ความฝัน เป็นภาพจินตนาการเหมือนกับคนที่นอนหลับ

จะต้อง ฝัน วันนี้เป็นกฎที่ไม่มีข้อยกเว้นเลยสําหรับปุถุชน แต่เป็นบาง คนตื่นขึ้นมาแล้วก็จําไม่ได้ ก็เลยเข้าใจว่าตนไม่ได้ฝัน บางคนก็ฝันไม่ดี มีแต่เรื่องร้ายๆ ทําให้เกิดความทุกข์ทรมาน ความสุขหรือความทุกข์ใน ความฝันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากร่างกาย แต่เกิดขึ้นจากสภาพของจิตใจ อนึ่งคนบางคนที่ชลบไป หรือบางคนก็อาจจะตายไปชั่วคราว บุคคล ประเภทนี้ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็จะเล่าถึงเรื่องต่างๆ ที่เขาเห็นมา อันที่จริง เรื่องที่เล่ากันในลักษณะนี้มีอยู่สองประเภท คือ

ประเภทที่หนึ่ง เป็นภาพจินตนาการเหมือนกับคนที่นอน หลับแล้วก็ฝันไป

ประเภทที่สอง สิ่งต่างๆ ที่เขาไปเห็นมานั้นเขาไม่ได้นึกไม่ ได้เกิดจากความนึกคิดของเขา แต่เป็นสภาพในโลกของโอปปาติกะ ที่เขาไปเห็นมา

แต่อย่างไรก็ดีโดยปกติแล้ว คนที่ชอบไปก็ดีหรือที่ตายไปแล้ว ฟื้นขึ้นมาอีกก็ดี เรื่องต่างๆ ที่เขาไปเห็นมานั้นมักจะปนกัน คือมีทั้ง เรื่องที่จิตใจของตัวเองสร้างขึ้นเป็นมโนภาพไม่ใช่ของจริง และก็มีทั้ง เรื่องจริงๆ ปะปนอยู่ด้วย และส่วนมากก็จะแยกไม่ออกว่าตอนไหนเป็น เรื่องไม่จริง ตอนไหนเป็นเรื่องจริง คนที่สลบไปหรือตายไปแล้วฟื้นขึ้น มาจะเล่าเรื่องได้ถูกต้องตามความเป็นจริงก็ต่อเมื่อคนนั้นพื้นจิตใจของ เขามีสมาธิดีมีความสงบ และที่สําคัญที่สุดก็คือ เป็นคนไม่มีอุปาทาน ในสิ่งต่างๆ เป็นคนไม่ชอบฝัน หรือสร้างวิมานในอากาศ ซึ่งคนประเภท นี้หายาก เพราะฉะนั้นเรื่องที่ ฝัน เล่ากันในทํานองนี้จึงเชื่อยาก

ฝัน

Today’s dream is a rule that has no exceptions for mortals, but some people wake up and do not remember. Therefore understood that he had not dreamed Some people have bad dreams. There are only bad things. Causing suffering Happiness or suffering in That dream did not happen from the body. But arises from the state of mind Incidentally, some people who have faded away Or some people may be temporarily dead. This kind of person wakes up and then he tells the stories he saw. In fact, there are two types of stories told in this type

However, normally People who like to go, whether good or dead The things that he saw were often mixed up, with both their own minds being created as concepts, not real ones, and they were both true and mixed, and most of them were indistinguishable. Out when was Untrue When is it true? Someone who has been unconscious or dead Come to tell the story accurately, only if that person’s heart He has a good concentration and is calm. And the most important is Being a person without preconceived notions of things Or daydreaming in which these types of people are rare. Therefore, the stories that are told in this dream are difficult to believe

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่