คนตายจะได้รับกุศลก็ต่อมื่อเขารู้และอนุโมทนา

อย่า เป็นห่วง คนตายจนเกินไป เพราะคนตายจะได้รับ บุญกุศล ก็ต่อมื่อเขารู้และอนุโมทนาและการที่จะถึงการศลที่ญาติพี่น้องกระทำไปนั้น ก็ไม่จำเป็นจะดัง

ให้รู้เดี๋ยวนั้นคือหลังจากตายไม่นาน เพราะถึงแม้ว่าคนที่ตายไปแล้วก็ได้ผลมีจะรู้ว่าญาติพี่น้องทำบุญให้หลังจากตายมาเป็นเวลานานพวกโอปปาติกะบางตนรู้ถึงการกระทำอันนี้และเก็บเอาไปบอกแก่คนที่ตายไป ในเมื่อผู้นั้นมีฐานะที่จะรับรู้ได้แล้ว ท่านบอกว่าข้อนี้พวก

มนุษย์ไม่ค่อยจะนึกถึงคอยแต่จะ เป็นห่วง เหมือนกับว่าเขายังเป็นคนอยู่เมื่อถึงเวลากิน ก็จะให้กินอะไรทำนองนี้เป็นต้น มนุษย์หารู้ไม่ว่าคนที่ตายไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าตาย จะเป็นด้วยเพราะสำคัญผิดหรือว่าเพราะยังหลับอยู่ หรือเพราะอะไก็ตามในระหว่างนี้คนตายจะไม่ได้รับอะไร

เลยและอีกประการหนึ่งสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่คนตายนั้นคือกุศลไม่ใช่วัตถุหรือสิงของที่ญาติพี่น้องทำ บุญกุศล ให้ เพราะถึงอย่างไรเรื่องของการทำบุญนั้น ใครจะทำแทนกันไม่ได้ จะหยิบยื่นให้แก่กันเหมือนวัตถุไม่ได้ ในทำนองเดียวกันกับจะกินอาหารแทนกันไม่ได้ คนไหน

กินคนนั้นก็อิ่ม คนไหนไม่ได้กิน คนนั้นก็ไม่อิ่มหรือเหมือนกับการเรียนหน้งสีอคนไหนไม่เรียนจะเรียนแทนกันไม่ได้ คนไหนเรียนคนนั้นรู้คนนั้นไม่รู้การที่คนตายได้รับกุศลจากการอุทิศให้นั้น หมายความว่าการทำมาไม่เช่นนั้นก็เป็นการระตุ้นให้กุศลที่มีอยู่ในสันดานของเขาปรากฎ

ขึ้นมา เมื่อเขามีความคิดป็นกุศลแล้วกุศลที่เขามีอยู่นั้นแหละตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดผลต่างๆ ดังที่ต้องการคือเมื่อปรารถนาสิ่งใดเขาก็จะไดสิ่งนั้นสมความปรารถนา และได้เท่ที่กุศลที่เขามีอยู่เท่านั้นท่านแนะนำให้คิดว่ำ สมมติวโพธิสัตว์ซึ่งก่นได้ทำบุญมาแล้วมากมาย

เป็นห่วง

Too dead Because the dead will receive merit only when they know and express their gratitude and the coming of the sins of their relatives It’s not necessary to be famous.

Know that in a moment, shortly after death Because even though the dead are effective, they know that their relatives make merit after a long time. Some of the mischievous people know this and collect it to tell the dead. When that person is in a position to recognize You said that this verse.

Humans don’t often think of waiting, but are worried as if they were still humans when it was time to eat. Will eat something like this, for example Humans do not know people who have died but do not know that they die. Would be also because it was wrong or because he was sleeping Or because Akai followed during this time, the dead would not receive anything.

At the same time, and another thing that will benefit the dead is charity, not the object or possessions of their relatives. Because, however, the matter of making merit Who can’t do it on behalf of one another? Cannot give to each other like an object In the same way, you can’t eat a meal.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่