มนุษย์คนเรามักเคร่งเรื่องปฏิบัติธรรม

จริงๆ แล้วเป็น เรื่องปฏิบัติธรรม นะแต่เรามาติดประเพณีก็เลย
ว่าทำบุญต้องกรวดน้ำ ไม่งั้นญาติไม่ได้รับ จริงๆ แล้วการกรวดน้ำใจ
ต่างหากจึงจะได้รับ คนเราต้องทำตั้งแต่ยังไม่ตาย ตายแล้วให้กันไม่
ได้หรอก มันไม่ทันกัน…ใหม มันต้องให้ตัวเองตั้งแต่ยังไม่ตาย ให
พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องตั้งแต่ยังไม่ตาย
คนที่มีอารมณ์สมาธิขั้นฌานเนี่ย สามารถเอาสมาธิไปช่วย
ญาติที่ตกนรกเป็นเปรตได้ แล้วสมาธินี่พอตายไปแล้วเป็นเทวดาเบื้องสูง
ถ้าฌานไม่สื่อมไปเป็นพรหม ไม่กินอาหารใคร ถ้าเป็นโสดาบัน ไป
นิพพานภายใน 7 ชาติ ไม่ต้องตกนรก ถ้าเป็นสกทาคามีอีก 3 ชาติ
ถ้าเป็นอนาคามีอีกชาติเดียว ถ้าเป็นอรหันต์ไม่กินบุญตัวเองหมดบุญ
หมดบาป
ฉะนั้นการกวดน้ำ ต้องกรวดที่ตัวเราให้มากที่สุด คือทำใจ
ไม่ให้โกรธ ไม่ให้หลง ไม่ให้รัก ม่ให้ชัง แล้วน้ำใจคนนี่จะให้ญาติได้
หมดเลย เรามาติดกันแค่ทานไม่ยอมปฏิบัติธรรมก็ให้ใครไม่ได้หรอก ให
กันไม่ถึงโยม!
ญาติโกงที่ดินเขา รุกที่ดิน ฉ้อโกงเงินเขา พอตายก็ไปแบกที่ดิน
เป็นเปรตฝ้สมบัติ ทำยังไงก็ให้ไม่ถึงเพราะกรรมอันนั้นเขามาก เขา
ทำบาปไว้มาก เขาฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์เขาเบียดเบียนเขาทำบาป จะทำ
ยังไ! ส่งสมาธิก็ไม่ถึงแผ่ส่วนบุญก็ไม่ถึง มันจะถึงได้ยังไง เพราะเขา
ทำบาปไว้มาก
เราต้องช่วยเหลือตัวเอง ถ้าเราทำของเราไว้มากเราก็ไม่ต้อง
ไปเป็นเปรตตอนตาย ใครก็ไม่ต้องให้เรา การที่จะช่วยญาติได้ต้องช่วย
ตัวเองก่อน การแผ่ส่วนกุศลมันเป็นเรื่องบุคลาธิษฐานเพื่อทำให้คน

เรื่องปฏิบัติธรรม

เรื่องปฏิบัติธรรม

Actually is a practice But we have to stick to the tradition.
 To make merit Otherwise, the relatives do not receive.
 Apart will receive We have to do it before we die. Dead for each other
 Yes, it can’t be timely … New He had to give himself before he died.
 Father gave mother to brother and sister since he was not dead.
 People who have a high concentration of meditation Able to concentrate
 A relative who goes to hell can be a jinn. And when he died, he was the high angel.
 If contemplation is not communicated to Brahma Do not eat anyone If it were ever strong

Nirvana. Within 7 nations. Do not go to hell if it is the other 3 lives.
 If being the only other Nagy If it is a saint, he does not eat merit.
 Out of sin
 Therefore chasing water Must grit as much as we can
 Not to be angry, not to be lost, not to love, not to hate. This kindness will be given to relatives.
 We all stick together. Just eat and refuse to practice Dharma.
 Well, no more!
 Relatives cheated on the land, he invaded the land, cheated for his money. When he died he carried the land.

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่