นุ่งขาวห่มขาว

นุ่งขาวห่มขาว หมายความว่า การปฏิบัติธรรมคือการใช้ธรรมะเพื่อฝึกฝนธรรมใช้สำหรับการใช้ชีวิตการทำงานคือการใช้ธรรมะเพื่อประโยชน์ในชีวิตจริงทำให้ชีวิตมีความสุข

เมื่อฝึกธรรมะนั่นหมายถึงการใช้ธรรมะในชีวิตจริงหรือสามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ชีวิตหากไม่ได้ใช้ไม่ได้เรียกว่าการปฏิบัติคำว่า “ฝึก” ตัวเอง แต่เดิมหมายถึง “การเดินทาง” มาจากภาษาบาลี ต้นตำรับ. และอีกคำหนึ่งคือ “ปัฏนา”

ปฏิปทา” หมายความว่าอะไร มันสามารถเห็นได้ในคำว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” ซึ่งเราหมายถึง ทางสายกลาง หมายถึง “ทาง” นั่นคืออะไร? นั่นคือการเดิน คำว่า “เส้นทาง” เป็นสถานที่ที่จะเดิน คำว่า “ฝึกซ้อม” และ “ฝึกซ้อม” เป็นคำที่เหมือนกันนิรุกติศาสตร์เดียวกัน: ถ้าคำกริยามีรูปแบบ หมายถึงการดำเนินการหรือการเดินทาง

ดังนั้นการฝึกฝนการฝึกฝนหรือการฝึกก็หมายความว่าการเดินทางหรือวิธีการเดิน หากเป็นการเดินทางก็เป็นที่นิยมในรูปแบบของการฝึกฝนที่ประเทศไทยใช้หรือฝึกหัด หากเป็นเส้นทางก็เป็นที่นิยม ดังนั้นเราจึงนำคำเหล่านี้มาใช้ในทางที่เป็นธรรมการเดินทางปกติคือการเดินทางภายนอกคือการเดินทางบนพื้นดินการเดินเท้าหรือแม้กระทั่งมีรถยนต์และวิ่งบนเครื่องบินหรือที่เรียกว่าการเดินทาง

ตอนนี้ชีวิตของเราเหมือนกัน ชีวิตคือการเดินทาง แต่เรามักจะเปลี่ยนคำพูดจากการเดินไปเดิน ที่จริงแล้วการเดินไปกับสิ่งนั้นในคำศัพท์เดียวกันจากนั้นแปลงและดำเนินการต่อและจากนั้นเราต้องใช้ชีวิตในชีวิตนั้นมันเหมือนกับว่าเราพาชีวิตของเราไปท่องเที่ยว การใช้ชีวิตที่ดีคือการเดินดี หากการเดินทางในชีวิตที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าการใช้ชีวิตในทางที่ผิดเมื่อการกระทำหรือการปฏิบัตินี้หมายถึงการเดินทางและวิธีการที่จะเดิน ดังนั้นธรรมะคือการใช้ธรรมะในชีวิตการเดินทาง หรือนำไปช่วยเขานำชีวิตของเขาอย่างถูกต้องหรือนำมาช่วยในการเดินทางเพื่อชีวิตเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปด้วยดี

นุ่งขาวห่มขาว

นุ่งขาวห่มขาว

What is spiritual practice ? Dharma practice is the use of Dharma to practice Dharma, use it for living, work is to use Dharma for the benefit of real life, making life happy.

When practicing Dharma, it means using Dharma in real life or it can be used for life’s benefits. If not used, it’s not called practice. The word “practice” itself originally means “travel” comes from Original Pali, and another word is “Patna”.

What does “ behavior ” mean? It can be seen in the words “ Middle way ” which we mean Middle way means “way”. What is that? That is walking. The word “path” is a place to walk. The word “practice” and “practice” are the same words. The same etymology: If the verb has the form Means operation or travel

Therefore, practice, practice, or practice means traveling or walking. If it is a journey, it is popular in the form of training that Thailand uses or exercises. If it’s a path, it’s popular. Therefore, we use these terms in a fair way: normal travel is to travel outside, travel on the ground, on foot, or even have a car and run on an airplane, also known as travel

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่


ไม่ควรห่างธรรมมะ ความสงบ ห่างการปฏิบัติธรรม

คนห่างธรรมะ ห่างความสงบ ห่างการพฤติ ปฏิบัติธรรม ก็หมือน กับเหล็กที่ไม่เคยเข้าหล่อหลอมในบ้านนั่นเอง ไม่ถูกไฟไม่ถูกหล่อหลอม
บ่อยๆ ก็เป็นเหล็กอ่น ใชะไไม่ได้ไม่สามารจะอาไปทำเป็นมีดหรือ
อาวุธ หรือทำเป็นของที่เข้มแข็งเอาไว้ใช้ประโยชน์ไห้
ใจคนเราที่ไม่ได้ฝึกอบรมขรรมะนี่ก็เหมือนเหล็กที่ไม่เคยหล่อ
หลอม ใจก็จะอ่อนแอ จะเสียอกเสียใจ เคร้าโศกทำใจไม่ได้จึงว่าผู้
ปฏิบัติได้เปรียบตรนี้เอง ผู้เข้าวัดจะได้เปรียบตรงที่ว่ปลงใจตกปล่อย
วางเป็น ถ้ากิดเหตุอะไรจะทำใจได้หนักแน่นเข้มแข็งกว่าคนที่ไม่เข้าวัด
ไม่เคยฝึก
คนที่ไม่ฝึกนี่เป็นพวกห่างวัดห่างไกลต่อการประพฤติ
ปฏิบัติเขาจะทุกข์ทรมานจะเสียใจ และผิดหวังมากเหมือน
กับบางคนที่ปฏิบัติธรรมนี้ สามีจะไปมีเมียน้อย หรือภรรยา
จะแยกไปหาสามีใหม่ การที่เขาทำใจเตรียมไว้ว่าทุกอย่าง
จะไม่ใช่ของเรา สามีนี่ก็ไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยเจอกันครึ่ง
ทาง ภรรยาก็ไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยกันครึ่งทาง ลูกก็มา
อาศัยเราเกิดก็ไม่ใช่ของเรา ตอนอยู่กับเราก็เป็นของเรา
พอเขาไปจากเราก็เป็นลูกคนอื่น หรือถ้าเขาตายไปก็ไม่ใช่
ลูกเรา
การที่เรายอมรับความจริง เราพิจารณาอยู่บ่อยๆ ให้เห็นธรรม
อย่างนี้ จนเป็นนิสัยป็นปัจัย จนนึยอมรับความจริง พอเกิดเรื่องเกิด
ราวอะไรเป็นไปตามที่เราคิด เราก็”อ๋อ! เราคิดไว้ก่อนแล้ว” เราคิดว่า
สักวันหนึ่งเราต้องพลัดพรากจากกัน เราไม่ได้คิดว่เราจะต้องกอดคอ

ปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรม

Those who are far away from religion, away from peace and conduct, are like steels that have never been cast in their homes. Not being burned, not being melted
 Often it is mild steel No, it can’t be made into knives or
 Weapon or made into a strong item for use
 Our hearts that do not train Karma is like steel that has never been cast.
 Melt the heart, it will be weak and upset. Khera was unable to accept that the person
 Practice this advantage yourself Participants will have the advantage that they voluntarily dropped.
 Put it as if what would happen to be stronger than those who do not enter the temple.

 Never practice
 Those who do not practice this are far away from their behavior.
 Practice, he will suffer, will regret And very disappointed like
 With some people who practice this Dharma The husband will have a mistress or wife.
 Will separate to find a new husband That he made his mind prepared that everything
 Won’t be ours This husband is not ours, we come to meet each other half
 The wife is not ours. We come to live half way, children come.
 Living us is not ours. Being with us also belongs to us.
 When he left us, he was another child. Or if he dies, is not
 Our child

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่