ความดีและความรู้สึกชั่วร้ายในใจ

ถ้าหากว่าคนไหนเป็นคนที่มี นิสัยดี ความรู้สึกชั่วร้ายในใจไม่มี ความทุกข์ในใจไม่มี ความทุกข์ทรมานใจไม่มี ก็มักจะฝันแต่ในทางดีเสมอ

แต่สําหรับคนที่นิสัยไม่ดีมีความรู้สึกชั่วร้ายมีความทุกข์ทรมาน สะสมอยู่ในจิตใจมากก็มักจะฝันแต่ในทางร้าย ในทํานองเดียวกันคน เราเมื่อตายแล้วก็คล้ายกับนอนหลับแล้วฝันไป ซึ่งสภาพของร่างกาย และสภาพของสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นมาในรูปไหน จะดีหรือชั่วอย่างไร มันขึ้นอยู่กับวิบาก ใครๆ ก็ไม่สามารถจะบังคับหรือกะเกณฑ์ว่า จะ ต้องให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้

คน นิสัยดี เนื่องจากสภาพของร่างกายและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น หลังจากตายนั้นขึ้นอยู่กับวิบากหรือสภาพของจิตใจที่สะสมเอาไว้ เพราะ ฉะนั้นโดยหลักเกณฑ์ทั่วไปแล้ว คนไหนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ถ้าได้ สะสมความดีเอาไว้มาก คือเป็นคนมีคุณธรรมต่างๆ มันคงหลายอย่าง เช่น มีนิสัยชื่อสัตย์ กตัญญ อดทน กล้าหาญ เสียสละ

รู้จักปล่อย วาง มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในโลกนี้และโลกของโอปปาติกะดี สําหรับคนประเภทนี้ในเมื่อตายไปแล้วทุกคนจะมีความสุข ร่างกายที่ เคยเจ็บป่วยหรือทรมานจะไม่ติดตามไปถึงโลกหน้าเมื่อเขาเกิดใหม่ใน โลกของโอปปาติกะ

เขาก็จะมีร่างกายแข็งแรง สดชื่นเป็นปกติไม่มี ความเจ็บป่วยหรือได้รับการทรมาน ตรงกันข้ามกับบุคคลที่ได้สะสม วิบากของความชั่วไว้มาก คือเป็นคนที่มีนิสัยไม่ดีหลายอย่าง และในชีวิต ประจําวันก็มักจะมีแต่ความทุกข์ทรมานทางใจเกิดขึ้นเสมอ เป็นคนยึด มั่นถือมั่นเกี่ยวกับเรื่องตัวตน เรื่องทรัพย์สมบัติ หรือเรื่องอื่นๆ เหนียว แน่นปล่อยวางไม่ค่อยได้ เวลาจะตายก็เป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงทรัพย์

นิสัยดี

If anyone is a person who has good habits, no evil feelings in his heart No suffering in the heart No suffering in the heart Always dream, but always in a good way

But for those with bad habits, evil feelings, suffering Accumulating in the mind very often, but dreaming in a bad way Similarly, people When we are dead, we are asleep and dreaming. Which the condition of the body And in what form will the environmental conditions occur? Good or bad It depends on the motocross. Anyone can not force or enforce that they must be like this.

Good people due to the condition of the body and the environment that occurs After death, it depends on the motility or the state of the mind that has accumulated. Which person while still alive, if he had accumulated so much good? Meaning being a virtuous person It probably has many things, such as having a habit of faithfulness, patience, courage, and sacrifice.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่