ตายแล้วฟื้น

ตายแล้วฟื้น โพสต์นี้ถูกนำมาใช้ในแง่วิทยาศาสตร์ พ่อแม่พี่น้องอาจจะเคยอ่านผ่านตาคนในอดีต คนตายฟื้นขึ้นมาบ้างตายไม่หายใจชาวบ้านจึงนำไปทำพิธี แต่จู่ๆก็ฟื้นขึ้นมากลางงานศพ

จริงๆแล้วมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์สำหรับกรณีนั้นคือไม่ตาย แต่ผู้ป่วยอยู่ในสถานะ Pulse ช้ามากและหายใจช้ามากจนคนเข้าใจผิดว่าตายแล้ว

แต่ถ้าเป็นในยุคปัจจุบันคงเป็นไปไม่ได้เพราะเมื่อพบผู้บาดเจ็บคนป่วยหนักมาโรงพยาบาลแล้วแพทย์ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ เมื่อแพทย์หยุดทำ CPR การเสียชีวิตจะได้รับการยืนยันโดยการดูการขยายของม่านตา ดูกราฟการเต้นของหัวใจหากไม่มีอาการเงียบยืนยันการเสียชีวิต

แล้วต้องนำศพเข้าโรงพยาบาลอย่างน้อยสองชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าตายจริงๆไม่มีตายแล้วฟื้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะฉีดฟอร์มัลดีนเข้าไปในศพ เพื่อรักษาศพไม่ให้เน่าและญาติ ๆ มาติดต่อรับไปทำพิธีทางศาสนาต่อไป

ซึ่งเทคนิคการฉีดฟอร์มาลดีไฮด์จะเป็นการฉีดฟอร์มาลดีไฮด์เข้าไปในหลอดเลือดแดงใหญ่ของศพจากนั้นฟอร์มัลดีไฮด์จะแพร่กระจายไปตามเนื้อเยื่อต่างๆ มันเป็นอันตรายสำหรับสิ่งมีชีวิต หากฉีดเข้าไปในร่างกายของคนที่มีชีวิตจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดฟอร์มิก ที่ทำลายเซลล์ในร่างกายจนตายดังนั้นเราจึงใช้มันในศพเท่านั้น

ดังนั้นวันนี้จะไม่มีข่าวการตายแล้วฟื้น เนื่องจากขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อธิบายไว้ข้างต้นยกเว้นในกรณีที่เสียชีวิตที่บ้าน ไม่พาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยไม่มีการยืนยันการเสียชีวิตจากแพทย์ แบบนั้นอาจจะยังมีข่าวอยู่บ้าง แต่มันน้อยกว่า แต่ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลวันนี้คงไม่ใช่ เรื่องตายแล้วฟื้น.

ตายแล้วฟื้น

This post is used in a scientific sense. Parents, siblings, may have read through people’s eyes in the past. Some of the dead raised, and died not breathing, so the villagers took it to the ceremony. But it suddenly woke up in the middle of the funeral.

Actually, there is a scientific explanation for that, not dead. But the patient was in a very slow pulse state and breathing so slow that people were mistaken for death.

But if it were in the present day, it would not be possible, because once the wounded, the seriously ill, came to the hospital, the doctors could not save lives. When doctors stop CPR, death is confirmed by looking at dilation of the iris. Look at the heartbeat graph if there are no symptoms of silence, confirm death.

The body must be hospitalized for at least two hours. To make sure that it is really dead, no death is revived, then the staff will inject formaldine into the body. In order to keep the corpses from rotting and relatives come to contact and take them to the next religious ceremony.


The formaldehyde injection technique involves injecting formaldehyde into the aorta of the corpse, and then the formaldehyde is spread through tissues. It is dangerous for living things. If injected into the body of a living person, it is converted to formic acid. That destroys cells in the body to death, so we use them only in the corpse.

So today there will be no news of death revived. As this is the one described above, except in the event of death at home. Not taken to the hospital and taken to the hospital without a medical confirmation of death. Like that, there may still be some news But it is less than But if you are in the hospital today, it probably isn’t. It’s dead.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง