บวชทดแทนคุณพ่อแม่

บวชทดแทนคุณพ่อแม่

บวชทดแทนคุณพ่อแม่ “การบวชปิดประตูอุบายเปิดประตูสวรรค์ให้เรา” ถ้าผู้บวชมีความตั้งใจในการทำความดีปฏิบัติชอบคุณธรรมก็จะเพิ่มขึ้นตามการกระทำของเรา และไม่เพียง แต่พระเท่านั้นที่จะได้รับผลบุญที่เกิดจากการบวช แต่ประโยชน์นี้ยังส่งผลถึงพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิดเราด้วย

“ศรัทธาใครจะเชื่อก็เรื่องของเขาส่วนพวกเราที่เป็นชาวพุทธและคนรุ่นใหม่จะตัดสินอย่างไรควรเชื่อตามหลักเหตุผลตามหลักพระพุทธศาสนาบอกว่าใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่ว เขาชั่วใครทำใครได้

เด็กต้องได้รับผลบุญ เป็นการฝึกขัดเกลาตนเองตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าส่วนพ่อแม่ไม่ได้ไปอบรมขัดเกลาตัวเองหลังจากลูก ๆ ส่วนนี้ไม่ใช่บุญ แต่จะได้รับผลบุญอย่างอื่นคือได้รับผลบุญเป็นปัจจัยหนุนพระและในฐานะนักบวชจึงตามไปตักบาตรด้วยความห่วงใยพระเมื่อไปตักบาตรพระก็ไม่ได้ให้ แต่ลูกชายของตัวเองให้ทาน ต่อเทพเจ้าองค์อื่น ๆ

ด้วยดังนั้นเขาจึงได้รับผลบุญจากการให้มากขึ้น พ่อแม่บางคนเป็นห่วงลูกมาก จึงติดตามพระไปวัดประมาณครึ่งวันเกือบทุกวันจึงได้มีโอกาสฟังเทศน์ได้รับความรู้เรื่องบุญเรื่องบาปทำให้รักบุญมากขึ้นไม่กลัวบาปเขาจึงได้รับบุญที่นี่ อีกส่วนหนึ่งหรืออื่น ๆ

มาที่วัดและเห็นญาติคนอื่น ๆ ที่มาวัดเขาคนดลภาวนาเขานั่งสมาธิ จึงติดตามเขาไปด้วยได้เข้าร่วมกลุ่มในฐานะผู้ปฏิบัติ ดังนั้นนอกจากจะได้บุญจากการตักบาตรแล้วยังได้บุญจากการรักษาศีลและเจริญภาวนาอีกด้วย

บวชทดแทนคุณพ่อแม่

บวชทดแทนคุณพ่อแม่

“Ordination closes the gates, strikes open the gates of heaven for us.” If the priests have the intention of doing good, moral conduct will increase according to our deeds, and not only the monks will receive the favor that Caused by ordination But this benefit also affects the father and mother who gave birth to us.

“Faith, who believes is his story, as for us Buddhists and the new generation, how to judge, should believe according to the principles of Buddhism, saying that who does good, who does evil He is evil, who can do who?

Children must receive merit. It is self-training according to the teachings of the Buddha, while the parents do not have to train themselves after the children. This part is not merit. But will receive other merit, ie receiving the merit as a factor to support the monk, and as a priest, therefore follow to give alms to monks with concern But his own son gave alms To other gods.

too, so he gets more of the merits of giving. Some parents are very worried about their children. So he followed the monks to the temple for about half a day, almost every day. Another part or the other.

Come to the temple and see other relatives who come to Wat Khao Kon Don. Therefore following him, joining the group as an operator Therefore, in addition to receiving merit from offering alms, also receiving merit from observing the precepts and prospering.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> เว็บหวย <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง