วิธีทำให้ครอบครัวมีความสุข

วิธีทำให้ครอบครัวมีความสุข

วิธีทำให้ครอบครัวมีความสุข

เราคงเคยได้ยินว่างานที่ยากที่สุดคือการเลี้ยงดู แต่ในขณะเดียวกันการเป็นพ่อแม่ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุด การที่เราได้เห็นลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีครอบครัวที่มีความสุขเดินตามรอยพ่อแม่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะได้เห็น วันนี้อยากจะเขียนถึงเทคนิคง่ายๆที่ทำให้ครอบครัวมีความสุข สามารถทำได้ดังนี้

 • วางมือถือลงมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับบางคนที่จะทำแบบนี้ แต่ถ้าทำได้ก็จะทำให้ครอบครัวของเราปราศจากสิ่งรบกวนและมีสมาธิในการพูดคุยและใช้เวลาร่วมกัน เพราะเราไม่ควรใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อขัดขวางช่วงเวลาอันมีค่าของครอบครัวเรา

 • ออกกำลังกายร่วมกันเราสามารถทำให้กิจกรรมทางกายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของครอบครัวได้ ยกตัวอย่างเช่นการเดินวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานและแอโรบิคซึ่งจะสร้างนิสัยที่ดีให้กับลูกในอนาคตตลอดไป

 • การนั่งโต๊ะอาหารด้วยกันสิ่งนี้สำคัญและจำเป็นมาก จากการศึกษาพบว่าเด็กที่รับประทานอาหารร่วมกับพ่อ

 • จัดให้มีโครงการประกันสุขภาพสำหรับทั้งครอบครัว โปรแกรมนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับตอนที่เราป่วยเท่านั้น แต่เป็นโปรแกรมที่ช่วยแนะนำปัญหาในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจและสังคมของทุกคนในครอบครัวนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลโภชนาการและความรู้ด้านสุขภาพใหม่ ๆ

 • ทำอาหารร่วมกันกับลูก ๆ ของคุณ วางแผนการเตรียมอาหารไปตลาดกับลูก ๆ ให้ลูก ๆ ของคุณมีส่วนร่วมในการทำอาหาร สิ่งนี้จะช่วยให้ลูกกินอาหารได้ง่ายขึ้นและยังสอนลูกของคุณเกี่ยวกับการเตรียมและการทำอาหารซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคต

We’ve probably heard that the hardest job is nurturing. But at the same time being a parent is the proudest thing. Seeing our children grow into good adults, having a happy family, following their parents’ footsteps is something that every parent dreams of seeing. Today I want to write about simple techniques that make my family happy. You can do it as follows:

 • Put your phone down, it won’t be easy for someone to do this. But if we can, it will keep our family free from distractions and concentrate on talking and spending time together. Because we shouldn’t use media and technology to disrupt our family’s precious moments.
 • Exercise together, we can make physical activity part of a family’s daily routine. For example, walking, running, swimming, cycling, and aerobics, which will create good habits for your child in the future forever
 • Sitting at the dining table together, this is very important and necessary. Studies have shown that children who eat together with their father
 • Provide a health insurance program for the whole family. This program is not just for when we are sick. Rather, it is a program that suggests problems in maintaining the health of the whole body. The mind and society of everyone in the family also offers a program that provides advice on care, nutrition and new health knowledge.


This will make it easier for your child to eat food, and will also teach your child about preparation and cooking, which is a necessary skill in the future.

วิธีทำให้ครอบครัวมีความสุข

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

 1. การให้อภัยทาน
 2. ทดแทนบุญคุณ
 3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
 4. เจ้ากรรมนายเวร
 5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง