คนตายไปแล้วไม่สามารถติดต่อกับคนที่ยังมีชีวิตได้

คนตายไม่สามารถ ติดต่อ ได้ทุกคน โดยไม่ทราบข้อเท็จจริงว่ในจำนวนคนที่ตายไปนั้น
น้อยคนมากที่จะติดต่อได้ ฉะนั้นคนที่มาขอให้ข้พเจ้าช่วยติดต่อกับ
ญาติพี่น้องที่ตายไป ทุกคนที่มาก็มักจะตั้งความหวังไว้ก่อนวชพเจ้า
คงจะช่วยติดต่อให้ สำหรับคนที่เคยเชื่อข้าพเจ้า และเคยมาฟังคำ

บรยายข้าพเจ้าบ่อยๆ เมื่อข้พเจ้าบอกว่ายัง ติดต่อ ไม่ได้ ก็ไม่มีปฏิกิริยา
อะไร แต่สำหรับในรายที่ฟังข่วมาจากคนอื่นชำผจำติดต่อกับคนที่
ตายไปได้ และตัวเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะเป็นพื้นฐาน
อยู่เลย มื่อข้พเจ้าปฏิสรว่ายังติดต่อไม่ได้ ก็มักจะมีปฏิกิริยาไปใน

ทางเข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นคนหลอกลวงไม่เป็นจริงดังข่าวที่เขาทราบมา
ซึ่งบุคคลประเภทนี้จะมาเพียงครั้งเดียวแล้วก็หายหนไปเลย ไม่มา
ติดตามคอยถามว่าเดี๋ยวนี้ติดต่อได้แล้วหรือยัง และสำหรับรายนั้นอย่างนี้
เมื่อผิดหวังจากที่นี่ก็ไปถามที่อื่น ซึ่งในที่สุดบางคนก็ไม่ผิดหวัง คือถาม

อะไรตอบได้เสมอ ต้องการจะรู้อะไรบอกได้ทั้งนั้น เวลานี้คนที่งมงาย
ในเรื่องนี้มีมาก บางคนก็ถึงกับเสียเงินเสียทองไปไม่ใช่น้อย
อันที่จริงข้าพเจ้าไม่เป็นห่วงและไม่เดือดร้อนอะไรเลยที่ใครจะ
เชื่อหรือไม่เชื่อ และเป็นการดีเสียอีกที่คนส่วนมากไม่เชื่อ เพราะจะ


ทำให้ข้าพเจ้าได้มีเวลาทำงานอย่างอื่นที่มีสาระมากกว่านี้ การที่ข้าพเจ้า
ต้องเขียนเรื่องนี้ก็เพราะข้าพเจ้าได้เสียเวลามามากแล้วในการที่ต้องอธิ-
บายซ้ำๆซากๆ ว่าเหตุใดจึงติดต่อได้ หตุใดจึงต่อไม่ได้ให้คนที่มาถามฟัง
ซึ่งเรื่องที่อธิบายนั้นก็ซ้ำๆ กับที่เคยอธิบายให้คนอื่นฟังมาแล้ว คิดว่า

ควรจะได้เขียนเรื่องนี้ไว้ให้เป็นหลักฐานเสียที จะได้ไม่ต้องเสียเวลา
อธิบายบ่อยๆ ด้วยเหตุนี้ข้พเจ้าจึงได้เรียนถามโอปปาติกะหลายท่าน
ด้วยกัน ซึ่งทุกองค์ได้ให้รายละเอียดดังต่อไปนี้

Will be able to contact everyone Without knowing the fact that among the number of people who died
 Very few people can contact. Therefore, the person who requests me to contact you

Dead relatives Everyone who comes will always set their hopes ahead.
 Would probably help to contact For those who used to believe me And used to hear words
 I often When I said that I still can’t reach No reaction
 Anything, but for those who listen to the news from other people

Possible, and I do not know basic knowledge about ice cream
 At that time, Mr. Prasit said that he could not reach. Often have reactions in
 Understanding that I was a hoax, not as true as the news he had heard

 Which this type of person will come only once and then disappear once and never come
 Follow and ask if now can be contacted And for that person like this
 When disappointed from here, went to ask somewhere else. Which in the end, some people were not disappointed, was to ask

What can always be answered Want to know what they can say At this time, the ignorant people
 In this regard there are many Some people even lose money, not less.
 In truth, I was not worried and had no trouble with anyone.

 Believe it or not believe And it is good that many people do not believe because

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่