ทำบาป

ทำบาป ชาวพุทธหลายคนรู้ดีว่าการทำชั่วหรือทำผิดศีล ถือว่าเป็นบาป แต่มีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เราชาวพุทธสับสนว่าตกลงทำบาปหรือไม่ ได้รวบรวมคำถามยอดนิยมเกี่ยวกับบาปจากงานเขียนของพระไพศาลวิสาโล

1.การทำหมันสัตว์
ใครมีสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะแมวคงจะเข้าใจดีว่าการทำหมันมีประโยชน์ต่อทั้งแมวและเจ้าของ คือการช่วยแมวลดความเสี่ยงของโรคติดต่อทำให้แมวออกนอกบ้านน้อยลงนี่เป็นวิธีป้องกันไม่ให้แมวได้รับอุบัติเหตุ ช่วยแมวปัสสาวะตรงไหนแถมยังลดภาระในการเลี้ยง…ถึงเราจะหวังสัตว์เลี้ยงขนาดนี้ แต่คุณรู้ไหมว่านี่เป็นบาป?

2.การุณยฆาต
ใครก็ตามที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือแมวที่ป่วยจนตายคงเข้าใจดี นาเซียเซียคือการกระทำโดยเจตนาฆ่าผู้ป่วยเพื่อให้พวกเขาจากไปอย่างสงบ ซึ่งผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้ที่มีความทุกข์ยากที่จะรักษาหรือสมองไม่ทำงานด้วยความช่วยเหลือของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น

3.ตำหนิพระที่ประพฤติไม่ดี
เชื่อกันว่าหลายคนคงเคยเห็นพระไม่ปฏิบัติตามธรรมวินัยหรือหลงอามิส พุทธ บริษัท อย่างเรา. เขาไม่สามารถช่วย แต่ไม่รู้จักเขา คำเตือนบางรูปแบบถือเป็นบาปที่ต้องตำหนิพระเจ้าที่ทำไม่ดี
เชื่อกันว่าหลายคนคงเคยเห็นพระไม่ปฏิบัติตามธรรมวินัยหรือหลงอามิส พุทธ บริษัท อย่างเรา. เขาไม่สามารถช่วยเตือนเขาได้ แต่ฉันไม่รู้ การเตือนบางรูปแบบถือเป็นบาป

ทำบาป

ทำบาป

Committing a sin Many Buddhists know that it is bad or wrong. Considered a sin But there are incidents that confuse us Buddhists on whether or not we agree to sin or not. Sin, the Secret has compiled the most popular questions about sin from Phra Paisal Visalo’s writings.

1. Animal sterilization
Anyone who has pets, especially cats, probably understands that neutering is beneficial for both cats and their owners. This is to help cats reduce the risk of contagious diseases, making them less likely to go outside. Help cats urinate where and also reduce the burden of raising… to hope for a pet this size But do you know this is a sin?

2 . Euthanasia
Anyone caring for a terminally ill patient or a deadly cat understands. Euthanasia is the act of deliberately killing a patient in order for them to pass away peacefully. Patients must be those who are suffering from treatment or their brain is not working with the help of healthcare professionals only.

3. Blame the monks for not doing well.
It is believed that many people have seen the monks failing to comply with the dharma or the obsession with Buddhism, our company. He cannot help. But did not know him Some form of warning is a sin to blame God for doing bad.
It is believed that many people have seen monks failing to abide by the discipline or lose their way to a Buddhist company like us. Not knowing some form of warning is a sin.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> ufa1668 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

ทำบุญ

ทำบุญ เชื่อว่าหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าทำบุญอย่างไรจึงจะถูกต้องและได้บุญมากที่สุดจนบางครั้งเกิดความกังวลหรือไม่สบายใจว่าทำบุญแล้วตัวเองจะได้รับบุญหรือไม่? ผลบุญจะส่งถึงตัวเองหรือไม่? ในความเป็นจริงการทำบุญคือการให้หรือการเป็นผู้ให้เราสามารถให้ความรักความรู้โอกาสที่จะช่วยเหลือ หรือแม้แต่การให้อภัยก็ถือเป็นการทำบุญ

เนื่องจากปัจจุบันมีปัจจัยหรือข้อ จำกัด หลายประการที่ทำให้หลาย ๆ คนอาจไม่มีเวลาเข้าวัดทำบุญตักบาตรด้วยความเข้าใจผิดว่าการทำบุญต้องไปวัดเท่านั้น ต้องถวายปัจจัยหรือสังฆทานต่างๆดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำบุญง่ายๆที่ทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องถึงวัด แต่ได้บุญแน่นอน 100% ให้คุณได้ทราบ

รู้จักการให้และแบ่งปันโดยการแบ่งปันที่นี่ไม่ได้หมายถึงแค่การแบ่งปันในรูปของเงินเท่านั้น แต่รวมถึงเครื่องใช้อาหารสาธารณูปโภคหรือแม้แต่เครื่องใช้ที่ไม่ใช้แล้วสามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้

ทำบุญ

ทำบุญ

Make merit believe that many people may ask the question of how to make merit the most correct and get merit so that sometimes they are worried or uncomfortable that they will receive merit or not? Will the merit be delivered to myself or not? In fact, philanthropy is giving, or being a giver, to give us love, knowledge, an opportunity to help. Or even forgiveness is merit.

