เทวดามีอยู่จริงๆหรือไม่

เหมือนสิ่งหนึ่งที่ท้าทายตัวเราว่า จะตัดสินใจเชื่อดีหรือ
หากว่าตายแล้วมันมี เทวดา จริงๆ เราก็ได้ไปดีถ้าเราไม่เชื่อแล้วก็ไม่ได้
ปฏิบัติทำความดีหากมันมีจริง เวลาตายเราก็ไม่ได้ไปดี ถ้าไม่มีจริงก็
ก้ไปพราะเราไม่ชื่อแล้วไม่มีจริงแต่เกิดชาติหน้ามีจริงเราก็ชาดทุน
ฉะนั้นคนที่ได้เปรียบก็คือ คนเชื่อหรือคนสงสัยแล้ว
เลยถือว่าคนนั้นไม่มีเหตุผลไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี
นักวิทยาศาสตร์ที่ดีนั้นเมื่อสงสัยต้องค้นคว้าต้องศึกษานั่นคือ
มีเหตุผล ประหที่ไม่เชื่อแล้วไม่ศึกษาเลยท่านถือว่าเป็นคนไม่มีเหตุผล
พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักค้นคว้าจึงได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ก็ขอให้
ทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติสมาธิกันบ้าง จะได้ช่วยได้
ทุกวันนี้คนเราไม่ยอมรับความจริง พยายามทวนกระแสความ
จริง ไม่ยอมให้เกิดการเจ็บการตาย ไม่ยอมให้เกิดความพลัดพรากใน
บ้านเรา ไม่ยอมคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลง คิดแต่ในแง่ดีตลอด เรา
จะต้องอยู่กันไปท่านั้นเท่นี้ปี นี่แหละคือสิ่งที่เราทำใจไม่ได้ พออะไร
เกิดขึ้นไม่ตรงตามความจริงเราก็จะเศร้าโศกเสียใจนะทำใจได้ยากเหตุ
นี้เราจึงต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้า

เทวดา

เทวดา

This is like one thing that challenges us. Decided to believe well?
 If dead, there are really angels. We went well. If we didn’t believe then we couldn’t.
 Do good deeds if they are real. At death we didn’t go well. If not true
 It’s because we don’t have names. There are no real names, but it is true.
 Therefore, the advantage is Believers or suspects
 Therefore considered that person unreasonable and not a good scientist
 A good scientist, when in doubt, has to search and study, that is
 Had no reason to believe and did not study at all, he was considered unreasonable

 The Lord Buddha was a researcher and therefore gained knowledge and understanding.
 Everyone intends to practice meditation to be able to help.
 Today, people do not accept the truth. Try to repeat the trend
 Actually did not allow the hurt, death Not allowing separation in
 Our home does not think about change. Thinking optimistic throughout us
 Will have to stay at that position this year This is something that we can not accept enough.
 If things don’t happen to be true, then we will be sad and sad.
 So we have to rely on the Dharma of the Lord Buddha.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่