ฝึกสมาธิเพื่อที่จะได้คิดทบทวนอะไรหลายๆอย่าง

สำหรับใครยังสงสัยเหลือเกินเรื่องนี้ อยากจะรู้ว่าเขาตายไปดีหรือไม่ดี
ก็ต้องมา ฝึกสมาธิ พอทำสมาธิบางที่บางคนก็รับได้หลายๆ อย่าง มา
คนนี้ บางคนถึงกับเข้าฝันบอกว่าเขาอยู่ใกล้ๆ นะ
เด็กคนหนึ่งรถคว่ำตายที่อำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก คนมันไป
น่าตายมันก็ตายนะ รถมันพลิกหน่อยเดียว หัวเด็กโผล่ออกมาก็เลยตา
คนอื่นไม่เป็นไร คนถึงที่ตาย มันดิ้นรนนะ ปกติเป็นคนไม่ชอบไปไหน
แต่วันนั้นอยากไป พอตายบ! เพราะความที่อยู่กันจนเคยชิน เด็กคน
นี้กลับมาวัดเลย การเดินทางจากอำออุ้งผางมานนทบุรีใช้เวลาเป็น
วันแต่เขาแวบเดียว มาถึงวัดแล้วมาผลุบๆ โผล่ๆที่ห้อง คนในวัดว่า
“เอ๊ะ! ได้นี่มันมายังไง มาเร็วจัง”
คิดว่าพระกับโยมที่ขับรถไปอำเภออุ้งผางคงมาถึงแล้วแต่จะ
มาได้ยังไงต้องพรุ่งนี้จึงมาถึง แล้วทำไมไอ้นี่มันมาวันนี้เขาก็ไม่ถามอะไร
เห็นเด็กมายืนลับๆล่อๆ อยู่หนประตูเห็นชัดว่าเป็นเด็กรถคนนั้นกลับมา
พอตอนเย็นได้ข่าวว่าตายแล้ว ขนลุกตัวแข็งเลย “อุ๊ยตาย! มันมายืน
อยู่ตรงนี้เอง” แสดงว่าวิญญาณมาก่อน เขาห่วงวัดเพราะเคยอยู่จน
คุ้นเคยจึงมาบอกล่วงหน้า
คน 10 คนบางที่เห็นแค่ 2 คน ถ้าเห็นแค่คนเดียวพวกก็หาว่า
ตาฝาดคิดไปเอง แต่เห็น 2 คน ยังหาพยานได้ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่อง
ยืนยันบางอย่างบางคน แต่เราเชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่า
วิญญาณ นรก สวรรค์ นิพพานมีจริง แต่จริงอยู่ตรงไหนล่ะ ก็จริง
อยู่ตรงใจเรา

ฝึกสมาธิ

ฝึกสมาธิ

Still wondering about this Want to know whether he is dead or not
 Must come to practice meditation After doing some meditation, some people can accept many things.
 Some people even dreamed of saying that they are nearby.
 A child overturned a car in Amphur Oangphang, Tak Province.
 Should die The car is a little flip. The head of the child emerges.
 Everyone is fine. People who die are struggling. Usually people don’t like going anywhere.
 But that day I want to go. Die! Because of being together until being accustomed to children
 This is back to the temple. Traveling from Ampangphang to Nonthaburi takes
 One day, but he briefly Arrived at the temple and then bobbing in the temple room that

“Eh! How did it come here? “
 I think that the monks and the men who drive to Ung Phang District probably arrive but will
 How come it must come tomorrow. And why is this? Today he doesn’t ask anything
 Saw the boy standing secretly In front of the door. Apparently, that car boy returned
 When evening heard that it was dead. Goose bumps. “Ouch! It comes to stand
 Is right here. “Show that the spirit comes first He was worried about the temple because he used to live until
 Familiar therefore come to tell in advance
 10 people, some people see only 2 people. If only see one person, they find that

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่