทางและผู้ถือบังเหียนนี้คือปัญญา ซึ่งเรา ได้พิจารณากันต่อไป

• Message as mentioned above If it is to be shortened, it is one of the most important things in the human body, and it is always a matter of being careful to maintain and nourish it.

Accurate This is very important in human life.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

พลัดพรากจากบุคคลและสิ่งของ ไม่มีใครล่วงพ้นได้

มนุษย์เกือบจะทั้งโลกทราบความจริงอันนี้เลย แล้วท่าน แนะให้นึกถึงพุทธพจน์ที่ว่าการ ร้องไห้ หรือความเศร้าโศก หรือความคร่ำครวญใดๆ ก็ตาม ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ผู้ตายไปแล้ว เพราะการ ร้องไห้ หรือการเศร้าโศก เป็นต้นนั้น ไม่ช่วยให้ญาติที่จะจากโลกมนุษย์ไปแล้วมีฐานะดีขึ้นเลย

บทนี้ ควรจะนึกถึงให้มากและท่านแนะให้นึกถึง กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้หมั่นนึกถึงอยู่เสมอเป็น ประจําวันคือ วันหนึ่งเราจะต้องพลัดพรากจากบุคคล และ สิ่งของอันเป็นที่รัก ไม่มีใครล่วงพ้นไปได้ คนที่หมั่นฝึกเช่นนี้ บ่อยๆ เมื่อคนที่รักตายจากไป จะไม่ค่อยเศร้าโศก และ ท่านบอกว่า ความเศร้าโศกของผู้ที่ยังอยู่ข้างหลังนี้จะ ทรมานคนที่ตายไปแล้ว ก็ต่อเมื่อ

คนที่ตายไปแล้วยังหลับอยู่ หรือไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งห่าง ไกลจากญาติพี่น้องมาก และไปมีเรื่องใหม่ที่ทําให้สนใจอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งไม่ได้นึกถึงญาติพี่น้องเลย ซึ่งในกรณีอย่างนี้มีน้อยรายมาก และผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มาเกิดอยู่ในโลกของโอปปาติกะนั้น แม้ว่า จะหลับอยู่นานสักเพียงไรก็ตาม แต่สักวันหนึ่งเขาจะต้องตื่นและเมื่อ ตื่นขึ้นมาแล้ว ด้วยอํานาจความเคยชินเขาก็นึกถึงญาติพี่น้อง และ ทันทีที่นึกถึงก็จะเกิดความต้องการที่จะไปหา แล้วเขาก็จะไปถึงญาติพี่ น้องได้ในทันที ยากที่ใครๆ จะยับยั้งเขาไว้ได้ และในเมื่อไปแล้วได้เห็น สภาพของญาติพี่น้องกําลังอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจคิดถึงเขา

ร้องไห้

Almost all the world knows this truth, and he suggested to think of the Buddhist expression that weeping Or sorrow Or any groaning of no benefit to the dead Because of crying Or grief, for example, does not help relatives who have left the human world to be better at all.

This chapter should be thought of a lot and he suggested The Dharma that the Lord Buddha has taught us to keep in mind on a daily basis, that is, one day we must be separated from beloved persons and things. No one can

pass on People who practice this often when their loved ones die. Would not be sorrowful, and he said that the sorrow of those who were still behind would Torture a dead person only when

The dead are still asleep. Or go somewhere somewhere far away Far from relatives And went to have new stories that always keep interest Until I didn’t think of any relatives

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การตายจาก การอำลาจากโลกมนุษย์

คนที่ละจาก โลกมนุษย์ ไปแล้วในระยะแรกๆ ควรจะปล่อยให้ เป็นหน้าที่ของผู้ที่อยู่ในโลกเดียวกัน เพราะถึงอย่างไรคนที่อยู่ในโลก ของ โลกวิญญาณ กะนั้น ก็ไม่ใช่คนที่หลับหูหลับตาทําอะไร โดยที่ไม่เห็นผล แห่งการกระทําของตน และคนที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะ ที่มีหน้าที่

ช่วยเหลือผู้ตายจาก โลกมนุษย์ มานั้นก็ไม่ใช่น้อย แม้มนุษย์จะไม่ทําบุญ ให้เลย ท่านเหล่านี้ก็ยินดีจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มาสู่โลกของ โลกวิญญาณ กะอย่างเต็มที่และทําด้วยความเต็มใจ และส่วนมากก็มีความ สันทัดหรือมีความชํานาญในการที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่มาสู่โลก

แห่ง วิญญาณ เรื่องทําให้ยุ่งยากซึ่งท่านอยากจะขอร้องให้มนุษย์เลิกคือ ถ้า หากว่าญาติพี่น้องทั้งหลายจะพยายามไม่ให้มีความโศก ไม่ให้มีความ อาลัยถึงผู้ที่ตายจากไปแล้ว อันนี้จะเป็นประโยชน์แก่คนตายมากกว่า ทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าหากคนที่ตายไปแล้วรู้สึกว่า พ่อแม่ ญาติ

พี่น้อง หรือ คนที่รักไม่เศร้าโศกคิดถึงเขา เขาก็จะสบายในระหว่างญาติพี่น้องที่อยู่ กันคนละโลกเช่นนี้ มันทําให้ความผูกพันที่มีต่อกันทรมานคนที่ตายไป แล้วอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในขณะที่เขาพึ่งตายมาใหม่ๆ ซึ่ง แน่นอน เขาจะตัดความผูกพันที่มีต่อญาติพี่น้องเขา

