จิตผิดปกติ

จิตผิดปกติ ปัจจุบันในด้านจิตเวชความผิดปกติทางจิตเป็นความผิดปกติทางจิต ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า ‘ป่วย’ ต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดและต้องทนทุกข์ทรมานภายในจิตใจโดยเฉพาะประสิทธิผลในจิตเวช การปรับตัวทางสังคมจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเนื่องจากพฤติกรรมส่วนใหญ่ของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตนั้นยากที่จะคาดเดา และควบคุมไม่ได้

การวินิจฉัยความเจ็บป่วยทางจิตสามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลัก ๆ ได้หลายประเภท แต่ระบบการจำแนกที่พบมากที่สุดคือคู่มือการวินิจฉัยและสถิติของความผิดปกติทางจิต (DSM) พัฒนาโดย American Psychiatric Association พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเวลาผ่านไป เวอร์ชันปัจจุบันเป็นการแก้ไขครั้งที่ 5 (DSM-5) ในปี 2013

ถือเป็นหนึ่งในความผิดปกติทางจิตที่มีปัญหามากที่สุด บางคนอาจมีอาการนี้ตลอดชีวิต บางคนสามารถรักษาได้บางคนสามารถใช้ความผิดปกติเพื่อปรับให้เข้ากับโลกปกติ

จิตผิดปกติ มักเกิดจากความคิดที่ผิดเพี้ยนภาพหลอนภาพหลอนและอาการหลงผิด ซึ่งผลของอาการต่างๆจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอ่อนเพลียมีปัญหาในการเข้าสังคมรู้สึกไม่พอใจไม่มีความพึงพอใจกับชีวิตและผิดหวังกับความเหนื่อยล้า ความเข้าใจผิดที่สำคัญเกี่ยวกับโรคจิตเภทคือคนทั่วไปมักคิดว่าผู้ป่วยจิตเภททุกคนเป็นอันตราย ในความเป็นจริงผู้ป่วยจิตเภทส่วนใหญ่มักจะขี้อายและกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของตนเองอยู่ตลอดเวลา

จิตผิดปกติ

จิตผิดปกติ

Mental Abnormalities Today in psychiatry, mental disorders are psychotic disorders. People diagnosed ‘sick’ suffer from pain and psychological distress, especially effectiveness in psychiatry. Social adaptation to the inability to carry out normal daily life as most behaviors of people with mental disorders are difficult to predict. And can’t control it.

The diagnosis of mental illness can be divided into several main categories. But the most common classification system is the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), developed by the American Psychiatric Association, with more information over time. The current version is the 5th revision (DSM-5) in 2013.

It is considered one of the most problematic mental disorders. Some people may have this condition throughout their lives. Some people can heal, some can use the disorder to adapt to the normal world.

Psychotic Abnormalities is often caused by distorted thoughts, hallucinations, hallucinations, and delusions. As a result of the symptoms, patients feel exhausted, have social problems, feel dissatisfaction, not satisfied with life, and disappointed with fatigue. The main misconception about schizophrenia is that people tend to think that all schizophrenic people are dangerous. In fact, most schizophrenic patients are constantly shy and worried about their illness.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สุขภาพจิต

สุขภาพจิต เป็นความสามารถของบุคคลในการปรับตัวให้มีความสุขกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นกันมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและอยู่อย่างสมดุลอย่างสุขสบาย ตลอดจนสนองความสามารถของตนเองในโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้โดยไม่มีข้อ จำกัด

ร่างกายและจิตใจสัมพันธ์กัน เมื่อร่างกายตึงเครียดจะทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกทำงานมากขึ้นส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นการไหลเวียนของเลือดที่ผิวหนังลดลง ตรงกันข้ามกับการผ่อนคลายของระบบประสาท พาราซิมพาเทติกการทำงานอย่างสมดุลมากขึ้นจะทำให้การหายใจของคุณช้าลง ชีพจรและความดันโลหิตลดลงมือและเท้าอุ่นขึ้น

เมื่อเกิดความเครียดร่างกายจะเปลี่ยนแปลงเช่นต่อมเหงื่อทำงานมากขึ้น ไตสามารถขับของเสียได้น้อยลง หัวใจเต้นเร็วและแรงเส้นเลือดในช่องท้องและผิวหนังหดตัว อาหารไม่ย่อย ภูมิคุ้มกันลดลงเกล็ดเลือดจับตัวเป็นก้อนมากขึ้น ไขมันที่ถูกเก็บไว้ในกล้ามเนื้อจะถูกสลายไปเพื่อพร้อมใช้งาน ไขมันในเลือดสูงขึ้น ถ้าเครียดบ่อยจะไปอุดตันเส้นเลือด กลายเป็นโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงจิตใจที่เครียดเป็นเวลานานจะเพิ่มฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งจะช่วยลดความเร็วของระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันที่ถูกกดทับทำให้ป่วยได้ง่ายระบบย่อยอาหารทำงานได้ไม่ดี เพราะปกติร่างกายจะสร้างเซลล์ขึ้นมาเพื่อเคลือบกระเพาะและลำไส้เล็ก แต่ผลของความเครียดร่างกายจะไม่ซ่อมแซมตัวเอง จึงทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร

มีผลการวิจัยกล่าวว่าคนที่มีความรู้สึกเกลียดชังหรือเป็นศัตรูความกดดันเพิ่มขึ้น 40 วินาทีในขณะที่ความโกรธเพิ่มความกดดันเป็นเวลา 80 วินาที

ความเจ็บป่วยที่ส่งผลต่อจิตใจ ทางการแพทย์เรียกว่า Psychosomatic เจ็บป่วยเช่นความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดไมเกรนหอบหืดภูมิแพ้โรคกระเพาะอาหารท้องร่วง

สุขภาพจิต

สุขภาพจิต

Mental health is a person’s ability to adjust to being happy with society and the environment as well, relate to others, and stay in balance. And satisfy your own abilities in this changing world without limits.

Body and mind are related. When the body is stressed it causes the sympathetic autonomic nervous system to work more, resulting in higher blood pressure. The heart rate is faster, the blood flow to the skin decreases. In contrast to the relaxation of the nervous system Parasympathetic, working more in equilibrium, slows your breathing. Pulse and blood pressure drop, hands and feet warmed.

When stress occurs, the body changes, for example, the sweat glands become more active. The kidneys are able to excrete less waste. Fast and forceful heartbeat, abdominal and skin vessels contracted, indigestion, decreased

immunity, more coagulated platelets. Fat stored in muscles is broken down to be ready for use. Higher blood fat If stressed often, it will clog blood vessels. Become a heart disease and high blood pressure.Prolonged stressful minds

increase the hormone cortisol, which slows down the immune system. A suppressed immune system makes it easy to get sick, the digestive system

doesn’t work well. Because the body normally creates cells to coat the stomach and small intestine. But as a result of stress, the body will not repair itself. Thus causing gastric ulcers.

Research shows that people with hate or hostility increase their pressure by 40 seconds, while anger increases their pressure for 80 seconds.

Illness that affects the mind. Medical called Psychosomatic Illness, such as high blood pressure Cardiovascular, Migraine, Asthma, Allergies, Stomach, Diarrhea.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่