ศีล 5 ประจำใจ

เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ขอให้ทำความดีไว้เสียก่อนเพื่อความไม่หลง
เพื่อความไม่ประมาท อย่างน้อยก็มี ศีล 5 ประจำใจรู้จักถือศีลอุโบสถ
ปฏิบัติธรมให้ใจสงบ มีธรรมในใจบ้างทำใจให้เป็นภาชนะที่ดีรองรับ
เอาแต่บุญกุศลไป
เมื่อตายไปก็ไม่เป็นไร ลูกหลานก็ทำความดีกันต่อไป
บุญกุศลทั้งหลายที่ได้ทำมาจะนำพาไปสโลกหน้า คือมนุษย์
สมบัติ นิพพานสมบัติ สมความปรารถนา เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีจริง
พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเห็นแล้ว รู้แล้วว่ามีจริงจึงได้สั่งสอนและสืบทอด
มาถึงปัจจุบัน มีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องและพอเป็นหลักฐานได้อย่าง
แน่ชัดเกี่ยวกับเรื่อของการตายแลไม่แล้วกัน คือเรื่องของษณกรจิรายุส
ที่ปัจจุบันอุปสมบทเพื่อแสวงหาโมกขธรรม
ผมมีโอกาสลงไปที่ภูเก็ตเพื่อไปกราบหลวงปู่อ่อน
และได้พูดคุยกันกับคุณษณกร หรือที่นี่เขาต่างรู้จักกันดีใน
นามว่า “โกแดง” คำว่าโกไม่ใช่ธรรมดาสำหรับคนใต้เขารู้ดี
ว่านั่นหมายถึงอะไร โกแดงคนนี้เกิดปีพศ. 2509 เคยตายมา
แล้วครับเมื่อตอนอายุ 14 ปี
เรื่องมีอยู่ว วันหนึ่งขณะขับรถจักรยานเล่นอยู่รถบรรทุกสิบ
ล้อมาจากไหนไม่รู้ขับมาเร็วมากมาชนโแดงอย่างจัง กระเด็นตัวลอยไป
ไกล ถึง 3040 เมตรแบบรถจักรยานไปทางหนึ่ง ตัวไปอีกทางหนึ่ง กระ
แหกพื้นถนอย่างแรง ใครๆ ก็คิดว่ตาย สักครู่ก็ค่อยๆ ลุกขึ้นยืนมา มอง
ดูตัวเองพราะเมื่อตอนที่ลอยมานั้นดูเหมือนจะมีใครสักคนมารับตัวเอาไว้
แล้วก็รู้สึกตัวว่าจุกไปที่หน้ำอกจากนั้นไม่รู้สึกตัวสลบไป7 วันเต็มๆ

ศีล 5

ศีล 5

When this happens, please do good for the first not to be lost.
 For precaution At least there are 5 precepts to know the Yom Kippur
 Practice calmness With some morals in mind, making him a good container
 Only take merit
 It’s okay when you die. The children continue to do good deeds.
 All the merit that has been done will lead to the next life, human.
 Nirvana treasures, desires Because these things are real things
 The Lord Buddha understood and saw. Knew that they were real, so he taught and inherited
 To present There is another story that is relevant and can be sufficient evidence.

 Certainly about the fading of death. Is the story of Sakon Chirayus
 That is currently ordained for the dharma
 I have the opportunity to go down to Phuket to pay respect to Luang Pu On.
 And talked to Khun Sakon Or here, they are well known in
 The name “red”, the word “red” is not normal for the southern people.
 What that means This Kodak was born in the year. 1966 had previously died
 And when he was 14 years old
 The story is One day while driving a bicycle, playing in a truck with ten
 The wheels came from nowhere, driving so fast that you crash into Dong Dong very seriously. Bounce off

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่