ไม่ได้ และถ้าตัดไม่ได้ มันก็หมายถึงเขายังคงมีความรู้สึกเหมือนกับในขณะที่ยังเป็นมนุษย์ แต่ วิญญาณของเขาต้องมาอยู่ในร่างกายและในโลก ซึ่งจะติดต่อกับญาติ พี่น้องของเขาได้ยากอย่างที่สุด ผู้ที่อยู่ในโลกโอปปาติกะมองเห็นผู้ที่อยู่ ในโลกมนุษย์ได้ยินเสียงคําพูดของ

คนที่อยู่ในโลกมนุษย์แต่มนุษย์มอง ไม่เห็นเขา พูดกับเขาไม่ได้ ติดต่อกันไม่ได้ และความรู้สึกของเขาก็ตัด จากโลกมนุษย์ไม่ขาดเพราะความรักความอาลัยของญาติพี่น้องนั้นทําให้ เขาต้องมีความผูกพันอยู่อีกตัดไม่ได้ แล้วลองคิดดูสิว่าจะทรมานเขา

โลกวิญญาณ

People who have left the human world in the initial stages Should let It is the duty of those in the same world. Because anyway, the people in the world Of those products Was not someone who closed their eyes to do

anything Without seeing results Of their actions And the people in the world of the ice cream that are responsibleworld Of those products Was not someone who closed their eyes to do anything Without seeing results Of

their actions And the people in the world of the ice cream that are responsibleSaving the dead from the human world is no less Although humans do not make merit at all, these people are willing to help those who

come to the world of Fully spread and do willingly And most of them are Well-versed or skilled in helping those who come to the worldFor the complicated matter which he wanted to ask human beings to stop, that if all

relatives would try not to mourn and mourn for those who have died. This will be more beneficial to the dead. This is because if the dead feel that their parents, relatives

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การทำใจ สภาวะที่คนแก่ก็ต้องตาย

การทำใจ รู้สีกทําใจได้ว่ามันเป็นสภาวะที่คนแก่ก็ต้องตาย เราเป็นลูกก็ต้องคิดว่า เป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรมากมายถ้ายิ่งปฏิบัติก็เฉยๆ ถ้าเป็นคนชาวโลกก็อาจจะเสียใจพักหนึ่ง แต่ถ้าแม่รู้ว่าลูกตายจะ คร่ครวญอาลัยหลายปี

“กูเลี้ยงมาโตแล้ว อุตส่าห์หาเลี้ยงก็ยากลําบากเหลือเกิน แหม! มันน่าจะรอให้เราตายก่อน”คล้ายๆ เห็นอนาคตของลูกดีอย่างเดียวไม่เคยคิดให้ลูกตายนี้ พ่อแม่ทุกคนเป็นอย่างนั้น

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเรื่องการแสดงมุทิตาการทําบุญกุศลหรือ กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ เราควรแสดงออกตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ดูแลท่าน สงสารท่าน ตอบแทนเกื้อกูลท่านยิ่งมากเท่าไรยิ่งดี ตัวเราได้มาจาก ท่านมันมีค่ามากเงินทองเท่าไรก็ตอบแทนไม่หมด ต้องรีบทําเสียก่อน อย่าทําแบบมายา ไม่ใช่ตายแล้วก็มาจัดงานกันใหญ่โตมีโน่นมีนี่เพื่อ จะให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าเรากตัญญ คนที่เขารู้เขาก็จะประมาณว่าไม่ ได้รักจริง

การฌาปนกิจหรือเผาสรีระร่างกาย เพื่อกําจัดความน่า รังเกียจให้หมดไปตามธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาตามหลัก โบราณสมัยก่อนถ้าตายดีก็ไปเผาถ้าตายร้ายตายไม่ดีตายโหงก็ไปฝัง แต่สมัยนี้ถือว่าการเผาเป็นการหมดห่วงใยไม่ต้องรอพิสูจน์อะไรถ้าเก็บ ไว้นานวันก็ยิ่งอาลัยอาวรณ์ ถ้าเผาไปภายใน 7 วัน ความเศร้าโศก เสียใจก็ดับลงไปพร้อทกับ การทำใจ ไว้ล่วงหน้า

พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามนุษย์และเทวดานี่เศร้าโศกเสียใจ มากจากการปรินิพพานของพระองค์ ทุกคนสูญเสียเหมือนสูญเสีย

Knowing how to understand that it is a condition that the elderly must die. We are children, must think that It’s normal and not sad or sad. If being a citizen of the world, may be sad for a while But if the mother knew that the child would die Wailing over many years

“I have grown up. Finding it difficult is difficult. Oh! It should be waiting for us to die first. ” Seeing the future of my children only, never thinking of my child to die All parents are like that..

When he knew this, about the act of merit making or merit making Grateful to parents We should show since you are still alive, take care of you, pity you, repay you, the more support you have, the better. We have come from He is very precious. No matter how much money is spent Must hurry to do first Don’t do illusion. Not dead, then come to organize a huge event there and there for Will let people know that I am People that he knows, they would estimate that they do not really love.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่