เรียนรู้และฝึกฝน

เรียนรู้และฝึกฝน

เรียนรู้และฝึกฝน
เรียนรู้และฝึกฝน

Eleanor Roosevelt กล่าวว่า “ไม่มีสิ่งใดที่เราได้เรียนรู้ในโลกนี้ก็เพื่ออะไร” ดังนั้นอ่านเรียนรู้ฟังเข้าร่วมสัมมนา ชมนิทรรศการและเรียนรู้จากผู้รู้ทุกคนพร้อมฝึกฝนสิ่งต่างๆที่จะช่วยทำให้เราดีขึ้น

สำหรับข้อ 6-20 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือชื่อ “บันทึกสิ่งดีๆวันละ 10 นาทีชีวิตจะดีทุกวัน”

ตอนที่ 2 ทำความปรารถนาดี 15 ประการเพื่อชีวิตที่ดีทุกวัน

เราทุกคนต้องการสิ่งดีๆในชีวิตและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาตัวเองให้โชคดีอยู่เสมอ ประสบความสำเร็จ แต่จริงๆแล้วเรามาที่นี่เพื่อช่วยให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆ พวกเราต้องการ

เพื่อให้ทุกคนมีแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้พวกเขาฝ่าฟันอุปสรรค โดยการแสดงความปรารถนาดี 15 ประการ (ขอยกตัวอย่างพร 3 ประการ) ซึ่ง ได้แก่

คำอวยพรหมายเลข 1 อาจทำให้ฉันมีพลังและความเข้มแข็ง กล้าที่จะเอาชนะปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค

พรนี้สำคัญที่สุดในการดำเนินการ กล้าที่จะเอาชนะอุปสรรคนั้นต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ย่อท้อและกล้าเผชิญกับปัญหาใด ๆ พรนี้หาไม่ได้จากที่อื่น นอกจากตัวเราเองที่ต้องสร้างแรงบรรดาลใจให้ตัวเอง

ขอพรข้อ 2 ขอให้มีความสุข และเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน

ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขล้วนเกิดจากความคิดของเราชีวิตมีปัญหาจากการสร้างเงื่อนไขผิด ๆ ในใจละเลยสิ่งดีๆที่มีอยู่กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ไม่มองสิ่งที่ดีในปัจจุบัน

เลขอวยพร 3 ขอให้ชีวิตมี แต่ความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและคนรอบข้าง

พรที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคือการปรับทัศนคติเชิงลบทั้งโดยไม่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีที่เป็นบวกในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีทั้งดีและไม่ดีเสมอ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกมองมุมไหน

ฝึกฝนตัวเองบ่อยๆให้เป็นคนที่มองเห็นความสามารถและพรสวรรค์ของตัวเองเช่นกัน และคนอื่น ๆ เสมอไม่อิจฉาชีวิตนี้เท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากพรที่มาจากการกระทำของคุณไปตลอดชีวิต

ตอนที่ 3: ทบทวนอดีตคิดถึงปัจจุบันตั้งเป้าหมายในอนาคต: 5 ปีต่อจากนี้ฉันต้องการอะไร?

Eleanor Roosevelt said, “Nothing we have learned in this world is for nothing.” So read, learn, listen, attend seminars. Take a look at the exhibitions and learn from all the knowledgeable people and practice things that will help us make it better.

For verses 6-20 can be read more from the book titled “Record 10 minutes of good things a day. Life will be fine every day.”

Part 2. Make 15 good wishes for a good life every day.

We all want good things in life and may the holy things always bring ourselves good luck. Success But actually, we’re here to help ourselves get better. We want to.

To give everyone a guide to inspire and encourage them to overcome obstacles. By showing 15 goodwill (I would like to give an example of three blessings) which are:

Blessing number 1 may give me strength and strength. Dare to overcome problems and overcome obstacles.

This blessing is the most important in action. The courage to overcome that obstacle requires a strong mind, indomitable and courageous to face any problem. This blessing cannot be found anywhere else. Other than ourselves who have to inspire ourselves.

I wish you happiness, verse 2. I wish you happiness. And full of joyful happiness.

Suffering or happiness is all caused by our thoughts. Life is troubled by creating wrong conditions in our hearts, neglecting good things, worrying about things that are yet to come. Does not look at the current good.

Blessing number 3 I wish you a happy life and a positive attitude towards yourself and those around you.

เรียนรู้และฝึกฝน

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>> mm88 <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

  1. การให้อภัยทาน
  2. ทดแทนบุญคุณ
  3. พ่อแม่ผู้มีพระคุณ
  4. เจ้ากรรมนายเวร
  5. เรื่องเล่าของหนูตัวหนึ่ง