Due to the fact that there are many factors or limitations nowadays, many people may not have time to go to the temple, make merit, and give alms to the monks, mistakenly that making merit must go to the temple only. Must offer various factors or monks, so today we will introduce a simple method of making merit that can be done anywhere, anytime without having to reach the temple. But I definitely get 100% merit for you to know.

Knowing about giving and sharing by sharing here is not just about sharing in the form of money. But including utensils, food, utilities or even appliances that are not used can be donated to others.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> เว็บหวย <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง

การฝึกใจภาวนาสมาธิให้เป็นกุศล

การฝึกใจภาวนา สมาธิ ก็เป็นกุศล หรือเวลาที่ใครทําบุญกุศล เรารู้เราทราบเราเห็น เรายกมืออนุโมทนาอย่างจริงใจเราก็ได้แล้วซึ่ง กุศลนั้นๆ ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการสร้างกุศล แล้วคุณ จะเห็นว่าบุญกุศลมันอยู่ที่ใจโดยแท้

หลังจากพุทธกาลมาแล้วมีพระราชาเมืองหนึ่งศรัทธาใน พระพุทธศาสนามาก ได้สั่งการให้ลูกน้องไปนิมนต์พระมา 500 รูปโดย ต้องเป็นพระอรหันต์ทั้งปวง ครั้นลูกน้องหาพระอรหันต์ได้เพียง 400 รูป จึงวางอุบายเอาไว้ว่า อีก100 รูปเดี่ยวให้คนโกนหัวแล้วแต่งกายเป็น พระไปรับบาตรก็ได้ไม่เป็นไร ครั้นถึงวันงาน พระราชาก็ใส่บาตรพระจน ครบ 500 รูป เกิดความปีตินัก พระองค์ไม่ทราบว่าได้ทําบุญกับพระ ปลอมด้วย ครั้นสวรรคตไปแล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์ ฝ่ายลูกน้องผู้นั้น ได้ปราบดาภิเษกเป็นพระราชาแทน ครั้นสั่งลูกน้องของตนว่าให้นิมนต์ พระมา 500 รูปให้เป็นพระอรหันต์แท้ๆ ทั้งหมด ลูกน้องรับคําสั่งแล้ว ปฏิบัติตามทันทีโดยนิมนต์พระอรหันต์มาได้ 500 รูป โดยไม่มีพระ ปลอมแม้แต่รูปเดียว

แต่เวลาพระราชาองค์ใหม่นี้ใส่บาตรจิตกลับคิดวิตกไปว่ารูปนี้ พระจริงหรือพระปลอมหนอรูปนี้พระจริงหรือพระปลอมหนอ เพราะ ตนเองเคยทํามาก่อนเกรงว่าลูกน้องของตนจะทํากับตนเองบ้าง ปรากฏ ว่ากาลต่อมาเมื่อสวรรคตแล้วไปสู่นรกภูมิ

เห็นหรือยังว่าการทํา สมาธิ บุญกุศลทั้งปวงมีใจนั้นแลเป็นประธาน เวลาทําบุญอย่าไปคิดมากว่าพระแท้พระดีหรือไม่ ทําบุญให้แล้วจะเอา เงินไปทําอะไร คิดอย่างนี้เมื่อไหร่ต่อให้ทําบุญมากครั้งก็ไม่เกิดผลบุญ แต่อย่างใด

สมาธิ

Practicing the mind and praying in meditation is a charity or when someone makes merit. We know, we know, we see We sincerely raise our hands and we can. As for that charity, I will tell you a story about building a charity, and you will see that merit is truly in the heart.

After the Buddha’s time, there is one monarch who believes in Buddhism Ordered his subordinates to invite 500 monks, which must be all Arhat When the followers found only 400 images of Arhat, therefore, it was intrigued that another 100 monks had their heads shaved and dressed as Monks can receive alms. No problem. When the day of the event The King filled 500 monks with alms. He did not know that he had made merit with a fake monk. After passing away, he was born into heaven. That supporter Was crowned the King instead When he ordered his subordinates to invite 500 monks to become a true arhat, all of them received an order. Immediately follow by inviting Arhat to get 500 images without even a fake image.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่