คนเราก่อนตายมักจะห่วงทรัพย์สมบัติ

คนเราก่อนตายมักจะห่วง ทรัพย์สมบัติ เป็นห่วงคนนั้นคนนี้เพราะปล่อยวางไม่ได้ จิตใจเศร้าหมอง และ ไม่เข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องชีวิตในโลกนี้ และชีวิตในโลกหน้า สําหรับบุคคล ประเภทนี้แม้ว่าเมื่อก่อนตายจริงๆ ถ้าทําใจให้สบายไม่ได้ยังมีความกลัว ความเป็นห่วงอะไรต่างๆ อยู่ หลังจากตายแล้วร่างกายที่เกิดใหม่จะอยู่ ในสภาพไม่ผิดไปจากก่อนตาย คือเคยเจ็บป่วยทรมานอย่างไรก็ยังจะ เจ็บป่วยอยู่อย่างนั้น

และถ้าหากพื้นเดิมเป็นคนที่เปลี่ยนความนึกคิดความรู้สึกให้ เป็นไปในทางที่ดีได้ยาก เขาก็จะต้องทรมานอยู่ในสภาพของคนป่วย อย่างเดียวกับเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ และโดยปกติแล้วมัน ทรมานยิ่งกว่าเมื่อยังอยู่ในโลกมนุษย์เสียอีก เพราะว่าสภาพร่างกาย สภาพของสิ่งแวดล้อม

ห่วง ทรัพย์สมบัติ มันจะเกิดขึ้นตามความรู้สึกภายในได้ง่ายมาก และจะอยู่ในสภาพอย่างนั้นตลอดไป ในเมื่อยังเปลี่ยนจิตใจไม่ได้ และ ก็เปลี่ยนได้ยากด้วยเพราะคนที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะนั้น ถ้าหาก จิตใจต่ํา พื้นในทางดีมีน้อย สําหรับบุคคลประเภทนี้จะไม่ผิดอะไรกับ คนที่นอนหลับแล้วก็ฝันร้ายตลอดเวลาที่ยังไม่ตื่นใครๆ

ก็ไม่สามารถที่ จะเปลี่ยนฝันร้ายของเขาให้หายไปได้ ถ้าฝันร้ายจะหายก็หายเพราะ จิตใจของเขาเอง กล่าวคือ สภาพของจิตใจส่วนที่ดีถ้าหากมันเกิดขึ้น มาในตอนนั้น มันก็จะเปลี่ยนจากฝันร้ายให้กลายเป็นฝันดีขึ้นมาได้

และที่บอกว่าเปลี่ยนยากนั้นก็เพราะสภาพร่างกายของมนุษย์ กับของโอปปาติกะไม่เหมือนกัน คือร่างกายของมนุษย์มีเวลาที่จะตื่น ได้ง่าย เป็นต้นว่า นอนไปนานๆ ก็จะรู้สึกเมื่อยหรือหิว หรือไม่เช่นนั้น สิ่งแวดล้อมภายนอก

ทรัพย์สมบัติ

People before death tend to worry about wealth, which is concerned about this person because they can’t let go. The mind is sad and does not understand about life in this world. And life in the next world for this type of person, even though before actually dying If he could not be comforted, there was still fear. What concerns are after death, the new body will live. In a condition not different from before dying Meaning that he had been suffering from illness or suffering So sick

And if the original was the person who changed their thoughts and feelings to Difficult to do well He would have to suffer in the condition of a sick person. Like when living in the human world And normally it Even more tortured than in the human world Because of the physical condition Environmental conditions

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่